1.2 / March 6, 2019
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! ---o0o--- Tác giả: Trần Mạc Tranh Thể loại:Ngôn Tình, Ngược, Sủng Nội dung: Hai người họ ngay từ khi bắt đầuđã không ưa gì nhau nhưng mối quan hệ của hai người lại không chỉđơn giản như vậy. Người ông nội trên danh nghĩa của cô lại là chacủa hắn, cô vì thế mà tôn tính gọi hắn một tiếng là chú. Chồngtrước phản bội, em gái cùng chồng lại yêu nhau, Bùi Dịch xuất hiệnnhư thiên thần rồi nói: Ly hôn đi, tôi cưới cô. Một ngày kia hắn ômcô nói: Nếu như đã vì em làm nhiều chuyện như vậy em cũng nên báođáp rồi. "Bùi Dịch" "Anh điên rồi" Tìm kiếm: Chú à đừng nên thế Chua dung nen the Ngôn tình Ngon tinh Sủng Sung Ngược nguoc YES!NEVER!             ---o0o --- Author: Tran Mac Tranh Category: Speech, Contrast, GloryContent: The two of them at the beginning did not love each otherbut their relationship is not so simple. His grandfather was hisfather, so she gave him the nickname of uncle. Previous husbandbetrayed, sister and husband husband love each other, Bui Dichappeared as angel and said: Divorce away, I married her. One day hehugged her and said: If you do so many things then you should alsoanswer. "Bui Dich" "You're crazy" Search: Do not do that Put on thephone Love Cool Glory Sung Reverse Nguoc

App Information Chú à! Đừng nên thế!

 • App Name
  Chú à! Đừng nên thế!
 • Package Name
  com.tracy.dattx.chuaduongnenthe
 • Updated
  March 6, 2019
 • File Size
  7.1M
 • Requires Android
  Android 4.3 and up
 • Version
  1.2
 • Developer
  Moon Le
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
 • Google Play Link

Moon Le Show More...

Hổ trướng khu cơ 1.0 APK
Moon Le
HỔ TRƯỚNG KHU CƠ ---o0o---* Thể loại: Lịch sử, quân sự, mưu lược*Lời giới thiệu:“Người xưa có nói rằng : - Nếu đùng chiến tranh đểngăn ngừa chiến tranh dầu phải đánh nhau, việc ấy cũng nên làm. -Nếu giết người để yên người, dầu phải giết người, việc ấy cũng nênlàm. “Nhưng trong việc chinh-chiến có rất nhiều phép tắc, sát phạtcó nhiều phương-sách chứng giống nhau. Có trí thì dùng trí, khôngtrí thì dùng sức. “Việc đánh phá các chỗ vững bền, cầm bắttinh-binh của địch, cỡi ngựa múa roi, bỏ công-lao ra sống vào chết,nuôi chí thịt nát xương tan, đó chẳng qua là làm kẻ võ dũng, đâu cóthể địch lại muôn người? Đó gọi là không dùng trí thì dùng sức vậy!“Nay tôi thà đấu trí hơn là đấu sức, do đó ngẩng mặt tuân theo diệuý của thánh hiền đời trước, cúi xuống nhờ cậy vào tài năng khéo-léocủa các bạn lành, kiếm hết các kinh sách lạ-lùng trong thiên-hạ,tìm xem các phép-tắc khác thường xưa nay, rửa nghiên thấm bút, cúichép một sách đặt nhan đề là Hổ-Trướng Xu-Cơ Trong sách ấy, bất cứlà hoả-công, thủy-chiến, trận rắn, trận chim, chiến lược, mưu-kế,các việc cơ-mật của binh-gia không chỗ nào mà không hoàn bị. Nếutướng súy có cơ trí học được sách ấy thì có thể lập được công danhđứng trên muôn người đem lại thái bình trong mới hồi trống ! Vậynên trân-trọng giữ-gìn sách ấy mà chớ truyền thụ cho người ngoàivận-dụng.”