1.0 / January 1, 2013
(3.0/5) (578)
Loading...

Description

הייתם רוצים לדעת מי עומד מאחורי המספר שמתקשר אליכם?באמצעות מי מתקשראליי תוכלו לאתר שם וכתובת לפי מספר טלפון.מי מתקשר אליי מראה לכם מימצלצל אליכם כבר בזמן שהשיחה נכנסת.הסוף למספרים הלא מוכרים - כי יששם מאחורי כל מספר!הגרסה הנוכחית תומכת במספרים בעלי הקידומות הבאות:077, 02, 03, 04, 08, 09, 050Would you like to know who is behindthat number is calling you?Who calls me through you find your nameand address by phone number.Who calls me show you who is callingyou already during an incoming call.End unrecognized numbers - thatbehind every number there!The current version supports thesenumbers with prefixes: 077, 02, 03, 04, 08, 09, 050

App Information com.nakibli.phonesearch.phonesearchapp

 • App Name
  com.nakibli.phonesearch.phonesearchapp
 • Package Name
  com.nakibli.phonesearch.phonesearchapp
 • Updated
  January 1, 2013
 • File Size
  238k
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  SP Nakibli
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link

SP Nakibli Show More...

AppScroll Sidebar 1.0 APK
SP Nakibli
AppScroll - The best way of multitasking!AppScroll Features:★Scroll and launch any application you wish★ Pin apps &shortcuts to the Sidebar★ Shortcuts support - Direct call/messageto a specific contact. ★ Voice recognition - Just say the name andthe app/shortcut will be launched (Internet access is required)★Add your favorites apps/shortcuts to the favorites section★ Fastaccess to the recently used applications★ Fully customizablesidebar area (Background color, Text color, Icons only mode)★ Fullycustomizable hotspot area (Side, Width, Height, Visibility)★ Viewthe application info or kill running application when long press onit ★ Expandable notification - Close/Hide AppScroll directly fromthe notification (only for Android 4.1 and above)How to useAppScroll:★ Swipe the tab from the edge of the screen to the middleof the screen★ Click an app/shortcut for quick launch★ Click themicrophone for quick launching through voicerecognitionPermissions:★ KILL_BACKGROUND_TASKS - In order to closerunning applications on the long press menu★ CALL_PHONE - Requiredfor the 'Direct Call' shortcut★ VIBRATE - For the vibration whenclicking the tab★ GET_TASKS - In order to get the list of recentlyused apps★ SYSTEM_ALERT_WINDOW - In order to make AppScrollavailable anytime (even when other apps are open)For ideas,suggestions and feedbacks pleasevisit:https://appscroll.uservoice.com
com.ladjn.hebrewsubtitlesfix 1.1 APK
SP Nakibli
תיקון כתוביות בעברית היא אפליקציה פשוטה המאפשרת לכם לתקן בעיות עםכתוביות בעברית בנגן הוידאו שלכם בנגיעה.בעיות שהאפליקציה פותרת:- אםאתם רואים את הכתוביות בצורה מוזרה (ג'יבריש, אותיות מוזרות במקוםאותיות בעברית)- אם יש לכם בעיות עם סימני פיסוק בצד ההפוך של המשפט(לדוגמא סימן שאלה בא בתחילת המשפט)אופן שימוש:1. העבירו את קובץהכתוביות שלכם לאותה תיקיה שבה נמצא הוידאו2. ודאו שלקובץ הכתוביותולוידאו יש את אותו השם (מלבד הסיומת) [עד כה, כמו במחשב]3. לחצו עלקובץ הכתוביות (אמור להיפתח עם האפליקציה, אם לא, פתחו את האפליקציהדרך הקיצור הראשי, ובחרו את קובץ הכתוביות מהרשימה)4. תיקון הקידודיתבצע אוטומטי (מה שפותר את בעיית הג'יבריש)5. לחצו על "הפוך כיוון"אם ברצונכם לתקן גם את הכיוון (תוכלו ללחוץ שוב כידי להחזיר את המצבלקדמותו)6. סיימתם לתקן את קובץ הכתוביות!7. פתחו את קובץ הוידאו שלכםעם נגן התומך בהצגת כתוביות (נגן בררת המחדל לרוב תומך באופציה זו, אםאתם לא רואים כתוביות נסו ללחוץ על כפתור התפריט ולחפש אופציה לבחירתכתוביות, או הורידו נגן אחר)* האפליקציה תומכת בכתוביות מסוג SRTמילותמפתח:כתוביות, סרטים, סדרות, תיקון, כתוביות בעברית, תיקון כתוביות,ג'יבריש, תיקון כיוון, תרגום, וידאו, נגן, עבריתsubtitles, subtitle,fix, Hebrew subtitles, subtitles fix, subtitle fix,gibberish,direction fix, video, player, Hebrew, SRTHebrew subtitlesRepair is an application that enables you to fix problems withHebrew subtitles to your video player touch.App solves problems:-If you see the funny captions (gibberish, odd characters instead ofHebrew letters)- If you have problems with punctuation marks on thereverse side of the court (eg a question mark comes at thebeginning of the trial)Directions:One. Transferred your subtitlefile to the same folder as the videoTwo. Make sure that the filecaptions and video have the same name (except the extension)[Sofar, as the computer]3. Press the subtitle file (should open withthe application, if not, open the main application shortcut, andselect the subtitle file from the list)4. Correction coding will beautomatically (which solves the problem of gibberish)5. Click on"Make because" if you want to correct the direction (you can clickagain by irreversible)6. 