1.0 / November 26, 2018
(5.0/5) (4)
Loading...

Description

Tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua các câu hỏi trắc nghiệm haygiúpchúng ta thêm kiến thức về lịch sử nước nhà và thêm yêu, tự hàovềđất nước con người Việt Nam hơn. Game được thiết kế theo dạngcâuhỏi trắc nghiệm với bốn đáp án để bạn lựa chọn. Nếu trả lời saibạnsẽ mất một lượt chơi. Nếu hết 5 lượt chơi bạn sẽ bị dừng cuộcchơi.Với nguồn câu hỏi được lựa chọn công phu sẽ mang lại cho bạnrấtnhiều kiến thức bổ ích về lịch sử. Các câu hỏi sẽ được chúngtôicập nhật bổ sung thường xuyên. Bạn hãy tải về ngay và trảinghiệmgame với các câu hỏi thú vị Learn about Vietnamese historythroughmultiple choice questions or help us learn more about ourcountry'shistory and more about our country. The game is designedinmultiple choice questions with four answers to choose from. Ifyoumake a mistake, you lose one turn. If all 5 turns you will stopthegame. With a well-selected source of questions will bring you alotof useful knowledge about history. Questions will beupdatedregularly. Download it right away and experience the gamewithinteresting questions

App Information Câu đố lịch sử Việt Nam

 • App Name
  Câu đố lịch sử Việt Nam
 • Package Name
  com.aloha.dovuilichsuvietnam
 • Updated
  November 26, 2018
 • File Size
  4.3M
 • Requires Android
  Android 4.4W and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Aloha Studio Software
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Educational
 • Developer
 • Google Play Link

Aloha Studio Software Show More...

