1.0 / October 18, 2019
(4.5/5) (3,660)

Description

Buku Iqra Lengkap (1-6) Sebuah aplikasi digital yang amatbermanfaat buat kita semua. Aplikasi ini juga menyediakanpembelajaran lengkap iqra'. - Buku Iqra 1 - Buku iqra 2 - Buku Iqra3 - Buku Iqra 4 - Buku Iqra 5 - Buku Iqra 6 Nabi SAW bersabda:Daripada ‘Uqbah Bin ‘Amir r.a. menceritakan : Rasulullah S.A.Wkeluar dan kami berada di tempat duduk masjid yang beratap. Makabeliau bersabda: “Siapakah di antara kamu yang suka keluar di pagihari pada setiap hari menuju ke Buthan atau ‘Atiq, dan diamengambil darinya dua ekor unta yang gemuk dalam keadaan dia tidakmelakukan dosa dan tidak putus hubungan silaturrahim”. Kamimenjawab : “Kami suka demikian itu. Sabda Rasulullah S.A.W :“Kenapakah kamu tidak pergi ke masjid belajar atau membaca dua ayatAl Quran lebih baik dari dua ekor unta, tiga ayat lebih baik daritiga ekor, empat ayat lebih baik dari empat ekor unta demikianlahseterusnya mengikut bilangan ayatnya”. (Hadis Riwayat Muslim) Kinidengan adanya aplikasi ini, pembelajaran iqra anda menjadi lebihmudah dan hanya dihujung jari.. Semoga kita mendapat manfaat dariaplikasi ini.. Insyaa allah..

App Information Buku Iqra Lengkap (1-6)

 • App Name
  Buku Iqra Lengkap (1-6)
 • Package Name
  net.andromo.dev280448.app265483
 • Updated
  October 18, 2019
 • File Size
  30M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  islam4all
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Buku Iqra Lengkap (1-6) Version History

