2.0 / September 20, 2018
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

The best game for coloring book therapy is now on yourAndroidphone! Learn about the world while playing. Have fun drawingWithColoring Book games for kids, you can learn about the worldwhileplaying and drawing. Just start painting and use color pensingames. This is fun for the whole family It containsElephantpictures, Fishes pictures, Flowers pictures, Doll pictures,Horsepictures, Car pictures, Birds pictures, Plants and manymorecoloring pages. -Create beautiful color pictures by fillingcolorover them -Easy use for kids -Different images selectionfrommultiple categories -Beautiful color picker tool -AvailableList ofColor list -Save your creative images -Share and Save yourcolorimages. i

App Information Coloring Book For Kids 2018

 • App Name
  Coloring Book For Kids 2018
 • Package Name
  com.emiappcenter.colorbook
 • Updated
  September 20, 2018
 • File Size
  3.6M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  Emi App Center
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Educational
 • Developer
 • Google Play Link

Emi App Center Show More...

Ehliyet Sınavı Hazırlık 2018 6.0 APK
Ehliyet sınavına hazirlanan sürücü adaylarinin faydalanması içinhazırlanmış güncel ve eşsiz bir kaynak. Sürekli güncelleneniçerikler sayesinde ehliyet sınav sorulari, ehliyet sinav sonuçlarıve ehliyet ile ilgili merak ettiklerinize hızlıcaulaşabileceksiniz. Çıkmış ehliyet sınavı sorularini çözerek kolaycaehliyet sinavina hazırlayabilirsiniz. Güncel bilgiler sizlerebildirim olarak iletilecektir. Uygulamamızda:- Ehliyet sınavsoruları- Ehliyet deneme sınavları - Ehliyet ders notları- Ehliyetile ilgili düzenlemeler, bilgilertüm bu konularda bilgileyeulaşabilirsiniz.Ayrıca 2018 ehliyet sınav soruları eklendi.A uniqueresource for the benefit of current and prepared candidate for thedrivers license exam preparation. With constantly updated contentlicense exam questions, you can quickly access what you wonderabout the driver's license and driver's license exam results. Youcan prepare for the increased license exam driving license exameasily solving questions. Updated information will be forwarded toyou as a notification.Our Practice:- Driver's License examquestions- License trial exams- License course notes- regulationsregarding the license informationAll these issues can be found,contact information.In addition, driver's license exam questionswere added in 2018.
Ehliyet Hocam 2018 1.0.7 APK
Ehliyet Sınav Soruları MEB tarafından yapılan değişiklik ileberaber 50 soru olmuştur. 50 sorudan 12 tanesi ilk yardım ehliyetsoruları, 23 tanesi trafik ve çevre ehliyet soruları, 9 tanesi araçtekniği (eski dı ile motor) ehliyet soruları ve 6 tanesi trafik veçevre ehliyet sorularıdır.Ehliyet Hocam uygulamasında yer alançıkmış ehliyet soruları, yeni müfredata uygun olan sorulardır. MEBtarafından yayınlandıktan sonra sorular hemen sisteme yüklenir. Mebtarafından yayınlanan takvime göre 2018 yılında 5 adet ehliyetsınavı gerçekleşecektir. Bu sınavlardan 10 Şubat Ehliyet sınavı ve21 Nisan ehliyet sınavı yapılmıştır.Ehliyet sınav soruları ayrıcae-sınav ehliyet için uygundur. E-sınav ehliyete hazırlanan da busorulardan yararlanabilir.Ehliyet Hocam uygulamasında;4 Ağustos2018 Ehliyet Sınav Soruları21 Nisan 2018 ehliyet sınav soruları,10Şubat 2018 ehliyet sınav soruları,23 Aralık 2017 ehliyet sınavsoruları,7 Ekim 2017 ehliyet sınav soruları,29 Temmuz 2017 ehliyetsınav soruları,20 Mayıs 2017 ehliyet sınav soruları,11 Şubat 2017ehliyet sınav sorularıyer almaktadır. Testleri çözüp puanlarınızıgörebilir, resimlerini çekerek arkadaşlarınız ile paylaşıptartışabilirsiniz.Başarılar Dileriz.Driver's License ExaminationQuestions With the amendment made by MEB, there were 50 questions.Of the 50 questions, 12 were first-aid driving license questions,23 were