* Danh sách chương:Quyển I. Tập thiênPhần 1. Tổng luận vềcơ yếu binh phápPhần 2. Thiên hỏa công- Phép điều lửa đốt giặc-Phép làm hỏa cầu- Phép chế yên cầu - Phép chế hỏa đồng- Phép làmhỏa tiễn - …Phần 3. Thiên thủy chiến- Phép lấy nước ngọt trongbiển- Phép phá xích sắt- Phép đặt tên ngầm dưới nước- Phép đóng cọclòng sông- Phép dùng chum tre cho quân sang sông- …Phần 4. Thiên bộchiến- Phép thần cơ đắp lũy tạm- Phép xe súng bắn liền- Phép xegươm phá giặc- Phép gài tên dưới đất- Phép ống tên giấu hình- …*Phần 5. Thiên thủ trại- Phép máy đá giữ trại- Phép nỏ thần giữtrại- Phép dây tiên trói giặc- Phép nỏ khỏe phòng gian- Phép lướitrời yểm trại- ….Quyển II. Tập địa- Yếu chỉ bàn về trận- Bàn về batrận trên- Bàn về hai trận trên- Bàn về bốn trận trên- Bàn về cáctrận tiểu chu thiên- …Quyển III. Tập nhân- Yếu chỉ về tướng- Phépchọn tuớng luyện binh- Yếu luận về quân cơ- Phép dạy quân đánhgiặc- Phép giữ thành chống giặc- …* Tìm kiếm:Hổ trướng khu cơHổtrướngHo truong khu coHo truongThey grow AREAAGENCIES           ---o0o ---* Category: History, Military, shrewdness* Introduction:"Theancients have said:- If using war to prevent war to fight the oil,that should do the job.- If murder to rest people, oil to murder,he should do the job."But in the main-battle with a lot of rules,fines are more local police-witness of the same. Place the user haslocation, location, use no energy."The raiding the place lasting,impressive capture crystal-soldiers of the enemy, rode puppet,quit-workers to live on the dead, rearing even meat crushed bonesdissolve, that nothing is as useless, what can enemy to all people?That's called not take place, then use this power!"Now I wouldrather match wits than gymnastics, so raises his hand to followoutstanding reviews of sages past life, bent rely on talentclever-clever of you healthy, make all the classics strange-heartedin nature slash, looking for the unusual rules allowed-thisancient, waterproof pen wash studies, bow copy a book entitled theTiger-Golden Xu-Mechanical In his book, any more than smoke-work,hydro-strategic, solid ball , resulting in birds, strategies,advise-design, the density of the motor-infantry-in nowhere, butincomplete. If the champion has the Minister learned of hislocation, it may establish standing on the wanted list is thepeacemaker in the new drum! So cherish-weight-maintenance keeps hisbooks but not indoctrinate outsider Campaign-use. "* List ofprograms:Volume I. atmospheric disastersPart 1. General Comment oncipher tacticSection 2. The fire of God- Authorization thing enemyfire- Authorization to do fire bridge- Authorization regime saddlebridge- Authorization regime copper fire- Authority made rockets-...Part 3. Thien naval- Authorized the fresh water in the sea-Authorization breaking chains- Authorization named underwater-Authorization piling riverbed- Authorization for military usebamboo jars into river- ...4. God of War section- Authorization fortemporary accumulation god dam- Permitted gun instant car-Authorized the sword out enemy vehicles- Authorization laidunderground name- Authorization quiver hide picture- ...* Part 5.Thien on camp- Authorized the ice machine kept camp- god allows itto hold camp- Authorized the first rope tied enemy- allow it timehealth room- Authorization camp mesh cover sky- ....Book II. setlocation- Weak just talking about matches- Discussion of threegames on- Discussion of two games on- Discussion of four games on-Discuss the primary cycle matches disasters- ...Vol III. Tap's-Weak just about General- Authorized the appropriate selectioninfantry training- Weak Force base about- Didactics troops to fightthe enemy- Authorization keep up the fight against the enemy- ...*Search:Tiger body swollen areathey growThey grow zonecontractionthey grow
