2.3 / September 30, 2017
(4.1/5) (16)
Loading...

Description

מועצה אזורית בקעת הירדן כמו רשויות רבות נוספות בישראל בחרה לרתום אתהטכנולוגיה לרווחתכם! בעזרת הפלטפורמה החדשה של סיטיקונקט 360, אותהאנחנו מאמצים, תוכלו מהיום לבצע פעולות חשובות, באופן מהירופשוט!לצורך כך,תתבקשו להוריד את האפליקציה שלנו למכשירי הסמארטפוןשלכם, לבצע הרשמה קצרה ופשוט להקליק על הכפתורים השונים שבאפליקציהלפי הצורך.לדוגמה נאמר שאתם רוצים לדווח לנו אונליין על פח האשפה שלכםשלא פונה, פשוט מקליקים על הכפתור "דיווח למוקד" שמאפשר שליחת דיווחאונליין בצירוף תמונה, מיקום גיאוגרפי וכתובת. מיד לאחר השליחה אתםתקבלו מספר דיווח והודעות פוש ומייל עם שם המחלקה המטפלת בדיווח,ובנוסף תקבלו הודעות פוש ומייל לגבי הטיפול בדיווח וישירות מהגורםהמטפל. מהיר, פשוט ומדויק.ובאותו אופן, קוביית ההודעות באפליקציה תציגאת ההודעות החשובות שאנחנו נפרסם לכם, מעת לעת, חלקן ישלחו גם בפושלמכשיר הנייד ו/או למייל ו/או כמסרון. כך שתשארו כל הזמןמעודכנים.קוביית לוח האירועים תציג את האירוע הקרוב ביותר וכן בלחיצה,את רשימת האירועים ביישוב. תמיד תדעו מה קורה סביבכם ובלחיצתכפתור.לחיצה על כפתור צור קשר תציג רשימת בעלי תפקידים עם אפשרותלחיוג ושליחת מייל בלחיצה אחת. אין צורך לזכור טלפונים וכתובתמייל.בלחיצה על כפתור לחצן המצוקה יתבצעו 3 פעולות בבת אחת: יישלחו 3הודעות SMS לאנשים שהגדרתם במסך ההגדרות באפליקציה, יתבצע חיוג למספרחירום, דיווח יישלח אוטומטית למערכת הדיווחים של הרשות ובו יצויןשהנכם נמצאים במצוקה. כלי יעיל שמציל חיים!!כפתור שירותים בקליק יאפשרלכם לקבל מבחר שירותים ובאופן דיגיטלי ומהיר, טפסים ממוחשבים, זימוןתורים, שירותים עירוניים שאנחנו מספקים לכם כולל ימים ושעות ועוד...הנגשה ונוחות כבר אמרנו??בכל רגע האפליקציה תציג לכם את מזג האוירבמיקום הנוכחי שלכם, טמפרטורה, לחות ומהירות הרוח.אהה..ועוד משהו,האפליקציה שלנו מונגשת לבעלי מוגבלויות.פשוט ודיגיטלי, זה העתידהמוניציפלי!Jordan Valley Regional Council, like many other Israeliauthorities chose to harness the technology and well-being!With thenew platform of Sitikonkt 360, that we adopt, will today performimportant functions, quickly and easily!For this purpose, you willbe prompted to download our app to your smartphone, perform a shortand simple registration click on the different buttons on appneeded.For example say you want to inform us online about yourgarbage can not turn, just click on the button "reporting center"that allows sending a report online with a photo, location andaddress.Immediately after sending you will get a report number andpush notifications and email with the name of caretaker Departmentreport, plus you will receive an email regarding the explorationand handling reporting and directly with the therapist.Fast, simpleand accurate.By the same token, the application will displaymessages cube the important messages we post to you, from time totime, some of which will also be sent Foch mobile device and / oremail and / or text message. So be constantly updated.Cube calendarof events will show the nearest event and pressing, the list ofevents in the community. Always know what's going on around you andat the touch of a button.Clicking on the button will display a listof contact officials with the option to call and send an email witha single click. No need to remember phone numbers and e-mailaddress.By clicking the panic button will be carried out threeoperations simultaneously: SMS messages are sent three people haveset application settings screen, will call an emergency number, areport is automatically sent to the authority which reports shouldbe noted that you are in distress. Effective tool that saves lives!!Subjects button will let you get a choice of services and digitaland rapid, computerized forms, appointment scheduling, municipalservices that we provide to you including days and hours and ...accessibility and comfort have been said ??At any moment the appwill show you the weather for your current location, temperature,humidity and wind speed.Ahh..oaod something, our applicationaccessible to people with disabilities.Simple and digital is thefuture municipal!

