1.0 / January 24, 2018
(4.5/5) (13)
Loading...

Description

Control touch - Smart accessibility. It's fast, it's smooth, andit's free.With Control touch - smart access, you can easily useyour Android smartphone. More convenient, you can quickly accessall of your favorite applications, games, settings and quickconversions. You can use the smart cleansing function to cleanrunning background applications, making your phone faster. Controltouch - smart access is also an ideal application for protectingphysical buttons (home button and volume button). It is very usefulfor large screen smartphones. 1. To enable the accessibilitycontrol you need Open my application> Turn on the Control touchkey 2. To use additional actions: Go to Settings>Accessibility> Services and turn on the Control touch key 3:usage: Swipe the Control touch film left, right, up, downInstallfunctions on the store next to the swipe down screenYou can alsouse the Control touch to access the Home screen, Recent screen, anduse the Back key. Just open the accessibility key menu and touchHome, Recent, Back to Action.To access your Notifications, open theAccessibility Key menu and touch Notifications. To control, openthe accessibility menu From here, you'll be able to do things liketurn Bluetooth on and off, use Wifi on and off, screen capture, andmore. Functionality of movie Control touch - smart access - Virtualhome button, easy touch to lock the screen, open the recent tasks-Virtual volume button, quick touch to increase the volume, holddown the volume to 0 and switch to vibrate mode- Frees up memory,one-touch speed- Easy touch to open favorite applications- Quicklyturn off the setting with 1 touch play ★ Turn on quick access inthe navigation keys - Power Popup- Virtual Back button- Open thenotification bar- WIFI- Bluetooth- Location (GPS)- Bell Mode (Bell,Vibration, Silence)- Rotate the screen- Increase volume- Airplanemode- Super bright flashlight- All applications on your computerCustomization: - You can change the background color with the coloryou like- You can change the brightness of the access controlkeyThank for use this Control touch - smart access app. Don’tforget rate app five star if you like it

App Information Control Touch - Smart Accessibility

 • App Name
  Control Touch - Smart Accessibility
 • Package Name
  com.assistive.controltouch
 • Updated
  January 24, 2018
 • File Size
  4.6M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Ứng Dụng Tết 2018
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
 • Google Play Link

Ứng Dụng Tết 2018 Show More...

Xem Tử Vi 2018 – Tử Vi Trọn Đời 1.0 APK
Nếu như năm 2017, 12 con giáp có những thành công nhất định thìsang năm 2018 sẽ là một năm đầy thăng trầm và biến động. Tuy nhiêncó những con giáp sẽ là khởi sắc lên nhiều và gặp nhiều may mắn nhưtuổi Tý, tuổi Tuất.Còn các con giáp khác sẽ như thế nào. Hãy cùngXem tử vi 2018 – tử vi trọn đời, ứng dụng xem tử vi chi tiết về cáclĩnh vực sức khỏe, công danh, tài lộc và tình duyên của 12 con giáptrong năm 2018 Mậu Tuất này thế nào nhé.Tử vi 2018 – tử vi trọn đờilà một ứng dụng chuẩn và cực đầy đủ cung cấp cho bạn thông tin vềtử vi của năm Mậu Tuất - 2018 ứng với tuổi của bạn như hạn vận tốtxấu tình duyên công danh sự nghiệp tài lộc ngày giờ xuất hành hợptuổi hợp làm ăn tuổi kỵ những việc nên làm những việc nên tránh...trong năm 2018. - Các thông tin trong Tử Vi Mậu Tuất 2018 mong rằngsẽ giúp các bạn có thể cải thiện các điều tốt tránh và giải cácđiều xấu giúp bạn có thể tiến thân thuận lợi trên con đường côngdanh sự nghiệp giải được hạn cho bản thân và người thân bạn bè...