v1.0 / January 5, 2018
(4.7/5) (196)
Loading...

Description

گنجینه ای از دعاهای معروف و تجربه شده👇👇👇⭕️این دعاها از منابع معتبرو زیر هر دعا سند آن قید شده است📕مجموعه دعاهایی برای افزایش رزق وروزی و پولدار شدن📕مجموعه دعاهایی برای باطل  کردن سحر وجادو📕مجموعه دعاهایی برای ازدواج و جذب معشوقه📕مجموعه دعاهایی برایپرداخت کردن قرض ها خود📕مجموعه دعاهایی برای بچه دار شدن 📕مجموعهدعاهایی برای شفای امراض و بیماریها📕مجموعه دعاهایی برای توبه و آمرزشگناهان📕مجموعه دعاهایی برای رونق مغازه و دکان خود📕مجموعه دعاهاییبرای محبت و مسخر کردن و آشتی و صلح📕مجموعه دعاهایی برای برآورده شدنحاجت های شما📕مجموعه دعاهایی برای دفع ترس و وحشت📕مجموعه دعاهایی برای اخلاقیات و معنویات و صفای قلب و باطن📕مجموعه نمازهاA treasuretrove of well-known and experienced prayers Shdh👇👇👇⭕Ayn prayersfrom credible sources and documents that are listed below eachprayer📕Mjmvh prayers to increase provision and get rich📕Mjmvhprayers to undo magic📕Mjmvh prayers for marriage and absorbingmistress📕Mjmvh prayers to pay off your debts📕Mjmvh prayers forchildren📕Mjmvh prayers for healing illnesses and diseases.📕Mjmvhprayers for repentance and forgiveness of sins📕Mjmvh prayers forthe prosperity of their shops and stores📕Mjmvh subjected prayersfor love and peace and reconciliation andTo meet the need of yourprayers 📕Mjmvh📕Mjmvh prayers to ward off fear📕Mjmvh prayers formorality and spirituality and purity of heart and conscience📕Mjmvhprayers

App Information com.googleplay.ganjhayemanavi2

 • App Name
  com.googleplay.ganjhayemanavi2
 • Package Name
  com.googleplay.ganjhayemanavi2
 • Updated
  January 5, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  v1.0
 • Developer
  GROUPSAMEN
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
 • Google Play Link

GROUPSAMEN Show More...

com.googleplay.ganjhayemanavi2 v1.0 APK
GROUPSAMEN
گنجینه ای از دعاهای معروف و تجربه شده👇👇👇⭕️این دعاها از منابع معتبرو زیر هر دعا سند آن قید شده است📕مجموعه دعاهایی برای افزایش رزق وروزی و پولدار شدن📕مجموعه دعاهایی برای باطل  کردن سحر وجادو📕مجموعه دعاهایی برای ازدواج و جذب معشوقه📕مجموعه دعاهایی برایپرداخت کردن قرض ها خود📕مجموعه دعاهایی برای بچه دار شدن 📕مجموعهدعاهایی برای شفای امراض و بیماریها📕مجموعه دعاهایی برای توبه و آمرزشگناهان📕مجموعه دعاهایی برای رونق مغازه و دکان خود📕مجموعه دعاهاییبرای محبت و مسخر کردن و آشتی و صلح📕مجموعه دعاهایی برای برآورده شدنحاجت های شما📕مجموعه دعاهایی برای دفع ترس و وحشت📕مجموعه دعاهایی برای اخلاقیات و معنویات و صفای قلب و باطن📕مجموعه نمازهاA treasuretrove of well-known and experienced prayers Shdh👇👇👇⭕Ayn prayersfrom credible sources and documents that are listed below eachprayer📕Mjmvh prayers to increase provision and get rich📕Mjmvhprayers to undo magic📕Mjmvh prayers for marriage and absorbingmistress📕Mjmvh prayers to pay off your debts📕Mjmvh prayers forchildren📕Mjmvh prayers for healing illnesses and diseases.📕Mjmvhprayers for repentance and forgiveness of sins📕Mjmvh prayers forthe prosperity of their shops and stores📕Mjmvh subjected prayersfor love and peace and reconciliation andTo meet the need of yourprayers 📕Mjmvh📕Mjmvh prayers to ward off fear📕Mjmvh prayers formorality and spirituality and purity of heart and conscience📕Mjmvhprayers