App Information com.ctconnect.jordanvalley

 • App Name
  com.ctconnect.jordanvalley
 • Package Name
  com.ctconnect.jordanvalley
 • Updated
  September 30, 2017
 • File Size
  5.9M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  2.3
 • Developer
  ctconnect
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Social
 • Developer
 • Google Play Link

ctconnect Show More...

com.ctconnect.shomron 3.3 APK
ctconnect
האפליקציה הרשמית של מועצה אזורית שומרון!השירות לתושבי מועצה אזוריתשומרון מתקדם לעידן הטכנולוגי עם אפליקציית ctconnect -סיטיקונקט.מועצה אזורית שומרון בחרה להרחיב את הקשר עם התושבים ולקחתחלק בפלטפורמה חדשנית המציעה את האפליקציה המתקדמת בעולם לחיזוק הקשרבין התושב לרשות. הרשות והתושב במרחק נגיעה.האפליקציה מאפשרת לכם ביןהיתר: - דיווח על תקלות ברחבי המועצה וביישובים השונים. - תשלומים.-לוח אירועים. - רישום לתיק תושב. - חיוג ושליחת מיילים בצורה מהירהלמחלקות השונות של המועצה. - קישורים מהירים לערוצים החברתיים שלהמועצה. - קישור מהיר ללוח ההודעות של המועצה. - קישורים מהיריםלערוצים החברתיים של יישובי המועצה. - קישור מהיר ללוח ההודעות שליישובי המועצה. - לחצן להזעיק עזרה בשעת מצוקה. - קבלת הודעות בחירוםובשגרה ישירות לטלפון הנייד שברשותכם ועוד..פשוט, מהיר, חסכוניוידידותי. השירות ניתן לתושבים ללא תשלום.The official app of theShomron Regional Council!Service to residents of the SamariaRegional Council advanced technology era with application ctconnect- Siticonkt.Shomron Regional Council has chosen to expand itsrelationship with residents and to take part in an innovativeplatform that offers the world's most advanced app strengthen theties between the local authority. Authority and resident withinreach.The application allows you, among other things:- Bug reportsthroughout the region and in different localities.- Payments.-Calendar of Events.- One resident portfolio.- Calling and sendingemails quickly the various departments of the Council.- Quick Linkscouncil's social channels.- Quick link to clipboard posts byCouncil.- Quick links to social channels of the council.- Quicklink to clipboard posts by the council.- A button to call for helpwhen you need.- Receiving routine and emergency messages directlyto your mobile phone with your permission, and more ..Simple, fast,economical and friendly. The service is free to residents.
רמת הנגב 1.1 APK
ctconnect
האפליקציה הרשמית של מועצה אזורית רמת הנגב!השירות לתושבי מועצה אזורית רמת הנגב מתקדם לעידן הטכנולוגי עםאפליקציית ctconnect - סיטיקונקט.מועצה אזורית רמת הנגב בחרה להרחיב את הקשר עם התושבים ולקחת חלקבפלטפורמה חדשנית המציעה את האפליקציה המתקדמת בעולם לחיזוק הקשר ביןהתושב לרשות. הרשות והתושב במרחק נגיעה.האפליקציה מאפשרת לכם בין היתר:- דיווח על תקלות ברחבי המועצה וביישובים השונים.- לוח אירועים והזמנת כרטיסים.- רישום לתיק תושב.- חיוג ושליחת מיילים בצורה מהירה למחלקות השונות של המועצה.- קישורים מהירים לערוצים החברתיים של המועצה.- קישור מהיר ללוח ההודעות של המועצה.- קישורים מהירים לערוצים החברתיים של יישובי המועצה.- קישור מהיר ללוח ההודעות של יישובי המועצה.- לחצן להזעיק עזרה בשעת מצוקה.- קבלת הודעות בחירום ובשגרה ישירות לטלפון הנייד שברשותכם ועוד..פשוט, מהיר, חסכוני וידידותי. השירות ניתן לתושבים ללא תשלום.The official app of theRamat Hanegev Regional Council!Service to residents of Ramat Hanegev Regional Council advancedtechnology era with application ctconnect - Siticonkt.Ramat Hanegev Regional Council has chosen to expand itsrelationship with residents and to take part in an innovativeplatform that offers the world's most advanced app strengthen theties between the local authority. Authority and resident withinreach.The application allows you, among other things:- Bug reports throughout the region and in differentlocalities.- Calendar and ticketing.- One resident portfolio.- Calling and sending emails quickly the various departments of theCouncil.- Quick Links council's social channels.- Quick link to clipboard posts by Council.- Quick links to social channels of the council.- Quick link to clipboard posts by the council.- A button to call for help when you need.- Receiving routine and emergency messages directly to your mobilephone with your permission, and more ..Simple, fast, economical and friendly. The service is free toresidents.