-Xem tử vi, vận mệnh 2018: Tuổi Tý Tuối Sửu Tuổi Dần Tuổi Mão TuổiThìn Tuổi Tỵ Tuổi Ngọ Tuổi Mùi Tuổi Thân Tuổi Dậu Tuổi Tuất TuổiHợiTử vi 2018 – Tử vi trọn đời : được ra đời dựa trên các kiến thứccủa KHOA HỌC TỬ VI, sẽ là một ứng dụng toàn diện và đầy đủ nhấtgiúp bạn hiểu rõ về tiền tài, vận hạn, cuộc sống của mình trongnăm. Xem tử vi là một môn khoa học phương đông, hoàn toàn khôngphải là bói toán vì được xây dựng trên học thuyết và kiến thức sáchvở, tử vi cho biết vận mệnh con người được xây dựng trên cơ sởtriết lý Kinh Dịch với các thuyết âm dương, ngũ hành, Can Chi… bằngcách lập lá số tử vi với Thiên bàn, địa bàn và các cung sao; căn cứvào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính để lý giảinhững diễn biến xảy ra trong đời người.Các thông tin nổi bật củaứng dụng xem tử vi 2018• Tử vi 12 con giáp- Thông tin chi tiết củamỗi con giáp như bản chất, bảng tương hợp tương khắc, sức khỏe, sựnghiệp và tài chính, tình duyên…• Tử vi trọn đời- Cung cấp cho bạnthông tin bình giải chi tiết về cuộc sống, tình duyên, gia đạo côngdanh, tuổi hợp làm ăn, lựa chọn vợ chồng, ngày giờ xuất hành hợpnhất, diễn tiến từng năm…• Xem ngày tốt xấu- Xem thông tin về ngàytốt xấu, giờ hoàng đạo- Tra cứu thông tin ngày âm dương• Xem saocoi hạn- Với những thông tin về năm sinh và giới tính- Ứng dụng sẽcung cấp cho bạn thông tin về tuổi, hạn, sao, cung, mệnh- Thông tinvề bình sao, bình hạn, màu sắc (màu tương sinh và màu tương khắc)và thông tin về ngũ hành nạp âm tương khắcVui lòng để lại lời bìnhluận và đánh giá của bạn cho " Xem Tử Vi 2018 – Tử Vi Trọn Đời ",sự cổ vũ của bạn là động lực lớn để chúng tôi tiếp tục hoàn thiệnsản phẩm ngày càng tốt hơn nữa!If in 2017, 12 animal had certainsuccess, then into 2018 will be a year full of ups and downs andvolatility. However with the borders would be remarkably better andluck as Rat, Dog.Zodiac also other will like. Let's See horoscope2018 - Lifetime horoscope, horoscopes application details on thefields of health, fame, fortune and the love of the 12 animal in2018 how this Mau Tuat offline.Horoscope 2018 - horoscope lifetimeis a standard application and very complete give you informationabout the horoscope of the year Mau Tuat - 2018 corresponding toyour age as limited transport good and bad of love a career fortunedate and time of exodus of age-old business hydrophobic what to do... what to avoid in 2018.- The information in Astrology Mau Tuat2018 hoping that will help you to improve the good thing to avoidand solve the bad things that you can carry yourself convenientlyon the way of a career award is limited to yourself friends andrelatives ...- View horoscopes, fortunes in 2018: Age Rat Ox TigerAge Age Age Ram Age Dragon Snake Horse Goat Monkey Rooster DogPigHoroscope 2018 - Horoscope for life: being born based on theknowledge of scientists from the VI, will be a comprehensiveapplication and most complete help you understand money, whichlimited his life in year. Horoscopes is a science of the east,completely not the divination because it was built on the theoryand knowledge of books, horoscope said human destiny is built onthe basis of the philosophy of the I Ching with the yin and yang,the five elements, Can Chi ... by creating horoscopes with Goddesk, localities and the provision stars; based on hour, day, monthand year of birth according to the lunar calendar, and gender toexplain the events happen in our lifetime. The information featuredapplication horoscopes 2018 • Horoscopes 12 borders - Details ofeach Zodiac as nature, table compatibility restraint, health,career and finances, the love ...• Horoscopes for life - Providesyou with detailed information about the average life of love, inthe name of religion, age of business, choosing spouses, date andtime of exodus consolidation and progress each year ...• See goodday bad - View information on good and bad days, hours zodiac- Lookup information day lunisolar• See stars considered term - Forinformation on the year of birth and gender- The app will give youinformation on age, term, stars, bows, par- Information on theaverage star, average term, the color (color mutual restraint andcolor) and information about the loaded sound Five restraintPleaseleave a comment and your rating for 'horoscopes 2018 - AstrologyLifetime ", your encouragement is a great motivation for us tocontinue to improve our products better and more!
