5.62.6 / February 1, 2017
(4.2/5) (Learn More</a></div>)

Description

Értesülj elsőként folyamatosan megújuló rendszercsomagajánlatainkról!Professzionális szakmai tanácsadás vásárlóknak,szerelőknek és viszonteladóknak egyaránt.Keep up the firstcontinuously updated system package offers!Professional Mentoringcustomers, both installers and resellers.

App Information Celsius Kazán

 • App Name
  Celsius Kazán
 • Package Name
  hr.apps.n207146543
 • Updated
  February 1, 2017
 • File Size
  19M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  5.62.6
 • Developer
  App Hungary
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
  1118 Budapest, Rétköz u 15. Hungary
 • Google Play Link
Loading...

App Hungary Show More...

Angol Plusz Magazin 56270000.9 APK
App Hungary
Mit ad neked a Goldenblog díjas Angol Plusz Magazin?- afolyamatosan szaporodó, jelenleg több mint 400 élvezetes cikkbeneredményes nyelvtanulási technikákat mutat be.Nyelvérzéketfejleszt, motivál, ha épp lankad a tanulási kedved, és bátorít, hapicit félős vagy. Úgy szórakoztat, hogy még kikapcsolódás közben isaz angol tanulásán fog járni a fejed.- Megismerteti veled a világkedvenc nyelvtanulási módszerét, a tanulókártyákat, amihez sajátfejlesztésű, tanulásmódszertanilag csúcsra járatott, KÉSZkártyacsomagokat is ad neked. De azt is megtanítja, hogy készíts TEsaját kártyákat.- Megtudhatod, mikor és hol tartunk nyelvtanulásitréningeket, hogy élőben is lásd, milyen egyszerű is az angol, haeredményes technikákat választasz, és ha úgy tanulsz, ahogy NEKED alegjobb.- Egy 77.000 fős Facebook közösség tagja lehetsz, ahol napiangol leckéken keresztül ingyen tanulhatsz.- Egy 90%-ospontossággal mérő angol szintfelmérő segítségével belőheted apontos nyelvi szintedet.Bemutatkozik a magazin alapítója, SzalaiGabriella, nyelvtanulástanárWhat gives you the Golden Blog winningEnglish Plus Magazine?- A continually growing list, now has morethan 400 successful language learning enjoyable article presentstechniques.Language senses develops, motivates, if you like to justlanguish in the learning and encourage, if a bit timid or. Itamuses that learning English will have your head even duringrecreation.- Known to me the world's favorite method of languagelearning, the student card, which self-developed learningmethodically to the top of, ready-card packs can give you. But italso teaches you to make your own cards.- Find out when and wherewe are training for language learning to live, see how easy it isin English, if successful techniques you choose, and if you learnas you the best.- A member of the 77,000-strong Facebook community,you can be where you can learn through daily English lessons forfree.- A 90% accuracy in measuring the English placement forshooting using the exact language of your level.Introducing themagazine's founder, Gabriella Szalai, language learning teacher
Marketing Expo 2017 5.63.0 APK
App Hungary
A kihagyhatatlan kisvállalati marketing show: konferencia,kiállítás és vásár.Velünk tartasz a gazdagabb vizekre?Ha céged mégnem tart ott, amilyennek anno megálmod-tad, akkor ideje keményebbenmegdolgoztatnod a mar-ketinget! Ehhez itt minden municiótmegkapsz:1. A legújabb stratégiákat az előadásokon2. Készmegoldásokat kiállítóktól3. És egy motiváló társaságot, akivel egynyelvet beszélsz.Töltsd le az alkalmazást, tarts velünk!A must-seeshow small business marketing: conference, exhibition and tradefair.Us keep in the rich waters?If your business has not yetreached a point where, back then it megálmod-tad, you have a hardermegdolgoztatnod markerketinget! To do this, here are receiving allthe ammo:The first presentations of the latest strategies2.Finished solutions for exhibitors3. And a motivating company withwhom you speak a language.Download the app, join us!
Pixibox 56260000.9 APK
App Hungary
TALÁLJ RÁ KEDVENC KOZMETIKUMAIDRA VELÜNK!Ha szereted aszépségápolást és szeretsz új termékeket megismerni, kísérletezni,akkor szeretni fogod hazánk első meglepetés-csomagját, aPIXIBOX-ot.Töltsd le az alkalmazást, hogy ne maradj le a követlezőakciós dobozókról, érdekességekről, hítekről!Find your favoriteKOZMETIKUMAIDRA US!If you love the beauty care and love to learnabout new products, experimenting, you'll love our country firstsurprise package of the PIXIBOX cent.Download the app that you donot miss out on the next action dobozókról, curiosities, hítekről!
I'M Fest 1.2 APK
App Hungary
Az alkalmazásban megtekintheted a BMW fesztivál (2017. június14-18, Soltvadkert) programjait napi és helyszíni bontásban,megtudhatod, kik a fellépők, és belehallgathatsz egy-egy zenébe is.Értesülhetsz aktuális információinkról.Számos programmal várunktiteket: autós ügyességi programok, felvonulás, 13 koncert, partyaréna, 15 autós és sport program (pl. drift aréna), 30 családi ésgyermek program, tombola, autó szépségverseny, strand, kemping,buli.50 hazai és 6 külföldi DJ lép fel.Várunk szeretettel!Funkciók:- profil- kedvencek- koncertek- helyszínek- programok- fellépők-értesítések- leírás- elérhetőségKulcsszavak: i m fest, im fest,bmw, bmw fest, im feszt, i m feszt, bmw feszt, imfest, I'm, IIn theapplication, you can view the BMW Festival (June 14 to 18 2017,Soltvadkert) programs daily and on-site breakdown, you can find outwho are the performers, and it also listen to a music. You learnabout current információinkról.We expect you in several programs:driving skill programs, parades, 13 concerts, party arena, a 15-carand sports programs (eg drift arena.), 30 family and children'sactivities, raffles, car beauty, beach, camping, party.50 domesticand six foreign DJs occurs.Welcome!features:- profile- Favourites-concerts- locations- programs- performers- Alerts- description-availabilityKeywords: i m looks in the paint, bmw, bmw fest fest imi m fest, festival bmw, imfest, I'm, I