Câu đố lịch sử Việt Nam 1.0 APK
Tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua các câu hỏi trắc nghiệm haygiúpchúng ta thêm kiến thức về lịch sử nước nhà và thêm yêu, tự hàovềđất nước con người Việt Nam hơn. Game được thiết kế theo dạngcâuhỏi trắc nghiệm với bốn đáp án để bạn lựa chọn. Nếu trả lời saibạnsẽ mất một lượt chơi. Nếu hết 5 lượt chơi bạn sẽ bị dừng cuộcchơi.Với nguồn câu hỏi được lựa chọn công phu sẽ mang lại cho bạnrấtnhiều kiến thức bổ ích về lịch sử. Các câu hỏi sẽ được chúngtôicập nhật bổ sung thường xuyên. Bạn hãy tải về ngay và trảinghiệmgame với các câu hỏi thú vị Learn about Vietnamese historythroughmultiple choice questions or help us learn more about ourcountry'shistory and more about our country. The game is designedinmultiple choice questions with four answers to choose from. Ifyoumake a mistake, you lose one turn. If all 5 turns you will stopthegame. With a well-selected source of questions will bring you alotof useful knowledge about history. Questions will beupdatedregularly. Download it right away and experience the gamewithinteresting questions
Câu đố bóng đá hay nhất 1.4 APK
Bóng đá là môn thể thao vua số một thế giới. Tuy nhiên kiến thức vềbóng đá là vô cùng rộng lớn với những trận cầu đỉnh cao, những độibóng nổi tiếng hàng đầu các giải đấu: Ngoại hạng Anh, Laliga, SeriaA, Đức, Pháp... Với game Câu đố bóng đá sẽ mang cả thế giới bóng đáđầy sôi động và đam mê đến cho bạn với những câu hỏi hay và thú vịvề các đội bóng, các trận đấu gay cấn, logo và áo đấu các câu lạcbộ. Bạn trả lời đúng sẽ được cộng 5 điểm, nếu trả lời sai sẽ bịdừng cuộc chơi. Mức điểm cao nhất và level cao nhất sẽ được lưu lạimáy. Các câu hỏi liên tục được chúng tôi cập nhật và bổ sung thêmHãy cùng bạn bè tận hưởng thế giới bóng đá đầy kịch tính và thú vịngay thôi ! Football is the world's number one king sport. However,knowledge of football is immense with top-notch matches, top-notchteams of top leagues: Premier League, Laliga, Seria A, Germany,France ... With the Soccer Puzzle game will bring the world offootball full of excitement and passion to you with interesting andinteresting questions about the teams, exciting matches, logos andshirt clubs. The correct answer will be added 5 points, if thewrong answer will be stopped the game. The highest and highestlevel will be saved. The questions are constantly updated and addedby us Let your friends enjoy the dramatic and exciting footballworld right away!
Câu đố ẩm thực 1.1 APK
Kiến thức về ẩm thực vô cùng phong phú và hấp dẫn với vô vànnhữngmón ăn ngon cùng những mẹo hay về ẩm thực. Hãy cũng khám phácácmón ăn đặc sản của Việt Nam và trên thế giới cũng như các mẹonấuăn, chế biến món ăn qua các câu hỏi thú vị về ẩm thực. Mỗi câutrảlời đúng bạn sẽ được cộng 5 điểm và 1 Ruby. Nếu trả lời sai bạnsẽbị trừ 3 ruby. Nếu ruby không còn hoặc bạn hết lượt chơi thì sẽbịdừng cuộc chơi. Điểm cao nhất và Ruby cao nhất sẽ được lưu lại.Cáccâu hỏi sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật bổ sung thêm Bạnhãycùng bạn bè trải nghiệm trò chơi thú vị và bổ ích này ngay thôi!The knowledge of cuisine is extremely rich and attractivewithcountless delicious dishes and good food tips. AlsoexploreVietnamese and world specialties as well as cooking tips andfoodpreparation through interesting culinary questions. Eachcorrectanswer will give you 5 points and 1 Ruby. If youanswerincorrectly, you will be deducted 3 rubies. If ruby ​​is nolongeravailable or if the game is over, it will be stopped. Thehighestand highest Ruby scores will be saved. Questions willcontinue tobe updated by us Please join your friends to experiencethisexciting and rewarding game right away!
Bộ sách nuôi dạy con thông minh 3.0 APK
Trẻ em là tương lai chủ nhân của đất nước, do đó việc nuôi dạy trẻtừ nhỏ là vô cùng quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên để nuôi dạythế nào cho đúng thì không phải cha mẹ nào cũng biết cách. Nhữngnước phát triển như Nhật, Mỹ, Đức, Pháp... họ nuôi dạy trẻ con nhưthế nào. Ứng dụng này sẽ cung cấp cho bạn các quyển sách nuôi dạycon thông minh hay nhất và được bán nhiều nhất. Hãy đọc và họcnhững cách và phương pháp nuôi dạy con khoa học nhất ngay thôiChildren are the future owners of the country, so raising childrenfrom an early age is extremely important and necessary. However, toteach how to be right, not all parents know how. Developedcountries like Japan, America, Germany, France ... how they raisechildren. This app will provide you with the best and most soldsmart parenting books. Read and learn the most scientific ways andmethods of parenting right away
