1.1 / June 8, 2016
(4.8/5) (174)
Loading...

Description

تطبيق رمضاني هدية للصائمين من التنسيق الاعلامي الرسالييحتوي على:١)زاد القران الكريم٢) زاد الادعية والزيارات ٣) زاد اعمال اللياليوالايام٤) زاد المسائل الشرعية ٥) زاد المقالات الرمضانية٦) زادالقبسات الرمضانية٧) زاد ليالي القدر المباركة٨) زاد المواقيتالشرعيةحتى وان حملت التطبيق لا تنسى مشاركة الاعلان لتعمالفائدةApplication Ramadan gift to the fasting of mediacoordination missionaryit contains:1) increased Koran2) increasedBlessings and visits3) increased acts of nights and days4)increased legitimacy issues5) increased the articles Ramadan6)increased Alqubsat Ramadan7) increased Nights equally blessed8)increased legitimacy meeqaatsEven if the application bore amemorable post the announcement of the benefit

App Information com.dijlah.saemin

 • App Name
  com.dijlah.saemin
 • Package Name
  com.dijlah.saemin
 • Updated
  June 8, 2016
 • File Size
  26M
 • Requires Android
  Android 2.0 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Ali saedi
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Ali saedi Show More...

Məfatihul Cinan 1.0.0 APK
Ali saedi
Bismillahir rəhmanir rəhimوَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْلَكُمْVə Rəbbiniz buyurur: “Siz dua edin, diləyin biz dədualarınızı qəbul edək. (Ğafir. 60)Bütün varlığın əvvəli olanAllaha həmd-səna olsun! Ondan əvvəl heç bir varlıq olmayıb və O,varlığın əvvəli və sonudur. O, gözlərə görünməyən və insantəfəkkürü ilə vəsf olunmayan Allahdır. Allah-taala qüdrəti iləməxluqatı xəlq etdi və onları Öz iradəsinə əsasən yaratdı. Sonrabütün yaranışı Öz iradəsi yoluna hidayət etdi və Öz eşq vəməhəbbətinin seyrgahına doğru yönəltdi.Varlıq aləmindəki mövcudlarAllahın onlar üçün təyin etdiyi məhduddan çıxmağa qadir deyillər.Onların hər biri üçün Allahın lütfündən qaynaqlanan ruzi vardır.Allah-taala hər kəsə firavan ruzi verərsə, heç kəs onu azaldabilməz; hər kəsə az ruzi qismət edərsə, heç kəs onu çoxalda bilməz.Allah-taala hər bir mövcud həyatını müəyyən zamanda təyin etmiş vəonun üçün son an qərar vermişdir; ömrün ötüb keçən günləri iləhəmin son ana sarı irəliləyir və ömrün illəri ilə ona yaxınlaşır.Elə ki, ömrünün son anına yetişdi və həyat kasası dolub daşdı,Allah onun canını alır. Sonra insanı son məqsədə sarı, yəni çoxlusavaba, ya dərdli əzaba doğru yola salır, təki Allahın ədalətməhkəməsi ilə pis əməl sahibləri cəzalansın və yaxşı əməl sahiblərimükafatlansınlar.Onun adları pak və nemətdən arasıkəsilməzdir. Heçkəs Ondan etdiyi işə görə sual-cavab etməz. Amma hamı onunməhkəməsindən keçməlidir.Bütün işlərin açarı əlində olan böyükAllah sitayişə layiqdir. Ona təvəkkül etməklə hər bir çətinlikaradan gedir.Doğrudan da dua böyük bir fəzilətə malikdir. Duamöminin silahıdır və insanı bəlalardan qoruyur. Dua insanhacətlərinin qəbuluna, arzu-istəklərin həyata keçməsinə səbəb olur.Əmirəl-möminin Əli (ə) buyurmuşdur: “Qələbə və xoşbəxtliyin açarıduadır. Ən yaxşı dua pak və təqvalı qəlbdən gələn duadır.”İmamCəfəri Sadiq (ə) buyurub: “Dua, “sabit taleyi” möhkəmləşəndən sonrabelə dəyişdirir. Belə isə çox dua edin! Dua hər bir rəhmətin açarıvə hər bir hacətin rəva olmasına səbəbdir. Allahın yanında olanayalnız dua ilə çatmaq mümkündür. Bəli, əgər qapını çox döysən, tezüzünə açılar.”Həmçinin İmam Sadiq (ə) buyurub: “Bəndə dua edərkənAllah-taala onun nə istədiyini yaxşı bilir. Amma O istəyir ki,hacətlər Ona təqdim olunsun. Buna görə də dua edərkən hacətini,istəyini dilə gətir və ondan ad apar. Allah-taala bəndəsinin Ondanöz hacətini diləməsini hər şeydən çox istəyir.”