Control Touch - Smart Accessibility 1.0 APK
Control touch - Smart accessibility. It's fast, it's smooth, andit's free.With Control touch - smart access, you can easily useyour Android smartphone. More convenient, you can quickly accessall of your favorite applications, games, settings and quickconversions. You can use the smart cleansing function to cleanrunning background applications, making your phone faster. Controltouch - smart access is also an ideal application for protectingphysical buttons (home button and volume button). It is very usefulfor large screen smartphones. 1. To enable the accessibilitycontrol you need Open my application> Turn on the Control touchkey 2. To use additional actions: Go to Settings>Accessibility> Services and turn on the Control touch key 3:usage: Swipe the Control touch film left, right, up, downInstallfunctions on the store next to the swipe down screenYou can alsouse the Control touch to access the Home screen, Recent screen, anduse the Back key. Just open the accessibility key menu and touchHome, Recent, Back to Action.To access your Notifications, open theAccessibility Key menu and touch Notifications. To control, openthe accessibility menu From here, you'll be able to do things liketurn Bluetooth on and off, use Wifi on and off, screen capture, andmore. Functionality of movie Control touch - smart access - Virtualhome button, easy touch to lock the screen, open the recent tasks-Virtual volume button, quick touch to increase the volume, holddown the volume to 0 and switch to vibrate mode- Frees up memory,one-touch speed- Easy touch to open favorite applications- Quicklyturn off the setting with 1 touch play ★ Turn on quick access inthe navigation keys - Power Popup- Virtual Back button- Open thenotification bar- WIFI- Bluetooth- Location (GPS)- Bell Mode (Bell,Vibration, Silence)- Rotate the screen- Increase volume- Airplanemode- Super bright flashlight- All applications on your computerCustomization: - You can change the background color with the coloryou like- You can change the brightness of the access controlkeyThank for use this Control touch - smart access app. Don’tforget rate app five star if you like it
Magic Video - Video Beauty Effect 1.0 APK
Magic video - video beauty effect is the best video editor, it canhelp you create a great music video. You can create instant magicmovies with powerful music functions. Get more like with the musicvideo function.Magic video - video beauty effect is the best videoeditor and composer with effects and music for Musically. WithMagic video - video beauty effect, you can easily add magic spelleffects, mixed effects, stickers, emoticons, frames and music tovideos. Add effects & music to photos, make photos to videos.Magic video - video beauty effect is the best free video editor andeffects editor for Youtube / Music / Instagram.Magic video - videobeauty effect allows you to add fun emoji stickers on your videos.300 stickers to make your videos more lively. If you like animals /emojis / hearts You can choose them on your beauty videomagic.Magic video - video beauty effect, you can easily edit videoand make the photos be magic beauty. Magic video - video beautyeffect is the hottest video creator to create great videos and withMagic video - video beauty effect you can share beautiful videoswith your friends. There are lots of fun features for you likemagic movie effects / great filters / hot music / A variety ofbackgrounds. Key Features of Magic video - video beauty effect ●Edit video with the best video effects● Surprise your friends withthe best combination of effects● Add stickers and emoticons tovideos or images.● Video editor with audio to synchronize funlips.