להבים 7.2.8 APK
ctconnect
האפליקציה הרשמית של מועצה מקומית להבים! השירות לתושבי מועצה מקומיתלהבים מתקדם לעידן הטכנולוגי עם אפליקציית ctconnect - סיטיקונקט.מועצה מקומית להבים בחרה להרחיב את הקשר עם התושבים ולקחת חלקבפלטפורמה חדשנית המציעה את האפליקציה המתקדמת בעולם לחיזוק הקשר ביןהתושב לרשות. הרשות והתושב במרחק נגיעה. האפליקציה מאפשרת לכם ביןהיתר: - דיווח על תקלות ברחבי המועצה. - רישום לתיק תושב. - חיוגושליחת מיילים בצורה מהירה למחלקות השונות של המועצה. - קישוריםמהירים לערוצים החברתיים של המועצה. - קישור מהיר ללוח ההודעות שלהמועצה. - לחצן להזעיק עזרה בשעת מצוקה. - קבלת הודעות בחירום ובשגרהישירות לטלפון הנייד שברשותכם ועוד.. פשוט, מהיר, חסכוני וידידותי.השירות ניתן לתושבים ללא תשלום. The official app of the localcouncil blades! Service to residents of a local council blades withadvanced technology era ctconnect app - Siticonkt. Blades LocalCouncil has chosen to expand its relationship with residents and totake part in an innovative platform that offers the world's mostadvanced app strengthen the ties between the local authority.Authority and resident within reach. The application allows you,among other things: - Bug reports throughout the region. - Oneresident portfolio. - Calling and sending emails quickly thevarious departments of the Council. - Quick Links council's socialchannels. - Quick link to clipboard posts by Council. - A button tocall for help when you need. - Receiving routine and emergencymessages directly to your mobile phone with your permission, andmore .. Simple, fast, economical and friendly. The service is freeto residents.
com.ctconnect.ramatgan 1.5 APK
ctconnect
אפליקציה הרשמית של עיריית רמת-גן!השירות לתושבי עיריית רמת-גן מתקדםלעידן הטכנולוגי עם אפליקציית ctconnect - סיטיקונקט.עיריית רמת-גןבחרה להרחיב את הקשר עם התושבים ולקחת חלק בפלטפורמה חדשנית המציעה אתהאפליקציה המתקדמת בעולם לחיזוק הקשר בין התושב לרשות. הרשות והתושבבמרחק נגיעה.האפליקציה מאפשרת לכם בין היתר: - דיווח על תקלות ברחביהעיר. - רישום לתיק תושב. - חיוג ושליחת מיילים בצורה מהירה למחלקותהשונות של העירייה. - קישורים מהירים לערוצים החברתיים של העירייה. -קישור מהיר ללוח ההודעות של העירייה. - קבלת הודעות בחירום ובשגרהישירות לטלפון הנייד שברשותכם ועוד..פשוט, מהיר, חסכוני וידידותי.השירות ניתן לתושבים ללא תשלום.The official app of the Municipalityof Ramat-Gan!Service to residents of the Ramat Gan municipalityAdvanced technology era with the application ctconnect -Sitikonkt.Ramat Gan municipality has chosen to expand itsrelationship with residents and to take part in an innovativeplatform that offers the world's most advanced app strengthen thebond between the Authority. Authority and resident within reach.Theapplication allows you to, among other things:- Bug reportsthroughout the city.- One resident portfolio.- Calling and sendingmails quickly to the different departments of the municipality.-Quick Links municipal social channels.- A quick link to clipboardmunicipal posts.- Receiving routine and emergency messages directlyto the mobile phone at your disposal and more ..Simple, fast,economical and friendly. The service is available to residents freeof charge.
