1.0.1 / October 12, 2015
(3.8/5) (24)

Description

Co Tuong Moi Nhat - là phiên bản co tuong mienphi và chơi không cần mạng (offline) moi nhat, cực kỳ thử thách,trò chơi co tuong số một để luyện cờ tại Việt Nam

Tính năng nổi bật chinese chess
- Chơi offline thoải mái, không cần mạng.
- Chế độ đánh với máy tương đương cao thủ lão luyện
- Giao diện đơn giản , thao tác dễ dùng, chế độ undo (hồi lại) khiđi nhầm nước
- Có các tinh năng giải cờ, cờ thế, giúp các cao thủ luyện cotuong
- Chế độ 2 người chơi offline với nhau. PVP cùng với bạn bè. ChơiCo tuong trở nên thú vị hơn bao giờ hết
- Game hoàn toàn mien phi
- Sẽ cập nhật phiên bản online trong thời gian sớm nhất

Chúc các bạn chơi game vui vẻ

Co Tuong New Listing - cotuong version for free and play without a network connection(offline) the newest, extremely challenging chess game chess numberone to practice in Vietnam

Feature Highlights chinese chess
- Play offline comfortably, without networking.
- Marking mode with equivalent machine adept players
- Simple interface, easy operation, undo mode (back) to go thewrong country
- Have features chess tournament, chess world, help players trainco tuong
- Mode 2 players offline together. PVP with friends. Chessenjoyable than ever
- Totally Free Game
- We will update the version online in the shortest time

I wish you happy gaming

App Information Co tuong moi nhat

 • App Name
  Co tuong moi nhat
 • Package Name
  com.mapps.cotuongmoinhat
 • Updated
  October 12, 2015
 • File Size
  8.2M
 • Requires Android
  Android 2.0.1 and up
 • Version
  1.0.1
 • Developer
  Game Sieu Pham
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
 • Google Play Link

Game Sieu Pham Show More...

Co tuong moi nhat 1.0.1 APK
Co Tuong Moi Nhat - là phiên bản co tuong mienphi và chơi không cần mạng (offline) moi nhat, cực kỳ thử thách,trò chơi co tuong số một để luyện cờ tại Việt NamTính năng nổi bật chinese chess- Chơi offline thoải mái, không cần mạng.- Chế độ đánh với máy tương đương cao thủ lão luyện- Giao diện đơn giản , thao tác dễ dùng, chế độ undo (hồi lại) khiđi nhầm nước- Có các tinh năng giải cờ, cờ thế, giúp các cao thủ luyện cotuong- Chế độ 2 người chơi offline với nhau. PVP cùng với bạn bè. ChơiCo tuong trở nên thú vị hơn bao giờ hết- Game hoàn toàn mien phi- Sẽ cập nhật phiên bản online trong thời gian sớm nhấtChúc các bạn chơi game vui vẻCo Tuong New Listing - cotuong version for free and play without a network connection(offline) the newest, extremely challenging chess game chess numberone to practice in VietnamFeature Highlights chinese chess- Play offline comfortably, without networking.- Marking mode with equivalent machine adept players- Simple interface, easy operation, undo mode (back) to go thewrong country- Have features chess tournament, chess world, help players trainco tuong- Mode 2 players offline together. PVP with friends. Chessenjoyable than ever- Totally Free Game- We will update the version online in the shortest timeI wish you happy gaming
Ban trung khung long moi nhat 1.0.0 APK
Ban trung khung long - Game bắn trứng co dienmoi nhat, hấp dẫn, lôi cuốn đã có mặt trên điện thoại và máy tínhbảng.Tính năng nổi bật:- Trò chơi hoàn toàn mien phi- Hơn 300 màn chơi phong phú, đa dạng, từ dễ đến khó- Dễ chơi, hấp dãn thích hợp giết thời gian, dân văn phòng- Phiên bản ban trung khung log co dien giống trên PCLuật chơi:- Tap vào màn hình để bắn, tạo thành nhóm 3 trứng cùng màu để pháhủy chúng. Phá hủy tất cả trứng trong màn chơi để giành chiếnthắng. Màn chơi sẽ tự động kéo trứng xuống về phía ranh giới, nếuvượt qua ranh giới bạn sẽ thua- Có 2 chế độ màn chơi: Chế độ dễ: người chơi thong thả bắn trứng,không sợ bị sập trứng. Chế độ khó: Sau 1 thời gian ngắn, tất cảtrứng sẽ tụt xuống 1 bậc, khiến bạn hối hả phải hoàn thành sớm mànchơi.Tai game ban trung khung long ngay và vượt qua thử thácchBan dinosaur eggs - GameShoot eggs shrink Latest, attractive, charismatic already on thephone and tablet.Feature highlights: - Totally Free Games - More than 300 gameplay rich, varied, from easy todifficult - Easy to play, appropriate attractiveness kill time, officeworkers - Middle frame original version co dien similar log onPC Rule: - Tap the screen to shoot and create groups of 3 eggs of thesame color to destroy them. Destroy all eggs in the screen play towin. Screen Play will automatically pull the egg down to theboundary, if crossed the line you will lose - There are two gameplay modes: easy mode: playersdeliberately fired eggs, not afraid collapsed eggs. Difficultymode: After 1 short time, all the eggs will drop 1 degree, makingyou rush to finish early screens.  Tai game ban dinosaur eggs immediately and pass testthacch
Xếp hình Candy 1.0.5.4 APK
Xep hinh Candy - Xep kim cuong - là tròchơiphong cách xep hinh kim cuong (match 3) moi nhat với đồ họa 2dcựckỳ sinh động bắt mắt. Lỗi chơi xep hinh cổ điển xen lẫn phácáchcực kỳ gây nghiện và hấp dẫn.Tính năng nổi bật xep hinh candy :- Đồ họa 2D cực kỳ bắt mắt, hiệu ứng đẹp sinh động- Hàng trăm màn chơi cực kỳ đa dạng- Thao tác đơn giản, dễ chơi- Nhiệm vụ thử thách- Game hoàn toàn mien phi- Cách chơi tương tự như xep kim cuong nhưng thay vào đó làkẹongọt, mỗi màn chơi sẽ đưa ra yêu cầu thử thách khác nhauMỗi màn đều giới hạn lượt move hoặc thời gian, hết lượt/thời ganbạnsẽ thua cuộc.Chúc các bạn chơi game xep hinh Candy vui vẻJigsaw Candy - Ratingsofdiamonds - the game style diamond xep (Match 3) Latest 2dgraphicswith extremely vivid eye-catching. Error classic puzzle outmixedextremely addictive and fascinating.Feature highlights candy puzzle:    - 2D Graphics extremelyeye-catching,beautiful vivid effect    - Hundreds of extremelyvariedgameplay    - Simple operation, easy to play    - Tasks and challenges    - Totally Free Game    - The game is similar to diamondsbetweenxep but instead is candy, each level will givedifferentchallenging requirementsEach screen plays were limited moves or time, all time / dateyouwill lose the liver.Wish you puzzle game Candy fun

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.6 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power of publishing in your hands,making it easy to create and consume content. Write, edit, andpublish posts to your site, check stats, and get inspired withgreat posts in the Reader. What’s more? It’s open source.WordPressfor Android supports WordPress.com and self-hosted WordPress.orgsites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get helpwith the app: http://android.forums.wordpress.org
Blog APK
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer APK
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule APK
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered
Administrator APK
Simple app that lets you control your wireless connections ANDROIDdevice. Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices within reach.-Multi-language: Spanish and English.