5.0.00 / March 16, 2016
(4.2/5) (188)
Loading...

Description

*ปี 2559 นี้ ความมืดแห่งเกมมือถือARPGกำลังจะครอบงำสยามประเทศ!ความมันส์นับหมื่นชีวิตพร้อมปฏิรูปวงการเกม!*
*สะท้านลูกตาด้วยกราฟฟิค 3D! ศึกโลหิตเลือดกระฉูด!สกิลคอมโบล้ำยุค!ด่านเป็นหมื่นรอคุณไปตะลุย!*
【ทิปส์】
หากขณะท่านเข้าสู่เกมแล้วแอพเด้งออกหรือไม่สามารถอัพเดทได้โปรดเช็คหน่วยความจำที่เหลือในเครื่องของท่านว่ามากกว่า300Mหรือไม่แต่หากยังคงแก้ไขไม่ได้โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านช่องทางต่อไปนี้
Facebook : https://www.facebook.com/gmthaicc
เว็บไซต์ : http://www.gmthai.com/cc


=== รายละเอียดเกม ===
※ ฮีโร่วีรบุรุษ 3 ชีวิต–เปิดบันทึกระหว่างเทพและมารแห่งความมืดรูปแบบใหม่!
※ ต่อสู้อย่างอิสระ – การโจมตีที่หลุดจากพันธนาการรูปแบบเดิม!
※ ด่านอันหลากหลาย – ไม่ว่าจะเป็นเทพภูตผีปีศาจก็มีสิทธิ์ถูกสังหารได้ทันที!
※ ตีเมืองด้วยหมื่นชีวิต – ความสามัคคีคือพลัง!
※ คอมโบไร้ขีดจำกัด – สกิลเว่อร์วังและอลังการ พร้อมดับชีพ!
※ เทพแห่งการต่อสู้สุดล้ำ – พิฆาตหมู่มาร กำเนิดจักรวาล!

=== ฟังก์ชั่นพิเศษ ===
※ อสูรเทพร่างงามเคียงข้างกายคุณ!
คุณ..สามารถฝึกพวกมันให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ได้!
※ หออสูรที่แสนจะอันตราย พบกับศัตรูมากหน้าหลายตาในทุกๆ ชั้น
ทดสอบความคงกระพันของคุณ รับรางวัลมากมาย!
※ ถ้ำแห่งชีพจร สมบัติป่า วังเทพและฟังก์ชั่น PVP อีกมากมาย
จัดตัวละครที่คุณใช้หัวใจฝึกขึ้นมาไปบดขยี้ศัตรูมือฉมังได้เลย!
※ ภารกิจหลากหลาย พบกับลูกไม้ใหม่ บอสใหม่ ได้ทุกวัน!
กิจกรรมเทศกาลวันหยุดที่ไม่มีวันซ้ำซาก จำเจอีกต่อไป
※ ศึกตีเมือง ศึกสำนัก PK ต่อสู้กันได้แบบนอนสต๊อป!
เตรียมกลยุทธ์เด็ดๆ มาจัดการศัตรูกัน!

=== ฮีโร่แนะนำ ===
※ ผีสาว ---- สาวนักฆ่า เลือดเย็น ท่ามกลางความมืด
ชำนาญในการใช้แส้สังหารศัตรูถือเป็นเทพมรณะบนสมรภูมิที่น่ากลัวมาก
โหดเหี้ยม ไม่มีคำว่า “เมตตา”ด้วยวิชางูพิษที่พร้อมโจมตีศัตรูทุกเมื่อ
ทุกสกิลของหล่อน สามารถปลิดชีวิตได้ทันที


※ เทพรบ ---- โจมตีได้ทุกระยะทาง
มีดาบยาวเป็นสัญลักษณ์ พร้อมความอึดที่น่าตะลึง
ชำนาญในการใช้ความรวดเร็วและคล่องแคล่วสังหารสิ่งมีชีวิตที่อยู่ต่อหน้า
คอมโบระดับสูงสุด วิชาดาบเงาพิฆาต เป็นสิ่งที่ทำให้เขาเป็นผู้ชนะ