traffic and environment driving license questions, 9 werevehicle technology (old and motor) driving license questions, and 6were traffic and environment driving license questions.Driver'slicense questions that are included in the practice of Hocam, newcurriculum are appropriate questions. After being published byMoNE, questions are immediately uploaded to the system.According tothe revision published by the Meb in 2018, 5 driver's license examwill take place. These examinations were conducted on February 10Driver's License exam and April 21 driver's license exam.Driver'slicense exam questions are also suitable for e-exam drivinglicense. The E-exam attorney can also benefit from thesequestions.Driver's License;4 August 2018 Driver's LicenseExamination Questions21 April 2018 driver's license examquestions,February 10, 2018 driver's license exam questions,23December 2017 driver's license exam questions,7 October 2017driver's license exam questions,29 July 2017 driver's license examquestions,20 May 2017 driver's license exam questions,February 11,2017 driver's license exam questions. You can dissolve the testsand see your scores, draw pictures and share and discuss with yourfriends.We wish you luck.
Maçoluk Testi 2017 1.0 APK
Maço musun Değil misin? Test EtmeyeHazırmısın? :)Test eğlence amaçlı hazırlanmıştır.Samimi cevaplar vererek kendinizi test edebilirsiniz.Kendinizi ve ya sevgilinizi test edebilirsiniz.*İnternet gerektirmez.*Ücretsizdir.*Sürekli güncelleme yapılmaktadır.İyi eğlenceler...Do not you macho? AreYouReady To Test? :)The test is intended for entertainment.You can test yourself by giving sincere answers.Or you can test yourself and your lover.* Does not require Internet.* Free of charge.* Continuous updates are made.Have fun...
Sen Anlat Karadeniz Bilgi Yarışması 3.0 APK
Sen Anlat Karadeniz dizisi ATV ekranlarında yayın hayatınagirdiktensonra reytingleri altüst etti. Güçlü oyuncu kadrosu ileiddialı birdizi olan Sen Anlat Karadeniz, izleyicilerini her haftaekranlarakitliyor.Bu uygulamada Sen Anlat Karadeniz dizinde yeralankarakterler, dizi içerisinde geçen replikler, dizinin geçtiğiyerlerile ilgili sorular yer almaktadır. Tek amacı eğlence olanbuuygulamanın ATV kanalı ile, Sen Anlat Karadeniz dizisi ileveyapımcıları ile bir ilgisi bulunmamaktadır.İyi eğlenceler:)Youwere upset Ratings broadcast after entering the Black Sea lifeinnarrative sequences ATV screen. Strong team player withanambitious series with the Black Sea tell you, the viewer iskitliyto screen every week.The characters in this applicationdirectoryYou Got the Black Sea, in the last lines in sequence,questionsrelated to the directory where now is located.ATV channelthisapplication whose sole purpose is entertainment, you havenothingto do with the makers of the series Karadeniz narrative.Havefun :)
Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2018 4.0 APK
2017 ve 2018 yılına ait ehliyet sınav sorularını çözebilirsiniz.İster 50 soruluk testi çözün isterseniz ilk yardım, trafik veçevre, araç tekniği ve trafik adabına ait soruları ayrı ayrı çözün.Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adayların faydalanması içinhazırlanmış güncel ve eşsiz bir kaynak. Sürekli güncelleneniçerikler sayesinde ehliyet sınav soruları, ehliyet sınav sonuçlarıve ehliyet ile ilgili merak ettiklerinize hızlıcaulaşabileceksiniz. Çıkmış ehliyet sınavı sorularını çözerek kolaycaehliyet sınavına hazırlayabilirsiniz. Ehliyet sınavına hazırlananadaylar, geçmiş yıllara ait çıkmış ehliyet sınav soruları vecevapları ile yine bu sınavlardan hazırlanan Online EhliyetTestlerini çözerek sınava en iyi şekilde hazırlanabilir. 