're Done to fix the subtitle file!7. Openyour video file with a player that supports displaying subtitles(usually the default mode player supports this option, if you donot see subtitles Try to press the menu button and look for anoption to select subtitles, or download other player)* Theapplication supports a SRT subtitlesKeywords:Subtitles, movies,serials, patch, Hebrew, repair subtitles, gibberish, changingdirection, translation, video, DVD, Hebrewsubtitles, subtitle, fix,English subtitles, fix subtitles, fix subtitle, gibberish,directionfix, video, player, Hebrew, SRT
Sound Search 1.0 APK
SP Nakibli
Ever wondered what a parrot sounds like? Want to hear the sound ofa whip? Sound Search can help you find these and hundreds of othersound files on the web that you can play and download.Sound Searchis limited to simple sounds and short samples and specialized forsound effects and musical instrument samples.
AppScroll Sidebar Lite 1.0 APK
SP Nakibli
AppScroll - The best way of multitasking!AppScroll Features:★Scroll and launch any application you wish★ Pin apps &shortcuts to the Sidebar★ Shortcuts support - Direct call/messageto a specific contact. ★ Voice recognition - Just say the name andthe app/shortcut will be launched (Internet access is required)★Add your favorites apps/shortcuts to the favorites section (Up to 3favorites apps/shortcuts in the lite version)★ Fast access to therecently used applications (Up to 3 recents apps in the liteversion)★ Fully customizable sidebar area (Background color, Textcolor, Icons only mode) - Only in the full version★ Fullycustomizable hotspot area (Side, Width, Height, Visibility)★ Viewthe application info or kill running application when long press onit ★ Expandable notification - Close/Hide AppScroll directly fromthe notification (only for Android 4.1 and above)How to useAppScroll:★ Swipe the tab from the edge of the screen to the middleof the screen★ Click an app/shortcut for quick launch★ Click themicrophone for quick launching through voicerecognitionPermissions:★ KILL_BACKGROUND_TASKS - In order to closerunning applications on the long press menu★ CALL_PHONE - Requiredfor the 'Direct Call' shortcut★ VIBRATE - For the vibration whenclicking the tab★ GET_TASKS - In order to get the list of recentlyused apps★ SYSTEM_ALERT_WINDOW - In order to make AppScrollavailable anytime (even when other apps are open)For ideas,suggestions and feedbacks pleasevisit:https://appscroll.uservoice.com
com.nakibli.phonesearch.phonesearchapp 1.0 APK
SP Nakibli
הייתם רוצים לדעת מי עומד מאחורי המספר שמתקשר אליכם?באמצעות מי מתקשראליי תוכלו לאתר שם וכתובת לפי מספר טלפון.מי מתקשר אליי מראה לכם מימצלצל אליכם כבר בזמן שהשיחה נכנסת.הסוף למספרים הלא מוכרים - כי יששם מאחורי כל מספר!הגרסה הנוכחית תומכת במספרים בעלי הקידומות הבאות:077, 02, 03, 04, 08, 09, 050Would you like to know who is behindthat number is calling you?Who calls me through you find your nameand address by phone number.Who calls me show you who is callingyou already during an incoming call.End unrecognized numbers - thatbehind every number there!The current version supports thesenumbers with prefixes: 077, 02, 03, 04, 08, 09, 050
com.nakibli.antennasearch.antennasearchapp 1.0 APK
SP Nakibli
מעוניינים לדעת האם יש אנטנה סלולרית ליד הגן או הבית ספר של הילד?חוששים שצמוד לבית החדש יש אנטנה? רוצים לדעת איפה האנטנות הקרובותלמיקומכם הנוכחי?הסוף לאנטנות המוסתרות!בעזרת אנטנה נט כל אחד יכוללדעת היכן נמצאות האנטנות הסלולריות שפזורות בכל רחבי הארץ.ניתן לראותלגבי כל אנטנה את עוצמת הקרינה שהיא פולטת והנקודה שבה נמדדה עוצמתהקרינה המירבית.Interested to know whether there is a cellularantenna at the garden or child's school? Fear is adjacent to thenew house has an antenna? Want to know where the antennae comingshows your current location?End antennas hidden!With Net Antennaanyone can know where cellular antennas are scattered all over thecountry.Shows for each antenna the fluorescence intensity emittedand the point at which the maximum fluorescence intensity wasmeasured.
Loading...