0.14.17 / January 21, 2016
(4.1/5) (1,892)

Description

Chiến Thần Huyền Thoại (chien than huyenthoai) – Cuộc Chiến Các Vị Thần.
Chiến Thần Huyền Thoại (chien than huyen thoai) thuộc thể loại nhậpvai chiến thuật time base 3D đang là trào lưu của châu á. Ngườichơi được sống trong một thế giới thần thoại, nơi mà sau trận chiếncuối cùng giữa hai phe thiện (Odin) – Ác (Loki) dẫn đầu, lục địa vỡra thành 4 mảnh, chư thần đều bị mất sức mạnh. Trăm năm trôi qua,bỗng xuất hiện một tổ chức với mục đích hủy diệt thế giới. Chư thầndần quay trở lại thế giới, ai sẽ chiến thắng, ai là ác? ai làthiện?

HỆ THỐNG THẦN TRẢI KHẮP THẾ GIỚI
Tham dự Chiến Thần Huyền Thoại người chơi sẽ gặp lại và dễ dàngchiêu mộ những vị Thần nổi tiếng của châu âu Thor, Loki, Anibus,Van Helsing, Pandora, Hades, Zeus… Và sắp tới là các vị Thần củaViệt Nam như: Thánh Gióng, Sơn Tinh, Thủy Tinh….

ĐỒ HỌA 3D SIÊU ĐẸP.
Chiến Thần Huyền Thoại được xây dựng dựa trên nền tảng Unity3D.Trong game những hình ảnh, kỹ năng, nhân vật được thể hiện bằng 3Dđặc sắc nhất. Và tất nhiên có thể trải nghiệm mượt mà hầu hết trêncác dòng máy.

TÍNH CHIẾN THUẬT ĐẶC SẮC
Chiến Thần Huyền Thoại có tính chiến thuật vô cùng đa dạng và trítuệ cực cao. Cách sắp xếp thần và đội hình ra trận có 3 vị trí:Hàng trước, hàng giữa, hàng sau. Mỗi Thần có một kỹ năng cũng nhưsức mạnh khách nhau nên sẽ có hàng chục ngàn đội hình và tất nhiênmỗi Thần sẽ phụ thuộc vào vị trí của mình.

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Chiêu mộ và thăng cấp kỹ năng cho Thần.
Hệ thống cốt truyện, nhiệm vụ đa dạng.
Đấu Trường leo rank khẳng định sức mạnh quốc gia.
Khám phá di tích, kho báu chúng thần tại Trùng Động khônggian.
Hệ thống PK Quốc Gia – Liên Minh Chiến Thần.
Chinh phục Hắc Ám Tháp nhận thưởng lớn.
Hệ thống chiến đấu đặc sắc.

DÒNG MÁY HỖ TRỢ:
Các thiết bị Android phiên bản 2.3 trở lên.

TÌM HIỂU THÔNG TIN TẠI:
Trang chủ: http://chienthan.choi.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/chienthan.choi.vn

Key: Game chiến thuật, chiến thần huyền thoại, chien than huyenthoai, chien than, chiến thần, cuộc chiến các vị thần, cuoc chiencac vi than

Legend Than War (chienlegendary) - The War of Gods.
Legend Than War (chien legendary) of tactical RPGs time 3D base isAsia's movement. Players live in a mythological world, where afterthe final battle between the two factions friendly (Odin) - Evil(Loki) led, continent broke up into four pieces, the gods arelosing strength. Hundred years later, suddenly appeared anorganization with the purpose to destroy the world. Gods graduallyreturn to the world, who will win, who is evil? Who is good?

SYSTEM THAN spread worldwide
Attend Shen Chien Legendary players will meet again and easilyrecruit the famous deity of Europe Thor, Loki, ANIBUS, Van Helsing,Pandora, Hades, Zeus ... And upcoming is the deity of Vietnam as :Thanh Giong, Son Tinh, Thuy Tinh ....

EXTREMELY BEAUTIFUL 3D GRAPHICS.
Legendary War Divine is built based on Unity3D. In the game thepictures, skills, character is expressed by most unusual 3D. And ofcourse can experience smoother on most models.

PROPERTIES AND FEATURES TACTICS
Legendary War Divine tactical extremely diverse and extremeintelligence. Arrangement and the squad as a substitute god has 3positions: front row, middle row, back row. Each Spirit has a skilland strength together so visitors will have tens of thousands ofthe squad and of course each Spirit will depend on yourlocation.

THE FEATURES
Recruiting and promotion skills for Shen.
System storyline, diverse tasks.
Arena confirmed rank climbing national strength.
Explore the ruins, treasure them in the Middle East spacegod.
PK National System - the League of Legends.
Conquering the Dark Tower receive large bonuses.
Unique battle system.

MACHINE SUPPORT LINE:
Android devices with version 2.3 or higher.