2018ehliyet sınav soruları ve 2017 Ehliyet sınav sorularını çözmekisteyen adaylar sayfanın alt kısmında yer alan linklerden sorularaulaşabilir. Ayrıca ehliyet deneme sınavı arayan adaylar da bukaynaktan yararlanabilir.Ehliyet sınavında adaylara İlk Yardım 12soru, Trafik ve Çevre 23 soru, Araç Tekniği 9 soru ve Trafik Adabı6 soru olmak üzere toplam da 50 soru sorulmaktadır. Ehliyet sınavsoruları MEB tarafından yayınlandıktan sonra sistemimizeeklenmektedir. Aşağıda yer alan online testleri çözerek kendinizisınayabilir, test sonucunda doğru yanlış sayınızı ve puanınızıhesaplayabilirsiniz. Her sınav sonrası ehliyet sınav sorularıeklenmektedir. Ehliyet soruları 2017 yılı sınavları eklenmiştir.Uygulamamızda: 4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları 21 Nisan 2018Ehliyet Sınav Soruları 10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları 23Aralık 2017 Ehliyet Sınav Soruları 7 Ekim 2017 Ehliyet sınavSoruları 29 Temmuz 2017 Ehliyet sınav Soruları 20 Mayıs 2017Ehliyet sınav Soruları 11 Şubat 2017 Ehliyet sınav Soruları onlineolarak çözüp puanınızı görebilirsiniz. keywords: ehliyet sınavsoruları, ehliyet sınavı, ehliyet sınavı hazırlık You can solve thedriving license exam questions of 2017 and 2018. If you want totest 50 questions, solve first-aid, traffic and environmental,vehicle technology and traffic. It is a unique and up-to-dateresource for driver candidates who are prepared for drivinglicense. Thanks to the constantly updated content, you will be ableto quickly find your questions about driver's license examquestions, driver's license test results and driving license. Youcan easily prepare for driving license exam by solving thequestions of the driving license exam. Candidates who are preparingfor driving license exam, driving license exam questions andanswers of the past years, prepared again from these exams OnlineDriving License Test can be prepared in the best way by solving thetest. 2018 driver's license exam questions and 2017 Driver'slicense exam questions to solve the candidate candidates at thebottom of the page can reach questions from the links. Candidateswho are looking for a driving license test can also benefit fromthis resource. The driver's license exam questions are added to oursystem after they are published by MEB. You can test yourself bysolving the online tests below, and you can calculate your correctnumber and score in the test result. After the exam, exam questionsare added to the exam. License questions 2017 year exams wereadded. Our Practice: August 4, 2018 Driving License Exam Questions21 April 2018 Driving License Exam Questions 10 February 2018Driving License Exam Questions 23 December 2017 Driver License ExamQuestions 7 October 2017 Driver's License Exam Questions 29 July2017 Driver's License Exam Questions 20 May 2017 Driver's LicenseExam Questions 11 February 2017 Driver's License Exam Questions Youcan solve your score online and see your score. keywords: drivinglicense exam questions, driving license exam, driving license exampreparation
Çukur Dizisi Tahmin Oyunu 1.0 APK
Çukur dizisi, Show Tv ekranlarında yayına başladıktan sonraortalığıkasıp kavurdu.İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'unkontrolüKoçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'uyönetirken enönemli kuralları da uyuşturucuya asla izinvermemeleridir. Ancakgözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağıkırmaya hazırlanan yeni birgrubun ortaya çıkması ile mevcut düzenbozulur. Tam Koçovalıları pesettirdiklerini düşündüklerinde,ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar öncebambaşka bir hayat kurmak içinarkasında bıraktığı Çukur'a geridönecek ve yeni bir dönembaşlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur'uve ailesini arkasındabırakarak yarınını düşünmediği bir hayatadalmıştır. Karşısına enaz kendisi kadar hesapsız, yaralı vetehlikeli ama bir o kadar dagüzel bir genç kadın olan Sena çıkıncasonsuz aşkı bulduğunainanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere biraraya gelen bu genççiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesininyeniden girmesi ilehiçbir şey artık hayalini kurdukları gibiolmayacaktır. Yamaç'ınÇukur'daki geleceği ve Sena'nın geçmişi ortakbir hayat kurmalarınaizin verecek midir?