com.googleplay.hajat v2.0 APK
GROUPSAMEN
عظمت و ثواب دعاي صحيفه:1) برآورده شدن حاجات دنيا و آخرت2) حفظ ازفقر در دنيا3) حفظ از مرگ ناگهانى4) و بهترين دعا بعد از قرآن كريمبراي امت پيامبرصلی الله علیه و آله است5) و داراي اسم اعظم خداىتعالى مي باشد6) و اگر درختان دنيا قلم و درياها مركّب و همه خلايقنويسنده گردند، بر نوشتن ثواب قارى اين دعا قدرت ندارند.7) محشور شدنخلايق در روز قيامت به بركت اين دعاست.8) چندين برابر شدن قوّتحافظه9) تقويت شعور و علم10) زياد شدن عمر11) صحّت و سلامتي بدن12)دفع 70 آفت از آفات دنيا و 700 آفت از آفت هاى آخرت13) گشوده شدندرهاى بهشت14) برطرف شدن عذاب قبر15) نجات از عذاب آتش16) آزاد شدندربند17) برطرف شدن غم و اندوه18) پس به به بركت اين دعا فرشتگان حملکننده عرش هستند19) و اين دعا بر درهاى بهشت و بر حجره‏ها و كنگره‏هاو بر منزل هاى آن نوشته شده است20) حفظ از هول و سختي قبر21) و حضرتجبرئیل به بركت اين دعا به زمين نازل مى‏شود و به آسمان بالامى‏رود22) اذن شفاعت در روز قيامت با روى خندان23) داخل شدن دردارالسّلام و غرفه‏ها و حلّه‏هاى بهشتي24) محشور شدن در قيامت در كنارجبرئيل علیه السلام و درخشيدن او چون ماه شب بدر اگر در مدّت عمر خودپنج مرتبه بخواند.25) همسايگی ابراهيم علیه السلام و محمّد در بهشت26)توفيق پاك شدن از گناهان27) ديدن پيامبر گرامي در خواب و بشارت بهشت،اگر در وقت خواب پنج مرتبه با وضو خوانده شود.28) سير شدن گرسنه وسيراب شدن تشنه29) شفاي بیمار اگر بر او خوانده شود.30) پيدا شدن چيزيكه دزديده شده است، اگر بعد از دو ركعت يا چهار ركعت نماز خوانده شودو در هر ركعت سوره حمد يك بار و سوره اخلاص دو مرتبه.31) حفظ از دشمنو قدرت نيافتن دشمن بر او و پيروزي در جنگ با دشمن32) استجابت دعا33)مشمول دعاي ملائكه و جنّ و انس شدن34) دریافت نور اولياء35) آسان شدنهر امر دشوارThe greatness of the reward of prayer and scriptures:1)meet the wishes and needs of the world and the Hereafter2) Maintainthe poverty in the world.3) Maintain sudden death4) and the bestprayer after Holy Quran and the Holy Prophet is to Muslims5) withAllah is Most Great Name6) If trees world of pen and ink seas andall creatures are the writer, the writing credits Qari not thepower of prayer.7) gathered to bless this prayer creatures on theDay of Resurrection.8) several times memory strength9) Strengthenintelligence and science10) The high life11) health and health12)Disposal of 70 plagues of insect pests than 700 world and hereafterlosses13) opened the doors of heaven14) resolve the punishment ofthe grave15) saved from the torment of the Fire16) the release ofcaptive17) resolution of grief18) After this prayer to the blessedangels are carrying the Throne19) and this prayer the gates ofheaven and the rooms and the house of the Congress and written20)Maintain a shock and grave difficulty21) and Hazrat Gabrielrevealed to bless this prayer the earth and the sky rises22) leaveof intercession on the Day of Resurrection with the smiling23)entering of paradise in Dar es Salaam and stands and stages24)resurrected on the Day of Judgment along with Gabriel, peace beupon him and his shining like the moon Badr If you read five timesduring his life.25) Neighbors Abraham and Muhammad in Paradise26)the success cleansed of sins27) View the Prophet in a dream andglad tidings of Paradise, if read at bedtime ablution fivetimes.28) garlic hungry and thirsty watered latest29) healing thesick if he read.30) Find something that has been stolen, if aftertwo or four unit prayers are recited and per unit of al-Fatiha andSurah Ikhlas once again.31) failure to maintain the power of theenemy and his enemy and win the battle with the enemy32) thegranting of invocation33) subject to angels and jinns and men ofprayer34) exposure saints35) facilitates the difficult