GET INFORMATION AT:
Home: http://chienthan.choi.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/chienthan.choi.vn

Key: Game tactical war god myth, legendary chien, chien coal,war gods, war gods, war gods

App Information Chiến Thần Huyền Thoại

 • App Name
  Chiến Thần Huyền Thoại
 • Package Name
  com.vgg.chienthan
 • Updated
  January 21, 2016
 • File Size
  98M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  0.14.17
 • Developer
  VGG Entertainment JSC
 • Installs
  100,000 - 500,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Visit website Email mr.trungdt@gmail.com
  4 Fl, CFM Building, 23 Lang Ha Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi, Vietnam
 • Google Play Link

Chiến Thần Huyền Thoại Version History

Select Chiến Thần Huyền Thoại Version :
 • 0.14.17 (45) - Latest Version
 • Chiến Thần Huyền Thoại 0.14.17 APK File

  Publish Date: 2016 /1/22
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 34.5 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: be27ebcbf5ec8f5131b0a813d6e0d82d642895fb
  APK Signature: b55c10ebbcce4b1c8c9885de7e957bfde10a2752
 • Chiến Thần Huyền Thoại OBB Main File

  File Size: 63.8 MB
  Data: main
  Fetch Date: 2016/1/22
  File Sha1: 4cca6078e5c5e5f1d34c62e42ecfdeafaf62915d

How to Install the OBB File (APK Expansion File)

 1. Firstly, Download APK file of the app Chiến Thần Huyền Thoại 0.14.17 for Android.
 2. Copy the APK file to your Android device's SD card and Install it. (Don't open it after installation)
 3. Download Obb files and copy the *.obb file named '' into the required location:
  /SDCARD/Android/obb/com.vgg.chienthan/
 4. The full/absolute path of the obb file should look like as the following (Case-sensitive):