İmam Sadiq (ə) yenədə buyurur: “Dua edin! Çünki dua hər bir dərdin dərmanıdır. Duaedəndə belə fikirləş ki, hacətin qapının dalındadır.”Əziz oxucular,mömin bacı və qardaşlar! Əlinizdə olan bu kitabın adı“Məfatihul-cinan”, yəni cənnətlərin açarlarıdır. Geniş dua vəziyarətnamələr toplusuna malik bir kitabdır. Kitab - giriş, üçbölmə və bir sonluqdan ibarətdir:Giriş – burada dua və namazlardadaha çox istifadə olunan ayə və surələr, məhz dua edən bəndələrinvə zəvvarların rahatlığını nəzərə alıb gətirilmişdir.Birinci bölmə:gündəlik namazların təqibatı, həftənin günlərinin duaları, cüməgünü və gecəsinin əməlləri, imamların və məşhur səhabələrinnamazları, tanınmış və çox istifadə olunan dualar, məs: Kumeyl,Təvəssül, Səbah, Simat, Mücir, Cövşən Kəbir və s. Məsumlarınhirzləri və məşhur “Xəmsə əşərə” münacatından ibarətdir.İkincibölmə: ayların, xüsusilə Rəcəb, Şəban və Ramazan aylarının dua vəəməlləri, onların fəzilətləri, Novruz bayramının və rum aylarınınəməllərindən ibarətdir.Üçüncü bölmə: səfərə çıxamağın ədəb vəqaydaları, Rəsuli Əkrəmin və başqa məsumların ziyarətnamələrindənibarətdir. Sonluq: İlahi peyğəmbərlərin, imamzadələrin və möminbəndələrin ziyarətnamələrində ibarətdir.Bundan sonra kitaba ikidəfə əlavələr olunmuşdur. Hər bir əlavə özü müxtəlif mövzulufəsillərdən təşkil olunmuşdur.Axırda isə müəllifin “Əl baqiyatussalihat” adlı kitabı ilə son verilmişdir. Bu kitab da Bu kitabdanfaydalanmış bütün mömin bəndələrdən, onun hazırlanmasinda əməyiolmuş insanları dua etmələrini rica edirəm.
com.dijlah.poem_collection 1.0.0 APK
Ali saedi
تطبيق "المجموعة الشعرية الكاملة" للسيد محمد رضا الأحمد السلمان،يتضمن ما ينوف عن أكثر من 1000 قصيدة موزعة على 4850 صفحة ومقسمة إلىثماني مجلدات بعنوان مستقل، وكل مجلد منها سفينة بذاته يمخر بحورالشعر على متنها عشرات القصائد، يستلهم فيها الشاعر خياله دون أنينفصل عن الواقع المعاصر، كما ويستحضر الماضي شاهداً أو مثلاً ليبنيقصيدته بلغة سهلة ممتنعة تحاكي القدرات المعرفية عند المتلقي.تأتي هذهالمجموعة في زمن تطغى فيه العبثية على الموضوعية، والفوضى على النظام،لتقدم في متونها ذاكرة معرفية عقائدية تكرس في ضميرها الفكر الدينيالذي نشأ عليه الشاعر، فتستعيد من الماضي الأثر الطيب حقباً وأعلاماً،كما تؤرخ للحاضر ما يفيد الباحث مستقبلاً من معالم هذه المرحلة منالتاريخ.ففي العقيدة والأخلاق، في أدبياته، النصيب الأكبر في هذهالمجموعة، فهو يفرد عدداً كبيراً من القصائد يخاطب فيه أهل بيتالرسول(ص) وتعاليمهم وفكرهم الذي نهل منه كل معرفته التي حاكى مجتمعهمن خلالها. كما أنه لم يهمل محاكاة الأوضاع الاحتماعية ومكامن الخللفيها، إلى جانب معاناة أبناء المجتمع من ظروف في مجالات كثيرة، أكلتأوقاتهم في البحث عن تصاريفها. كما أنه لم يفته التركيز على العنصرالأهم في بناء المجتمع وهو الأخلاق التي تجعل من ضمير الفرد حارساًلسلوكياته.يمهد السيد رضا لمجموعته بمقدمة عن منطقة الأحساء، مسقطرأسه وعرين نسبه، في المملكة العربية السعودية، يتحدث فيها عن تاريخهذه المنطقة والتقلبات والأدوار التاريخية التي مرّت عليها، والأحداثالتي جعلت من الأحساء محط أنظار الكثيرين من المؤرخين في كثير منسجلات الأقلام وروافده.The application of "poetry collection full"of Mr. Mohammad Reza Al-Ahmad Salman, includes the more than morethan 1,000 poem spread over 4850 pages and is divided into eightvolumes independently entitled, and every folder including shipitself Imkr seas hair on board dozens of poems, inspired by thepoet imagination without inseparable from contemporary reality, andalso evokes the past or a witness, for example, builds his poem insimple language to withhold mimic the cognitive abilities atreceiver.This group comes at a time when absurd overwhelmobjectivity, and chaos on the system, to provide in-board