com.ctconnect.golan 2.9 APK
ctconnect
מועצה אזורית גולן כמו רשויות רבות נוספות בישראל בחרה לרתום אתהטכנולוגיה לרווחתכם! בעזרת הפלטפורמה החדשה של סיטיקונקט 360, אותהאנחנו מאמצים, תוכלו מהיום לבצע פעולות חשובות, באופן מהירופשוט!לצורך כך,תתבקשו להוריד את האפליקציה שלנו למכשירי הסמארטפוןשלכם, לבצע הרשמה קצרה ופשוט להקליק על הכפתורים השונים שבאפליקציהלפי הצורך.לדוגמה נאמר שאתם רוצים לדווח לנו אונליין על פח האשפה שלכםשלא פונה, פשוט מקליקים על הכפתור "דיווח למוקד" שמאפשר שליחת דיווחאונליין בצירוף תמונה, מיקום גיאוגרפי וכתובת. מיד לאחר השליחה אתםתקבלו מספר דיווח והודעות פוש ומייל עם שם המחלקה המטפלת בדיווח,ובנוסף תקבלו הודעות פוש ומייל לגבי הטיפול בדיווח וישירות מהגורםהמטפל. מהיר, פשוט ומדויק.ובאותו אופן, קוביית ההודעות באפליקציה תציגאת ההודעות החשובות שאנחנו נפרסם לכם, מעת לעת, חלקן ישלחו גם בפושלמכשיר הנייד ו/או למייל ו/או כמסרון. כך שתשארו כל הזמןמעודכנים.קוביית לוח האירועים תציג את האירוע הקרוב ביותר וכן בלחיצה,את רשימת האירועים ביישוב. תמיד תדעו מה קורה סביבכם ובלחיצתכפתור.לחיצה על כפתור צור קשר תציג רשימת בעלי תפקידים עם אפשרותלחיוג ושליחת מייל בלחיצה אחת. אין צורך לזכור טלפונים וכתובתמייל.בלחיצה על כפתור לחצן המצוקה יתבצעו 3 פעולות בבת אחת: יישלחו 3הודעות SMS לאנשים שהגדרתם במסך ההגדרות באפליקציה, יתבצע חיוג למספרחירום, דיווח יישלח אוטומטית למערכת הדיווחים של הרשות ובו יצויןשהנכם נמצאים במצוקה. כלי יעיל שמציל חיים!!בלחיצה על כפתור העיר שלייוצגו שלל תכנים שיתעדכנו מעת לעת ע"י מנהל האפליקציה ביישוב.כפתורשירותים בקליק יאפשר לכם לקבל מבחר שירותים ובאופן דיגיטלי ומהיר,טפסים ממוחשבים, זימון תורים, שירותים עירוניים שאנחנו מספקים לכםכולל ימים ושעות ועוד... הנגשה ונוחות כבר אמרנו??בכל רגע האפליקציהתציג לכם את מזג האויר במיקום הנוכחי שלכם, טמפרטורה, לחות ומהירותהרוח.אהה..ועוד משהו, האפליקציה שלנו מונגשת לבעלי מוגבלויות.פשוטודיגיטלי, זה העתיד המוניציפלי!Golan Regional Council like manyother Israeli authorities chose to harness the technology andwell-being!With the new platform of Sitikonkt 360, that we adopt,will today perform important functions, quickly and easily!For thispurpose, you will be prompted to download our app to yoursmartphone, perform a short and simple registration click on thedifferent buttons on app needed.For example say you want to informus online about your garbage can not turn, just click on the button"reporting center" that allows sending a report online with aphoto, location and address.Immediately after sending you will geta report number and push notifications and email with the name ofcaretaker Department report, plus you will receive an emailregarding the exploration and handling reporting and directly withthe therapist.Fast, simple and accurate.By the same token, theapplication will display messages cube the important messages wepost to you, from time to time, some of which will also be sentFoch mobile device and / or email and / or text message. So beconstantly updated.Cube calendar of events will show the nearestevent and pressing, the list of events in the community. Alwaysknow what's going on around you and at the touch of abutton.Clicking on the button will display a list of contactofficials with the option to call and send an email with a singleclick. No need to remember phone numbers and e-mail address.Byclicking the panic button will be carried out three operationssimultaneously: SMS messages are sent three people have setapplication settings screen, will call an emergency number, areport is automatically sent to the authority which reports shouldbe noted that you are in distress. Effective tool that saves lives!!By clicking the My City booty displayed content is refreshedperiodically by the settlement application manager.Subjects buttonwill let you get a choice of services and digital and rapid,computerized forms, appointment scheduling, municipal services thatwe provide to you including days and hours and ... accessibilityand comfort have been said ??At any moment the app will show youthe weather for your current location, temperature, humidity andwind speed.Ahh..oaod something, our application accessible topeople with disabilities.Simple and digital is the futuremunicipal!