● Make photos to videos with music.● Decorate your video orphoto with frames to edit your video.● Create a single video withthe image, like a gif.● Many rates are supported, such as 1: 1, 4:5.● Choose the background you like for your video or image● Previewyour video or photo editing in real time● Share live video onsocial networking sites.Thank you for downloading and using ourMagic video - video beauty effect application. If you have anyquestions, please email us for further application improvementteam, and also do not forget to rate Magic video - video beautyeffect this video 5 stars if you like offline
Đếm ngược Tết – Đếm Ngược Tết Mậu Tuất 1.0 APK
Đếm ngược Tết 2018 là một ứng dụng dễ sử dụng, miễn phí mà nhắc nhởbạn về những sự kiện quan trọng trong cuộc sống của bạn đặc biệt làdịp tết mậu tuất 2018Tết âm lịch là một dịp lễ quan trong nhất củamỗi người dân việt nam và một số quốc gia đông á, chính vì vậy màtất cả mọi người đều hồ hởi chờ đợi đến tết để được xum họp cùngvới gia đình nghỉ ngơi và vui chơi sau 1 năm làm việc, Cùng nhìnlại xem năm vừa qua đã làm được gì và những dự định trong nămtới.Ứng dụng đếm ngược tết Mậu tuất 2018 của chúng tôi được hoànthành để cho những ai muốn biết được rằng còn bao ngày nữa sẽ tớitết âm lịch Mậu tuất 2018. Ứng dụng đếm ngược tết Mậu tuất 2018 vớithiết kế giao diện đơn giản và bắt mắt, ứng dụng này sẽ giúp bạnbiết được tết và các ngày lễ khác khi nào tới, Bạn cũng có thể càiđặt lại hình nền cho ứng dụng đếm ngược tết này và cài đặt sự kiệncho ứng dụng. Ngoài ra bạn có thể cài đặt widget của ứng dụng rangoài màn hình để theo dõi được dễ dàng hơn thời gian đếm ngược cònbao nhiêu ngày nữa Sau đây là một số tính năng của ứng dụng đếmngược Tết Mậu tuất 2018- Tất cả các sự kiện của bạn bây giờ đượclưu trữ trong một cái nhìn duy nhất.- đẹp Lịch Xem để theo dõi sựkiện tốt hơn.- Nhập sự kiện từ Facebook và Calendar.- nhập và theodõi tất cả các ngày lễ công cộng cho hơn 50 quốc gia.- Chọn giữahàng chục chủ đề ứng dụng đẹp.- lặp lại sự kiện và các tùy chọnthông báo tiên tiến.- Tùy chỉnh các sự kiện với bộ sưu tập tuyệtvời của miếng dán.- Sao lưu và liên tục chia sẻ sự kiện với nhiềuthiết bị (tùy chọn Premium).- HD Widget chủ đề.2018 New Yearcountdown is a user-friendly app, free that remind you of theimportant events in your life especially 2018 Tet Mau TuatLunar NewYear is a celebration most important of every citizen Vietnam andsome East Asian countries, so that all people are eagerly waitingfor the festival to be reunited with his family business and funafter 1 year of work, the same look back and see the past year havedone nothing and intentions for the coming year.Tet Mau countdownapp survivorship Our 2018 was completed to give those who want toknow that there many more days coming Lunar New Year 2018 Mausurvivors.App countdown Tet Mau survivors in 2018 with interfacedesign is simple and eye-catching, this app will help you know theNew Year and other holidays when the next, you can also install thewallpaper application count reverse this festival and eventsettings for the application.Alternatively you can install thewidget of the application out of the screen to keep track easiertime counting down how many days Here are some of the features ofthe app countdown survivorship Tet 2018 - All your event now storedin a single view.- Beautiful Calendar View to track better event.-Enter the event from Facebook and Calendar.- enter and track allpublic holidays for more than 50 countries.- Choose between dozensof beautiful themes application.- repeating events and advancednotification options.- Customize the events with great collectionof stickers.- Backup and continuity share events with multipledevices (optional Premium).- HD Widgets theme.
