1.0 / April 2, 2014
(4.5/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Demo Church TimeVi: Giới thiệu về chương trình tự động báo thức giờlễ của các nhà thờ gần nơi bạn sống.Demo Time ChurchVi:Introduction to program automatic alarm hour celebration of thechurch near where you live.

App Information Church-Time

 • App Name
  Church-Time
 • Package Name
  com.songnguyen.churchtime
 • Updated
  April 2, 2014
 • File Size
  1.9M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  trinm1987
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link

trinm1987 Show More...

Thong bao gio le 121 APK
trinm1987
App có các chức năng sau:Featurea) Thông báo thời gian làm lễ tạinhà thờ vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần Announcement of honour time(ceremonies time) in the Church on Saturday and Sunday everyweekend b) Tìm kiếm nhà thờ với giờ lễ thích hợp gần nơi ở của bạnnhất Search the nearest church with appropriate time from yourlocation c) Cho phép hẹn giờ trước khi thánh lễ bắt đầu Allow toset the alarm before the Ceremony starts
Church-Time 1.0 APK
trinm1987
Demo Church TimeVi: Giới thiệu về chương trình tự động báo thức giờlễ của các nhà thờ gần nơi bạn sống.Demo Time ChurchVi:Introduction to program automatic alarm hour celebration of thechurch near where you live.
Loading...