com.ctconnect.lachish 1.0 APK
ctconnect
האפליקציה הרשמית של מועצה אזורית לכיש!השירות לתושבי מועצה אזוריתלכיש מתקדם לעידן הטכנולוגי עם אפליקציית ctconnect - סיטיקונקט.מועצהאזורית לכיש בחרה להרחיב את הקשר עם התושבים ולקחת חלק בפלטפורמהחדשנית המציעה את האפליקציה המתקדמת בעולם לחיזוק הקשר בין התושבלרשות. הרשות והתושב במרחק נגיעה.האפליקציה מאפשרת לכם בין היתר: -דיווח על תקלות ברחבי המועצה וביישובים השונים. - רישום לתיק תושב. -חיוג ושליחת מיילים בצורה מהירה למחלקות השונות של המועצה. - קישוריםמהירים לערוצים החברתיים של המועצה. - קישור מהיר ללוח ההודעות שלהמועצה. - קישורים מהירים לערוצים החברתיים של יישובי המועצה. - קישורמהיר ללוח ההודעות של יישובי המועצה. - לחצן להזעיק עזרה בשעת מצוקה.- קבלת הודעות בחירום ובשגרה ישירות לטלפון הנייד שברשותכםועוד..פשוט, מהיר, חסכוני וידידותי. השירות ניתן לתושבים ללאתשלום.The official app of Lachish Regional Council!Service toresidents of Lachish Regional Council Advanced technology era withapplication ctconnect - Siticonkt.Lachish Regional Council haschosen to expand its relationship with residents and to take partin an innovative platform that offers the world's most advanced appstrengthen the ties between the local authority. Authority andresident within reach.The application allows you, among otherthings:- Bug reports throughout the region and in differentlocalities.- One resident portfolio.- Calling and sending emailsquickly the various departments of the Council.- Quick Linkscouncil's social channels.- Quick link to clipboard posts byCouncil.- Quick links to social channels of the council.- Quicklink to clipboard posts by the council.- A button to call for helpwhen you need.- Receiving routine and emergency messages directlyto your mobile phone with your permission, and more ..Simple, fast,economical and friendly.The service is free to residents.