Binh thư yếu lược 1.0 APK
Moon Le
BINH THƯ YẾU LƯỢC ---o0o---* Thể loại: Lịch sử, quân sự, mưu lược*Lời giới thiệu:“Phàm dùng binh giỏi thì không cần bày trận, bàytrận giỏi thì không cần đánh, đánh giỏi thì không thua, khéo thuathì không mất. “…Ngài Quốc công của chúng ta (tức là VươngHưng-Đạo) xem hoạ đồ của các nhà mà soạn thành một bộ sách, tuy chỉchọn lấy các chỗ tinh-vi nhưng sao lục đầy-đủ các chỗ cốt-yếu, loạibỏ các chỗ vụn vặt, rút lấy các chỗ thực-dụng, đều lấy năm hànhtương ứng chín cung thay nhau, phối-họp cứng mềm, xoay-chuyểntuần-hoàn, lạ-lùng bất ngờ, về thần-sát thất-diêu (trời, trăng và 5sao kim, mộc, thủy, hỏa, thổ), hưng-thần ác-tướng, tam cát ngũ-hungđều chỉ bày rõ ràng…” “Sách ấy dùng đã ba đời trăm đánh trăm thắng,cho nên đương thời có thể làm rúng-động quân Hung-nô (Mông-cổ) ởphía bắc, làm cho nước Lâm-Ấp ở phía tây phải khiếp uy, nên sáchnày được biên-chép làm của gia truyền không được phép tiết lộ rangoài.* Danh sách chương:Phần thứ 1: Tượng trời - Phép bí-mật xemsắc trời và sắc mây trong tiết nguyên đán - Phép xem khí hậu bốnmùa - Phép xem mây bay để đoán thời trời. - Phép nghe sấm sét đểđoán thời trời. - Phép nghe sấm ngày nguyên đán - Phép xem hướnggió thổi lên trời hay xuống đất - Phép bí mật dạy cách xem gió támhướng - Phép xem gió lành - Phép xem gió dữ - … Phần thứ 2: Mộ binh- Tuyển mộ - Binh mạnh - Chọn binh để tập luyện Phần thứ 3: Chọntướng - Xét tướng - Dùng tướng - Cách đối phó với tướng ngu tối củađịch quân - Cách đối phó với tướng giỏi của địch quân - Chiến lược- Dùng tướng - Chiến lược - Các hạng tướng súy - Hòa mục - Trọngthưởng tướng súy - … Phần thứ 4: Đạo làm tướng- Cẩn mật - Hư thực -Xử thế - Chiến lược - Thế chủ động - Tánh tự nhiên - Thánh đạo -Tiết chế - …Phần thứ 5: Huấn luyện- Chọn lựa dể huấn luyện - Chialoại để luyện tập - Qui củ - Trận lục hoa - Cờ xí - Phép hoạch địa- Cách tập luyện - … Phần thứ 6: Quân lễ và thưởng phạt - Lễ nghi -Sĩ khí - Ghi chép công lao nhỏ nhặt - Miễn lễ nghi cho quân sĩ -Tiếp đón bề trên - Trễ nãi, đào ngũ - Bỏ rơi đồng ngũ - Liên đớitrách nhiệm - … Phần thứ 7: Mạc hạ- Chọn lựa nhân viên cho mạc phủ(bộ tư lệnh) - Dùng phép kỳ (trái với phép chính) - Trí và lực Phầnthứ 8: Binh cụ - Công dụng của mỗi đồ vật - Phép dụ bắt ngựa giặc -Hỏa tiễn - Hầm chông gai dùng để bẫy ngựa giặc Phần thứ 9: Hiệulệnh - Quân lệnh - Việc quấy - Dùng văn để dạy đều ước cấm lệnh -Ban bố điều lệnh - Trừng phạt kẻ phạm quân lệnh (quân pháp) - Dùngbinh trên tán địa (địa phận của mình) - Thưởng phạt theo lễ nghi -Xử chém - … * Tìm kiếm:Binh thư yếu lược Binh thưBinh thu yeuluocBinh thuResume of MilitaryTactics          ---o0o ---* Category: History, Military, shrewdness* Introduction:"Allgood soldiers used it is not necessary for battle, the game waswell presented it is not necessary to hit, beat well, then do notlose, do not lose well lose."