Select Buku Iqra Lengkap (1-6) Version :
 • 1.0 (13) - Latest Version
islam4all Show More...
Buku Iqra Lengkap (1-6) 1.0 APK
islam4all
Buku Iqra Lengkap (1-6) Sebuah aplikasi digital yang amatbermanfaat buat kita semua. Aplikasi ini juga menyediakanpembelajaran lengkap iqra'. - Buku Iqra 1 - Buku iqra 2 - Buku Iqra3 - Buku Iqra 4 - Buku Iqra 5 - Buku Iqra 6 Nabi SAW bersabda:Daripada ‘Uqbah Bin ‘Amir r.a. menceritakan : Rasulullah S.A.Wkeluar dan kami berada di tempat duduk masjid yang beratap. Makabeliau bersabda: “Siapakah di antara kamu yang suka keluar di pagihari pada setiap hari menuju ke Buthan atau ‘Atiq, dan diamengambil darinya dua ekor unta yang gemuk dalam keadaan dia tidakmelakukan dosa dan tidak putus hubungan silaturrahim”. Kamimenjawab : “Kami suka demikian itu. Sabda Rasulullah S.A.W :“Kenapakah kamu tidak pergi ke masjid belajar atau membaca dua ayatAl Quran lebih baik dari dua ekor unta, tiga ayat lebih baik daritiga ekor, empat ayat lebih baik dari empat ekor unta demikianlahseterusnya mengikut bilangan ayatnya”. (Hadis Riwayat Muslim) Kinidengan adanya aplikasi ini, pembelajaran iqra anda menjadi lebihmudah dan hanya dihujung jari.. Semoga kita mendapat manfaat dariaplikasi ini.. Insyaa allah..
Tafsir Mimpi 2.0 APK
islam4all
Tafsir mimpi menurut Islam: Imam Ibnu Sirin, dalam bukunya TafsirMimpi Menurut Islam, berkata: Tidak semua mimpi dapat ditafsirkanmakna yang terkandung didalamnya. Ada kalanya mimpi bagaikan anginlalu namun ada yang benar-benar menjadi kenyataan. Mimpi insan yangbertakwa merupakan perkhabaran yang akan berlaku, kerana Rasulullahtidak bermimpi melainkan mimpi baginda menjadi kenyataan. Sedangkanmimpi insan yang tidak beriman merupakan berita yang disebarkanoleh syaitan.
Ruqyah Syariah Perubatan Islam 2.0 APK
islam4all
Ruqyah adalah suatu perubatan dengan membacakan jampi-jampi dansebenarnya sudah wujud semenjak zaman Jahilliah lagi. Kemudiansetelah ajaran Islam datang, Rasulullah s.a.w telah menetapkanRuqyah yang dibolehkan adalah Ruqyah yang mengikut Syariah Islamsahaja. Ruqyah Syariah adalah suatu perubatan dengan caramembacakan ayat-ayat suci Al-Qur’an. Ruqyah Syariah dilakukan olehseorang muslim, baik untuk tujuan penjagaan dan perlindungan dirisendiri atau orang lain, daripada pengaruh buruk, pandangan matamanusia dan jin, pengaruh sihir, gangguan kejiwaan, dan berbagaipenyakit fizikal, kebatinan serta hati. Ruqyah adalah perubatanyang sudah ada di zaman Jahilliah dan ketika Muhammad s.a.w. diutusmenjadi Rasulullah, maka telah ditetapkanlah Ruqyah yang dibolehkandi dalam Islam. Allah telah menurunkan Surah Al-Falaq dan An-Naas,dan salah satu fungsinya adalah sebagai pencegahan dan terapi bagiorang beriman yang terkena sihir. Diriwayatkan oleh Aisyah bahawaRasulullah s.a.w. sentiasa membaca kedua surah tersebut danmeniupkannya pada kedua tapak tangannya, mengusapkan pada kepaladan wajah serta anggota badannya.
Panduan Tajwid Lengkap 2.0 APK
islam4all
HUKUM MEMPELAJARI ILMU TAJWID Hukum mempelajari ilmu tajwid adalahfardu kifayah. Mengamalkan bacaan al-Quran dengan bertajwid adalahfardu ‘ain bagi setiap Muslim yang mukallaf. Membaca al-Qurandengan bertajwid boleh dihuraikan dalam dua keadaan: 1) Membacaal-Quran dengan bertajwid pada kadar yang paling minimum iaitubacaannya tidak mengubah struktur perkataan atau merosakkanmaknanya. Hukumnya adalah fardu ‘ain. 2) Membaca al-Quran denganbertajwid iaitu dengan memelihara keseluruhan hukum-hukum tajwiddalam bacaan. Hukumnya wajib ke atas mereka yang mahir dengan ilmutajwid.
Kitab Fathul Baari 1.0 APK
islam4all
Aplikasi Kitab Fathul Baari adalah salah satu kitab panduan khususkepada umat islam. Ia memuatkan 3 jilid lengkap. Semoga kitasama-sama mendapat manfaat dari aplikasi ini. Insyaallah.
Surah Yasin & Terjemahan 1.0 APK
islam4all
Kini dengan adanya aplikasi islam digitalinisurah yasin boleh dibaca dimana-mana sahaja.Mudah digunakan. Mudah-mudahan denganaplikasi ini kita sama-sama mendapat barakahdari ALLAH swt..Insyaallah..
Al-Quran Juz Amma MP3 1.0 APK
islam4all