Trắc nghiệm lịch sử lớp 9 1.1 APK
Môn học lịch sử là một trong những môn thi quan trọng vào lớp10.Phần mềm đã tổng hợp các câu trắc nghiệm trong bộ đề thitrắcnghiệm lịch sử lớp 9 vào lớp 10. Trả lời đúng các bạn được 1điểm.Đạt được 11 điểm sẽ đạt Level 2, đạt 21 điểm sẽ đạt Level 3,đạt 41điểm sẽ đạt Level 4, đạt 61 điểm sẽ đạt Level 5, đạt trên 80điểmsẽ đạt Level 6. Các câu hỏi được chúng tôi cập nhật bổ sungthêmthường xuyên Chúc các bạn ôn tập và làm bài thi tốt ! Thehistorycourse is one of the important subjects in 10th grade. Thesoftwaresynthesizes multiple choice questions in the 9th gradehistory testquestions in grade 10. You get 1 point for the correctanswer.Achieving 11 points will reach Level 2, gaining 21 pointswillreach Level 3, gaining 41 points will reach Level 4, gaining61points will reach Level 5, gaining more than 80 points willreachLevel 6. The questions we updated regularly added Wish youtoreview and do good exams!
Oẳn tù tì - Kéo búa bao vui nhộn 1.0 APK
Trò chơi Oẳn tù tì hay còn gọi là Kéo búa bao là trò chơi dângiancủa trẻ nhỏ. Nếu bạn ra đấm còn người kia ra lá, bạn ra lácònngười kia ra đấm, bạn ra kéo còn người kia ra lá thì bạn thắngcònngược lại thì bạn thua. Nếu bạn thắng sẽ được cộng một điểm vàđượccộng số xu tương ứng với số điểm. Hãy tham gia trò chơi nàyngaythôi Game Rock-paper scissors is also a popular children'sgame. Ifyou punch and the other person leaves, you go out and theotherperson punches, you go out and the other person leaves and youwinand then you lose. If you win, you will be added one point andthenumber of coins corresponding to the points will be added.Jointhis game now
Câu đố lịch sử Việt Nam 5.0 APK
Tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua các câu hỏi trắc nghiệm hay giúpchúng ta thêm kiến thức về lịch sử nước nhà và thêm yêu, tự hào vềđất nước con người Việt Nam hơn. Game được thiết kế theo dạng câuhỏi trắc nghiệm với bốn đáp án để bạn lựa chọn. Nếu trả lời sai bạnsẽ mất một lượt chơi. Nếu hết 5 lượt chơi bạn sẽ bị dừng cuộc chơi.Với nguồn câu hỏi được lựa chọn công phu sẽ mang lại cho bạn rấtnhiều kiến thức bổ ích về lịch sử. Các câu hỏi sẽ được chúng tôicập nhật bổ sung thường xuyên. Bạn hãy tải về ngay và trải nghiệmgame với các câu hỏi thú vị Learn about Vietnamese history throughmultiple-choice questions or help us gain more knowledge about ourcountry's history and love and pride in the country of Vietnamesepeople. The game is designed in the form of multiple choicequestions with four answers to choose from. If you answerincorrectly, you will lose a turn. If all 5 turns are over, youwill be stopped from playing. With meticulously selected questionswill give you a lot of useful knowledge about history. Questionswill be updated regularly by us. Download now and experience thegame with interesting questions
Đoán tên người nổi tiếng 1.0 APK
Trò chơi Đuổi hình bắt chữ đã quá nổi tiếng và quen thuộc vớichúngta. Tuy nhiên nội dung chỉ xoay quay các câu hỏi về các từ cónghĩatrong tiếng Việt. Với phiên bản Đuổi hình bắt chữ - Đoán ngườinổitiếng chúng ta sẽ biết thêm về các nhân vật nổi tiếng qua cáchìnhảnh gần gũi sinh động. Mỗi câu trả lời đúng bạn sẽ được tặngthêm 5đồng tiền vàng và tăng thêm 1 level. Nếu trả lời sai bạn sẽbị trừ3 đồng tiền vàng. Trong trường hợp bạn chọn gợi ý thì sẽ bịtrừ 1đồng tiền vàng. Hãy nhanh tay tải về và chơi thôi ! The wordcatchgame is so famous and familiar to us. However, the contentonlyrotates questions about meaningful words in Vietnamese. Withtheversion of the word Catching Image - Guess the celebrity wewillknow more about the famous characters through lively vividimages.Each correct answer will give you 5 more gold coins and 1levelincrease. If you answer incorrectly, you will be charged 3goldcoins. In case you choose a suggestion, you will be deducted 1goldcoin. Quickly download and play!
Loading...