GCT Tour 1.1 APK
App Hungary
A GCT Holding Golf Tour egy nyílt, amatőr golf versenysorozat, ahol6 meghívott pro versenyez. A versenysorozat létrehozásával az aszándék, hogy a golfozó olyan körülmények közt találja magát,amikor csak ezzel az érzéssel, függőségével kell foglalkoznia.TheGCT Holding Golf Tour is an open amateur golf tournament in whichsix pro invited to compete. The tournament creating the intentionthat the golfer finds himself in circumstances, whenever you haveto deal with the feeling of dependence.
Dr Pet 1.5.0 APK
App Hungary
Az alkalmazás célja, hogy a felhasználók gyorsan és egyszerűenrátaláljanak a hozzájuk legközelebb lévő állatorvosra. Mi ezekheznyújtjuk a szükséges információkat - állatorvos címe, elérhetősége,állatorvostól való távolság.Az állatorvosoknak lehetőségük vanjelentkezni a listába a kapcsolatfelvételen keresztül. Afelhasználók ajánlhatnak általuk ismert állatorvosokat, hogymegjelenjenek az alkalmazásban. Az ajánlást követően felvesszük akapcsolatot az adott állatorvossal, hogy megállapodásra jussunkvele. Ha ez nem sikerül, nem kerül be a listánkba.Ezenkívülhasznosnak találtuk, hogy egyes állatos üzletek címeit éselérhetőségeit feltöltsük az alkalmazásba, és megjelenítsünkhasznos cikkeket különböző állatokról, amikben mindenkiutánaolvashat tartásukról.The application is designed to allowusers to quickly and easily see your doctor animal closest to them.What these provide the necessary information - addressveterinarian, availability, distance to the vet.Veterinarians haveto apply through the list of contacts opportunity.Users may offerveterinarians they know to show up in the app. Following therecommendation is taken up in connection to the vet to get heragreement. If it fails, it is added to the list.It is a usefuladdition to the addresses and contact details at some little shopsrecharge your application and display our useful articles onvarious animals, in which everyone can read tartásukról afterwards.
Szabó Péter -Motivációs Előadó 562.9 APK
App Hungary
Töltsd le az alkalmazást és értesülj elsőként minden fontosinformációról, eseményről, akcióról. Szabó Péter motivációs előadó,tréner és a többszörös bestseller, az Állj félre a saját utadból!című könyv szerzője.Szabó Péter dolgozott árokásóként, pincérként,marketingesként, majd kemény, kitartó munkával eljutott oda, hogytöbb mint 1500 ember vezetőjévé vált. Ma már csak azzalfoglalkozik, ami a legnagyobb boldogságot jelenti számára:előadásokat, tréningeket tart. Teljes elszántsággal azon dolgozik,hogy saját tapasztalatait és megszerzett tudását másoknak átadvamegkönnyítse az emberek életét. Mára több kontinensen keresettelőadó (többek között Kanadában, Ausztráliában, Németországban ésSvájcban is tartott tréningeket). Több könyv szerzője, társszerzője(Állj félre a saját utadból!, Van élet a halál előtt!, Válj profielőadóvá), sőt hatalmas büszkeséggel töltik el mesterével, BrianTracyvel közösen írt könyvei is (Hogyan vezetnek a legjobbvezetők?, Az önfegyelem ereje). Első könyve, a nagysikerű Álljfélre a saját utadból! már több tízezer példányban kelt el.Péteremellett boldog férj és két csodálatos gyermek büszkeédesapja.Telefon: +36-70-674-66-88Elérhetőség: - Hétfőtől péntekig10-17 óráigE-mail: [email protected] the app and receiveall the necessary information, events, akcióról first.Peter Szabomotivational speaker, trainer and best-selling multiple, Get out ofyour way to your own! author of the book entitled.Peter Szaboworked árokásóként, as a waiter, as a marketer and hard, hard workgot there to become the leader of more than 1,500 people.Today,only deals, which represents the greatest happiness: lectures,training sessions a week. Full of determination working to theirown experience and knowledge acquired to others passing facilitatepeople's lives.Today, more sought after speaker continents(including Canada, Australia, Germany and Switzerland also heldtraining sessions). Author of several books, co-author (Get out ofyour way to your own !, Is there life before death !, become aprofessional performer) and even mighty proud master, Brian Tracyis co-written books (How to lead to the best drivers ?, the powerof self-discipline) .His first book, the critically acclaimed Getout of your way to your own! It has sold tens of thousands ofcopies.Peter also happy husband and father of two wonderfulchildren proud.Phone: + 36-70-674-66-88Availability: - Monday toFriday 10-17 hoursE-mail: [email protected]
TiszaRádió 5.63.0 APK
App Hungary
Fedezd fel a Tisza Rádió Plusz műsorait, zenéit, üzletilehetőségeit!Explore the Tisza Radio Plus shows, music, businessopportunities!