com.ctconnect.kfarvradim 2.3 APK
ctconnect
מועצה מקומית כפר ורדים כמו רשויות רבות נוספות בישראל בחרה לרתום אתהטכנולוגיה לרווחתכם! בעזרת הפלטפורמה החדשה של סיטיקונקט 360, אותהאנחנו מאמצים, תוכלו מהיום לבצע פעולות חשובות, באופן מהירופשוט!לצורך כך,תתבקשו להוריד את האפליקציה שלנו למכשירי הסמארטפוןשלכם, לבצע הרשמה קצרה ופשוט להקליק על הכפתורים השונים שבאפליקציהלפי הצורך.לדוגמה נאמר שאתם רוצים לדווח לנו אונליין על פח האשפה שלכםשלא פונה, פשוט מקליקים על הכפתור "דיווח למוקד" שמאפשר שליחת דיווחאונליין בצירוף תמונה, מיקום גיאוגרפי וכתובת. מיד לאחר השליחה אתםתקבלו מספר דיווח והודעות פוש ומייל עם שם המחלקה המטפלת בדיווח,ובנוסף תקבלו הודעות פוש ומייל לגבי הטיפול בדיווח וישירות מהגורםהמטפל. מהיר, פשוט ומדויק.ובאותו אופן, קוביית ההודעות באפליקציה תציגאת ההודעות החשובות שאנחנו נפרסם לכם, מעת לעת, חלקן ישלחו גם בפושלמכשיר הנייד ו/או למייל ו/או כמסרון. כך שתשארו כל הזמןמעודכנים.קוביית לוח האירועים תציג את האירוע הקרוב ביותר וכן בלחיצה,את רשימת האירועים ביישוב. תמיד תדעו מה קורה סביבכם ובלחיצתכפתור.לחיצה על כפתור צור קשר תציג רשימת בעלי תפקידים עם אפשרותלחיוג ושליחת מייל בלחיצה אחת. אין צורך לזכור טלפונים וכתובתמייל.בלחיצה על כפתור לחצן המצוקה יתבצעו 3 פעולות בבת אחת: יישלחו 3הודעות SMS לאנשים שהגדרתם במסך ההגדרות באפליקציה, יתבצע חיוג למספרחירום, דיווח יישלח אוטומטית למערכת הדיווחים של הרשות ובו יצויןשהנכם נמצאים במצוקה. כלי יעיל שמציל חיים!!בלחיצה על כפתור העיר שלייוצגו שלל תכנים שיתעדכנו מעת לעת ע"י מנהל האפליקציה ביישוב.כפתורשירותים בקליק יאפשר לכם לקבל מבחר שירותים ובאופן דיגיטלי ומהיר,טפסים ממוחשבים, זימון תורים, שירותים עירוניים שאנחנו מספקים לכםכולל ימים ושעות ועוד... הנגשה ונוחות כבר אמרנו??בכל רגע האפליקציהתציג לכם את מזג האויר במיקום הנוכחי שלכם, טמפרטורה, לחות ומהירותהרוח.אהה..ועוד משהו, האפליקציה שלנו מונגשת לבעלי מוגבלויות.פשוטודיגיטלי, זה העתיד המוניציפלי!Local Council Kfar roses Like manyother authorities in Israel has chosen to harness the technologyand well-being!With the new platform of Sitikonkt 360, that weadopt, will today perform important functions, quickly andeasily!For this purpose, you will be prompted to download our appto your smartphone, perform a short and simple registration clickon the different buttons on app needed.For example say you want toinform us online about your garbage can not turn, just click on thebutton "reporting center" that allows sending a report online witha photo, location and address.Immediately after sending you willget a report number and push notifications and email with the nameof caretaker Department report, plus you will receive an emailregarding the exploration and handling reporting and directly withthe therapist.Fast, simple and accurate.By the same token, theapplication will display messages cube the important messages wepost to you, from time to time, some of which will also be sentFoch mobile device and / or email and / or text message. So beconstantly updated.Cube calendar of events will show the nearestevent and pressing, the list of events in the community. Alwaysknow what's going on around you and at the touch of abutton.Clicking on the button will display a list of contactofficials with the option to call and send an email with a singleclick. No need to remember phone numbers and e-mail address.Byclicking the panic button will be carried out three operationssimultaneously: SMS messages are sent three people have setapplication settings screen, will call an emergency number, areport is automatically sent to the authority which reports shouldbe noted that you are in distress. Effective tool that saves lives!!By clicking the My City booty displayed content is refreshedperiodically by the settlement application manager.Subjects buttonwill let you get a choice of services and digital and rapid,computerized forms, appointment scheduling, municipal services thatwe provide to you including days and hours and ... accessibilityand comfort have been said ??At any moment the app will show youthe weather for your current location, temperature, humidity andwind speed.Ahh..oaod something, our application accessible topeople with disabilities.Simple and digital is the futuremunicipal!
