3.0.3 / June 5, 2018
(4.1/5) (17)
Loading...

Description

Med denne enkle og brukervennlige appen fra Holte AS, kan dinemedarbeidere føre timer, registrere avvik, gå vernerunder, lagenotater og opprette bildedokumentasjon direkte på sin mobil,uansett hvor de befinner seg. Grunnlag for både lønn og fakturaerblir gjort automatisk tilgjengelig i Byggsafe Total. Avvikene bliroverført til handlingsplanen i prosjektet og notater, som foreksempel kan brukes for å lage en huskelapp eller for å dokumentereutførelse på byggeplassen, blir tilgjengelig undertilleggsdokumentasjon i prosjektet. For å kunne bruke denne appen,så må du ha en avtale på Byggsafe Total og Byggsafe Total Live. Merinformasjon om Byggsafe Total og muligheter til bestilling finnerdu på våre hjemmesider:http://holte.no/no/programvare/kvalitetssikring-internkontroll/byggsafe-total/http://holte.no/no/programvare/prosjektkonomi-fdv/byggsafe-total-app

App Information Byggsafe Total

Holte Show More...

Fagtorget 2.0 APK
Holte
Enkel og effektiv timeregistrering og bildedokumentasjon forFagtorgetbrukere. Fagtorget er en nettbasert programvare for bygg-og anleggsbransjen, levert av Holte as. For mer informasjon sewww.holte.no
Byggsafe Total 3.0.3 APK
Holte
Med denne enkle og brukervennlige appen fra Holte AS, kan dinemedarbeidere føre timer, registrere avvik, gå vernerunder, lagenotater og opprette bildedokumentasjon direkte på sin mobil,uansett hvor de befinner seg. Grunnlag for både lønn og fakturaerblir gjort automatisk tilgjengelig i Byggsafe Total. Avvikene bliroverført til handlingsplanen i prosjektet og notater, som foreksempel kan brukes for å lage en huskelapp eller for å dokumentereutførelse på byggeplassen, blir tilgjengelig undertilleggsdokumentasjon i prosjektet. For å kunne bruke denne appen,så må du ha en avtale på Byggsafe Total og Byggsafe Total Live. Merinformasjon om Byggsafe Total og muligheter til bestilling finnerdu på våre hjemmesider:http://holte.no/no/programvare/kvalitetssikring-internkontroll/byggsafe-total/http://holte.no/no/programvare/prosjektkonomi-fdv/byggsafe-total-app
Holte Checklists 6.2.0+27 APK
Holte
This is an app for completing checklists. Checklists are an aid toconfirm that deliveries / job execution have the expected qualityor contain noncomformities. The app is part of a larger web andapp-based system from Holte (HoltePortalen). The checklist modulecontains a system with checklist templates, management andfollow-up of work on checklists, a system for handling deviations,as well as reports and statistics. App's main features: - Registercorrect execution (ok), nonconformities, or "not relevant" - Easilycomplete checkpoints by swiping or document nonconformities andcorrect execution with pictures and comments - Pictures can beuploaded from gallery or camera - Checklists can be added from theapp - Opportunities for notification that the responsible personhas been assigned new checklists - Production drawings can be addedto the app and displayed in the app
Holte Routines 3.1.3 APK
Holte
With this app, you as an employee of a company or participant of aproject have access to procedures and instructions at any time andwherever you may be. As a manager or project manager you can makesure that the current version of routines are available. This makesit easier to achieve the activities implemented as planned. Thisapp provides access to procedures, instructions etc. that yourcompany has made available to its employees. Routines can also beset up and made available per project. This app is part of a largerweb and app-based system from Holte. With Holte Routines app, youhave a web system as backup, routine templates, good versionmanagement, and a system for publishing the latest updatedroutines.
Holte Inspections 3.3.1 APK
Holte
Skip paper-based inspections. With Holte Inspection you can easilyand effectively perform inspections using phone or tablet. Registerdeviations directly into the app, add your photos and determinefurther procedures. Emphasis is placed on giving the app a userfriendly workflow, so that every player on the construction sitecan use it. The app is also part of a larger web and app-basedsystem from Holte. With the Inspection module, you can use a systemon the web with the ability to schedule and customize your owninspections setup, management and monitoring of work inspections,as well as reports and statistics. Uses icons fromhttps://icons8.com
Holte Avvik 4.0.0 APK
Holte
Denne appen gir grunnlag for at bedriften kan oppnå effektivavviksbehandling. En god avvikshåndtering kan redusere alvorligefeil og ulykker, og hindre gjentakelser av mindre feil som ilengden blir kostbart. Det gir grunnlag for leveranser av høykvalitet og fornøyde kunder. Med avviksappen til Holte får du detbeste verktøyet for å oppnå god avvikshåndtering i bedriften. Appengir oversikt over alle avvik brukeren er ansvarlig for og avvik kanenkelt lukkes med bilder og kommentarer ute i felten. Nye avvik kanregistreres og lukkes eller videresendes. Appen er en del av ethelhetlig, heldigitalt bransjesystem HoltePortalen, som blant annetinneholder digitale løsninger for sjekklister og vernerunder. Alleavvik som registreres i forbindelse med kvalitetskontroller ogvernerunder kan håndteres i avviksappen. Avviksløsningen til Holteinneholder i tillegg en støtte for oppfølging av underentreprenørerved at en kan samhandle om avvik med bedrifter man ønsker åinvitere inn i sine prosjekter.
Holte Dokumentasjon 2.1.3 APK
Holte
Holte Dokumentasjon er en web- og appbasert dokumentasjonsløsning.Med denne løsningen kan prosjektets dokumenter på en enkel måtegjøres tilgjengelig for prosjektets deltakere. Med appen kan duvidere enkelt ta bilder og skrive kommentarer. Dennedokumentasjonen lagres på prosjektet du jobber på. Alldokumentasjon kan samles i rapporter. Da får du overbevisendedokumentasjon over prosjektet, samlet i forseggjorte rapporter.Dokumentasjonsløsningen inngår i HoltePortalen. Det er et web- ogappbasert bransjesystem med en rekke moduler for HMS, KS,timeregistrering mm.
Holte Portalen 5.0.0+7 APK
Holte
HOLTEPORTALEN - EVERYTHING IN ONE APP HoltePortalen is an app forthose who work on new buildings and renovations. Like many othersin the construction industry, you may not be in the office all day.You need to be able to work and always be available wherever youare - whether you are in a meeting, in the car, or at theconstruction site. With HoltePortalen you can involve employees inthe various phases of the construction project by awarding workassignments, checklists, following up deviations, documenting thejob, or registering hours. It's easy to set up and easy to use. Youalso have full control, whether you have a few or many projectsduring the year. With the HoltePortalen app, employees and projectparticipants can: - Perform quality assurance of work throughelectronic checklists - take pictures during the job fordocumentation - carry out safety inspections - gain access tocorporate routines - Record / close deviations and register hoursdirectly from the mobile phone or tablet. We understand that yourjob is demanding, and with HoltePortalen you can avoid paperworkand concentrate on doing what's best for you.
Loading...