com.googleplay.instageram02 v2.0 APK
GROUPSAMEN
کاملترین آموزش جامع اینستاگرام گام به گام با تصویر🆘آیا این برنامهاز اینستاگرام فارسی بهتره؟ببینید اینستاگرام فارسی باشه ولی شماندونید چه قابلیت هایی برنامه داره و چطور باید ازش استفاده کنید چهفایده داره،پس یه آموزش خوب بهتر از فارسی بودن اون برنامه هست🆘چراباید این برنامه را حتما روی گوشی خودتون نصب داشته باشید؟چون اینبرنامه گام به گام با تصویر شما را راهنمایی میکند تا از راز و رمزهایاینستاگرام عقب نیوفتید🆘چرا من برنامه شما را دریافت کنم؟چون ما همیشهاین برنامه را بروز نگه میداریم و بمحض اضافه شدن هر قابلیت جدید بهاینستاگرام نحوه کار با آن قابلیت را به شما آموزش میدهیم تا همیشهشما یک قدم از دیگر دوستانتون جلو باشید و پزش رو بدید🆘آیا من همیشهبرنامه شما رو نصب داشته باشم؟بله،حتما،چون این برنامه همیشه بهقابلیت ها و آموزش هایش اضافه خواهد شد و شما را بی نیاز از هر چیزدیگری میکند،اصلا یه بار نصب کن ببین ارزشش رو نداره یعنی!!!همیشهوقتی ورژن جدیدی از هر برنامه منتشر میشه اون برنامه دچار تغییراتیمیشه و امکانات بیشتری به برنامه اضافه میشهاینستاگرام چند وقته ورژنجدیدش رو منتشر کرده که امکانات زیادی به برنامه اضافه کرده که ما ازاون بی خبریمهمیشه نیاز نیست برنامتون فارسی باشه،یه آموزش خوب هم میتونه خیلی بهتر از فارسی بودن برنامه بهتون کمک کنهما این آموزش که براساس آخرین ورژن منتشر شده اینستاگرام می باشد تهیه کردیم و واقعا بهبهترین نحو آماده کردیم که هر کسی بتواند از این آموزش استفاده کند واز ویژگیهای جدید اینستاگرام هم لذت ببریداز ثبت نام در اینستاگرامآموزش ها شروع شده تا گذاشتن پست وآموزش گذاشتن لینک در قسمت bioاینستاگرام مدیریت حجم اینترنت هنگام دانلود فیلم در اینستاگرام آموزشمسدود کردن عبارات نامناسب در کامنت های اینستاگرام روش استفاده کردناز ایموجی (شکلک) در اینستاگرام آموزش قابلیت جدید اینستاگرامInstagram Stories حل مشکل ساخت اکانت جدید در اینستاگرامساخت اکانتاینستاگرام با کامپیوتر ساخت لینک برای پیج اینستاگرامآموزش پذیرفتندرخواست فالو در نسخه های جدید اینستاگرام اضافه کردن Location در پستهای اینستاگرام طریقه ی گذاشتن چند فیلم در یک قاب (پست)آموزش فالوکردن مخاطبین سیمکارت در اینستاگرام آموزش مدیریت همزمان چند اکانت دراینستاگرام آموزش کامل بازیابی رمز عبور و پسورد در اینستاگرام وخیلیخیلی موارد دیگر که خودتان بعد نصب با برنامه اشنا میشیدInstagramcomplete a comprehensive training step by step with the imageThisapp Instagram Persian 🆘Ya better?See Instagram Persian ok but youNdvnyd what he's capable of and how to use it, what good is, soit's a good training program that is better than a Persian🆘Chrashould have this app installed on your phone have?Since the programstep by step picture guide you to the mysteries behind InstagramNyvftydI 🆘Chra app you get?Because we always keep the programupdated and soon added a new feature to Instagram to show you howto work with it the ability to always keep