  If there is no such location, you need to create the path or folder manually on your SD card.
VGG Entertainment JSC Show More...
Chiến Thần Huyền Thoại 0.14.17 APK
Chiến Thần Huyền Thoại (chien than huyenthoai) – Cuộc Chiến Các Vị Thần.Chiến Thần Huyền Thoại (chien than huyen thoai) thuộc thể loại nhậpvai chiến thuật time base 3D đang là trào lưu của châu á. Ngườichơi được sống trong một thế giới thần thoại, nơi mà sau trận chiếncuối cùng giữa hai phe thiện (Odin) – Ác (Loki) dẫn đầu, lục địa vỡra thành 4 mảnh, chư thần đều bị mất sức mạnh. Trăm năm trôi qua,bỗng xuất hiện một tổ chức với mục đích hủy diệt thế giới. Chư thầndần quay trở lại thế giới, ai sẽ chiến thắng, ai là ác? ai làthiện?HỆ THỐNG THẦN TRẢI KHẮP THẾ GIỚITham dự Chiến Thần Huyền Thoại người chơi sẽ gặp lại và dễ dàngchiêu mộ những vị Thần nổi tiếng của châu âu Thor, Loki, Anibus,Van Helsing, Pandora, Hades, Zeus… Và sắp tới là các vị Thần củaViệt Nam như: Thánh Gióng, Sơn Tinh, Thủy Tinh….ĐỒ HỌA 3D SIÊU ĐẸP.Chiến Thần Huyền Thoại được xây dựng dựa trên nền tảng Unity3D.Trong game những hình ảnh, kỹ năng, nhân vật được thể hiện bằng 3Dđặc sắc nhất. Và tất nhiên có thể trải nghiệm mượt mà hầu hết trêncác dòng máy.TÍNH CHIẾN THUẬT ĐẶC SẮCChiến Thần Huyền Thoại có tính chiến thuật vô cùng đa dạng và trítuệ cực cao. Cách sắp xếp thần và đội hình ra trận có 3 vị trí:Hàng trước, hàng giữa, hàng sau. Mỗi Thần có một kỹ năng cũng nhưsức mạnh khách nhau nên sẽ có hàng chục ngàn đội hình và tất nhiênmỗi Thần sẽ phụ thuộc vào vị trí của mình.CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬTChiêu mộ và thăng cấp kỹ năng cho Thần.Hệ thống cốt truyện, nhiệm vụ đa dạng.Đấu Trường leo rank khẳng định sức mạnh quốc gia.Khám phá di tích, kho báu chúng thần tại Trùng Động khônggian.Hệ thống PK Quốc Gia – Liên Minh Chiến Thần.Chinh phục Hắc Ám Tháp nhận thưởng lớn.Hệ thống chiến đấu đặc sắc.DÒNG MÁY HỖ TRỢ:Các thiết bị Android phiên bản 2.3 trở lên.TÌM HIỂU THÔNG TIN TẠI:Trang chủ: http://chienthan.choi.vn/Fanpage: https://www.facebook.com/chienthan.choi.vnKey: Game chiến thuật, chiến thần huyền thoại, chien than huyenthoai, chien than, chiến thần, cuộc chiến các vị thần, cuoc chiencac vi thanLegend Than War (chienlegendary) - The War of Gods.Legend Than War (chien legendary) of tactical RPGs time 3D base isAsia's movement. Players live in a mythological world, where afterthe final battle between the two factions friendly (Odin) - Evil(Loki) led, continent broke up into four pieces, the gods arelosing strength. Hundred years later, suddenly appeared anorganization with the purpose to destroy the world. Gods graduallyreturn to the world, who will win, who is evil? Who is good?SYSTEM THAN spread worldwideAttend Shen Chien Legendary players will meet again and easilyrecruit the famous deity of Europe Thor, Loki, ANIBUS, Van Helsing,Pandora, Hades, Zeus ... And upcoming is the deity of Vietnam as :Thanh Giong, Son Tinh, Thuy Tinh ....EXTREMELY BEAUTIFUL 3D GRAPHICS.Legendary War Divine is built based on Unity3D. In the game thepictures, skills, character is expressed by most unusual 3D. And ofcourse can experience smoother on most models.PROPERTIES AND FEATURES TACTICSLegendary War Divine tactical extremely diverse and extremeintelligence. Arrangement and the squad as a substitute god has 3positions: front row, middle row, back row. Each Spirit has a skilland strength together so visitors will have tens of thousands ofthe squad and of course each Spirit will depend on yourlocation.THE FEATURESRecruiting and promotion skills for Shen.System storyline, diverse tasks.Arena confirmed rank climbing national strength.Explore the ruins, treasure them in the Middle East spacegod.PK National System - the League of Legends.Conquering the Dark Tower receive large bonuses.Unique battle system.MACHINE SUPPORT LINE:Android devices with version 2.3 or higher.GET INFORMATION AT:Home: http://chienthan.choi.vn/Fanpage: https://www.facebook.com/chienthan.choi.vnKey: Game tactical war god myth, legendary chien, chien coal,war gods, war gods, war gods
Vô Song Tam Quốc 1.0.6 APK
VÔ SONG TAM QUỐC - Tam Quốc Truyền KỳMobileLà game chiến thuật trên mobile lấy bối cảnh Tam Quốc. Người chơiđóng vai trò lãnh đạo một sứ quân, chiêu binh mãi mã, thu nhận võtướng , sắp xếp đội hình chiến thuật, công thành xưng đế, thốngnhất thiên hạ.--------------------------------✔CHIẾN TRƯỜNG TAM QUỐC MỞ RỘNGNgoài bối cảnh Tam Quốc, người chơi còn có thể xuyên việt thờikhông đối chiến với các vị mãnh tướng như Lưu Bang, anh hùng LươngSơn Bạc...✔HỆ THỐNG VÕ TƯỚNG, BINH CHỦNG, TRANG BỊ ĐỒ SỘ- Hơn 150 danh tướng.- Gần 100 loại binh chủng.- Gần 100 chiến trường lớn nhỏ.- Hàng trăm chiến mã, bảo vật, trang bị.✔CHIẾN TRƯỜNG KHỐC LIỆT- Hệ thống tranh đoạt vương quyền – phong hầu,tước- Tranh đoạt kim thành- Tranh đoạt kim khoáng , nông điền.- Công thành chiếm đất mở rộng lãnh thổ- Hê thống liên minh Quốc gia✔HỆ THỐNG ỦY THÁC- Hệ thống “Tiểu thư ký” nhắc nhở và có khả năng hỗ trợ tự độngchinh chiến, tầm bảo thực hiện 1 số tính năng hỗ trợ khi người chơikhông thể online.TAM INTERNATIONAL RADIOSONG - Three Kingdoms Express MobileBeing on mobile strategy game set in the Three Kingdoms. The playeracts as a warlord leader, infantry tactics forever code, receivermartial, arrange tactical squad, proclaimed Emperor of the unifiedgalaxy.--------------------------------TAM INTERNATIONAL MARKET EXPANSION ✔CHIENApart from the context of the Three Kingdoms, players can not crossthe Vietnam war period with strong general position as Liu Bang,Heroes Mount Liang ...GOVERNOR ✔HE mindless army, EQUIPMENT voluminous- More than 150 generals.- Nearly 100 types of arms.- Nearly 100 large and small battlefield.- Hundreds of horses, treasures, equipping.✔CHIEN fierce EVENT- System royalty dispute - most styles, Duke- Pictures won needle into- Pictures won metallic mineral, agricultural plantations.- The expansion of land occupied territory- National league system✔HE SYSTEM TRUST- The system of "State Secretary" prompt and able to supportautomatic war, told perform first level of support features whenthe player can not get online.
Loading...