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder 5.3 APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttps://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttps://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Panda بنده 3.14 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات. العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الذكي مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده... قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على السعرتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معين قائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ) محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرع بنده،هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا، وبلمسةواحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائط الجوالللوصول الى الفرع
Smule - The #1 Singing App 5.9.1 APK
Smule
Love music? With Smule, you can sing and make music with friendsand fans around the world! Karaoke solo or duet with people acrossthe globe. Sing duets with major artists like Ed Sheeran and LuisFonsi. Sing a cappella, solo or with a group. Dance or play alongto top hits. Use audio effects and video filters while singing yourfavorite karaoke songs. Try it free! Featured on EntertainmentTonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing karaokefree to millions of songs with music and lyrics. Karaoke anytime,anywhere.• Sing solo or duet to songs, sing a cappella, dance, playalong, or just enjoy the show!• Sound like a pro! Add polish toyour vocals with studio effects.• Use pitch correction forreal-time tuning while you sing. • Star in your own music video!Record your vocals first, then add any video that you create.•Apply video filters to make your recording look pro! Choose fromSelfie, Vintage, Black & White, Sepia, and Fight Club. • Addvisual effects, like smoke, bubbles and fireflies, to make yourrecording stand out even more. • Share your creation on our 50M+global platform to get discovered.• Upload your song to the SmuleSongbook for other singers to perform• Connect with Facebook tofind and karaoke with friends on Smule, as well as chat with othersingers!• Have a karaoke duet with top artists: Shawn Mendes, JasonDerulo, Train, Nick Jonas, Charlie Puth, James Arthur, Jessie J andmore! • Beat your singing score and sing like a karaoke pro! •Customize your profile page and pin your fave karaokes. With newsongs added daily, you’ll find your favorite songs and karaokehits. Choose from a huge karaoke songbook of Pop, R&B, Rock,Rap, Hip-Hop, Country, Latin, K-pop and more!Popular on Smule:SINGPOP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* PlayThat Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’tLet Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Loveme Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendSING NEWCLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees*I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton*Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* BohemianRhapsody - QueenSING MUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and theBeast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - TheLittle Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen byDisney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see yourmust-sing karaoke jam? Upload to the SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe music is about more than justlistening—it's about creating, sharing, discovering, participatingand connecting with others. It’s the original social network withthe power to break down barriers, touch souls and bring peopletogether from all over the world. Join our global community ofmusic lovers. Sing karaoke or a cappella! Get discovered and getfans! Connect with Facebook to make music with friends! Try itfree.FIND YOUR VOICENo matter what kind of singer you are, you cansound amazing on Smule. Use mic effects and video filters toautotune, add reverb, and smooth over imperfections in yourrecordings. If you love karaoke, singing along to radio songs or acappella in the shower, dream of singing duets with pop stars, orsimply love music—try for free now! FOLLOW US and keep up with newmajor artists and featured singers onSmulehttp://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions? http://www.smule.com/support/sing#androidThis app hasbeen Superpowered