1.0.0 / March 31, 2018
(4.0/5) (1,056)

Description

The best app for fans of scratchcards.With our application you canplay wherever you want and when you want.To play, you do not needreal money .We provide cash on start, simple rules, fast gameplayand big wins.Check if today is your lucky day.Scratch, have fun andbecome a millionaire.In the application you will find 8scratchcards:Extra SalaryMega CashHappy BirthdayDiamond7Piggybank500+Hidden zodiacNeon 6But it is not everything! Newscratch cards will appear soon.If you have a scratchcard idea thenwrite in the comment.

App Information Classic Scratchcards

 • App Name
  Classic Scratchcards
 • Package Name
  air.com.readysquare.classicscratchcards
 • Updated
  March 31, 2018
 • File Size
  24M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  Ready Square
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Card
 • Developer
  ul. Bitwy pod Studziankami 8/89 33-100 Tarnów Poland
 • Google Play Link
Ready Square Show More...
air.com.readysquare.scsm 2.2.1 APK
Ready Square
The ideal application for all car fans. You will find the mostaccurately reflected speedometers from the most popular supercars.The graphics are made with attention to the smallest details andlook amazing on every type of device. In addition, the applicationcontains authentic engine sounds (acceleration), which make youfeel like you were riding in a supercar. The speedometer is basedon GPS or you can test it in simulation mode. In our applicationyou will find engine sounds and speedometers similar to those incars: - Agera Koenigsegg - Audi R8 - BMW M5 - Bugatti Veyron -Chevrolet Camaro - Dodge Viper - Fiat 126p - Ford Mustang - JaguarF-Type - Lamborghini Aventador - Lexus LFA - Mercedes-Benz W201 -Mercedes SLS AMG - Nissan GTR - Pagani Zonda - Porsche 911 Turbo -Subaru Impreza WRX - Tesla Model S In addition, the applicationoffers: - two MPH or km / h units can be selected, - visual andaudible alarm, which activates when the speed is exceeded, - acompass that will make traveling easier, - battery status (selectedspeedometer). If you have an idea for another speedometer - writeus in the comment. These speedometers are only modeled on theoriginal and do not accurately reflect them. Automotive companies'logos are only used to inform the user of which speedometer ismodeled on the model of the car.
Polskie Złote Zdrapki 1.6.4 APK
Ready Square
Lubisz zdrapki? Fajnie, my też! Sprawdź czy dzisiaj jest Twójszczęśliwy dzień! Być może szczęście Ci dopisze i zgarniesz grubyhajs! Zabawna grafika, proste zasady zagwarantują Ci superrozrywkę! Tylko uważaj! Nasze zdrapki uzależniają. W aplikacjiznajdziesz zdrapki takie jak: Zdrapżaki (NOWOŚĆ!) - Zbierajświeżaki i strzeż się owoców ZOMBIE! Banda Zdrapżaków 2 (NOWOŚĆ!) -Co kryje się wewnątrz świeżych owoców i warzyw? Przekonaj się!Szkolna Zdrapka - Sprawdź jaką masz średnią i odbierz kasę zaoceny! Pamiątka z Wakacji - Miło jest powrócić wspomnieniami dociepłych dni, a jeszcze milej znaleźć skarb na pamiątkowym zdjęciu.Wielkanocne jaja - Wydmuszki niekoniecznie muszą być puste, sprawdźto! Tajemnicze matrioszki - Kultowe rosyjskie laleczki, pełnepieniędzy? 2 serca - Walentynki tuż, tuż! Sprawdź czy obydwa sercabiją w tym samym rytmie. Ciasteczka Szczęścia - Wróżba albo szmal!Sprawdź co czeka na Ciebie w chińskich ciasteczkach. Świątecznachoinka - Jeśli uwielbiasz słodycze to ta zdrapka jest dla Ciebie!