4.9.3 / November 11, 2019
(4.2/5) (5483)
Loading...

Description

Met deze App kan iedereen die is geregistreerd op BVA-Auctions.commeebieden op de veilingen. Iedereen, zowel het bedrijfsleven alsparticulieren, kan zich gratis inschrijven bij BVA Auctions enmeteen bieden. BVA Auctions is het grootste online veilinghuis vanNederland. We brengen in opdracht van banken, curatoren,leasemaatschappijen, industrie en het bedrijfsleven roerende zakenter veiling. Dankzij ons ruime en voortdurend wisselende aanbod iser altijd wat te bieden! With this app, anyone who is registered atBVA-Auctions.com may be bidding on the auction. Everyone, bothbusinesses and individuals can register for free at BVA Auctionsoffer immediately. BVA Auctions is the largest online auctioneer inNetherlands. We bring on behalf of banks, trustees, leasingcompanies, industry and business chattels at auction. Thanks to ourlarge and constantly changing range is always there to offer!

App Information BVA Auctions Online veilingen

BVA Auctions B.V. Show More...

BVA Auctions Online veilingen 4.9.3 APK
Met deze App kan iedereen die is geregistreerd op BVA-Auctions.commeebieden op de veilingen. Iedereen, zowel het bedrijfsleven alsparticulieren, kan zich gratis inschrijven bij BVA Auctions enmeteen bieden. BVA Auctions is het grootste online veilinghuis vanNederland. We brengen in opdracht van banken, curatoren,leasemaatschappijen, industrie en het bedrijfsleven roerende zakenter veiling. Dankzij ons ruime en voortdurend wisselende aanbod iser altijd wat te bieden! With this app, anyone who is registered atBVA-Auctions.com may be bidding on the auction. Everyone, bothbusinesses and individuals can register for free at BVA Auctionsoffer immediately. BVA Auctions is the largest online auctioneer inNetherlands. We bring on behalf of banks, trustees, leasingcompanies, industry and business chattels at auction. Thanks to ourlarge and constantly changing range is always there to offer!
Loading...