1.42 / February 23, 2017
(4.8/5) (6)
Loading...

Description

Cartesia ProSmart LT är ett verktyg förkvalitetssäkring av mobila enheter och dess utövande. ProSmart LTär en del av ett större system där bland annat ProSmart webb utgörkompletterande webbklient.
ProSmart LT medger mobila användare att registrera och kommuniceraposition och aktivitet löpande under arbete. Data behandlas ochskickas till molntjänst som sedan kan visualiseras och analyserasvia webbklienten. Där kan
en transport- eller arbetsledare via kartor och formulär skapaunderlag för fakturaunderlag, redovisa utförda arbeten, se enheteri realtid och mycket annat.

Cartesia ProSmart LT fungerar endast om användaren har enlicens/ett konto från Cartesia.

ProLocate konceptet är en produktserie som utvecklas av Cartesia -Ledande inom verksamhetsnära Geografisk IT
Cartesia Prosmart LT is atool for quality assurance of mobile devices and its exercise.Prosmart LT is part of a larger system which includes Prosmartwebsite constitutes additional web client.
Prosmart LT allows mobile users to record and communicate theposition and activity continuously during labor. The data isprocessed and sent to the cloud service that can then be visualizedand analyzed via the web client. There you
a transport or supervisors via maps and forms to create a basis forinvoicing, reporting work carried out, see devices in real time,and more.

Cartesia Prosmart LT only works if the user has a license / accountfrom Cartesia.

ProLocate concept is a product line developed by Cartesia - Leaderin operations near Geographic IT

App Information Cartesia ProSmart LT

 • App Name
  Cartesia ProSmart LT
 • Package Name
  se.cartesia.prolocate.prosmartlight
 • Updated
  February 23, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.42
 • Developer
  Cartesia GIS AB
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Productivity
 • Developer
 • Google Play Link

Cartesia ProSmart LT Version History

Select Cartesia ProSmart LT Version :
 • 1.32 (32)
 • Cartesia ProSmart LT 1.32 APK File

  Publish Date: 2016 /3/18
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 3.6 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: 205a40eaa66cddd74b528fe7345b7ae29f181ce3
  APK Signature: 73edcea72c805a415d7004a0842167b9ffee6b50

Cartesia GIS AB Show More...

Cartesia ProSmart LT 1.42 APK
Cartesia ProSmart LT är ett verktyg förkvalitetssäkring av mobila enheter och dess utövande. ProSmart LTär en del av ett större system där bland annat ProSmart webb utgörkompletterande webbklient.ProSmart LT medger mobila användare att registrera och kommuniceraposition och aktivitet löpande under arbete. Data behandlas ochskickas till molntjänst som sedan kan visualiseras och analyserasvia webbklienten. Där kanen transport- eller arbetsledare via kartor och formulär skapaunderlag för fakturaunderlag, redovisa utförda arbeten, se enheteri realtid och mycket annat.Cartesia ProSmart LT fungerar endast om användaren har enlicens/ett konto från Cartesia.ProLocate konceptet är en produktserie som utvecklas av Cartesia -Ledande inom verksamhetsnära Geografisk ITCartesia Prosmart LT is atool for quality assurance of mobile devices and its exercise.Prosmart LT is part of a larger system which includes Prosmartwebsite constitutes additional web client.Prosmart LT allows mobile users to record and communicate theposition and activity continuously during labor. The data isprocessed and sent to the cloud service that can then be visualizedand analyzed via the web client. There youa transport or supervisors via maps and forms to create a basis forinvoicing, reporting work carried out, see devices in real time,and more.Cartesia Prosmart LT only works if the user has a license / accountfrom Cartesia.ProLocate concept is a product line developed by Cartesia - Leaderin operations near Geographic IT
ORBIT Felanmälan 1.0.3 APK
Med ORBIT Felanmälan kan du rapportera in feleller lämna synpunkter till din kommun. Du kan enkelt bifoga bilderoch ange ärendets position i en karta innan du skickar in ärendet.Du som anmäler kan välja om du vill ha en återkoppling om vad somhänder i ärendet eller så kan du välja att anmäla anonymt.ORBIT Felanmälan är kopplad till kommunensärendehanteringssystem. Kommuner som idag är anslutna till ORBITFelanmälan är:- Trollhättans stad- Hudiksvalls kommunTack för att du laddar ner denna applikation och hjälper oss atthitta och åtgärda fel i våran kommun.With ORBIT Call, you canreport the error or make comments to your community. You can easilyattach images, indicating the case's position in a map beforesubmitting the matter. You who register can choose if you wantfeedback on what is happening in the case, or you can choose toreport anonymously.ORBIT Error is linked to the municipality's case managementsystem. Municipalities that are currently connected to the ORBITCall are:- City Trollhättans- HudiksvallThank you for downloading this app and help us find and fixerrors in our municipality.
ORBIT Utförare 1.0.4 APK
ORBIT Utförare är ett mobilt tillägg tillärendehanteringssystemet ORBIT från Sokigo. Med ORBIT hanteras helaflödet av ett ärende från inrapportering av fel och brister frånkommunmedborgarna till en central kundtjänst, sortering ochtilldelning av ärenden till den som är ansvarig och som skallutföra åtgärden och återrapportering till anmälaren. Med ORBITUtförare kan ärendeansvariga eller entreprenörer i en kommunrapportera in status på ärenden direkt ute i fält, t.ex. markeraärenden som åtgärdade.ORBIT Utförare är starkt kopplad till kommunensärendehanteringssystem och kräver därför ett användarkonto hoskommunen.Tack för att du laddar ner denna applikation och görärendehanteringen effektivare.ORBIT The performers area mobile addition to the CMS ORBIT from Sokigo. With ORBIT handledthe whole flow of a case from the reporting of errors anddeficiencies from the inhabitants of the municipality to a centralcustomer service, sorting and assignment of cases to the personresponsible, and who will carry out the action and reporting to thenotifier. With ORBIT performers can case managers or entrepreneursin a municipality report the status of the cases directly in thefield, such as mark matters rectified.    ORBIT performers are strongly linked to the municipality's casemanagement system and therefore requires a user account with themunicipality. Thank you for downloading this app and make case management moreefficient.
Loading...