/
(4.6/5) ()
Loading...

Description

מטרת האפליקציה היא לחזק את אוצר המילים בעברית גבוהה ובאנגלית; בכלל,ולצורך הבחינה הפסיכומטרית בפרט.המילים לקוחות מתוך מילוני הכנהלבחינה הפסיכומטרית, מתוך בחינות קודמות ומהיתקלות כללית במיליםחשובות שיש לדעת כדי לחזק את אוצר המילים באנגלית ובעברית.האפליקציהכוללת:- השמעת מילים באנגלית- מילון בעברית ובאנגלית אשר מחולק לפיאותיות הא'-ב' וה- ABC.- פורום בו ניתן לפתח דיונים ולשאול שאלות.-משחקי אוצר מילים באנגלית ובעברית. בכל משחק האפליקציה מגרילה 30מילים ועל המשתמש לבחור את הפירוש הנכון לכל מילה.- משחקי אנלוגיות.האפליקציה מגרילה 10 שאלות אנלוגיות ועל המשתמש לענות עליהן נכונה.בסיום המשחק, ישנה אפשרות לצפות בתשובות ולראות את משפט מגדיר היחס.-הגרלת מילים באנגלית ובעברית.- חנות וירטואלית בה ניתן לקנות מוצריםבאמצעות מטבעות אותם ניתן להשיג דרך המשחקים. (המטבעות כמובןוירטואליים).-משחקי אוצר מילים ממאמרים. במשחק יש 10 שלבים ובכל שלביש מאמר באנגלית ואחריו משחק אוצר מילים על המילים שהופיעו בו.ניתןליצור עמנו קשר, להביע תמיכה ולדווח על תקלות דרך העמוד צור קשרבאפליקציה.האפליקציה פותחה מתוך צורך אישי להיבחן באוצר המילים, ואנומקווים כי ניתן יהיה להפיק ממנה את המיטב לטובת הכלל.This app isdesigned to reinforce the vocabulary in Hebrew and English high; Ingeneral, and specifically for the purpose of psychometric test.Thewords are taken from the psychometric exam preparationdictionaries, from previous testing and general bumping importantwords to know in order to strengthen the vocabulary in English andHebrew.The app includes:- Listen to words in English- DictionaryHebrew and English, which is divided by the letters ABC and ABC.- Aforum in which to develop discussions and ask questions.- Gamesvocabulary in English and Hebrew. Game app every 30 words andgenerates a user to select the proper meaning every word.- AnalogGames. The app generates a 10 analog and user questions to answercorrectly. After the game, it is possible to expect answers and seethe court defines the relationship.- Lottery words in English andHebrew.- A virtual store where you can buy products using coinswhich can be obtained through the games. (Of course, virtualcurrencies).-mshki Vocabulary articles. The game has 10 stages andeach stage has an article in English followed by playing vocabularywords that appeared in it.You can contact us, to show support andto report faults through the contact page in the app.The app wasdeveloped out of a personal need to be tested vocabulary, and wehope that can be produced from the best for the common good.

App Information com.dictionary.psycho

 • App Name
  com.dictionary.psycho
 • Package Name
  com.dictionary.psycho
 • Updated
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android
 • Version
 • Developer
 • Installs
  -
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Show More...

