0.3 / January 31, 2016
(4.8/5) (6)

Description

Met deze app krijg je inzicht in je Choozze verbruik. Je hoefthierdoor niet meer naar de website choozze.me te gaan.Dit projectis te zien op GitHub: https://github.com/denemio/ChoozzeAndroidWiththis app you get insight into your Choozze usage. You will nolonger have to go to the website choozze.me.This project can beseen on GitHub: https://github.com/denemio/ChoozzeAndroid

App Information Choozze (onofficieel)

 • App Name
  Choozze (onofficieel)
 • Package Name
  com.dennisvandalen.choozze
 • Updated
  January 31, 2016
 • File Size
  2.1M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  0.3
 • Developer
  Van Dalen Web & App
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
  Emmastraat 14a Groningen
 • Google Play Link

Van Dalen Web & App Show More...

Roosters Windesheim 2.0.3 APK
Roosters Windesheim.Heb je er ook zo'n hekel aan om het rooster opje telefoon op te zoeken?Vanaf nu altijd makkelijk en snel jerooster bij de hand! Lekker snel en makkelijk (:En je kan ook nogeens per week vooruit en achteruit kijken! Super handig!Ook voordocenten!Werkt voor roosters.windesheim.nlVoor de roosters opWebUntis: http://roosters.windesheim.nl/Roosters Windesheim.Did youjust hate to look? On the grid on your phoneFrom now easy and fastyour schedule at hand! It's fast and easy (:And you can also once aweek to look forward and backward! Super convenient!Forteachers!Works for roosters.windesheim.nlFor the grates onWebUntis: http://roosters.windesheim.nl/
RVEC Rooster 2.0 APK
Rooster App voor Roelof van Echten College. Locatie Bentincksparken Julianastraat.Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind. Datwil het Roelof van Echten College bereiken. Handelend vanuit deBron van de christelijke traditie willen wij dat een kind volledigtot zijn recht komt op onze school. Wij voelen ons verantwoordelijkvoor een goede overgang van het basisonderwijs naar onze school. Envan onze school naar het vervolgonderwijs of dearbeidsmarkt.Rooster App for Roelof van Echten College.LocationBentinck Park and Juliana Street.A successful teaching career forevery child. That is to achieve Roelof van Echten College. Actingfrom the sources of the Christian tradition we want a child to fulladvantage come to our school. We feel responsible for a goodtransition from primary to our school. And our school to furthereducation or employment.
Choozze (onofficieel) 0.3 APK
Met deze app krijg je inzicht in je Choozze verbruik. Je hoefthierdoor niet meer naar de website choozze.me te gaan.Dit projectis te zien op GitHub: https://github.com/denemio/ChoozzeAndroidWiththis app you get insight into your Choozze usage. You will nolonger have to go to the website choozze.me.This project can beseen on GitHub: https://github.com/denemio/ChoozzeAndroid
Windesheim Rooster 2.0.3 APK
Heb je er ook zo'n hekel aan om het rooster op je telefoon op tezoeken? Vanaf nu altijd makkelijk en snel je rooster bij de hand!Lekker snel en makkelijk (:En je kan ook nog eens vier wekenvooruit kijken! Super handig!Ook voor docenten en persoonlijkeroosters!Werkt voor rooster.windesheim.nl, niet voorroosters.windesheim.nlDo you just hate to grate on your phonelook?From now always easy and fast your schedule at hand! It's fastand easy (:And you can also look forward another four weeks! Superconvenient!For teachers and personal schedules!Works forrooster.windesheim.nl, not roosters.windesheim.nl
Farelcollege Rooster App 0.0.2 APK
Het Farelcollege is een bloeiende brede scholengroep voorchristelijk voortgezet onderwijs in Ridderkerk. Ruim 1800leerlingen volgen hier, verdeeld over drie scholen, onderwijs opmaat: van atheneum tot met vmbo basis met lwoo. Het Farelcollegemaakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk VoortgezetOnderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO).Met deze app kun jeeenvoudig je rooster bekijken!Voor iedereen die zijn roosterbekijkt op: http://rooster.farelcollege.nl/The Farel College is athriving comprehensive school group for Christian secondary schoolin Overton. More than 1800 students here are divided into threeschools, education to size, from grammar school to base with VMBOwith learning support. The Farel College is part of the Associationfor Christian Secondary Education in Rotterdam area (CVO).With thisapp you can easily view your schedule!For anyone looking to grid:http://rooster.farelcollege.nl/
MBO Utrecht AL23 Roosters 0.0.2 APK
Rooster app voor MBO Utrecht Economie & Ondernemen, locatieAustraliëlaan 23 Voor iedereen die zijn rooster bekijkt op:http://roosters.mboutrecht.nl/AL23/Grate app for MBO UtrechtEconomics & Business, location Australiëlaan 23For anyonelooking to grid: http://roosters.mboutrecht.nl/AL23/
Quick Reboot (Root) 0.1 APK
Instantly fast reboot your phone.No screenshots, instantreboot!Close/restart all core and user processes to quickly reboot.Much faster than normal reboot!Phone will be blazing fast afterthis reboot! (:
MBO Utrecht TEC Roosters 0.0.4 APK
Rooster app voor MBO Utrecht Academie voor Techniek & ICT Vooriedereen die zijn rooster bekijkt op:http://roosters.mboutrecht.nl/TEC/Grate app for MBO Utrecht Academyfor Engineering & ITFor anyone looking to grid:http://roosters.mboutrecht.nl/TEC/
Loading...