... He Korea of ​​us (ie WangHung-Dao) see Graphics of the house that compose a collection ofbooks, but just pick the spot fine micro but exemplifyfull-sufficient for column-weak, remove the seat inconsequentialdraw taking place real-use, have taken years in the correspondingnine supply turns and co-meeting stiff or flexible,turn-turn-week-refundable, strange-hearted surprise, the god-lookinterior -This (sun, moon, and 5 star metal, wood, water, fire,earth), manic-god of evil-minister, three sand-hung contingent wereclearly just ... ""Books that user has three generations per centrated hundred wins, so contemporaries could shake-up militaryHung-slave (Mongolia) in the north, making water-Hamlet in the westhave terrible reputation, so book this boundary-copy of heirloom donot be disclosed out.* List of programs:Part 1: Statue of heaven-Authorization secret-secret look of the sky and clouds in morecolors Tet- Authorization see four season climate- Authorizationsee the sky clouds to guess.- Authorization hear thunder to guessthe sun.- Authorization heard thunder days Tet- Authorization seesun or the wind is blowing on the ground- Authorization secretlytaught to see wind eight directions- Authorization see fresh wind-Authorization see wind data- ...Part 2: War Grave- Recruit-Infantry strong- Choose the soldiers to practicePart 3: SelectGeneral- Considering Minister- Use minister- How to deal with thegeneral ignorance of the enemy- How to deal with the best generalsof the enemy- Strategy- Use minister- Strategy- The ministerchampion class- Hoa items- Reward minister champion- ...Part 4: Actas minister- Be Secured- Hu real- trends- Strategy- The initiative-natural Nature- Noble- Moderate- ...Part 5: Training- choose tocoaching- Divide the kind to exercise- Qui tubers- Battle Force-Flags- Local Planning Authority- How to practice- ...Part 6:Military ceremony and payoffs- Ritual- Si gas- Recording smalllabor- Free ceremonies for soldiers- Reception superiors- neglect,desertion- Abandonment contract contingent- Solidarityresponsibility- ...Part 7: Mohe County- Selecting employees forshogunate (the commander)- Use permitted period (as opposed to themain permission)- Tri and powerPart 8: Infantry tools- Use of eachobject- Authorization example captured enemy horse- Missiles-Basement horse thorns used to trap the enemyPart 9: Commands-Military command- The harassment- Use text to teach them commandsBan Convention- Board announced that command- Punish perpetratorsof military command (military law)- Use a host of local spread (itsterritory)- Rewards ritual punishment- Handling guillotine-... * Search:A weak infantry tacticsmilitary manualsResume ofMilitary Tacticswar collection
Thiên Thần 1.2 APK
Moon Le