knowledgememory ideological devote the conscience of religious thought thathas arisen upon the poet, Vtstaid last good effect eras and flags,as chronicling the present what benefit the future researcher ofthe features of this stage of history.In faith and morality, in itsparadigm, the largest share in this group, it devotes a largenumber of poems, addressed to the people of the house of theProphet (r) and their teachings and thoughts NHL who know him allthat emulated his community through them. It also did not neglectsimulation Ctmaih conditions and kinks which, along with thesuffering of the people of the community of conditions in manyareas, I ate their time in the search for Tsarifaa. It also did notmate to focus on the most important element in building a societythat makes morality of individual conscience to guard behaviors.Mr.satisfaction to his collection pave the introduction to Al-Ahsaregion, his hometown and den proportion, in Saudi Arabia, talkingabout the history of this region and the twists and historicalroles that have passed by, and the events that made it Ahsa focusof attention of many of the historians in many pens records and itstributaries.
com.dijlah.CrowdOfGod01 4 APK
Ali saedi
دعما لاخواننا المجاهدين في الحشد الشعبي والقوات الامنية في الحرب ضدتنظيم داعش الارهابي ، قامت شركة (دجلة لتقنية المعلومات) باصدار لعبة(( حشد الله ))نتمنى ان تنال رضاكمIn support of our brothers theMujahideen in the popular crowd and security forces in the waragainst the terrorist organization Daesh, the company (Tigris IT)issuing game((Allah crowd))We hope that impair your satisfaction
com.dijlah.aljawaheri 1.0 APK
Ali saedi
سيرة وقصائد شاعر العرب الاكبر .. محمد مهدي الجواهريBiography andpoems biggest Arab poet Mohammed Mehdi Jeweler ..
Hadi TV 1.1 APK
Ali saedi
HadiTV Network of Channels is a common platform for MuslimBrotherhood. Its goal is to spread the word of AhlulBayt tocountless number of people and in any possible language. In theyear 2004, HadiTV was launched with transmissions in English andUrdu languages. In a short span , HadiTV was watched in manyhouseholds and since then it has added a network of six Tv channelson Satellite Frequencies which caters 13 languages of the world.HadiTv tries its best to deliver non-stop 24Hour transmission toits viewers. We truly believe that the way of AhlulBayt (pbuh) isthe path of ultimate salvation and guidance. HadiTV - A GuidingLight
معالم التكامل 1.0.6 APK
Ali saedi
السيرة الذاتية ومؤلفات سماحة الشيخ حيدر اليعقوبيBiography and worksof Shaykh al-Yacoubi Haider
المجموعة الكاملة APK
Ali saedi
يوم التاسع من نيسان عام 1980م، وفي غرفة من غرف التعذيب في مديريّةالأمن في بغداد، سكنت أنامل منهكة.. أنامل طالما اعتادت أن يسكّنأوجاعها الناجمة عن كثرة الكتابة والتأليف عجينٌ باردٌ يدعوها إلى أخذقسطها من الراحة.. لكن أنّى لها أن تفعل وقد قدّر لها ألاّ تسكن إلاّإذا أهريقت دماؤها وجفّت.. فسكنت.. داميةً سكنت؛ لتدوّن في سجلّالأمّة آخر كلماتها، إنّه الموعد المحتوم يوم التغابن، يوم يأخذ حقّهكلّ من كان مغبوناً في موقعه وفي وجوده في الأمّة، يوم لا كلمة إلاّللحق.. إنّها الأنامل التي خطّت كتباً من أروع ما أنتجت الأمّةالإسلاميّة في القرن المنصرم.. إنّها أنامل الفرد الذي عاش روح الأمّةوهمومها، فكان أمّة قانتاً لله حنيفاً.. سكنت لتسجّل بسكونها انثلامالإسلام ثلمةً لا يسدّها شيء.. إنّها أنامل المعلّم الفذ والمربّيالقدير، الفقيه المجاهد والراحل المتواجد، الإمام الشهيد السيّد محمّدباقر الصدر(قدّه).. يوم التاسع من نيسان من كلّ عام نستحضر قول أميرالمؤمنين(ع) مؤبّناً صاحبه مالك الأشتر النخعي: «ألا إنّ مالك بنالحارث قد قضى نحبه، وأوفى عهده، ولقي ربّه، فرحم