อุปกรณ์ที่เหมาะสม
อุปกรณ์ : iPhone 4 iPod Touch 4 และ iPad 2 ขึ้นไป
ระบบ : iOS 5.0 ขึ้นไป
หน่วยความจำ : 200M ขึ้นไป


※ ข้อเสนอแนะ
หากท่านชอบ “Chaos Combat”ก็สามารถให้คะแนนกับเราหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เล่นอื่นที่Facebookก็ได้เช่นกัน!
Facebook : https://www.facebook.com/gmthaicc
Email : [email protected]

* ปี 2559 นี้ ความมืดแห่ง เกม มือ ถือ ARPG กำลัง จะ ครอบงำ สยาม ประเทศ! ความ มันส์นับหมื่น ชีวิต พร้อม ปฏิรูป วงการ เกม! *
* สะท้าน ลูก ตา ด้วย กราฟ ฟิ ค 3D! ศึก โลหิต เลือด กระฉูด! ส กิลคอมโบ ล้ำยุค! ด่าน เป็น หมื่น รอ คุณ ไป ตะลุย! *
[ทิป ส์]
หาก ขณะ ท่าน เข้า สู่ เกม แล้ว แอ พ เด้ง ออก หรือ ไม่ สามารถอัพเดทได้ โปรด เช็ค หน่วย ความ จำ ที่ เหลือ ใน เครื่อง ของ ท่านว่ามากกว่า 300M หรือ ไม่ แต่ หาก ยัง คง แก้ไข ไม่ ได้ โปรด ติดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้า ผ่าน ช่อง ทาง ต่อ ไป นี้
Facebook: https://www.facebook.com/gmthaicc
เว็บไซต์: http://www.gmthai.com/cc


=== ราย ละเอียด เกม ===
※ ฮีโร่ วีรบุรุษ 3 ชีวิต - เปิด บันทึก ระหว่าง เทพ และ มาร แห่งความมืด รูป แบบ ใหม่!
※ ต่อสู้ อย่าง อิสระ - การ โจมตี ที่ หลุด จาก พันธนาการ รูปแบบเดิม!
※ ด่าน อัน หลากหลาย - ไม่ ว่า จะ เป็น เทพ ภูตผี ปีศาจ ก็ มีสิทธิ์ถูก สังหาร ได้ ทันที!
※ ตี เมือง ด้วย หมื่น ชีวิต - ความ สามัคคี คือ พลัง!
※ คอมโบ ไร้ ขีด จำกัด - ส กิ ล เว่อ ร์ วัง และ อลังการพร้อมดับชีพ!
※ เทพ แห่ง การ ต่อสู้ สุด ล้ำ - พิฆาต หมู่ มาร กำเนิด จักรวาล!

=== ฟัง ก์ ชั่ น พิเศษ ===
※ อสูร เทพ ร่าง งาม เคียง ข้าง กาย คุณ!
คุณ.. สามารถ ฝึก พวก มัน ให้ แข็งแกร่ง ขึ้น เรื่อย ๆ ได้!
※ หอ อสูร ที่ แสน จะ อันตราย พบ กับ ศัตรู มากหน้าหลายตา ในทุกๆชั้น
ทดสอบ ความ คงกระพัน ของ คุณ รับ รางวัล มากมาย!
※ ถ้ำ แห่ง ชีพจร สมบัติ ป่า วัง เทพ และ ฟัง ก์ ชั่ น PVPอีกมากมาย
จัด ตัว ละคร ที่ คุณ ใช้ หัวใจ ฝึก ขึ้น มา ไป บดขยี้ ศัตรู มือฉมังได้ เลย!
※ ภารกิจ หลากหลาย พบ กับ ลูกไม้ ใหม่ บอส ใหม่ ได้ ทุก วัน!
กิจกรรม เทศกาล วัน หยุด ที่ ไม่มี วัน ซ้ำซาก จำเจ อีก ต่อ ไป
※ ศึก ตี เมือง ศึก สำนัก PK ต่อสู้ กัน ได้ แบบ นอน ส ต๊ อป!
เตรียม กลยุทธ์ เด็ด ๆ มา จัดการ ศัตรู กัน!

