1.2.1 / April 4, 2016
(3.9/5) (66)
Loading...

Description

***THIS IS NOT A GAME!***. This app is to beused WITH the CASHFLOW tabletop game. Please make sure you havetabletop game of Robert Kiyosaki before using this app.

Can use with Cashflow Manager:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cashflow.manager
Replace cashflow sheet paper when playing board game cashflow101.
With this app you can add stock, cash control, manage properties,manager expenses, restore previous data...
* Main page:
- Job detail: cashflow, salary, ...
- Loans action, deposit to bank action
- Receive money, spend money
- Stocks management: add stock, sell stock, remove stock
- Assets management: List assets, remove assets, sell assets, payassets debt
* Expenses management
* Assets management
* Debt management
* Stock management
* Network marketing management
* Pay debt
* Lending/Loans management
* Add expense
* Add asset
We already wrote app for Android, Window Phone, IOS, Window StoreApp.

---------------------------------

Có thể dùng cùng với phần mềm Cashflow Manager:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cashflow.manager
Thay thế giấy ghi tài chính cá nhân trong game cashflow 101 khichơi trên bàn giấy.
Với phần mềm này bạn có thể thêm cổ phiếu khi mua cổ phiếu, kiểmsoát lượng tiền mặt của mình khi chơi mà không cần ngồi đếm tiền,quản lý các tài khoản, chi phí...
Khôi phục dữ liệu của lần chơi trước.
* Trang chính:
- Chi tiết nghể nghiệp: dòng tiền, lương, ...
- Gửi ngân hàng/Vay ngân hàng
- Nhận tiền/Chi tiền
- Quản lý các cổ phiếu: mua cổ phiếu, bán cổ phiếu, huỷ cổphiếu
- Quản lý các tài sản: liệt kê tài sản, huỷ tài sản, bán tài sản,trả nợ tài sản
* Quản lý chi phí
* Quản lý tài sản
* quản lý nợ
* Quản lý cổ phiếu
* Quản lính kinh doanh theo mạng
* Trả nợ
* Quản lý vay/mượn tiền
* Thêm chi phí
* Thêm tài sản
Chúng tôi đã xây dựng phần mềm cho Android, Window Phone, IOS,Window Store App.

App Information Cashflow Sheet

 • App Name
  Cashflow Sheet
 • Package Name
  com.cashflow.sheet
 • Updated
  April 4, 2016
 • File Size
  2.1M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.2.1
 • Developer
  Trung Doan
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
  Visit website Email doanbaotrung@gmail.com
  5/54 To 13 Ap 1 Dong Thanh - Hoc Mon - TP HCM - VN
 • Google Play Link

Trung Doan Show More...