THIÊN THẦN ---o0o--- Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực Thể loại: Tiên Hiệp,Huyền Huyễn Nội dung: "Thiên Thần" - một câu chuyện kỳ huyễn kể vềmột người con trai của Thần giẫm đạp thiên hạ, cùng hai người congái của Thần bị nguyền rủa. - Nam Hoàng Chi Kiếm - Trảm Tinh, phánát tinh thần. Bắc Đế Chi Cung - Tai Ách, phá tận thương khung. Còncó thanh Cấm Đoạn Chi Khí thứ ba thần bí, đang ở nơi đâu? Tươngtruyền, giành được một trong ba đại Cấm Đoạn Chi Khí có thể tunghoành thiên hạ. Nếu tề tụ vào cùng một người thì sẽ thế nào? Mờibạn đọc tìm hiểu sẽ rõ. Tags: thiên thần, tiên hiệp, huyền huyễn,thien than, tien hiep, huyen huyen, truyen, offline ANGEL      --- o0o --- Author: Mars LeadCategory: Tien Hiep, Huyen Huyễn Content: "Angel" - a legendarystory about a son of God trampled galaxies, and two daughters ofGod cursed. - Nam Hoang Chi Kiem - Tinh Tinh, devastated spirit.Northern Chi Supply - Tai As, breaking the frame. There is themystery of the Third Mystery, where are you? Legend has it, won oneof the three Great Chiropractic can go to heaven. What would happento the same person? Please read the reader will understand.Tags:,,,,,,,,,,,,
Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng 1.2 APK
Moon Le
MỊ HẬU HÍ LÃNH HOÀNG (QUẢ PHI ĐỢI GẢ: NỊNH HẬU ĐÙA LÃNH HOÀN)---o0o--- Tác giả: Sở Thanh Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không Nộidung: - Nàng, ngày đầu tiên xuyên qua, liền bị phụ thân áp giải lênkiệu hoa. Đi tới nửa đường, một tin dữ truyền đến! “Cái gì? Tênvương gia ốm yếu kia không chờ ta bái đường xung hỉ liền chết?” -Ha ha ha! Lăng Tuyết Mạn ngửa mặt lên trời cười ba tiếng, bàn tayvung lên, “Hồi phủ!” Chú rể thành người chết, vậy không cần xuấtgiá đi? Ai ngờ... “Tứ Vương Gia trước khi mất để lại di ngôn: hônlễ tiếp tục, Tứ vương phi cùng linh vị bái đường! Vì Tứ Vương Giathủ tiết cả đời cho đến chết!” Tứ Vương Gia! Ngươi thật là mộtvương gia đáng chết! Tìm kiếm: mị hậu hí lãnh hoàng quả phi đợi gả:nịnh hậu đùa lãnh hoàn nịnh hậu đùa lãnh hoàn quả phi đợi gả mi hauhi lanh hoang qua phi doi gả: ninh hau dua lanh hoan ninh hau dualanh hoan Ngôn tình Ngon tinh Xuyên không Xuyen khong CULTURALHERITAGE (NOT REPLACED IN THE HEART OF HUU DAH THANH HOA)                                                         ---o0o --- Author: Thanh Department Category: Language, TransparencyContent: - She, the first day through, was immediately exoneratedon the flower petal. Go to the halfway line, a message comes!"What? The name of the sick king is not waiting for us to beat theroad impulse to death? " - Ha ha ha! Snow Mausoleum face up toheaven laughing three hours, hand swung up, "Return!" The groominto the dead, so do not export it? Who expected ... "Four Kingdomsbefore losing his legacy: wedding ceremony continues, the FourKings of the same spirit of the road! Because the Four Kingdoms oflife full of life to death! "Four Kingdoms! You are a king worthdying! Search: the queen behind the queen The fruit is waiting:post-joke incident post-jokes return the fruit is waiting mi hau hilanh hoang I do not like: la ha ha nha lanh Keep up the good workLove Cool Transparent not Do not
Thiên Hạ Kiêu Hùng 1.2 APK
Moon Le
