2.2.1 / November 20, 2014
(4.8/5) (42)
Loading...

Description

Met deze app heb je altijd je rooster bijdehand. Niet alleen van jezelf, je kunt ook roosters vanvriendentoevoegen aan de vriendenlijst!

- Bekijk je rooster zonder internetverbinding(eeninternetverbinding is benodigd om informatie tevernieuwen).
- Krijg een melding wanneer er een wijzigingheeftplaatsgevonden.
- Deel je vrienden via SMS, WhatsApp etc.

Momentueel ondersteunde scholen:
Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan
Christiaan Huygens College Broodberglaan
Christiaan Huygens College Olympia

(Deze app is onofficieel en niet door- en/of met hulpvanSchoolMaster gemaakt.)

With this app youalwayshave your schedule at hand. Not only of yourself, you canalso addgrids friends to the Friends!

- View your schedule without Internet access (Internetconnectionis required to update the information).
- Get a notification when a change has occurred.
- Share your friends via SMS, WhatsApp etc.

Momentueel supported schools:
Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan
Christiaan Huygens College Bread Berglaan
Christiaan Huygens College Olympia

(This app is unofficial and not made by and / or with the helpofSchool Master.)

App Information ClassBuddy Christiaan Huygens

Appisode. Show More...

Chatlokaal 2.3 APK
Appisode.
- Deze app is niet gemaakt door- of inopdracht van Chatlokaal! De app was binnen twee dagen af dus het isniet gek als er nog bugs in zitten. Geef aub. geen slechtebeoordeling als de app crasht! Stuur liever een email met detailsvan het probleem. -Geniet van de leukste gesprekken met anonieme mensen opChatlokaal. Dagelijks zijn er duizenden mensen actief, dus er isaltijd wel iemand om mee te praten!Chats gaan door in de achtergrond. Je hoeft je dus geen zorgente maken dat het gesprek eindigt als je iets anders gaat doen. Ookis de interface makkelijk te gebruiken, kan je gesprekken opslaan,individuele berichten kopiëren en krijg je automatisch notificatiesvan nieuwe berichten als de app niet geopend is.- This app is not made byor on behalf of Local Chat! The app was within two days so it's notcrazy if there are bugs in it. Please give. not a bad review if theapp crashes! Send prefer an email with details of the problem. -Enjoy the best conversations with anonymous people on ChatLocal. Every day there are thousands of people running, so there isalways someone to talk to!Chats take place in the background. So you do not have to worrythat the call ends when you go do something else. Also, theinterface is easy to use, you can save conversations, copyindividual messages, and you automatically get notifications of newmessages when the app is not open.
TFB Radio 0.1.3 APK
Appisode.
The best Trance around the globe, now in yourpocket! Use this app to listen to TFB Radio.
StateDebt - Public Debt Clock 0.2 APK
Appisode.
This app gives you live insight in the publicdebt of almost 50 countries. In addition to the evergrowing debt,the population, GDP, debt per person, debt as percentage of the GDPand the raise per second are shown. The amount is updated ten timeseach second. Another handy feature is being able to convert allamounts to USD.Big thanks to www.nationaldebtclocks.org. Information from theirwebsite is used in this app.
Inspiron Trance Philosophy 0.3.3 APK
Appisode.
Streaming application for Inspiron's TrancePhilosophy 2 hour radio show every 2 weeks on TFB radio station,this app allows streaming the radio station at anytime as well.See the changelog at http://inspiron.tobiass.eu/changelog/android
jam-fm.net 0.1.2 APK
Appisode.
jam-fm is a radio-network broadcasting over FMin the Netherlands and over the internet.For more information, please visit http://www.jam-fm.net
iBend Protector 1.0 APK
Appisode.
Are you afraid iBend will happen toyourdevice? Fear no longer! Install this app and be safe.
ClassBuddy Christiaan Huygens 2.2.1 APK
Appisode.
Met deze app heb je altijd je rooster bijdehand. Niet alleen van jezelf, je kunt ook roosters vanvriendentoevoegen aan de vriendenlijst!- Bekijk je rooster zonder internetverbinding(eeninternetverbinding is benodigd om informatie tevernieuwen).- Krijg een melding wanneer er een wijzigingheeftplaatsgevonden.- Deel je vrienden via SMS, WhatsApp etc.Momentueel ondersteunde scholen:Christiaan Huygens College RachmaninowlaanChristiaan Huygens College BroodberglaanChristiaan Huygens College Olympia(Deze app is onofficieel en niet door- en/of met hulpvanSchoolMaster gemaakt.)With this app youalwayshave your schedule at hand. Not only of yourself, you canalso addgrids friends to the Friends!- View your schedule without Internet access (Internetconnectionis required to update the information).- Get a notification when a change has occurred.- Share your friends via SMS, WhatsApp etc.Momentueel supported schools:Christiaan Huygens College RachmaninowlaanChristiaan Huygens College Bread BerglaanChristiaan Huygens College Olympia(This app is unofficial and not made by and / or with the helpofSchool Master.)
Draw Lots 1.1 APK
Appisode.
This app allows you to easily draw lots.Theapp is easy to use and is handier than using paper lots!
Loading...