1.3.1 / November 28, 2018
(4.7/5) (28)
Loading...

Description

Take your car to the end of the level by drawing a line. Takethecar, level up and be the best of the game. How many of therocketsdo, but do it by jumping the stars. Don't forget thecreature onLevel 13, try to run away from him. New features will beadded tothe game with new features. (Leveller will multiply) Carsin thegame were taken from https://www.flaticon.com.

App Information Car Road Drawing

 • App Name
  Car Road Drawing
 • Package Name
  com.frosy.carroaddrawing
 • Updated
  November 28, 2018
 • File Size
  28M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.3.1
 • Developer
  Dnc Studyo
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
  Dnc Studyo Cekmekoy İstanbul
 • Google Play Link

Dnc Studyo Show More...

Artırılmış Gerçeklik Hayvanlar 2.0 APK
Dnc Studyo
HAYVAN KARTLARI İNDİRME LİNKİdncstudyo.blogspot.com.tr30 Farklıİngilizce Türkçe Kelime,Hayvanlar Hakkında Bilinmesi GerekenBilgiler ve Eğlenceli Dakikalar...Çocukların Hem Eğlenerek HemdeGüzel Vakit Geçirerek Öğrenmelerini Sağlayan Kullanımı Kolay BirUygulamadır.Telefon ve Tabletleri Ellerinden Düşürmeyen ÇocuklarınBu Uygulama ile Öğrenecekleri çok şey Var Artık.Artırılmışgerçeklik ile hayvanlar hakkında hem bilgi sahibi olun hem deingilizce isimlerini öğrenin.Uygulama sürekli güncellenerek zamaniçinde farklı obje ve nesnelerin eklenmesiyle bir çok ingilizcekelimeyi görsel olarak öğrenecek,hayvanlar ve nesneler hakkındabilgi sahibi olabileceksiniz.Ayrıca çocukların çok hosuna gidecekbu uygulamada keyifli zaman geçireceksiniz.Hayvanların hareketlerianimasyonları ve daha bir çok davranışları mevcuttur. 3 yaş veüzeri çocukların görsel olarak hem eğlenip hem öğrendikleri buuygulama da gelişimleri için Artırılmış Gerçeklik teknolojisindenfaydalanılmıştır.Bu yeni teknoloji çok yaygın olmasa da dünyagenelinde gelişmiş ülkelerin okullarında eğitimde büyük yer almayabaşlamıştır. Piyada bir çok Artırılmış Gerçeklik kartları olsadaulaşması zor ve oldukça pahalıdır.Reklamsız olarak yaptığımız buuygulamada kartları web sitemizden indirerek ayrıca cocuklarınkartları makas yardımıyla çeşitli oyunlarla şekillendirmesi mümkünolup keyifli dakikalar geçirecektir. Hayvan kartlarıdncstudyo.blogspot.com adresinden ücretsiz indirebilirsiniz. DNCStudio ayrıca Artırılmış Gerçeklik üzerine ihtiyacınız olan bütünuygulamaları istekğiniz üzerine yapar ve yayınlar.Aynı web siteüzerinden isteklerinizi,sorunlarınızı ve paylaşmak istediklerinizibize iletebilirsiniz.ANIMAL CARDS TO DOWNLOADLINKdncstudyo.blogspot.com.t is30 different English Turkish WordsYou Need to Know About Animal Facts and Fun Moments ...Children andLearning Made Fun and Good Times of passing by is an ApplicationProvides Easy to Use.Children who drop their phones and tablets Elanymore There are many things you will learn with thisapplication.Improved a lot of English words is the owner and aboutreality and animals as well as over time the English namesöğrenin.uygul but continuously updated with the addition ofdifferent objects and objects visually learn, animals and objectson knowledge olabileceksiniz.ayrı of children will go to the veryhour of this practice enjoyable time the movement behavior of thosegeçireceksiniz.hayv animations and a lot more areavailable.  3 years and older children with visual aswell have fun faydalanılmıştır.b from the Augmented Realitytechnology for this application in the development of learned andnew technology has been widely, if not earth begins to take on thebig place in education in schools across the developedcountries.  Piyada as we did a lot of Augmented Realitycards and if quite difficult to achieve in this application cardspahalıdır.reklamsız downloading it from our website is alsopossible to shape children with various games of cards with thehelp of scissors will spend pleasant moments.  Animalscards can be downloaded free from dncstudyo.blogspot.coaddress.  DNC Studio also makes all the applications youneed on your istekg on Augmented Reality and yayınlar.ayn of yourrequest via the website, you can send us your problems and what youwant to share.