you one step ahead ofother friends and then you doctor🆘Ya I have always install yourapp?Yes, of course, because it's always his abilities and trainingwill be added and you will not need anything else, once installedit's now become not worth it !!!Always when it was released a newversion of the program was changed plans and more features added tothe application'sInstagram has released a new version of how longthe program has added a lot of features that we are unaware ofitBrnamtvn Persian is not always necessary, a good education canhelp you get much better than Farsi programOur training is based onthe latest version published Instagram So we really have preparedin the best way that anyone can use this training and also enjoythe new features InstagramRegistration Instagram started trainingto posting andEducation put the link in the bio InstagramManagementof the Internet while downloading videos on InstagramTrainingphrases blocking inappropriate comments InstagramTo use the emoji(emoticons) on Instagram Learning new feature on InstagramInstagram StoriesSolve the problem of building a new account onInstagramMaking Instagram account with computer Build links tothe page InstagramLearning to accept the request follow in the newversion of Instagram Add Location on Instagram postsHow to puta few movies on a frame (E)Follow training SIM card contacts onInstagramLearning to manage multiple accounts on InstagramCompletepassword recovery and password on InstagramAnd much much more afterthat you'll acquainted with the application installed
com.googleplay.khalafi2 v2.0 APK
GROUPSAMEN
♦️ دریافت خلافی خودرو از طریق شماره 8 رقمی کارت ماشین♦️ ‏استعلامتصادف خودرو از طریق شماره vin♦️‏ استعلام نمره منفی گواهینامه♦️‏دریافت شناسه پرداخت برای خلافی خودرو♦️ پرداخت قبوض جریمه♦️ راهنمایخدمات♦ ️ get the wrong car through an 8-digit number for the card♦️ car accident inquiries via vin number♦ ️ Inquiry negative scorecertification♦ ️ receive a payment code for the wrong car♦ ️penalty payments♦ ️ Guide
com.googleplay.hip2 v1.0 APK
GROUPSAMEN
📕 روش های سریع لاغری پاها و ران و باسن 🖍آیا می دانید بدون دارو وعمل های جراحی هم می توانید خیلی سریع پاها و ران و باسن خود را لاغرو زیبا کنید؟!!😜🖍 آیا می دانید برای لاغری ران و باسن چه خوراکی هاییباید استفاده کنید!!🖍آیا می دانید چگونه بدون زحمت روزانه ده هزار قدمیا 8 کیلومتر پیاده روی کنید؟!🖍6 عادت لاغرکننده قوی قبل از خواب🖍وبسیاری دیگر تمرینات مخصوص لاغری ران و باسن🆘برای انجام تمرینات نیازبه رفتن به باشگاه بدنسازی نیست و در منزل و بدون وسایل بدنسازی قابلانجام است.🆘تمرین ها توسط آقایان و بانوان قابل انجام است و برای هردو جنسیت موثر است.📕 method of rapid weight loss legs and thighs andbuttocks🖍Ya know without drugs or surgery can either too fast legsand thighs and your hips slim and beautiful? !! 😜🖍 Do you know whatfoods should use for slimming thighs and buttocks!🖍Ya know howeffortlessly day or 8 km walk ten thousand steps?🖍6 strongLaghrknndh habit before bedtime🖍V many other slimming exercises forthighs and buttocks🆘Bray exercises do not need to go to the gym andat home without gym equipment is available.🆘Tmryn done by men andwomen and for both sexes effective.