=== ฮีโร่ แนะนำ ===
※ ผี สาว ---- สาว นัก ฆ่า เลือดเย็น ท่ามกลาง ความ มืด
ชำนาญ ใน การ ใช้ แส้ สังหาร ศัตรู ถือ เป็น เทพ มรณะ บน สมรภูมิที่น่า กลัว มาก
โหดเหี้ยม ไม่มี คำ ว่า "เมตตา" ด้วย วิชา งู พิษ ที่ พร้อมโจมตีศัตรู ทุก เมื่อ
ทุก ส กิ ล ของ หล่อน สามารถ ปลิด ชีวิต ได้ ทันที


※ เทพ รบ ---- โจมตี ได้ ทุก ระยะ ทาง
มี ดาบ ยาว เป็น สัญลักษณ์ พร้อม ความ อึด ที่ น่า ตะลึง
ชำนาญ ใน การ ใช้ ความ รวดเร็ว และ คล่องแคล่ว สังหาร สิ่ง มีชีวิตที่ อยู่ ต่อหน้า
คอมโบ ระดับ สูงสุด วิชา ดาบ เงา พิฆาต เป็น สิ่ง ที่ ทำให้ เขาเป็นผู้ ชนะ


อุปกรณ์ ที่ เหมาะสม
อุปกรณ์: iPhone 4 iPod Touch 4 และ iPad 2 ขึ้น ไป
ระบบ: iOS 5.0 ขึ้น ไป
หน่วย ความ จำ: 200M ขึ้น ไป


※ ข้อ เสนอ แนะ
หาก ท่าน ชอบ "Chaos Combat" ก็ สามารถ ให้ คะแนน กับ เราหรือแลกเปลี่ยน ความ คิดเห็น กับ ผู้ เล่น อื่น ที่ Facebook ก็ได้เช่นกัน!
Facebook: https://www.facebook.com/gmthaicc
Email: [email protected]

App Information Chaos combat-ไซอิ๋วเผด็จมาร

 • App Name
  Chaos combat-ไซอิ๋วเผด็จมาร
 • Package Name
  com.ujoy.smth
 • Updated
  March 16, 2016
 • File Size
  78M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  5.0.00
 • Developer
  GMThai Mobile Game
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

GMThai Mobile Game Show More...