Cashflow Sheet 1.2.1 APK
Trung Doan
***THIS IS NOT A GAME!***. This app is to beused WITH the CASHFLOW tabletop game. Please make sure you havetabletop game of Robert Kiyosaki before using this app.Can use with Cashflow Manager:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cashflow.managerReplace cashflow sheet paper when playing board game cashflow101.With this app you can add stock, cash control, manage properties,manager expenses, restore previous data...* Main page:- Job detail: cashflow, salary, ...- Loans action, deposit to bank action- Receive money, spend money- Stocks management: add stock, sell stock, remove stock- Assets management: List assets, remove assets, sell assets, payassets debt* Expenses management* Assets management* Debt management* Stock management* Network marketing management* Pay debt* Lending/Loans management* Add expense* Add assetWe already wrote app for Android, Window Phone, IOS, Window StoreApp.---------------------------------Có thể dùng cùng với phần mềm Cashflow Manager:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cashflow.managerThay thế giấy ghi tài chính cá nhân trong game cashflow 101 khichơi trên bàn giấy.Với phần mềm này bạn có thể thêm cổ phiếu khi mua cổ phiếu, kiểmsoát lượng tiền mặt của mình khi chơi mà không cần ngồi đếm tiền,quản lý các tài khoản, chi phí...Khôi phục dữ liệu của lần chơi trước.* Trang chính:- Chi tiết nghể nghiệp: dòng tiền, lương, ...- Gửi ngân hàng/Vay ngân hàng- Nhận tiền/Chi tiền- Quản lý các cổ phiếu: mua cổ phiếu, bán cổ phiếu, huỷ cổphiếu- Quản lý các tài sản: liệt kê tài sản, huỷ tài sản, bán tài sản,trả nợ tài sản* Quản lý chi phí* Quản lý tài sản* quản lý nợ* Quản lý cổ phiếu* Quản lính kinh doanh theo mạng* Trả nợ* Quản lý vay/mượn tiền* Thêm chi phí* Thêm tài sảnChúng tôi đã xây dựng phần mềm cho Android, Window Phone, IOS,Window Store App.
Học Nutrilite 2.0.5 APK
Trung Doan
- Ứng dụng chuyên dùng để học và áp dụngnutrilite vào cuộc sống.- Áp dụng nutrilite hổ trợ sức khoẻ cho người bệnh.- Sử dụng nutrilite để phòng bệnh.- Applications dedicatedto learning and applying Nutrilite life.- Apply Nutrilite health support for patients.- Use NUTRILITE for disease prevention.
AW VN Business MGMT 0.0.4 APK
Trung Doan
FOR AMWAY VIETNAME DISTRIBUTOR ONLY!!!!CHỈ DÀNH CHO NHÀ PHÂN PHỐI AMWAY VIỆT NAM!!!(Phải có kết nối internet)Công cụ giúp quản lý kinh doanh cho nhà phân phối AmwayViệtNam.Chức năng:- Quản lý danh sách các tuyến dưới cho nhà phân phối dưới 21%.Khiký thẻ người mới thì hãy thêm thông tin tuyến dưới vào hệ thốngđểbắt đầu quản lý.- Liệt kê những tuyến dưới đã hết hạn, đang trong khuyến mãi chonhàphân phối dưới 21%.Lưu ý khi đăng ký phải chọn bạn là 1 nhà phân phối MLM đểsửdụng.Test account (tài khoản để thử): test@email.com/123AMWAY DISTRIBUTOR FORONLY!!!! VietnameDISTRIBUTOR FOR AMWAY VIETNAM !!!(Must have internet connection)Tools to help business managers to distributorsAmwayVietnam.Function:- Manage the list of distributors downline of under 21%. Whennewpeople signing cards, add information to the system downlinetostart management.- List the lower level has expired, are in promotion todistributorsunder 21%.Note when you choose to register is 1 MLM distributorstouse.Test account (account to try): test@email.com/123
Tap hit dat (Pushups workout) 1.0.5 APK
Trung Doan
- Đưa ra công thức tối ưu để luyện tập hítđất.- Công thức này có thể sử dụng cho người mới bắt đầu cũng như ngườiđã tập qua hít đất.- Sau khi hoàn tất tất cả các bài tập, bạn hoàn toàn có thể hít đấttrên 100 cái.- Có thề áp dụng công thức này để luyện tập cho các bài tập khácnhư tập bụng, chân....- Provide optimum formulato practice push-ups.- This recipe can be used for beginners as well as the past has setups.- After completing all the exercises, you can fully push-ups on the100.- Can apply this formula to practice for training exercises, suchas the abdomen, legs ....
AW VN Products 0.0.6 APK
Trung Doan
Hiển thị danh sách các sản phẩm của AmwayViệtNam. Có thể dùng offline (không cần internet) sau khi load dữliệutrong lần đâu tiên sử dụng app.Sau khi download app, hãy mở app và load dữ liệu. Sau khi códữliệu bạn có thể dùng offline.Show list ofAmwayproducts in Vietnam. Can be used offline (without internet)afterloading the data in the first time using the app.After downloading the app, open the app and load data.Afterobtaining the data, you can use offline.
Từ vựng phổ thông 1.2.1 APK
Trung Doan
Tổng hợp các từ vựng tiếng anh cho học sinhcác cấp. Có phân loại từ vựng theo lớp và theo bài.VD: Chúng ta có thể lọc các từ vựng cho lớp 6 bài số 1Synthesis of Englishvocabulary for students of all levels. There classify vocabulary bygrade and according to the article.VD: We can filter the vocabulary for all grades 6 1
Daily nutrients 1.2.3 APK
Trung Doan
This application will help you check qualityof your food every day, check these meal with the standard. Listnutrients of foods, find food that contain nutrients.
Cashflow Player Control 1.3.5 APK
Trung Doan
You can use this tool with casflowsheet:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cashflow.sheetCashflow manager is a tool to support player with physicalboardgame. With this tool, you can replace doodad cards, marketcards,opportunity cards.Monitor user's data: stock, charity status,employmentstatus,...We already wrote app for Android, Window Phone, IOS, WindowStoreApp.(Please help me the the English translations, for theotherlanguage you can send to me by emaildoanbaotrung@gmail.com)---------------------------------Bạn có thể sử dụng kết hợp với phần mềm casflowsheet:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cashflow.sheetCashflow manager để hổ trợ người chơi cashflow trên bàn giấy,nócó thể thay thế việc rút doodad cards, market cards,opportunitycards một cách hiệu quả. Bên cạnh đó bạn còn có thể theodõi thôngtin của người chơi như cổ phiếu, tiền vay ngân hàng, làmtừthiện,...Chúng tôi đã xây dựng phần mềm cho Android, Window Phone,IOS,Window Store App.
Loading...