4D Sihirli Kelimeler AR 0.3 APK
Dnc Studyo
Telefon ve Tabletleri Ellerinden Düşürmeyen Çocukların BuUygulamaile Öğrenecekleri Çok Şey Var Artık.KARTLARI İNDİRMELİNKİ(ücretsiz)www.dncstudyo.com Arttırılmış Gerçeklikuygulamalarıöğrencilerin hayal gücünün ve yaratıcılıklarınıngelişmesine destekolarak, öğrencilerin gerçek dünyayla ilgilialgılarını ve gerçekdünya ile olan etkileşimini artırarak öğrenmedüzeyinde eğlencelibir öğrenme şekli sunmaktadır. Artırılmışgerçeklik uygulamalarındagörsel nesnelerin 3 boyutlu kullanılmasıöğrencilerin ilgileriniçekerek öğrenmeye ve derse katılımlarınıartırmakta ve onlarımotive etmektedir. Ayrıca, konular üzerindefarklı bakış açılarıedinmelerine destek olmaktadır.İlkokul 2.Sınıf, 3. Sınıf ve 4.Sınıfta işlenen ünitelerdeki kelimelerimüfredata uygun bir şekilde,Artırılmış Gerçeklik teknolojisi ilebirleştirerek çocuklarıngörsel hafıza bölümünü çalıştırır. Bu sürümgelecek ünitelerin demoolarak bir örneğidir.Uygulama içinde 7 adetmodel bulunur ve bumodellerde toplam 20 kelime vardır.Her kelimeninİngilizceseslendirmesi bulunmaktadır.En önemli özelliği “Bas Konuş”tuşunukullanarak hem kelimelerin doğru telaffuzu hem de sesli komutilemodellerin animasyonunun değişmesi gibiözelliklerimevcuttur.Kelimelerin yazılışı, söylenen kelimelerinyazılışı veTürkçesi, altta bulunan ekranda görünür.Ayrıcaçocukların bukelimeleri öğrenerek kendilerini sınaması için konuylailgili birtest bulunur. Testte alınan puan sosyal medyasitelerindepaylaşılarak öğrenmenin keyfini çıkarmalarısağlanır.Ekrangörüntüsü alınabilir ve bütün mecralardapaylaşılabilir.Phone andTablets Children who do not drop theirhands have a lot to learnwith this application.DOWNLOADING CARDS(free)Iwww.dncstudyo.coIncreased Reality practices provide a funlearningstyle at the level of learning by increasing theimagination andcreativity of students as they improve theirperceptions of thereal world and its interaction with the realworld.The increaseduse of 3D objects in realistic applicationsincreases learning andmotivation by attracting students. They alsosupport theacquisition of different perspectives on the issues.Thecurriculumof the units in the 2nd, 3rd, and 4th grades ofelementary schoolcombines children's visual memory with augmentedrealitytechnology. This version is an example of a demo offutureunits.There are 7 models in the application and there are 20wordsin these models.Every belly has English voicing.The mostimportantfeature is the use of the "Push to Talk" key, which hasboth thecorrect pronunciation of the words and the ability tochange theanimation of the models with the voice command.Thespelling of thewords, the spelling of the spoken words and theTurkish appear onthe screen below.There is also a test on thesubject for childrento learn these words and test them. The scoreobtained in the testis shared on the social media sites so that thestudent can enjoythe experience.A screenshot can be taken andshared across all themeetings.
Twinkle 2 İngilizce Test Soruları 1.0 APK
Dnc Studyo
TWINKLE GAMES Sürükleyici oyunlar ve mükemmel tasarımlarlaingilizcekelime oyunun keyfini maksimumda yaşa! Basit ve özenlehazırlanmışmükemmel tasarımın tadını çıkar! Kelime Oyunu ileİngilizce kelimebilgini test etmeye hazır mısın? Twinkle kelimeOyunları İNTERNETGEREKTİRMEZ ve TAMAMEN ÜCRETSİZDİR. Satınalmanızı gerektirecek hiçbir kapalı özellik barındırmamaktadır.Twinkle 2 içeriğindekisorular, 2. sınıf öğrencileri içinhazırlanmış olup, bütün üniteleriiçerir. Herkese iyi eğlenceler.SCHOLA PUBLISHING TWINKLEGAMES                       Immerseyourself in theultimate in English word game with immersive gamesand greatdesigns! Enjoy the perfect design with a simple andelaboratedesign! Are you ready to test your English vocabulary withtheWordGame?                 Twinkleword Games do NOT REQUIRE INTERNET and areCOMPLETELY FREE. Thereare no closed features to buy. The questionsin Twinkle 2 areprepared for 2nd year students and include allunits. Have funeverybody. SCHOLA PUBLISHING
Twinkle 4 İngilizce Test Soruları 1,1 APK
Dnc Studyo
