1.3.1 / September 18, 2018
(3.0/5) (2)
Loading...

Description

Confcat is a system for any conference or event. It provides anadministration system with mobile and web apps for your conference.This is a showcase of ConfCat mobile app. Try it and visit our website to work with our team. Main features are: customised design,conference programme for multiple days, multiple halls, sponsors'logos, sending push messages, setting up own program, statisticsabout the favourited presentations, daily schedule by halls,integrated map with event location, speakers’ bio with photo.

App Information ConfCat

 • App Name
  ConfCat
 • Package Name
  com.confcat.demo
 • Updated
  September 18, 2018
 • File Size
  3.5M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.3.1
 • Developer
  fps webugynokseg Kft.
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Communication
 • Developer
  3526 Miskolc, Arany János tér1. A. ép. 5. em.
 • Google Play Link

fps webugynokseg Kft. Show More...

Györgytea 1.2.5 APK
Üdvözlünk Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember birodalmában! AGyörgytea gyógynövényes applikáció a népgyógyászat és a fitoterápiairánt érdeklődőknek nyúlt rendkívül komoly információs bázist.Gyuri bácsi, a népi gyógyászat legendás alakja 150 félegyógynövényt ismer és alkalmaz, figyelmesen vigyázza a generációkáltal felhalmozott ismereteket, és arra tette fel az életét, hogytovább is adja ezt a tengernyi tudást és tapasztalatot. Haszeretnéd Gyuri bácsi segítségével megismerni a hazai gyógynövényekjellemzőit és hatásait, a legjobb helyen jársz. Ha nem bízol akemikáliákban, és a generációkról generációkra öröklődőnépgyógyászati tudást a mindennapjaid részévé akarod tenni, bízdránk magad. Reméljük, a Györgytea applikáció segítségével egyrejobban megismered és megszereted majd a gyógynövényeket. AGyörgytea gyógynövényes applikációban a következő szolgáltatásokatveheted igénybe: • Gyógynövények betegségekre Ennek a keresőnek asegítségével megtudhatod, hogy egy adott betegségre, tünetre milyengyógynövényt ajánl a bükki füvesember. Az egyes gyógynövényekgyógyhatásaira is rá tudsz keresni. • Gyuri bácsi 2016-osegészségnaptára Használd egészséggel nap mint nap – interaktívformában – Gyuri bácsi népszerű egészségnaptárát, melyből kiderül,hogy melyik időszakban milyen gyógynövényteát érdemes innod, hogyegészséges maradj! Aktuális rendezvényeinkről is ezen a felületenértesülhetsz. • Györgytea üzlet kereső Megmutatjuk, hogy hol vannakGyörgytea mintaboltok és viszonteladó üzletek az országban. Ezekbenaz üzletekben biztosan megtalálod a Györgytea termékeket. • Akciósajánlatok Szeretnénk, hogy rögtön értesülj az összes kedvezményesGyörgytea ajánlatról és akcióról. A promóciónk mindig a készleterejéig tartanak, így érdemes gyorsnak lenned. Welcome to UncleGeorge Szabo, one of the Bükk grassy realm! The Györgytea thepeople of applications herbal medicine and phytotherapy for thoseinterested in reaching an enormous information base. Uncle George,a legendary figure known and folk medicine used carefully watchover the accumulated knowledge of generations, and that made up herlife to continue to give this sea of ​​knowledge and experience of150 kinds of herbs. If you want to help Uncle George to know thecharacteristics and effects of domestic herbs, the best place togo. If you do not trust the chemicals and the inherited fromgeneration to generation medical knowledge people want to be partof your everyday life, you leave it to us. We hope the Györgytea of​​applications help you get to know more and more and then'll loveherbs. The herbal Györgytea trading application can make use of thefollowing services:   • Herbs diseases This can help theseeker find out whether a particular disease, symptoms of whichoffer the Bükk grassy herb man. The therapeutic effects of someherbs you can make it too.   Uncle George • 2016 healthcalendar Have fun every day - an interactive way - Uncle Gyuripopular health calendar, which tells you which herbal tea time whatyou should be drinking to stay healthy! Current events also willget informations about this interface.   • store locatorGyörgytea We'll show you where they are Györgytea sample resellerstores and shops in the country. In these shops you will surelyfind the Györgytea products.   • Special Offers Want tobe immediately notified of the proposal and all discount Györgyteacampaign. The promotion is always held while supplies last, so youshould be in quick.
From the Earth 1.0.4 APK
A simple, but enjoyable mobile game tokillyour time and enjoy your time out. You have to tip whichcountrythe random Facebook users are from only by their photo.On Earth we should not judge people by their religion orskincolour. Let’s defeat our prejudice and realize that we all arefromthe same place, we have the same home: the Earth.So much fun! Try it!Internet connection is needed to play this game.
ConfCat 1.3.1 APK
Confcat is a system for any conference or event. It provides anadministration system with mobile and web apps for your conference.This is a showcase of ConfCat mobile app. Try it and visit our website to work with our team. Main features are: customised design,conference programme for multiple days, multiple halls, sponsors'logos, sending push messages, setting up own program, statisticsabout the favourited presentations, daily schedule by halls,integrated map with event location, speakers’ bio with photo.
Udvaronc for Messenger v1.0.1 APK