Hình Nền Động Pháo Hoa 2018 – Hình Nền Pháo Hoa 1.0 APK
Giây phút được mong đợi nhất trong mọi lễ hội và sự kiện kỷ niệmđếm ngược tết chắc chắn là là được ngắm nhìn pháo hoa chúc mừng nămmới. Bây giờ bạn có thể thưởng thức trong pháo hoa trên màn hìnhđiện thoại của bạn. Chỉ cần tải về Hình nền động pháo hoa 2018 -hình nền pháo hoa và xem hình ảnh pháo hoa chuẩn trên màn hình củabạn tất cả các thời gian. Pháo hoa đẹp bùng nổ trong một đêm trờitối sẽ trông tuyệt vời trên màn hình của bạn.Hình nền động pháo hoa2018 - hình nền pháo hoa là ứng dụng mới nhất cho điện thoại diđộng của bạn. Hình nền động pháo hoa 2018 - hình nền pháo hoa làmột trải nghiệm đẹp nhất! Các màu sắc của pháo hoa trong sự im lặngvà bóng tối của đêm sẽ lấn át màn hình của bạn. Những khoảnh khắcđẹp nhất của pháo hoa được chụp đặc biệt cho bạn và bạn có thể nhìnthấy chúng nếu bạn thiết lập các hình nền đẹp sống. Có một màn pháohoa lộng lẫy. Tải về Hình nền động pháo hoa 2018 - hình nền pháohoa và trang trí màn hình của bạn một cách tốt nhất có thể. Hãy xemxét một số pháo hoa ngoạn mục nhất từ khắp nơi trên thế giới.Mànhình điện thoại của bạn sẽ trở nên sống động với rất nhiều màu sắcrực rỡ, , làm cho chúng ta hạnh phúc và cảm nhận được không khí Tếtsắp tới. Cách thức cài đặt ứng dụng Hình nền động pháo hoa 2018 -hình nền pháo hoa•Tải về ứng dụng Hình nền động pháo hoa 2018 -hình nền pháo hoa• Chạm một lần để xem trước các hình ảnh nền vàgiữ để thiết lập các hình nền sống.• Thiết lập làm hình nền hoặcmàn hình tiết kiệm.• định hướng ngang được hỗ trợ đầy đủ cho tất cảcác hình nền HD.• hình nền miễn phí tương thích với 99% các thiếtbị di động.• Tối ưu hóa việc sử dụng pin, chế độ ngủ được hỗtrợ.Cám ơn các bạn đã sử dụng ứng dụng Hình nền động pháo hoa 2018- hình nền pháo hoa của chúng tôi và đừng quên đánh giá ứng dụnghình nền pháo hoa này 5 sao nhé !The most anticipated moments inall festivals and events celebrating New Year countdown iscertainly being watched fireworks happy new year. Now you can enjoythe fireworks on your phone screen. Just download Wallpaper 2018fireworks - fireworks background fireworks and view images on yourscreen standards all the time. Beautiful fireworks exploding in adark night sky will look great on your screen.2018 animatedwallpaper fireworks - Fireworks wallpaper is the latest app foryour mobile phone. 2018 animated wallpaper fireworks - Fireworkswallpaper is a most beautiful experience! The colors of thefireworks in the silence and darkness of night will overwhelm yourscreen. The best moments of the fireworks were taken specificallyfor you and you can see them if you set the beautiful livewallpaper. There is a magnificent fireworks display. DownloadWallpaper 2018 fireworks - Fireworks wallpaper and decorate yourscreen in the best way possible. Consider some of the mostspectacular fireworks from around the world.Your phone screen willcome alive with lots of bright colors,, makes us happy and feel aircoming New Year. How to install apps Wallpaper 2018 fireworks -Fireworks wallpaper • Download Application Wallpaper 2018 fireworks- Fireworks wallpaper• Tap once to preview the background image andhold to set the live wallpaper.• Set as wallpaper or screen saver.•horizontal orientation is fully supported for all HD wallpapers.•free wallpapers compatible with 99% mobile devices.• Optimizedbattery usage, supported sleep mode.Thank you for using the appWallpaper 2018 fireworks - Fireworks wallpaper and do not forgetour assessment wallpaper app this 5 star light fireworks!