com.ctconnect.ganeytikva 2.4 APK
ctconnect
מועצה מקומית גני תקווה כמו רשויות רבות נוספות בישראל בחרה לרתום אתהטכנולוגיה לרווחתכם! בעזרת הפלטפורמה החדשה של סיטיקונקט 360, אותהאנחנו מאמצים, תוכלו מהיום לבצע פעולות חשובות, באופן מהירופשוט!לצורך כך,תתבקשו להוריד את האפליקציה שלנו למכשירי הסמארטפוןשלכם, לבצע הרשמה קצרה ופשוט להקליק על הכפתורים השונים שבאפליקציהלפי הצורך.לדוגמה נאמר שאתם רוצים לדווח לנו אונליין על פח האשפה שלכםשלא פונה, פשוט מקליקים על הכפתור "דיווח למוקד" שמאפשר שליחת דיווחאונליין בצירוף תמונה, מיקום גיאוגרפי וכתובת. מיד לאחר השליחה אתםתקבלו מספר דיווח והודעות פוש ומייל עם שם המחלקה המטפלת בדיווח,ובנוסף תקבלו הודעות פוש ומייל לגבי הטיפול בדיווח וישירות מהגורםהמטפל. מהיר, פשוט ומדויק.ובאותו אופן, קוביית ההודעות באפליקציה תציגאת ההודעות החשובות שאנחנו נפרסם לכם, מעת לעת, חלקן ישלחו גם בפושלמכשיר הנייד ו/או למייל ו/או כמסרון. כך שתשארו כל הזמןמעודכנים.קוביית לוח האירועים תציג את האירוע הקרוב ביותר וכן בלחיצה,את רשימת האירועים ביישוב. תמיד תדעו מה קורה סביבכם ובלחיצתכפתור.לחיצה על כפתור צור קשר תציג רשימת בעלי תפקידים עם אפשרותלחיוג ושליחת מייל בלחיצה אחת. אין צורך לזכור טלפונים וכתובתמייל.בלחיצה על כפתור לחצן המצוקה יתבצעו 3 פעולות בבת אחת: יישלחו 3הודעות SMS לאנשים שהגדרתם במסך ההגדרות באפליקציה, יתבצע חיוג למספרחירום, דיווח יישלח אוטומטית למערכת הדיווחים של הרשות ובו יצויןשהנכם נמצאים במצוקה. כלי יעיל שמציל חיים!!בלחיצה על כפתור העיר שלייוצגו שלל תכנים שיתעדכנו מעת לעת ע"י מנהל האפליקציה ביישוב.כפתורשירותים בקליק יאפשר לכם לקבל מבחר שירותים ובאופן דיגיטלי ומהיר,טפסים ממוחשבים, זימון תורים, שירותים עירוניים שאנחנו מספקים לכםכולל ימים ושעות ועוד... הנגשה ונוחות כבר אמרנו??בכל רגע האפליקציהתציג לכם את מזג האויר במיקום הנוכחי שלכם, טמפרטורה, לחות ומהירותהרוח.אהה..ועוד משהו, האפליקציה שלנו מונגשת לבעלי מוגבלויות.פשוטודיגיטלי, זה העתיד המוניציפלי!Ganei Tikva municipality like manyother Israeli authorities chose to harness the technology andwell-being!With the new platform of Sitikonkt 360, that we adopt,will today perform important functions, quickly and easily!For thispurpose, you will be prompted to download our app to yoursmartphone, perform a short and simple registration click on thedifferent buttons on app needed.For example say you want to informus online about your garbage can not turn, just click on the button"reporting center" that allows sending a report online with aphoto, location and address.Immediately after sending you will geta report number and push notifications and email with the name ofcaretaker Department report, plus you will receive an emailregarding the exploration and handling reporting and directly withthe therapist.Fast, simple and accurate.By the same token, theapplication will display messages cube the important messages wepost to you, from time to time, some of which will also be sentFoch mobile device and / or email and / or text message. So beconstantly updated.Cube calendar of events will show the nearestevent and pressing, the list of events in the community. Alwaysknow what's going on around you and at the touch of abutton.Clicking on the button will display a list of contactofficials with the option to call and send an email with a singleclick. No need to remember phone numbers and e-mail address.Byclicking the panic button will be carried out three operationssimultaneously: SMS messages are sent three people have setapplication settings screen, will call an emergency number, areport is automatically sent to the authority which reports shouldbe noted that you are in distress. Effective tool that saves lives!!By clicking the My City booty displayed content is refreshedperiodically by the settlement application manager.Subjects buttonwill let you get a choice of services and digital and rapid,computerized forms, appointment scheduling, municipal services thatwe provide to you including days and hours and ... accessibilityand comfort have been said ??At any moment the app will show youthe weather for your current location, temperature, humidity andwind speed.Ahh..oaod something, our application accessible topeople with disabilities.Simple and digital is the futuremunicipal!
Loading...