الله مالكاً.. لوكان جبلاً لكان فنداً، ولو كان حجراً لكان صلداً.. لله مالك، ومامالك! وهل قامت النساء عن مثل مالك! وهل موجودٌ كمالك!.. أما والله،هلاكه قد أعزّ أهل المغرب وأذلّ أهل المشرق». غادَرَنا الإمام الشهيدوكثيرٌ من مشاريعه وطموحاته لم يتحقّق، ولكنّه أوقَفَنا مع ذلك موقفَالمسؤول أمام تراث غنيٍّ أودع فيه رشحاتٍ من نظريّاته ورؤاه، والذيكان ينشر وفقاً للمعمول به في تلك الحقبة. وعندما تألّق نجم الإمامالشهيد(قدّه) في أوج مرجعيّته التي أخذت بالتوسّع بنحو غير مألوف،برزت الحاجة إلى جمع تراثه المتناثر، فبدأت دار التعارف ببيروتلصاحبها الحاج حامد عزيز ـ مشكورةً ـ بتنفيذ مشروع (المؤلّفاتالكاملة)، والذي اكتمل بعد استشهاده في خمسة عشر مجلّداً. وعلى مدىعقدين من الزمن، توالت طباعة كتب الإمام الشهيد الصدر(قدّه) وفقاًلحاجات السوق، وكانت بمعظمها طبعاتٍ تجاريّةً غير محقَّقة، ما عدا بعضكتبه الدراسيّة التي تولّى بعض تلامذته تحقيقها وطباعتها. وفي آخرالتسعينات الميلاديّة، التأمت جهود مجموعة من طلاّب الإمام الشهيدالصدر(قدّه) من أجل عقد مؤتمر دولي حول شخصيّته وفكره الخلاّق، وفيمقدّمتهم صاحب السماحة السيّد نور الدّين الإشكوري وصاحب الفضيلةالشيخ محمّد علي التسخيري (حفظهما الله)، فتوحّدت الجهود والطاقاتليتمخّض عنها انعقاد (المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر(قدّه))شتاءَ 2001م في طهران، حيث تقاطرت إلى قاعة المؤتمرات عشرات الشخصيّاتالعلميّة، التي جمعها ـ على تفرّق انتماءاتها العرقيّة والمذهبيّةوالفكريّة ـ مشاعر الإعجاب والتقدير للإمام الشهيد وفكره النابض،فعطّرت بمداخلاتها جلسات البحث والنقد، مخلّفةً عشرات المقالاتوالأبحاث التي تقرّر في ذلك الوقت طبعها ونشرها. موسوعة الإمام الشهيدالسيّد محمّد باقر الصدر(قدّه) لا شكّ في أنّ إصدار التراث العلميالذي وصلنا من الإمام الشهيد الصدر(قدّه) وطباعته طباعةً أنيقةً لائقةبه يترأّس سلّم أولويّات (مركز الأبحاث والدراسات التخصّصيّة للشهيدالصدر(قدّه))، ولهذا ربّما جمّد المركز بعض نشاطاته ريثما يصدر التراثالعلمي كاملاً. إنّ أوّل ما صدر من الطبعة الجديدة المزمع إخراجهاخمسةُ مجلّدات صدرت أيّام انعقاد (المؤتمر العالمي للإمام الشهيدالصدر(قدّه)) تحت عنوان (تراث الشهيد الصدر)، ثمّ توالت سائر أجزاءالمجموعة بالصدور، والتي كان مقرّراً أن تصدر في عشرين مجلّداً، إلاّأنّ العمل الدؤوب على استخراج مكنونات تراث الشهيد الصدر(قدّه) فجّرثلاث مجلّدات أخر، فأضيفت إليها لتصبح ثلاثةً وعشرين مجلّداً. وبعدانتهاء العمل ـ تقريباً ـ على إعداد هذه المجموعة، قرّر (مركز الأبحاثوالدراسات التخصّصيّة للشهيد الصدر(قدّه)) إصدارها بحلّة جديدة وفيثلاثة وعشرين مجلّداً دفعةً واحدة، تحت عنوان (موسوعة الإمام الشهيدالسيّد محمّد باقر الصدر(قدّه)) ، وذلك بعد استئذان أسرة الشهيدالصدر(قدّه) الموقّرة، والتي شجّعت المركز على عمله الموسوعي الرائد.On the ninth of April 1980, in the room of torture in SecurityDirectorate in Baghdad, inhabited fingertips exhausted ..fingertips as long as she used to live her pain due to the largenumber of writing and authoring dough cool inviting to take itsshare of rest .. but that I have to do has as her not to liveunless Ohrivt their blood dried up .. She lived .. bloodyinhabited; to write down the nation's last words record, it is timethe inevitable day Taghabun, the day takes his right to everyonewho was Mgbona in his position and in his presence in the nation,the day is not the word only to the right. . He made books thatenamel of the finest that produced the Islamic nation in the pastcentury .. It's fingertips an individual who has lived the spiritof the nation and concerns, was a nation obedient to God upleft ..lived to record Biskunha Islam Anthelam notch .. nothing to beplugged It's fingertips feat teacher and educator of the Almighty,and the late jurist Mujahid, who is, martyr Imam Muhammad Baqiral-Sadr (Kda) .. On the ninth of April of every year, we