THIÊN HẠ KIÊU HÙNG ---o0o--- Tác giả: Cao Nguyệt Thể loại: Quân Sự,Lịch Sử, Cổ Đại Nội dung: Đây là một thời đại mà các anh hùng xuấthiện lớp lớp: Lý Thế Dân, Đậu Kiến Đức, Vương Thế Sung, Lý Mật,Tiêu Tiển, Trương Tu Đà, Lý Tĩnh, Tô Định Phương… Đây là một thờiđại đầy những kỳ ngộ: Trong bối cảnh thiên hạ cuối đời Tùy, quầnhùng tranh bá, mỹ nhân như ngọc, giang sơn như tranh, chỉ cườngnhân mới có thể khẳng định mình. Dương Nguyên Khánh, một đứa conriêng trong gia tộc quyền thế, mang trong đầu trí tuệ của ngàn nămsau, đối diện với sự quật khởi mạnh mẽ, cứng rắn của cha con LýUyên, Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân, Lý Nguyên Bá, v.v.… những người đãxây dựng nên triều Đường hùng mạnh trong lịch sử, hắn có dám tranhđoạt thiên hạ hay không? Dương Nguyên Khánh gần như lớn lên như mộtđứa trẻ mồ côi. Sự lạnh lùng của gia tộc đã ảnh hưởng tính cách củahắn. Là người ân oán rõ ràng, cũng trọng tình trọng nghĩa nhưng hắncũng có một mặt u tối. Tâm lý trả thù của Dương Nguyên Khánh rấtmạnh, thậm chí có thể nói là lòng lang dạ sói, có đôi khi còn khônghề quang minh lỗi lạc. Tính cách này khiến hắn không thể làm anhhùng mà chỉ có thể trở thành kiêu hùng. Tuy nhiên không phải ngaylập tức hắn đã có tính cách kiêu hùng mà tính cách này dần dần đượcđịnh hình, được hun đúc qua quá trình tranh đấu trưởng thành. Đâylà thời đại của vũ khí lạnh. Tác giả đã miêu tả tới tận cùng của sựtàn khốc và máu lửa của chiến tranh vũ khí lạnh mà không hề dễ dãicho nhân vật chính phát minh ra vũ khí nóng (súng, thuốc nổ, v.v…)hay các phương tiện, công cụ hiện đại khác để dễ dàng thống trịthiên hạ như rất nhiều truyện xuyên việt lịch sử khác. Không chỉkhốc liệt, kịch tính trong mảng chiến tranh, mảng đấu tranh chínhtrị, mưu lược cũng được tác giả Cao Nguyệt diễn tả cực kỳ sâu sắc,rất có giá trị tham khảo trong cuộc sống. Khi kết thúc chính biếntại cung Nhân Thọ, Dương Quảng hỏi Dương Nguyên Khánh muốn đượcphong thưởng gì. Vì sao hắn không đề xuất xin thăng quan phát tài,mà lại nói chỉ xin được một lần khuyên can hoàng thượng? Một vấn đềcực kỳ thâm sâu cần chú ý trong mọi thời đại: khi lãnh đạo gặp vậnđen đủi, ngươi tốt nhất không nên ở bên cạnh y. Đương nhiên, lãnhđạo cũng sẽ đền đáp ngươi nhưng y sẽ dùng phương thức khác, sự tìnhkhác để đền đáp. Thiên Hạ Kiêu Hùng, tác giả Cao Nguyệt, một taybút đã thành danh trong thể loại Lịch sử - Quân sự, chắc chắn sẽkhông làm các bạn thất vọng! Tags: thiên hạ kiêu hùng, quân sự,lịch sử, cổ đại, thien ha kieu hung, quan su, lich su, co dai,truyen, offline THIEN HAI KIÊU HÙNG             ---o0o --- Author: Cao Nguyet Category: Military, History, AncientContent: This is an age where the heroes appeared class: Ly TheDan, Dau Kien Duc, Wang The Sung, Li Meng, Tu Tu, Truong Tu Da, LyTinh, To Dinh Phuong ... This is an era full of enlightenment: Inthe context of the end of the Sui Dynasty, the heroes of the war,as beautiful as jade, paintings like painters, only the new canassert themselves. Yang Yuanqing, a child of the powerful family,brought in the minds of thousands of years later, facing thestrong, hardened father of Ly Uyen, Ly Kien Thanh, Ly The Dan, LyNguyen Ba, etc. who have built the mighty Tang Dynasty in history,he dared to fight the galaxy or not? Yang Yuanqing almost grew upas an orphan. The coldness of the clan influenced his character. Asa clear reminder, also serious respect but he also has a dark side.Duong Nguyen's revengefulness is very