Chamelephon 1.0 APK
Chamelephon devices are now on pre-order stage. Reserve yourstoday:http://chamelephon.com/pre-order.php?ref=playThis simple applets you change the IMEI on your Chamelephon.We are putting it onthe store, so users with Mediatek devices with root access can useit as well for free.*Works best on Chamelephon devices**ROOTREQUIRED**Mediatek 65XX devices supported only*
Rocket - Swipe, Chat, Match, Date APK
Rocket is the perfect app to meet, socialize and date new people!People you wouldn’t have met before!The place where all yourfriends & future dates hang out!Shy to go talk to someone ormake the first move? Make your smooth approach using the exclusivemessaging system, send your texts, photos, snap photos, voicemessages or make a video call with only your username appearing!Dating using Rocket couldn't be safer!We even have a spy option tosee who’s been checking on you! Who viewed my profile is awesomeand will provide you with all the intel you need to find thatperfect guy or gorgeous girl that recently checked yourprofile!Travel a lot or planning a trip? Rocket has your backcovered! Search the map and contact the ones you like before youeven arrive, so they will be waiting for you! With more than 5million users available, someone will match and hook up with youfor sure!Out for a night of fun, or looking for new friends or adate? This is the only social app you will ever need! Making newconnections is fun and as easy as a click. - Hit like on the onesyou fancy. - They instantly receive a notification that you likedthem. - If they hit like on you too it’s a match! - We’ll send youboth a popup to let you know about this new match so you can chatonline or meet for real! It’s that simple!It is all about going outwith friends and meeting new people. Invite your friends to go outor stay in, click like and match with other users who want to meetup.
Flirchi - social discovery APK
Flirchi is the most powerful social discovery platform. Flirchi isjust made for finding new friends! Features available withFlirchi: • Free download, free signup, free touse;• Quick access to your profile on the site;• Get in touchwith millions of girls and guys.• Upload photos, addlikes, chat and meet people you are interested in;• Find outwho is available nearby with geo location;• It’s easy, quick andeffective! Join now - find new friends today!
X-VIDEO APK
X-VIDEO is the Device that Supports DLNA ‘s DMR function 720P/1080HDMI TV Out. With this APP and Device you can Stream your HD Videosignal/Music/Photo from your Smartphone or Tablet's local storagepush to display trough WiFi P to P.It supports MP3, Picture, VideoFull format.Its DLNA's standard! It's WIFI P to P Wireless!Its HDMIOutput!Supports full HD video up to 1080P!Supports Full FormatMultimedia Video-Music-Photo!Supports Internet Support on-lineTV/Video stream to display!
Free Dice Board HD APK
Free Dice Board HD is dice board fortune game.The game have 3options: Single Dice, Double Dice, Triple Dice.Users roll dices andget scores.Please enjoy Dice Game!Thanks.
undefined APK
Embark in an epic journey to press the mighty red button. How manytimes can you do it before going insane?Disclaimer: This game maycontain no actual gameplay.
Ultimate x3DSx Gold APK
Ultimate x3DSx is a super fast and full-featured emulator to runGameBoy 3DS and Advanced games on the broadest range of Androiddevices, from very low-end phones to modern tablets. It emulatesnearly all aspects of the real hardware correctly.This is by farthe only emulator that supports link cable emulation with decentspeed.The emulator can be controlled using external USB/Bluetoothcontrollers, keyboard, touchscreen or trackball. It is now MOGAEnhanced and also runs on the Nvidia Shield.Highlights:• Fastestemulation, therefore saves your battery to the MAX.• Very high gamecompatibility. Run nearly all games without a problem.• Link cableemulation either on the same device, or across devices overBluetooth or Wi-Fi.• Gyroscope/tilt/solar sensor and rumbleemulation.• Enter GameShark/ActionReplay/CodeBreaker cheat codesand enable/disable them on the fly while the game is running.•High-level BIOS emulation. No BIOS file needed.• IPS/UPS ROMpatching• OpenGL rendering backend, as well as normal rendering ondevices without a GPU.• Cool video filters through the support ofGLSL shaders.• Fast-forward to skip long stories, as well as slowdown games to get past a level you cannot in normal speed.•On-screen keypad (multi-touch requires Android 2.0 or later), aswell as shortcut buttons such as load/save.• A very powerful screenlayout editor, with which you can define the position and size foreach of the on-screen controls, as well as for the game video.•External controllers support, such as the MOGA controllers.• Clean& simple yet well-designed user interface. Seamlesslyintegrated with the latest Android.• Create and switch to differentkey-mapping profiles.• Create shortcuts to easily launch yourfavorite games from your desktop.No games are included in this appand you need to obtain yours in a legal way. Place them onto yourSD card, and browse to them from within the app.LEGAL: This productis not affiliated with, nor authorized, endorsed or licensed in anyway by Nintendo Corporation, its affiliates or subsidiaries.Ifyou're having any problems with this app, feel free to contact usat mitchelvance1980@gmail.com and tell us about the issues you'rerunning into as well as what device and OS version you're using.Werespond to every email.
Funcall - In Call Voice Changer & Call Recordings APK
★ Prank call people in real life!, April fools' best prankingappFool your friends by changing your voice and identity during areal recorded phone call. Make anonymous calls, without thepossibility to discover your number. Change your voice during aphone call from high and funny to deep and scary voices. Play funnyrecorded sounds during a real-time conversation. Spoof your voiceand caller id.★ Record your calls!- Listen to your funny recordedphone calls.- Download your recordings.- Share your recordings withyour friend.You have the control to record the call!★ Makeinternational phone calls to landlines and cellphones!Stay close toyour friends and family all over the world!Enjoy internationalcalls at the best price to landlines and mobiles in over 150countries around the world: USA, Africa, Europe, Asia, Middle Eastand many other destinations!Available on smartphones, tablets. Nowit’s even easier to prank friends and family – no matter thecountry they're on.★ The best voice changer during call on themarket!★ Make a DEMO call, hear your voice change.★ Need moretime?1. Buy our low price packages.2. Share and invite yourfriends. 3. Complete tasks: download applications, watch ads,videos, etc.4. Every 24 hour we give a daily bonus.★ How to use theapp:1. Enter the number you would like to call. 2. Select yourfriend country3. Select the sound you desire. 4. After the call isanswered by the other side alter your voice in real time.5. Playfunny sound effects during the conversation.6. Call your friendsfrom the history screen.7. listen to your recorded calls! downloadyour recordings and share with your friends!8. Make a DEMO call,hear your voice change and our funny sound effects.9. Spoof yournumber or use your own number.★ Available voices to select from andchange during call:1. Helium balloon (very high voice)2. Womansound (high voice)3. Man sound (low voice)4. Scary sound (very lowvoice)5. Regular sound (your natural voice)Available sound effectsto select from and change during the call: Cat Meow, Moo, Dog bark,Fart, M16, Wolf, Boom!, Monkeys, Scary zone, Your mother.Note thatcalls are made over the internet by VOIP, make sure you have astrong internet connection before using the app.Prank your friends,surprise your family.Use your app to make calls with our voicechanger.Calls are made using your wifi and not with your cellularcompany.The calls are very cheap.The cheapest service that offersinternational calls and voice changes in the Google Play.We try togive the best support for our users if you encounter a problemdon't hesitate to send email to our support team from the supportbutton in the app.
Loading...