com.googleplay.darokhaneqorani v1.0 APK
GROUPSAMEN
✳️آثار و خواص تمام یک‌صد و چهارده سوره قرآن کریم✳️✅تمام سوره هایقرآن دارای خواص زیادی است که دانستن آنها می تواند در حل بسیاری ازمشکلات زندگی کارگشا باشد.⭕️برخی از مطالبی که در این داروخانه قرانیآمده:✅مال وثروت ✅ازدیاد روزی✅رفع تنگ دستی✅خواستگار یافتن دختر✅ زندهشدن مرده ✅برآورده شدن حاجات✅درمان بیماری ها ✅بخشش گناهان✅شنیدن پاسخمثبت در خواستگاری✅رفع بی خوابی✅ راه رسیدن به بهشت جهت عبور از پلصراط ✅رهایی از فشار قبر✅شهید از دنیا رفتن✅ بخشایش گناهان پدرومادر✅سهولت زایمان رفع دیون آسان شدن مشکلات✅جلوگیری از گریه و وحشتکودک✅رفع ناراحتی کودکا ن✅ازدیاد شیر زنان✅رفع ما لیخولیا✅ بخشندگیگناهان✅ارتقای مقام✅محافظت از دستبرد دزدان ✅رفع پیری✅چهره زیبا یافتن✅ رفع هراس ✅رفع هفتاد نوع بلا✅بیدار شدن به موقع از خواب✅تشرف بهمکه✅عاقبت به خیر شدن✅دستیابی به گنج✅در امان ماندن از درد آتش وسیل✅رفع شکم درد ودرد طهال وکبد✅خوش خوابیدن✅یافتن گمشده✅رفع بیماریها ودردها قطع خونریزی بدن✅افزایش خواستگاران✅کسب خیرات در دنیاوآخرت✅رفع بیماری سردرد✅ خیر وبرکت مغازه✅درمان بی هوشی وغش✅درمان چشمدرد✅محترم شدن نزد مردم✅بیمه شدن مال و ثروت و همسران و املاک✅باز شدندرهای خیر و برکت✅ازادی اسیر و زندانی✅بهبودی عقرب گزیدگی✅پیروزی وثروت و موفقیت✅مصونیت از حوادث ناگوار✅حفظ جنین هوش و حافظه یکودک✅عدم ابتلا به چشم زخم و سحر و افسون ونیرنگ جنییان✅ قوت بخشیدنبه اعصاب تسکین نگرانی و اضطراب✅مشرف شدن به خانه ی خدا✅درمان چشم دردو آب ریزش آن✅رفع بیماری دندان درد ✅اعطای حسنات فرزند پسر✅دفع دردبینی در کودک✅در امان ماندن کودک از بیماری✅شهادت دادن همه چیز به نفعاو در قیامت✅شفای زکام و سرماخوردگی✅رفع بیماری قلب درد✅دفع بلاهایسفر✅درمان لرزه های اعضای بدن✅درمان آب مروارید و پیسی✅سود بخشیدن بهزن باردار✅تسکین درد شکم در پناه خدا بودن✅ امن بودن از بیماری کودکانو بیماری تشنگی و معده✅و بسیاری دیگر خواص ذکر شده است که بعد نصببرنامه با آن آشنا خواهید شدAll one hundred and fourteen chapters ofthe Quran ✳Asar properties Krym✳✅Tmam chapters of the Quran hasmany properties that know they can be very efficient in solvingmany of the problems of life.⭕Brkhy of the material in thispharmacies Qur'an:✅Mal wealth✅Azdyad day✅Rf indigence✅KhvastgarFind Girl✅ the dead ✅Bravrdh wishes and needs✅Drmandiseases✅Bkhshsh sins✅Shnydn positive response in matchmaking✅Rfinsomnia✅ way to cross the bridge to paradise✅Rhayy from thegrave✅Shhyd the world go✅ forgiveness of sins parents✅S·hvlt easyDion fix