rememberthe words of Commander of the Faithful (AS) Mabna owner MalikAshtar Nakha'i: «not that Malik ibn al-Harith had died, andfulfilled his reign, and met with his Lord, God have mercy on theowner .. If it was a mountain of the Venda, though it was a stonefor it was a solid .. God owner, and the owner! Are women likeabout the owner! Does an existing owner! .. As for God, hisdestruction had the dearest people of Morocco and the peoplehumiliated Levant ». We left the martyr Imam and many of itsprojects and ambitions did not materialize, but he stopped with theofficial position in front of a rich heritage deposited in it Rhhatof his theories and his visions, which was published in accordancewith the practice in that era. When the brilliance of the starmartyr Imam (Kdh) at the height of its reference taken to expand byabout an unfamiliar, there was a need to collect heritage Frizzy,it began to house dating Beirut owner Haj Hamid Aziz thankfully theimplementation of the project (full compositions), which wascompleted after his death in fifteen volumes. Over two decades,successive print books martyr Imam al-Sadr (Kda) according to theneeds of the market, were mostly commercial editions are notrealized, except for some of his books of study, which took some ofhis students to achieve and printed. In another nineties calendar,convened a group of martyr Imam al-Sadr students efforts (Kdh) forthe convening of an international conference on his personality andthought creatively, led by His Eminence Mr. Noureddine Alahkouraand His Virtue Sheikh Mohammad Ali Taskhiri (may Allah protectthem), Vetohdt efforts and energies to emerge from the (WorldCongress of the Imam of the martyr al-Sadr (Kda)) winter 2001 inTehran, where he raced to the conference hall dozens of scientificfigures, gathered to divide ethnic, sectarian and ideologicalaffiliations, feelings of admiration and appreciation of the Imamof the martyr and the idea of ​​the spring, Ftrt Bmdakhladtha satResearch and criticism, leaving dozens of articles and researchthat was decided at that time, printed and published. Encyclopediaof martyr Imam Muhammad Baqir al-Sadr (Kda) There is no doubt thatthe scientific heritage that we got from the martyr Imam al-Sadrversion (Kdh) and print elegant print decent by heads of priorities(Research and Studies Specialized Center Shahid Sadr (Kda)), andthis is probably the center froze some of its activities pending afull scientific heritage. The first released of the new edition tobe out five volumes issued days of the (World Congress of the Imamof the Martyr al-Sadr (Kda)) under the title (the heritage of themartyr al-Sadr), and then rolled the rest of the group partssprung, which was scheduled to be published in twenty volumes, buthard work on the extraction Mknunat heritage of the martyr al-Sadr(Kda) blew up three other folders, Vodevt them to becometwenty-three volumes. After almost work is finished on thepreparation of this group, decided (Center for Research and StudiesSpecialized Shahid Sadr (Kda)) issued a new look and intwenty-three volumes at once, titled (Encyclopaedia martyr ImamMuhammad Baqir al-Sadr (Kda)), after the permission of the familyof the martyr al-Sadr (Kda) esteemed, which encouraged the centerto work Encyclopedic Major.
قناة المعارف 1.0 APK
Ali saedi
يحتوي التطبيق على تعريف بقناة المعارف الفضائية ورابط البث المباشرورابط موقع القناة.Application contains the definition satellite channel knowledge andlink the live broadcast link and channel location.
Loading...