Łakocie i... pieniądze! Wystrzałowy Sylwester! - Odliczanie czaszacząć! Do siego roku! Wór Świętego Mikołaja - Jeśli byłeś(aś)grzeczny(a) w tym roku to być może będzie szmal zamiast rózgi!Polska Gola - Czy Lewy strzeli kolejną bramkę, a Ty zgarnieszwysoką premię? Przekonaj się! Biedra na wypasie - Promocja! Dzisiajbiedronka sponsoruje Twoje zakupy. Emerytura babci - Nie pozwól,aby emerytura babci poszła na tacę! Kapucha z dotacji - Nie traćczasu na wypełnianie wniosków. Kasa z dotacji nie tylko dlarolników! Skarby dzikiego zachodu - Napadnij na dyliżans iprzechwyć dobytek szalonego kowboja! Nadziane potwory - Słodycze?psikus? A może pieniądze i dobra zabawa jak na Haloween? Napad nakantor - Jeżeli potrzebujesz szybkiej gotówki to wpadnij do kantorui sprawdź kurs walut Złoty pociąg - A może raczej pociąg widmo?Sprawdź czy legenda okaże się prawdą! Znalezione nie kradzione -Może manna nie leci z nieba ale pieniądze leżą na ulicy. Ale to niewszystko! Wkrótce pojawią się nowe zdrapki, a Ty możesz mieć wpływna ich tematykę! Poczuj dreszczyk emocji i dołącz do listynajbogatszych zdrapkowiczów! Do you scratch? It's fun, we too!Check if today is your lucky day! Perhaps lucky you'll take homeand will add fat hajs! Funny graphics, simple rules will guaranteeyou great entertainment! Just be careful! Our scratch addictive.  In applications such as scratch cards you will find:Zdrapżaki (NEW!) - Newbie Collect fruits and beware ZOMBIE! BandaZdrapżaków 2 (NEW!) - What is hidden inside fresh fruit andvegetables? See for yourself! School Scratch - Check what you meanand collect money for rating! Souvenir of the Holidays - It is niceto return to the warm memories of days and even nicer to find thetreasure on a commemorative photo. Easter eggs - does notnecessarily have to be blown empty, check it out! Mysterious dolls- Cult Russian dolls full of money? 2 hearts - Valentine's Day justaround the corner! Check whether the two hearts beating in the samerhythm. Fortune Cookies - Divination or dough! Check out whatawaits you in Chinese cookies. Christmas tree - If you love sweetsthis is a scratch card is for you! Sweets and ... money!sensational New Year's Eve! - the countdown begin! Happy New Year!Santa's Sack - If you were (out) polite (and) this year, maybe itwill be the dough instead of the rod! Polish Gola - Is Left toscore another goal, and you'll take the high premium? See foryourself! Biedra on grazing - Promotion! Today ladybug sponsoringyour purchases. pension grandmother - Do not let the pensiongrandmother went to the tray! cole grants - Do not waste timefilling in applications. Cash grants not only for the farmers!Treasures of the Wild West - Napadnij the stagecoach possessionsand capture the mad cowboy! hope potwory - Sweets? prank? Or maybethe money and good fun for Halloween? The attack on the currency -If you need quick cash is to stop by the counter and check theexchange rate Gold train - or rather the train spectrum? Check ifthe legend turns out to be true! Search is not stolen - may not flymanna from heaven, but the money lying on the street.   But itis not everything! Soon there will be new scratch card, and you canhave an influence on their subjects! Experience the thrill and jointhe list of the richest zdrapkowiczów!
Animals Memo 1.0 beta 4 APK
Ready Square
Simple memo game with different pets for children (but not only).Over 30 photos of pets such as dog, cat, cow, horse, bird, shark,tiger, rabbit, pig, hedgehog, squirrel, turtle, spider, butterfly,and others. Discover all the cards in the shortest possible time.