Çukur Dizisi, senaryosunuGökhan Horzum'unyazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiğidizide sondönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, DilanÇiçek Deniz,Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu,Nebil Sayın,Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve PerihanSavaşbuluşuyor.Çukur dizisi tahmin oyununda sizler iyieğlencelerdileriz :)Pit sequence, after the start of broadcastingin Show TVscreen smash sauté.control of the pit from Istanbul'smost troubledneighborhoods is in the hands of Kocovce family.Koçovalı pit ofmanaging the most important rules that they neverlet the drug.However, the eye was perpendicular to thisneighborhood and thisban is the existing order deteriorated withthe emergence of a newgroup prepared to break. They thought thatthey had quit FullKoçovalı family's youngest son Slopes years agoto build adifferent life to return to the pits left behind andbegin a newera. Thinking that slope years ago tomorrow, leavingbehind thefamily is plunged into a pit and life. Against him atleast untilthe uncounted wounded and dangerous but so quit abeautiful youngwoman who believes that by Sena found eternal love."Until thathappy" to be coming into the pit together with thisyoung couple'slife and re-enter the slopes of the family will nolonger benothing like they dreamed of. The future of the pit slopesandSenan history sturdy to allow them to establish a commonlife?PitSequence, scenario Gökhan Horzum which was written,directed bySinan Aras Bulut İynemli of the recent review Playersseries ofOzturk assumed, Dilan Cicek Deniz Erkan KolchakKyustendil, ÖnerErkan Riza Kocaoglu, Nabil Mr. Kublai Aka withveteran actor ErcanKesali and Perihan Savaş meet.In the first rowof pits guessinggame, we hope you enjoy :)
Sen Anlat Karadeniz Tahmin Oyunu 1.0 APK
Sen Anlat Karadeniz dizisi ATV ekranlarında yayın hayatınagirdiktensonra reytingleri altüst etti. Güçlü oyuncu kadrosu ileiddialı birdizi olan Sen Anlat Karadeniz, izleyicilerini her haftaekranlarakitliyor.Bu uygulamada Sen Anlat Karadeniz dizinde yeralankarakterler, dizi içerisinde geçen replikler, dizinin geçtiğiyerlerile ilgili sorular yer almaktadır. Tek amacı eğlence olanbuuygulamanın ATV kanalı ile, Sen Anlat Karadeniz dizisi ileveyapımcıları ile bir ilgisi bulunmamaktadır.Sen AnlatKaradenizYarışmasında Başarılar :)İyi eğlenceler :)You were upsetRatingsbroadcast after entering the Black Sea life in narrativesequencesATV screen. Strong team player with an ambitious serieswith theBlack Sea tell you, the viewer is kitliy to screen everyweek.Thecharacters in this application directory You Got the BlackSea, inthe last lines in sequence, questions related to thedirectorywhere now is located.ATV channel this application whosesolepurpose is entertainment, you have nothing to do with the BlackSeawith the makers of narrative sequences.You understand BlackSuccessin the competition :)Have fun :)
Coloring Book For Kids 2018 2.0 APK
The best game for coloring book therapy is now on yourAndroidphone! Learn about the world while playing. Have fun drawingWithColoring Book games for kids, you can learn about the worldwhileplaying and drawing. Just start painting and use color pensingames. This is fun for the whole family It containsElephantpictures, Fishes pictures, Flowers pictures, Doll pictures,Horsepictures, Car pictures, Birds pictures, Plants and manymorecoloring pages. -Create beautiful color pictures by fillingcolorover them -Easy use for kids -Different images selectionfrommultiple categories -Beautiful color picker tool -AvailableList ofColor list -Save your creative images -Share and Save yourcolorimages. i
Loading...