delivery problems✅Jlvgyry crying and frightenedchildren✅Rf the discomfort childrenMilk ✅Azdyad womenWe ✅RfLykhvlya✅ forgiveness of sins✅Artqay official✅Mhafzt of thieves✅RfagingBeautiful ✅Chhrh Find✅ overcome fearSeventy-kind Bella✅Rf✅Bydar the time of sleep✅Tshrf to Mecca✅Aqbt Good dealer✅Dstyabyto treasure✅Dr avoid the pain of fire and flood✅Rf abdominal pain,liver pain Thal✅Khvsh sleepLost ✅Yaftn✅Rf diseases, pain, bleedingcut body✅Afzaysh suitors✅Ksb charity in the world Hereafter✅Rf wereheadacheNo ✅ Vbrkt Goods✅Drman anesthesia Vghsh✅Drman eyesore✅Mhtrmof the people✅Bymh of wealth and wives and property✅Baz doorsblessings✅Azady captured and imprisoned✅Bhbvdy scorpionstings✅Pyrvzy and wealth and success✅Msvnyt of disasters✅Hfz baby'sintelligence and memory✅Dm getting the evil eye and magic and charmVnyrng Jnyyan✅ strengthen the nerves, relieve anxiety✅Mshrf thehouse of God✅Drman sore eyes and a runny it✅Rf toothachedisease✅Atay good deeds son✅Df nose pain in children✅Dr avoidchildren from disease✅Shhadt everything in his favor on JudgmentDay✅Shfay flu and colds✅Rf heart disease pain✅Df disasterstravel✅Drman earthquakes organs✅Drman cataracts and PC✅Svd uppregnant woman✅Tskyn abdominal pain in the shelter of God✅ childrensafe from illness and disease and stomach thirst✅V many listedproperties after installing the application, you will be familiarwith
com.googleplay.rangmoo2 v1.0 APK
GROUPSAMEN
⚜️در این برنامه فرمول های دقیق ترکیب مواد طبیعی در اختیار شما قرارگرفته تا بدون آسیب رساندن موهایتان را رنگ کنید.🔱رنگ مشکی🔱رنگ قهوهای تیره🔱رنگ قهوه ای روشن🔱رنگ قهوه ای بلوطی🔱رنگ مسی🔱رنگ مسی تیره🔱رنگشرابی🔱هایلایت آبی🔱هایلایت زرد🔱هایلایت قرمز🔱و رنگ کردن موهای سفیدوچندین آموزش دیگر برای شما قرار دارد.💠این برنامه مناسب آقایان وبانوان می باشد💠⚜Dr this exact formula combines natural ingredientsavailable to you to paint without damaging your hair.Black 🔱Rng🔱Rngdark brown🔱Rng BrownChestnut brown 🔱RngCopper 🔱RngDark copper🔱Rng🔱Rng wineBlue 🔱HaylaytYellow 🔱HaylaytRed 🔱Haylayt🔱V color towhite hairAnd several other training for you.💠Ayn program issuitable for men and women Bashd💠
com.googleplay.lalaei2 v1.0 APK
GROUPSAMEN
لالایی های کودکانه و شاد برای کودکان دلبند شمابدون نیاز بهمصرفاینترنتBeloved children's lullabies for children and happyforyouNo need to use the Internet
Loading...