Assalamualaikum..satu lagi aplikasi yang cukup bermanfaat untukkita semua. Juz Amma ( juzuk30 ) kini boleh dimainkan di telefonpintar anda walaupun ianya tiada sambungan internet.. Diantarasurah-surah yang terkandung didalam aplikasi AL-QURAN JUZ AMMA MP3; 78. Surah An-Naba’ (Berita Besar) 79. Surah An-Naazi’aat(Malaikat Yang Mencabut) 80. Surah ‘Abasa (Dia Bermasam Muka) 81.Surah At-Takwiir (Menggulung) 82. Surah Al-Infitar (Terpecah &Terbelah) 83. Surah Al-Mutaffifiin (Golongan yang Curang) 84. SurahAl-Insyiqaaq (Terbelah) 85. Surah Al-Buruj (Gugusan Bintang) 86.Surah At-Taariq (Pengunjung Malam) 87. Surah Al-A’laa (YangTertinggi) 88. Surah Al-Ghaasyiah (Peristiwa Menggelisahkan/HariPembalasan) 89. Surah Al-Fajr (Fajar / Sinar Mentari) 90. SurahAl-Balad (Negeri) 91. Surah Asy-Syams (Matahari) 92. Surah Al-Lail(Malam) 93. Surah Adh-Dhuha (Pagi yang Cemerlang / MatahariMeninggi) 94. Surah Al-Insyirah/An-Nasyrah (Melapangkan) 95. SurahAt-Tin (Buah Tin / Buah Ara) 96. Surah Al-‘Alaq (Segumpal Darah)97. Surah Al-Qadr (Kemuliaan) 98. Surah Al-Baiyinah (Bukti yangNyata) 99. Surah Al-Zalzalah (Kegoncangan) 100. Surah Al-‘Aadiyaat(Yang Berlari Kencang) 101. Surah Al-Qari’ah (Hari Yang HingarBingar / Kiamat) 102. Surah At-Takathur (Bermegah-megah) 103. SurahAl-‘Asr (Masa) 104. Surah Al-Humazah (Pengumpat) 105. Surah Al-Fiil(Gajah) 106. Surah Quraisy (Kaum Quraisy) 107. Surah Al-Ma’un(Barangan Berguna) 108. Surah Al-Kauthar (Sungai Di Syurga) 109.Surah Al-Kafirun (Golongan Kafir) 110. Surah An-Nasr (Pertolongan)111. Surah Al-Masad / Al-Lahab (Nyalaan Api) 112. Surah Al-Ikhlas(Tulus Ikhlas / Memurnikan Keesaan Allah) 113. Surah Al-Falaq(Waktu Subuh / Dinihari) 114. Surah An-Naas (Manusia) Aplikasi inijuga dilengkapi dengan: 1. Asma Ul Husna - 99 Nama Allah. 2. DoaTaubat 3. Ayatul Kursi 4. Doa Qunut Solat Subuh 5. Doa SayyidulIstighfar 6. Doa Selamat 7. Doa Sesudah Adzan 8. Selawat Nabi 9.Ayat 1000 Dinar 10. Doa Khatam Al-Quran Semoga kita sama-samamendapat manfaat dan juga barakah dari Allah swt. insyaallah.
Kitab Maulid Ad-Diba'i 1.0 APK
islam4all
Satu karya mawlid yang masyhur dalam dunia Islam ialah Mawlid Diba’yang disusun oleh seorang ulama besar dan ahli hadits yaitu ImamWajihuddin Sayyid 'Abdurrahman bin Muhammad bin 'Umar bin 'Ali binYusuf bin Ahmad bin 'Umar ad- Diba`iy asy-Syaibani al-Yamaniaz-Zabidi asy-Syafi`I al-Hasani (yang dikenal dengan sebutan Ibnad-Daiba’I, ad-Daiba’ dalam bahasa Sudan artinya putih, yangmerupakan julukan kakeknya, Ibnu Yusuf). Beliau dilahirkan padahari ke-4 bulan Muharram tahun 866 H dan wafat hari Jumat 12 Rajabtahun 944 H (jadi, usia beliau sekitar 76 tahun). Beliau adalahseorang ulama hadits yang terkenal dan tidak ada bandingnya padamasa hayatnya. Beliau mengajar kitab Shohih Imam al-Bukhari lebihdari 100 kali khatam. Beliau mencapai derajat Hafidz dalam ilmuhadits, yaitu seorang yang menghafal 100,000 hadits lengkap dengansanadnya. Setiap hari beliau mengajar hadits dari masjid ke masjid.Di antara guru-gurunya ialah Imam al-Hafiz as-Sakhawi, Imam IbnuZiyad, Imam Jamaluddin Muhammad bin Ismail, mufti Zabid, Imamal-Hafiz Tahir bin Husain al-Ahdal dan banyak lagi. Selain itu,beliau juga seorang muarrikh, yakni ahli sejarah yang terkenal.Beberapa di antara sekian banyak kitab karangannya ialah: Taisirul Wusul ila Jaami`il Usul min Haditsir Rasul; kitab yangmengandung himpunan hadits yang dinukil dari kitab hadits yang 6. Tamyeezu at-Thoyyib min al-Khabith mimma Yaduru 'ala AlsinatinNaasi minal Hadits; sebuah kitab yang membedakan hadits sahihdengan yang lainnya (seperti dhaif dan maudhu).  Qurratul 'Uyun fiAkhbaril Yaman al-Maimun.  Bughyatul Mustafid fi akhbar madinatZabid.  Fadhail Ahl al-Yaman. Beliau seorang yang jujur, lemahlembut tutur katanya dan indah bahasanya. Dalam bidang fiqh, beliaubermadzhab Syafi’i. dan banyak hal yang bisa dijadikan bukti bahwabeliau adalah termasuk golongan Ahlussunnah Waljama’ah (Sunni),salah satunya adalah kecintaan dan penghormatannya kepadaRasulullah saw., Ahlul Bayt, serta para Shahabat Rasulillah.Wallaahu a’lam
Loading...