strong, even the wolf, andsometimes it is not clear. This personality makes him impossible tobe a hero but can only become a hero. However, it was notimmediately that he had the admirable character that graduallyformed, molded through the process of maturing. This is the era ofcold weapons. The author describes the crux of the cruelty and coldwar of the Cold War, which is not easy for the protagonist toinvent hot weapons (guns, explosives, etc.) or vehicles, Othermodern tools to easily dominate the galaxy as many other historicalstories. Not only fierce, the drama in the war, the politicalstruggle, the strategy is also described by Cao Nguyet extremelyprofound, very valuable reference in life. At the end of the mainlife, Duong Quang asked Duong Nguyen Khanh to be rewarded. Why didnot he propose to promote the fortune, but to say only one requestto the king? An extremely profound problem that needs attention inevery age: when the leader meets black, the best person should notbe with him. Of course, the leader will reward you, but he will useanother method, another to repay. Thien Ha Kieu Hung, author CaoNguyet, a writer who has made history in the genre History -Military, certainly will not let you down! Tags: military,military, history, ancient, thien ha kieu hung, quan, su,
Mao sơn tróc quỷ nhân 1.0 APK
Moon Le
MAO SƠN TRÓC QUỶ NHÂN ---o0o---* Tác giả: Thanh Tử.* Thể loại:Đôthị, Huyền huyễn, Linh Dị, Ma* Nội dung:Truyện Mao Sơn TrócQuỷNhân là tựa truyện ma với những tình huống đầy bất ngờ. DiệpThiếuDương vốn là một thiên sư Mao Sơn, tràn đầy nhiệt huyết xôngvào đôthị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu,gặp hồđấu hồ... Gặp Tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hunglinh,tứ phương quỷ khấu. Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúahoàngthất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,... Thi triển Mao Sơnthầnthuật, để đánh lui tất cả,... * Tìm kiếm:Mao sơn tróc quỷnhânMaoson troc quy nhanMao sonTroc quy nhanMAO peelingHUMANSPIRITS                ---o0o---* Author: Thanh Tu.* Category: Municipalities, Huyenillusory, DiLinh, Ma* Content:Mao's story is titled peeling Devilsghost storywith unexpected situations. Diep Duong Lack of capitalis an angelMao Son, full of enthusiasm burst into urban, meetpeople who play,play devil demon encounter, encounter lovefootball love, to meetthe match lake lake ... Meet Xi King, TaThan Real death, spiritualmessages hung first, the demonquarterfinals stage. Minion farmingactress, princess royal blood,the female director of the Lake inlove, ... Thi Son developmentgods Mao arts, to fight off all ...*Search:Devil's paint peelingMaoMao's face peeling rulesMao sonTrocprovided face
Nói Yêu Em 99 Lần- Ngôn Tình 1.2 APK
Moon Le