Xin Chữ Ngày Tết – Xin Chữ Mậu Tuất 1.0 APK
Xin chữ ngày tết là phong tục tốt đẹp vẫn được giữ gìn tại đất nướcta, một đất nước có truyền thống hiếu học, trọng thầy, trọngchữ.Mỗi đợt Tết đến xuân về, người dân – không kể già trẻ, gái trai– thường đi xin chữ treo trong nhà.Giống như câu nói “Nét chữ, nếtngười”, con chữ không chỉ dùng để diễn đạt tư tưởng, mà còn giúpbày tỏ tấm lòng, bộc lộ tính cách.Người được mọi người xin chữ làbậc nho sĩ, thầy đồ, thầy giáo học rộng biết nhiều, viết chữ đẹp,lại có tiếng hiền tài, đức độ. Đi xin chữ, người ta cũng mong đượchưởng phúc, được hưởng tiếng thơm của người cho chữ nữa.Tùy vào cátính, nghề nghiệp và lứa tuổi của mỗi người, mà những chữ được xincũng khác nhau.Người đi học thường xin chữ Tài, Đăng Khoa. Ngườibuôn bán, kinh doanh thường xin chữ Phát, Lộc, Tín. Người muốn rènkhả năng chịu đựng xin chữ Nhẫn; người cầu thành công xin chữ Đạt,Thành.Ứng dụng xin chữ ngày tết 2018 này sẽ giúp bạn giải quyếtnhững vấn đề trên. Ứng dụng với nhiều câu chữ hay sẽ giúp bạn xinđược câu đối hay con chữ linh thiêng như ý, Các bạnh có thể dùng đểlàm hình nền điện thoại cũng như chia sẻ tới bạn bè những câu chữhay cho mùa xuân vui vẻ Ngoài ra các bạn có thể tùy chỉnh hình nềncâu chữ, tùy chỉnh font và màu chữ cho phù hợp với sở thích phongtục nơi mình sốngChúc các bạn sang năm mới có nhiều niềm vui, ankhang thịnh vượng, Đừng quên đánh giá cho ứng dụng cho chúng tôi 5sao nhéPlease digit day festival is nice custom is preserved in ourcountry, a country with a tradition of academic excellence, theteacher, key words.Every Tet to spring on people - regardless ofage, girls and boys - often begging letters hanging in thehouse.Like saying "Stroke, streak person", the word used to expressnot only ideas, but also to express the heart, revealingpersonality.People are people apply for letters is the degreescholars, master map, the teacher knows more educated, beautifulwriting, the famous talented, virtuous. Begging letters, we alsolook forward to enjoying happy, enjoying the fame of the wordanymore.Depending on your personality, profession and age of eachperson, but the word is applying also differ.People often ask forletters attendance Tai Dang Khoa. Traders, business often ask forletters Phat Loc, Tin. Who want to apply for forging tolerance ofpatience; Successful people ask landowners bridge,Thanh.Application please letters Tet 2018 will help you to solvethe above problems.Applications with wording or will help youobtain couplets or sacred letters like that, the wheels can be usedto make phone wallpaper, as well as share these words to a friendor for spring funAlso you can customize the background image orslogan, custom fonts and colors to suit your preferences customaryplace to liveI wish you the new year with much joy, prosperity, Donot forget to evaluate the applications for our 5 star light
Camera Tết - Khung Hình Ngày Tết 1.0 APK
Hòa theo không khí Xuân Mậu Tuất 2018. Chúng tôi vui mừng được mangđến cho các bạn một ứng dụng chụp ảnh mang phong cách ngày Tếtnguyên đán của dân tộc. Ứng dụng camera Tết này sẽ giúp bạn có đượcnhững bức hình đẹp nhất vào ngày tết. Với ứng dụng camera tết nàysẽ giúp bạn có những khung hình ngày tết thật ddpj và bạn có thẻ sửdụng nó để ghép vào các bức ảnh của bạn. Thật tuyệt với với ứngdụng Chụp hình Camera tết phải khôngCamera tết tự động nhận dạngkhuôn mặt và Ghép hình ngay trên màn hình Camera - Độc đáo và hoàntoàn khác biệt. Giúp người dùng có một trải nghiệm mới đầy thú vịkhi chụp ảnh. Camera tết là ứng dụng do người Việt tạo ra và dànhcho người Việt nhân dịp Tết Nguyên Đán. Với các hình ghép rất sinhđộng và đặc trưng của văn hóa Việt Nam mang nhiều ý nghĩa vui vẻ vàmay mắn.Cách sử dụng Camera Tết – Khung hình ngày xuân Chọn 1 bứcảnh hoặc một selfie từ thư viện điện thoại của bnaj và sử dụng hìnhảnh sang trọng để trang trí nóChép một hình ảnh với máy ảnh của bạnvà áp dụng một khung ảnh mát mẻ và đẹp nhấtXoay, Quy mô, phóng to,thu nhỏ hoặc kéo hình ảnh để phù hợp với khung hình như bạnthíchChọn các khung hình đẹp để tạo ảnh nền cho bức ảnh của bạn Lưuhình ảnh mới của bạn và chia sẻ nó đến bạn bè và người thân củabạnCám ơn các bạn đã sử dụng ứng dụng Camera Tết của chúng tôi. Hãyđể lại những đánh giá tốt cho ứng dụng nếu bạn thích nó nhéHoa XuanMau Tuat air under 2018. We are delighted to bring to you aphotography app style Tet days of the nation. Tet camera app willhelp you get the best images to date of the festival. With Tetcamera app will help you with the truth ddpj Tet frames and you canuse it to transplant into your