Fight - Polish Card Game 1.7.1 APK
Ready Square
„Fight” is a card game with elements of strategy. The game’sclimate is that of blocks of flats, hooligans and sneering realityall around us. Choose your characters, give them weapons andstimulants, so that they become your team’s pillars during thefight! Selecting your crew (deck), you can create a unique scarfpattern identifying your gang. By winning consecutive melees youlevel up, which unlocks even stronger cards.The match-making systemselects a player with a similar level of experience, so that thesides of the fight are always balanced. Additionally, in „Fight”: ✔Introduction/tutorial explaining the rules,✔ 5 character levels,✔Extra accessories strengthening your characters or weakening theopponent,✔ Weapons that, in the hands of the right people, can bethe key to victory,✔ In-game mini chat allowing for exchanging yourviews on the fight with your opponent,✔ Ability to play with afriend in private mode,✔ Online game with random opponent,✔ Funnylines of the narrator and fight participants. The game requiresInternet connection.Fanpage: https://www.facebook.com/ustawka.gra
Super Archery HD Free 1.0.2 APK
Ready Square
Super Archery is an incredibly addictive game that makes you passedquickly boring hours and you will not want to stop playing it!Haveyou tried other games of this type? It was impossible to be played?Finally, you arrive at a good choice!It incorporates a combinationof the best features of all the games of archery (2D).Shoot todiscs, apples, balloons, birds, and other (sometimes surprising)thing.Try to shoot down a few things with a single arrow to get thebonus points!Watch out for obstacles and shoot the nice lady! Withsuccessive levels is more difficult to hit the target.The game has3 levels of difficulty. At each level available is 15 levels, andeach of them to get 3 stars.This gives a total of 135 stars towin!Support the game is very simple and anyone can handle myselfwith it.Hold the arrow, slide your finger up or down to determinethe direction and drag your finger left or right to specify thepower of the shot.Besides' Challenge "you can try your hand at the"Time mode ".Get as many points in the passage of time. For heraccurate hits you get extra time.Think you're good? You'll see youronline ranking position on the main screen!The game features greatgraphics adapting to every tupu screen (including HD).In additionto the smooth animation (up to 60 frames per second), the game hasa nice ear for music and sound effects.Anyone can play SuperArchery! Children, adolescents, and adults!The levels in progress(including Legolas mode) so you can be sure that the game willprovide you with time even more fun!Be like Robin Hood, or asHawkeye or the Green Arrow!Don't wait! Download the game for freeand verify your shooting skills!
123 Ballon Numbers Kids APK
Ready Square
Balloon numbers are educational game for your child. Balloons floatnumbers up, and the child must only touch them. When the kid beatsthe balloon is pronounced the number in English (child's voice).After earning a child all the numbers (from 1 to 20), played acheerful tune with the repetition of all the numbers. There are 4beautiful images that kids love. For each image is differentmelody. Numbers in two graphic styles. The application does nothave a full screen ads. In summary: - 4 very nice backgroundimages, - 4 different background music, - 2 graphic styles ofnumbers, - Numbers are pronounced in English (American variety),Try our application that your child will love :-)
ABC Balloon Alphabet Kids APK
Ready Square
Balloons floating letters, and the child must only touch them. Whenyour child beats the balloon is pronounced with letter in English(child's voice). After you collect all the letters of the child,played a song "Now i know my ABC". There are 4 lovely to look atimages that kids love. For each image is different melody. Alphabetletters in four graphic styles. In summary: - 4 very nice pictures,- 4 different background music, - 4 graphic styles of letters, -Letters pronounced in English, - The song "Now I know my ABC" inEnglish. Try our application that your child will love!
Animals - Connect Dots for Kids APK
Ready Square
This is a fun and educational game for a small animal lover. Childlearns the sounds of animals, develops motor skills, hand-eyecoordination, imagination, perception and precision. It consists ofcombining dots that form the outline of the animal. Properlycombining all points will make it appear on the screen with anatural sound. In the game you will find: - Over 100 high qualityanimal pictures, - Natural sounds made by animals, - Five groups ofanimals: forest, winter, marine, rural, and exotic, - Fivebeautiful animated scenery: forest, meadow, jungle, ocean,mountains, - Unique characters, which after clicking make funnyvoices, - Tips in the form of arrows and vibrating dots, - Anypoint and direction of joining dots, - The ability to move to thenext animal at any time, - Simple interface. Funny graphics, nicesounds and simple rules will make the child love this game.
Loading...