NÓI YÊU EM 99 LẦN ---o0o--- Tác giả: Diệp Phi Dạ Thể loại: NgônTình, Hài Hước Nội dung: Lúc anh đến nhà cô ngủ nhờ, không cẩn thậncòn mượn thân thể của cô ngủ một đêm. Từ đó về sau, cô liền bị anhdây dưa tới. Trước khi cưới, cô dùng mọi cách để bức hôn anh, saukhi cưới, cô nghĩ mọi cách làm thế nào để ly hôn với anh. "Namthần, tôi không cưới! Không cưới! Không cưới!" Cuối cùng khi cô nóichuyện quan trọng ba lần, anh dứt khoát ném cho cô một tờ giấy thỏathuận ly hôn. Vốn tưởng rằng cuối cùng cũng được giải thoát, nhưngkhông nghĩ rằng... Sau khi ly hôn, lúc nào anh cũng tiến vào phòngcủa cô, quấn lên người cô... Cô rốt cục không thể nhịn được nữa hétlên: "Chúng ta đã ly hôn!" Anh bình tĩnh liếc mắt nhìn cô một cái,đem giấy thỏa thuận ly hôn ném đến trước mặt cô, phía trên ghi rõràng là: Xe thuộc về cô, nhà thuộc về cô, công ty thuộc về cô, concái thuộc về cô, anh... cũng thuộc về cô? Tìm kiếm: nói yêu em 99lần noi yeu em 99 lan nói yêu em noi yeu em Ngôn tình Ngon tinh Hàihước Hai huoc I LOVE YOU 99            ---o0o --- Author: Diep Phi Da Category: Language, Humor Content: Whenhe came to her house to sleep, he was careful not to borrow herbody to sleep for a night. From then on, she was rushed to him.      Before the wedding, she used everypossible way to get married. After marriage, she thought of how todivorce him. "I do not marry, do not marry!" Finally when she wastalking three times, he definitely gave her a divorce note.     He thought that he was finally released,but did not think that ... After divorce, he always entered herroom, wrapped up her body ... She could not stop chirping again:"We got divorced!" He calmly glanced at her one, took the divorcepapers thrown in front of her, the above clearly stated: Carbelongs to her, her belongings, her company belongs to her, herchildren belong to her. , you ... belong to you? Search: Say youlove me 99 times I love you 99 orchids love you I love you LoveCool Humor Hai huoc
Than Ma Thien Ton 3.1 APK
Moon Le
THẦN MA THIÊN TÔN ---o0o--- Tác giả: Cửu Đương Gia Thể loại: DịGiới, Huyền Huyễn, Xuyên Không Nội dung: Nhân vật chính là bácsĩ khoa tim mạch ( lại bác sĩ.....) bị xuyên việt ngoài ýmuốn đến một thế giới khác. Hắn nhập vào Ninh Tiểu Xuyêncháu ruột của Kiếm Các Hầu thuộc Ngọc Lam Đế Quốc, khisinh ra bị tật không thể tu luyện Huyền khí Võ Đạo bị mọingười đặt cho biệt danh Ninh bệnh lao. Dựa vào hiểu biếtvề y học của mình, hắn tự chữa bệnh của mình và bắtđầu tu luyện võ đạo. Tuy nhiên trong Hầu phủ có kẻ muốngiết hắn ko cho hắn kế thừa Hầu phủ, bất đắt dĩ hắnphải ẩn mình tu luyện. Không ngừng tăng cường thực lực,phải trở thành kẻ mạnh.... gia nhập Thiên Đế học Cung trởthành cường giả... Tìm kiếm: Thần ma thiên tôn Than ma thien tonThần ma Than ma Thiên tôn Thien ton Dị giới Di gioi Huyền huyễnHuyen huyen Xuyên không Xuyen khong THAN MA THIÊN TÔN            ---o0o --- Author: Nine Dynasty Category: Honey, Huyen Huy, XuyenContent: The main character is a cardiologist (again ..... doctor)transcendental unwanted to another world. He entered Ninh Xuyennephew of the Sword of the Holy Emperor, when the birth of thedisabled can not cultivate. Based on his medical knowledge, hetreated himself and started practicing martial arts. However, inMage, there are people who want to kill him without hisinheritance, so he must hide his cultivation. Continuously increasethe power, must become strong .... join the Imperial College tobecome powerful ... Search: God of gods Coal mining Spirits CoalHeaven Thien ton Borderless Di gioi Myth Huyen district Transparentnot Do not
Loading...