photos. It's great for the festivalCamera Capture application must notTet camera automaticallyrecognizes the face and right on the screen Puzzle camera - Uniqueand completely different. Helps users with an exciting newexperience while taking pictures. New Year's camera app created byVietnamese and Vietnamese for the occasion of the Lunar New Year.Jigsaws with very vivid and cultural characteristics of Vietnammeaningful fun and good luck. How to Use Camera Festival - Framespring Select one photo or selfie from the gallery of your phoneand use images bnaj luxury to decorate itCopy a picture with yourcamera and apply a cool photo frame and most beautifulRotate,scale, zoom in, zoom out or drag the image to fit the frame as youlikeChoose beautiful picture frame to create a background image foryour photosSave your new picture and share it to your friends andyour loved onesThank you for using the Camera application on ourFestival. Please leave a good review if you like the application toit
Video Selfie Maker - Selfie Video With Music 1.0 APK
This is the most fun video maker with music. With fun animate videomusic, you can instantly transform an everyday moment into acreative video with awesome visual effects. you can create coolselfie videos with music never before seen real-time effects.Beautiful video with music, selfie video, video filters with music,glitch art,edit video and create your own video.Why should you usethis video selfie maker – selfie video with music app? Some validreasons for this video editor- Feel boring about the video that thesystem camera shot? - Don't feel satisfied with your skin or facein your video?- Hope to shoot more beautiful movie for yourchildren or parent or lover?- Want to apply nice effects to yourselfie video like you did to your photograph?Video selfie maker –selfie video with music is a professional video maker , whichenables, you to add some mesmerising effects to your video withnumerous options in store. Choose a effect of your choice and amusic in gallery to maker selfie video, explore various bokeheffects and other effects like blur, negative, sharp,vignette,glitch art,vintage filter etc., to make your videoappealing, using this video selfie maker – selfie video with musiccreator. Also, explore various video filters options, so as to makeyour video worth shareable among your friends. Want to make yourvideo special, by adding some stunning video effects and videofilters to it? Then video selfie maker – selfie video with musicapp is the ideal video maker with music to do so. Make beautifulvideo selfie with music ,This is one of the best video maker apps,add music to video, beautiful video, glitch art, cool videoeffects.More option of video selfie maker – selfie video withmusic- Create videos with creative effects and filters, such asslow motion, time lapse, and hyper speed.- Discover exciting newmusic and artists.Video beautiful vintage filter video specialeffects glitch video cool video effects effects for videos filtersfor videos retro filter.- Here funimation create more usage of thisvideo.By using this app make beautiful video.- Lots of filters:more than 40 amazing filters for you to choose, such as Skin Beautyfilters and Instagram Filters: 1977, RISE, HUDSON, VALENCIA,SIERRA, HEFE, NASHVILLE,cool video effects.- Collaborate withfriends and people from around the world with the unique duetfunction.- Share videos directly to Facebook, Instagram, and othersocial media networks.- Create selfie video using video filters,video effects and glitch art.- Add more filter like vintage filter,sepia filter, overlay filter, video special effects,retrofilter,etc.- Save videos privately so only you can see them,glitchart.- Funimate boasts more than 15 video effects. Use music overvideo - Here we have video filters for instagram,video filterchanger,video filter converter.- Retro filter are also most usedfeature of this 3d video maker and video filter, cool videoeffects.- Let your creativity go wild, there is an effect for everyoccasion. You will be amazed how creative and fun the results are.-Real-time filter: the effect is applied to the movie duringrecording, no need to do post-processing after film created. So itis very simple to use, just like adding filters to a photo, soeasy!- Smaller file size: the size of video file is smaller thanother video apps, consume less memory storage of SD card.Thank youfor using the selfie video with music app - selfie video recordingwith music. Do you have any questions please email to us so we canassist you
Loading...