/ July 3, 2019
(3.5/5) (1936)
Loading...

Description

Få enda mer ut av ditt medlemskap! Med appen har du medlemskort,kuponger og alle de fordelene du har som Coop medlem letttilgjengelig. Kupongene aktiverer du i appen og rabatten trekkesautomatisk fra når du skanner medlemskortet ditt i kassen, og medappen kan du nå få enda flere tilbud. I tillegg får du 11%medlemsbonus på frukt og grønt hos Obs og Extra. Get even more outof your membership! With the app you have membership cards, couponsand all the benefits you have as Coop member readily accessible.The coupons enable the app and the discount is automaticallydeducted from when you scan your membership card at checkout, andwith the app you can now get even more offers. In addition, you get11% membership bonus of fruit and vegetables by Note and Extra.

App Information no.coop.members

no.coop.members Version History

Select no.coop.members Version :
 • 2.3.25 (58)
 • 1.3.4 (8)
 • no.coop.members 2.3.25 APK File

  Publish Date: 2018 /10/9
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 6.9 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: be19e04dab25fb746c1ffe989184135d00f0ac83
  APK Signature: 3c207d201394ca92b64abf03b4bcb2a3ecfde97c
 • no.coop.members 1.3.4 APK File

  Publish Date: 2016 /2/29
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 4.5 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 138504fe968a54070ea089095d42ed97a0f5a3d0
  APK Signature: 3c207d201394ca92b64abf03b4bcb2a3ecfde97c

Coop Norge Show More...

no.coop.members APK
Coop Norge
Få enda mer ut av ditt medlemskap! Med appen har du medlemskort,kuponger og alle de fordelene du har som Coop medlem letttilgjengelig. Kupongene aktiverer du i appen og rabatten trekkesautomatisk fra når du skanner medlemskortet ditt i kassen, og medappen kan du nå få enda flere tilbud. I tillegg får du 11%medlemsbonus på frukt og grønt hos Obs og Extra. Get even more outof your membership! With the app you have membership cards, couponsand all the benefits you have as Coop member readily accessible.The coupons enable the app and the discount is automaticallydeducted from when you scan your membership card at checkout, andwith the app you can now get even more offers. In addition, you get11% membership bonus of fruit and vegetables by Note and Extra.
Coop Litt Ditt 2.0.2 APK
Coop Norge
Coop er en paraplykjede innenfor dagligvaresektoren og driver i dagca 820 dagligvarebutikker innenfor kjedekonsepter: Coop Obs!, CoopExtra, Coop Prix, Coop Mega og Coop Marked. Coop driver ogsåfaghandelsprofiler som Coop Elektro og byggevarehus innenforkjedekonseptene Coop Obs Bygg, Coop Extra Bygg og CoopByggmix.Coop eies av kundene selv gjennom deres medlemskap i et av ca 100samvirkelagene i Norge. Per i dag har Coop 1,35 millionermedlemmer/medeiere. Samvirkelagene er organisert ifellesorganisasjonen Coop Norge SA som de eier, og somadministrerer og drifter alle felles oppgaver for den samledevirksomheten.Med Coop Android appen finner du kundeaviser, tilbud og kampanjersamt informasjon om deler av vårt sortiment. Appen inneholder ogsåinformasjon om alle butikkene.English:Coop is a large retail operator in Norway and has nearly 1.000stores.With Coop's Android app you will find all the current catalogs,offers and promotions and information about part of our productrange. The app also contains information on all stores.Coop is anumbrella brand within the retail sector and operates approximately820 retail stores within the chain concepts: Coop Note, Coop Extra,Coop Prix, Coop Mega Coop Market. Coop also runs specialistprofiles Coop Electrical and building materials stores within thechain concepts Coop Obs Construction, Coop Extra, Coop Constructionand Byggmix. Coop is owned by the customers themselves through their membershipin one of about 100 co-operative societies in Norway. As of today,Coop 1,350,000 members / co-owners. Co-operative societies areorganized in public organization Coop Norway SA as the owner, andthat manages and operates all common tasks for the overallbusiness. With Coop Android app locate the client newspapers, deals andpromotions as well as information about parts of our range. The appalso contains information about all the shops. English:Coop is a large retail operator in Norway and has nearly 1,000stores.With Coop's Android app you will find all the current catalogs,offers and promotions and information about part of our productrange. The app also contains information on all stores.
Obs Bygg Vareskanner 1.1 APK
Coop Norge
Obs Bygg Vareskanner er en app som viser informasjon om produktenesom er tilgjengelig i våre butikker når du skanner produktetsstrekkode.Note Building Product Scanner is an app that displaysinformation about the products available in our stores whenscanning the product's barcode.
Loading...