Chaos combat-ไซอิ๋วเผด็จมาร 5.0.00 APK
*ปี 2559 นี้ ความมืดแห่งเกมมือถือARPGกำลังจะครอบงำสยามประเทศ!ความมันส์นับหมื่นชีวิตพร้อมปฏิรูปวงการเกม!**สะท้านลูกตาด้วยกราฟฟิค 3D! ศึกโลหิตเลือดกระฉูด!สกิลคอมโบล้ำยุค!ด่านเป็นหมื่นรอคุณไปตะลุย!*【ทิปส์】หากขณะท่านเข้าสู่เกมแล้วแอพเด้งออกหรือไม่สามารถอัพเดทได้โปรดเช็คหน่วยความจำที่เหลือในเครื่องของท่านว่ามากกว่า300Mหรือไม่แต่หากยังคงแก้ไขไม่ได้โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านช่องทางต่อไปนี้Facebook : https://www.facebook.com/gmthaiccเว็บไซต์ : http://www.gmthai.com/cc=== รายละเอียดเกม ===※ ฮีโร่วีรบุรุษ 3 ชีวิต–เปิดบันทึกระหว่างเทพและมารแห่งความมืดรูปแบบใหม่!※ ต่อสู้อย่างอิสระ – การโจมตีที่หลุดจากพันธนาการรูปแบบเดิม!※ ด่านอันหลากหลาย – ไม่ว่าจะเป็นเทพภูตผีปีศาจก็มีสิทธิ์ถูกสังหารได้ทันที!※ ตีเมืองด้วยหมื่นชีวิต – ความสามัคคีคือพลัง!※ คอมโบไร้ขีดจำกัด – สกิลเว่อร์วังและอลังการ พร้อมดับชีพ!※ เทพแห่งการต่อสู้สุดล้ำ – พิฆาตหมู่มาร กำเนิดจักรวาล!=== ฟังก์ชั่นพิเศษ ===※ อสูรเทพร่างงามเคียงข้างกายคุณ!คุณ..สามารถฝึกพวกมันให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ได้!※ หออสูรที่แสนจะอันตราย พบกับศัตรูมากหน้าหลายตาในทุกๆ ชั้นทดสอบความคงกระพันของคุณ รับรางวัลมากมาย!※ ถ้ำแห่งชีพจร สมบัติป่า วังเทพและฟังก์ชั่น PVP อีกมากมายจัดตัวละครที่คุณใช้หัวใจฝึกขึ้นมาไปบดขยี้ศัตรูมือฉมังได้เลย!※ ภารกิจหลากหลาย พบกับลูกไม้ใหม่ บอสใหม่ ได้ทุกวัน!กิจกรรมเทศกาลวันหยุดที่ไม่มีวันซ้ำซาก จำเจอีกต่อไป※ ศึกตีเมือง ศึกสำนัก PK ต่อสู้กันได้แบบนอนสต๊อป!เตรียมกลยุทธ์เด็ดๆ มาจัดการศัตรูกัน!=== ฮีโร่แนะนำ ===※ ผีสาว ---- สาวนักฆ่า เลือดเย็น ท่ามกลางความมืดชำนาญในการใช้แส้สังหารศัตรูถือเป็นเทพมรณะบนสมรภูมิที่น่ากลัวมากโหดเหี้ยม ไม่มีคำว่า “เมตตา”ด้วยวิชางูพิษที่พร้อมโจมตีศัตรูทุกเมื่อทุกสกิลของหล่อน สามารถปลิดชีวิตได้ทันที※ เทพรบ ---- โจมตีได้ทุกระยะทางมีดาบยาวเป็นสัญลักษณ์ พร้อมความอึดที่น่าตะลึงชำนาญในการใช้ความรวดเร็วและคล่องแคล่วสังหารสิ่งมีชีวิตที่อยู่ต่อหน้าคอมโบระดับสูงสุด วิชาดาบเงาพิฆาต เป็นสิ่งที่ทำให้เขาเป็นผู้ชนะอุปกรณ์ที่เหมาะสมอุปกรณ์ : iPhone 4 iPod Touch 4 และ iPad 2 ขึ้นไประบบ : iOS 5.0 ขึ้นไปหน่วยความจำ : 200M ขึ้นไป※ ข้อเสนอแนะหากท่านชอบ “Chaos Combat”ก็สามารถให้คะแนนกับเราหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เล่นอื่นที่Facebookก็ได้เช่นกัน!Facebook : https://www.facebook.com/gmthaiccEmail : [email protected]* ปี 2559 นี้ ความมืดแห่ง เกม มือ ถือ ARPG กำลัง จะ ครอบงำ สยาม ประเทศ! ความ มันส์นับหมื่น ชีวิต พร้อม ปฏิรูป