TWINKLE GAMES Sürükleyici oyunlar ve mükemmel tasarımlarlaingilizcekelime oyunun keyfini maksimumda yaşa! Basit ve özenlehazırlanmışmükemmel tasarımın tadını çıkar! Kelime Oyunu ileİngilizce kelimebilgini test etmeye hazır mısın? Twinkle kelimeOyunları İNTERNETGEREKTİRMEZ ve TAMAMEN ÜCRETSİZDİR. Satınalmanızı gerektirecek hiçbir kapalı özellik barındırmamaktadır.Twinkle 4 içeriğindekisorular, 4. sınıf öğrencileri içinhazırlanmış olup, bütün üniteleriiçerir. Herkese iyi eğlenceler.SCHOLA PUBLISHING TWINKLEGAMES                       Immerseyourself in theultimate in English word game with immersive gamesand greatdesigns! Enjoy the perfect design with a simple andelaboratedesign! Are you ready to test your English vocabulary withtheWordGame?                 Twinkleword Games do NOT REQUIRE INTERNET and areCOMPLETELY FREE. Thereare no closed features to buy. The questionsin Twinkle 4 areprepared for Grade 4 students and include allunits. Have funeverybody. SCHOLA PUBLISHING
Car Road Drawing 1.3.1 APK
Dnc Studyo
Take your car to the end of the level by drawing a line. Takethecar, level up and be the best of the game. How many of therocketsdo, but do it by jumping the stars. Don't forget thecreature onLevel 13, try to run away from him. New features will beadded tothe game with new features. (Leveller will multiply) Carsin thegame were taken from https://www.flaticon.com.
com.dncsyudyo.gormeengelli 0,3 APK
Dnc Studyo
Kağıt liraların sesli ve titreşimle ne kadar olduklarını söyleyenveaynı zamanda, hangi tarihte, hangi konumda okutulduysa kayıtaltınıalınıp sonradan gösterilmesini sağlayan bir uygulamadır.**Uygulamaaçılışında açıldığını söyleyen sesli uyarı **Uygulamakapatılmakistendiğinde ekrana 4 kez dokunun ve sesli uyarıdansonra uygulamakapanır. **Bütün TL kağıt paraları seslendirir**Konum tarih vezaman kaydedilir, google mapta konumu bir tıkilegörüntüleyebilirsiniz. **Sınırsız kayıt vardır vekayıtlarısilebilirsiniz Bu tür uygulamalara ihtiyacınız olursa DncStudyoolarak ihtiyaçlarınızı karşılamaya hazırız.İletişimiçin;gokhandinc@dncstudyo.com adresinden ulaşabilirsiniz It isanapplication that tells how long the paper lyes sound andvibrate,and at the same time, which date, in which position it wastaken,it is recorded and then displayed. ** Audible warning thattheapplication was opened at boot ** Touch the screen 4 times whenyouwant to close the application and the application will closeafterthe sound alert. ** All TL currency sounds ** Location dateandtime are saved, you can view the location of google map withaclick. ** Unlimited registrations and you can deleteregistrationsIf you need such applications, we are ready to meetyour needs asDnc Studyo. You can reach us atgokhandinc@dncstudyo.com
Twinkle 3 İngilizce Test Soruları 1.0 APK
Dnc Studyo
TWINKLE GAMES Sürükleyici oyunlar ve mükemmel tasarımlarlaingilizcekelime oyunun keyfini maksimumda yaşa! Basit ve özenlehazırlanmışmükemmel tasarımın tadını çıkar! Kelime Oyunu ileİngilizce kelimebilgini test etmeye hazır mısın? Twinkle kelimeOyunları İNTERNETGEREKTİRMEZ ve TAMAMEN ÜCRETSİZDİR. Satınalmanızı gerektirecek hiçbir kapalı özellik barındırmamaktadır.Twinkle 3 içeriğindekisorular, 3. sınıf öğrencileri içinhazırlanmış olup, bütün üniteleriiçerir. Herkese iyi eğlenceler.SCHOLA PUBLISHING TWINKLEGAMES                       Immerseyourself in theultimate in English word game with immersive gamesand greatdesigns! Enjoy the perfect design with a simple andelaboratedesign! Are you ready to test your English vocabulary withtheWordGame?                 Twinkleword Games do NOT REQUIRE INTERNET and areCOMPLETELY FREE. Thereare no closed features to buy. The questionsin Twinkle 3 are forall 3rd grade students and include all units.Have fun everybody.SCHOLA PUBLISHING
com.frosy.Arabayolgoster 1.16 APK
Dnc Studyo
Draw your own way by drawing a line, take your car to the end ofthelevel. Take the car, level up, select the line color and be thebestin the game. How many of the rockets do but jump the starsdoing so.Levels will grow more and more. New features will beadded to thegame with new features (Leveller Artacak) Cars in thegame are takenfrom https://www.flaticon.com.
Loading...