Facebook Messenger kiegészítő a hivatalos Udvaronc applikációhoz.Amikor egy ismerősödnek szüksége van rá, a saját udvaroncodsegítségével megdicsérheted, megsimogathatod, ezáltal növeli azönbizalmad az ún. „agytörzsi simogatás” által. A szocializációsorán az anyától való leszakadás után az intimitás igényünkátalakul és szükségünk van a társas érintkezés során arra, hogy atöbbiek észleljék, nyugtázzák jelenlétünket, elismerjenekbennünket. Ebből kinek többre, kinek kevesebbre van szüksége egynap. Ennek hiányában „kiszikkad az agytörzsünk”, probléma leszönértékelésünkkel és a motivációs szintünket is negatívanbefolyásolja. Ezen segít az alkalmazás."Facebook Messenger is theofficial auxiliary courtiers trading application. When a friendneeds it, using his own courtiers megdicsérheted, caress, therebyincreasing the confidence of the so-called. By "brainstem strokes."The socialization of the mother after falling behind our need forintimacy and transformation we need in the social interaction thatothers perceive, acknowledge our presence, recognize for us. Frommore than anyone, everyone needs less one day. In the absence of"kiszikkad the brain stem," and the problem will beönértékelésünkkel also negatively affect our motivation. This willhelp your application. "
Internet Hungary 1.4.1 APK
Internet Hungary Konferencia Az infokommunikációs piac legnagyobblétszámú és sokak szerint leginkább meghatározó szakmai rendezvényeaz Internet Hungary konferencia. A hivatalos Internet Hungary apphasználatával a konferencia teljes programját böngészheti. Ha azegyes előadásokat, fórumokat kedvencnek jelöli, az alkalmazás azokkezdése előtt értesítést küld. A konferencia összes előadójárólrövid jellemzést is olvashat. Az alkalmazás működéséhez Internetkapcsolat szükséges, mivel a program változása így nyomon követhető(pl. előadások csúszása technikai okok miatt). Ne törölje lemobiljáról az appot, mert automatikusan frissül a program akövetkező években is. A szervezők a programváltoztatás jogátfenntartják! Jó szórakozást! Internet Hungary conference Thelargest ICT market and is considered by many the most decisiveevent in the professional Internet Hungary conference. The officialapp for the use of Internet Hungary conference, you can browse theentire program. If the individual performances, marked as favoriteforums to give notice of the application before they start. Alsoread a short description of all the performers in the conference.Internet connection required for the application to function, so asto track changes in the program (eg. Performances due to the delayfor technical reasons). Do not delete the app from your mobile,because the program automatically updates the next few years. Theorganizers reserve the right to change the program! Have fun!
Evolution konferencia 1.3.2 APK
Evolution Konferencia A hivatalos Evolution app használatával akonferencia teljes programját böngészheti. Ha az egyes előadásokat,fórumokat kedvencnek jelöli, az alkalmazás azok kezdése előttértesítést küld. A konferencia összes előadójáról rövid jellemzéstis olvashat. Az alkalmazás működéséhez Internet kapcsolatszükséges, mivel a program változása így nyomon követhető (pl.előadások csúszása technikai okok miatt). Ne törölje le mobiljárólaz appot, mert automatikusan frissül a program a következő évekbenis. A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják! Jószórakozást! Evolution Conference The Evolution official app usinga full program of the conference, you can browse. If the individualperformances, favorite forums indicates, the application willnotify you before they start. Also read a short description of allthe performers in the conference. For the operation of the Internetconnection is required, so as to track changes in the program (eg.Due to the delay performances technical reasons). Do not delete theapp from your mobile phone, it automatically updates the program inthe coming years as well. The organizers reserve the right tochange the program! Have fun!
MS events 1.1.0 APK
JELEN VERZIÓ - a teljes publikáláselőttimeghívásos BÉTA verzió használatához MEGHÍVÓ szükséges.A MS events alkalmazás a Microsoft Magyarország általszervezettkonferenciák, workshopok és egyéb szakmai eseményekgyűjtőalkalmazása,lehetőség van az applikációban információt szerezni azeseményadatairól, időpont, stb. valamint a nyílt eseményekrearegisztráció is lehetséges.Az applikáció tartalmaz nyílt és zárt eseményeket is. Azárteseményekre csak az üzemeltető által összellítottlátogatóilistáról lehet regisztrálni.Az applikáció használata regisztráció köteles, azaz a bennelévőinformációk hozzájutásához személyes adatokat kell megadni,deminimálisan egy valós e-mailcímet.Főbb funkciók:- regisztráció eseményre,- emlékeztető előadások kezdési időpontjáról,- esemény naptár,- letölthető előadás anyagok,- szavazás,- kérdőív kitöltés,THIS VERSION - You needaninvite to use restricted BETA before publishing the fullversion.The MS application events organized by MicrosoftHungaryconferences, workshops and other professional events,collectingapplicationit is possible to get your application has information abouttheevent data, time, etc.. and the open events also possibletoregister.The application includes open and closed events. The closedeventsonly összellított by the operator can be registeredvisitorslist.The use of the platform registration shall be required, ortheinformation contained in it have access personal data, butaminimum of a valid e-mail address.Features include:- Registration event- A reminder performances start date of- Event calendar- Download presentation materials,- Vote- Questionnaire,
Vándorgyűlés APK
Innováció és trendek az elektrotechnikában -Innovatív utakonA hazai villamosipar egyedülálló 63. alkalommal megrendezésrekerülő szakmai rendezvényét a Magyar Elektrotechnikai EgyesületVándorgyűlés Konferencia és Kiállítást 2016. szeptember 14-16.között tartja a szegedi Hunguest Hotel ForrásbanInnovation and trends inelectrical engineering - Innovative roadsThe domestic electrical industry held 63 times a uniqueprofessional event in the Hungarian Electrotechnical AssociationVándorgyűlés Conference and Exhibition 2016, September 14 to 16.holds the resources between Szeged Hunguest Hotel
Loading...