วงการ เกม! ** สะท้าน ลูก ตา ด้วย กราฟ ฟิ ค 3D! ศึก โลหิต เลือด กระฉูด! ส กิลคอมโบ ล้ำยุค! ด่าน เป็น หมื่น รอ คุณ ไป ตะลุย! *[ทิป ส์]หาก ขณะ ท่าน เข้า สู่ เกม แล้ว แอ พ เด้ง ออก หรือ ไม่ สามารถอัพเดทได้ โปรด เช็ค หน่วย ความ จำ ที่ เหลือ ใน เครื่อง ของ ท่านว่ามากกว่า 300M หรือ ไม่ แต่ หาก ยัง คง แก้ไข ไม่ ได้ โปรด ติดต่อฝ่ายบริการ ลูกค้า ผ่าน ช่อง ทาง ต่อ ไป นี้Facebook: https://www.facebook.com/gmthaiccเว็บไซต์: http://www.gmthai.com/cc=== ราย ละเอียด เกม ===※ ฮีโร่ วีรบุรุษ 3 ชีวิต - เปิด บันทึก ระหว่าง เทพ และ มาร แห่งความมืด รูป แบบ ใหม่!※ ต่อสู้ อย่าง อิสระ - การ โจมตี ที่ หลุด จาก พันธนาการ รูปแบบเดิม!※ ด่าน อัน หลากหลาย - ไม่ ว่า จะ เป็น เทพ ภูตผี ปีศาจ ก็ มีสิทธิ์ถูก สังหาร ได้ ทันที!※ ตี เมือง ด้วย หมื่น ชีวิต - ความ สามัคคี คือ พลัง!※ คอมโบ ไร้ ขีด จำกัด - ส กิ ล เว่อ ร์ วัง และ อลังการพร้อมดับชีพ!※ เทพ แห่ง การ ต่อสู้ สุด ล้ำ - พิฆาต หมู่ มาร กำเนิด จักรวาล!=== ฟัง ก์ ชั่ น พิเศษ ===※ อสูร เทพ ร่าง งาม เคียง ข้าง กาย คุณ!คุณ.. สามารถ ฝึก พวก มัน ให้ แข็งแกร่ง ขึ้น เรื่อย ๆ ได้!※ หอ อสูร ที่ แสน จะ อันตราย พบ กับ ศัตรู มากหน้าหลายตา ในทุกๆชั้นทดสอบ ความ คงกระพัน ของ คุณ รับ รางวัล มากมาย!※ ถ้ำ แห่ง ชีพจร สมบัติ ป่า วัง เทพ และ ฟัง ก์ ชั่ น PVPอีกมากมายจัด ตัว ละคร ที่ คุณ ใช้ หัวใจ ฝึก ขึ้น มา ไป บดขยี้ ศัตรู มือฉมังได้ เลย!※ ภารกิจ หลากหลาย พบ กับ ลูกไม้ ใหม่ บอส ใหม่ ได้ ทุก วัน!กิจกรรม เทศกาล วัน หยุด ที่ ไม่มี วัน ซ้ำซาก จำเจ อีก ต่อ ไป※ ศึก ตี เมือง ศึก สำนัก PK ต่อสู้ กัน ได้ แบบ นอน ส ต๊ อป!เตรียม กลยุทธ์ เด็ด ๆ มา จัดการ ศัตรู กัน!=== ฮีโร่ แนะนำ ===※ ผี สาว ---- สาว นัก ฆ่า เลือดเย็น ท่ามกลาง ความ มืดชำนาญ ใน การ ใช้ แส้ สังหาร ศัตรู ถือ เป็น เทพ มรณะ บน สมรภูมิที่น่า กลัว มากโหดเหี้ยม ไม่มี คำ ว่า "เมตตา" ด้วย วิชา งู พิษ ที่ พร้อมโจมตีศัตรู ทุก เมื่อทุก ส กิ ล ของ หล่อน สามารถ ปลิด ชีวิต ได้ ทันที※ เทพ รบ ---- โจมตี ได้ ทุก ระยะ ทางมี ดาบ ยาว เป็น สัญลักษณ์ พร้อม ความ อึด ที่ น่า ตะลึงชำนาญ ใน การ ใช้ ความ รวดเร็ว และ คล่องแคล่ว สังหาร สิ่ง มีชีวิตที่ อยู่ ต่อหน้าคอมโบ ระดับ สูงสุด วิชา ดาบ เงา พิฆาต เป็น สิ่ง ที่ ทำให้ เขาเป็นผู้ ชนะอุปกรณ์ ที่ เหมาะสมอุปกรณ์: iPhone 4 iPod Touch 4 และ iPad 2 ขึ้น ไประบบ: iOS 5.0 ขึ้น ไปหน่วย ความ จำ: 200M ขึ้น ไป※ ข้อ เสนอ แนะหาก ท่าน ชอบ "Chaos Combat" ก็ สามารถ ให้ คะแนน กับ เราหรือแลกเปลี่ยน ความ คิดเห็น กับ ผู้ เล่น อื่น ที่ Facebook ก็ได้เช่นกัน!Facebook: https://www.facebook.com/gmthaiccEmail: [email protected]
Loading...