2.0.7 / August 31, 2017
(5.0/5) (3)
Loading...

Description

Aplikacioni Ciceroni Virtual mundëson jo vetëm njohje shumë të mirëtë veprave të ekspozuara në Galerinë Kombëtare të Arteve por edhenjë ndërveprim konkret në kohë reale mes vizitorëve të Galerisë dheveprave të ekspozuara duke shpërndarë njëkohësisht eksperiencënnëpërmjet rrjeteve sociale. Më tej, kushdo që shkarkon këtëaplikacion do të udhëhiqet virtualisht në vizitën e tij dhe do tëkëtë një shpjegim të detajuar të Galerisë dhe veprave të ekspozuaranë të. Aplikacioni shërben për të rritur interesin e publikut rrethekspozitave dhe të vetë Galerisë tonë të Arteve në Tiranë. Njëinstrument modern dhe i domosdoshëm për këdo që dëshiron të njihetme pasuritë tona artistike. Aplikacioni Ciceroni Virtual krijonlehtësira të nevojshme për publikun që frekuenton artin shqiptar,me synimin së këtij publiku në numër.

App Information Ciceroni 2 Virtual

 • App Name
  Ciceroni 2 Virtual
 • Package Name
  com.metroresearch.ciceroni2virtual
 • Updated
  August 31, 2017
 • File Size
  9.4M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  2.0.7
 • Developer
  Metroresearch
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Productivity
 • Developer
 • Google Play Link

Metroresearch Show More...

Ciceroni Virtual 1.0.1 APK
Metroresearch
Ciceroni Virtual, aplikacioni i cili ju shpjegon Galerinë Kombëtaretë Arteve në Tiranë dhe veprat e ekspozuara në të. Një instrumentdixhital interaktiv që do të udhëheqë vizitorët në sallat eGalerisë duke ndërvepruar me ta në kohë reale. Aplikacioni CiceroniVirtual mundëson jo vetëm njohje shumë të mirë të veprave tëekspozuara në Galerinë Kombëtare të Arteve por edhe një ndërveprimkonkret në kohë reale mes vizitorëve të Galerisë dhe veprave tëekspozuara duke shpërndarë njëkohësisht eksperiencën nëpërmjetrrjeteve sociale. Më tej, kushdo që shkarkon këtë aplikacion do tëudhëhiqet virtualisht në vizitën e tij dhe do të këtë një shpjegimtë detajuar të Galerisë dhe veprave të ekspozuara në të.Aplikacioni shërben për të rritur interesin e publikut rrethekspozitave dhe të vetë Galerisë tonë të Arteve në Tiranë. Njëinstrument modern dhe i domosdoshëm për këdo që dëshiron të njihetme pasuritë tona artistike. Aplikacioni Ciceroni Virtual krijonlehtësira të nevojshme për publikun që frekuenton artin shqiptar,me synimin së këtij publiku në numër.
Ciceroni 2 Virtual 2.0.7 APK
Metroresearch
Aplikacioni Ciceroni Virtual mundëson jo vetëm njohje shumë të mirëtë veprave të ekspozuara në Galerinë Kombëtare të Arteve por edhenjë ndërveprim konkret në kohë reale mes vizitorëve të Galerisë dheveprave të ekspozuara duke shpërndarë njëkohësisht eksperiencënnëpërmjet rrjeteve sociale. Më tej, kushdo që shkarkon këtëaplikacion do të udhëhiqet virtualisht në vizitën e tij dhe do tëkëtë një shpjegim të detajuar të Galerisë dhe veprave të ekspozuaranë të. Aplikacioni shërben për të rritur interesin e publikut rrethekspozitave dhe të vetë Galerisë tonë të Arteve në Tiranë. Njëinstrument modern dhe i domosdoshëm për këdo që dëshiron të njihetme pasuritë tona artistike. Aplikacioni Ciceroni Virtual krijonlehtësira të nevojshme për publikun që frekuenton artin shqiptar,me synimin së këtij publiku në numër.
Loading...