/ October 21, 2013
(0/5) ()
Loading...

Description

Ett litet enkelt program som rättar stryk- och europatips som ärgjorda med dataprogram. Du ser de bästa raderna vid aktuellaresultat och vilka matcher som ev. är fel.Maila Egna rader-filenmed enkelrader och du kan rätta raderna med programmet. System kaninte konstrueras eller spelas med programmet, bara rättas. Mer infofinns på www.copema.se/appinfo.A small, simple program thatnotifies ironing and europe tips that are made with computerprograms. You see the best lines in the current results and whichmatches possible. is wrong.Mail Personal lines file with simplelines and you can correct the lines of the program. The system cannot be constructed or played with the program, just corrected. Moreinfo at www.copema.se / appinfo.

App Information Copematips

Copéma Show More...

Copematrav APK
Copéma
System för V86, V75, V65, V64 och V5 som är gjorda med program frånCopéma kan rättas med appen. Se även www.copema.se.System for V86,V75, V65, V64 and V5 that are made with software from Copema can becorrected with the app. See also www.copema.se.
Copéma Travsystem APK
Copéma
Med appen kan du göra flerkupongsystem för V86, V75, V65, V64, V5och V4. Förebilden är Copémas PC-program för travspelen. Denbegränsade skärmytan i en telefon gör att de allra flestafunktionerna från PC-programmen har tagits bort. Du kan väljaABC-hästar, sätta krav på antalen ABC och sätta två ABC-villkor.Redan det ger dig stora fördelar jämfört med enkupongsystem.Om duhar Copémas PC-program känner du igen dig och kan använda appenutan instruktioner. Utförlig bruksanvisning finns påwww.copema.se.Ett tips för att underlätta hanteringen och specielltifyllandet av atg-kupongerna är att även ha papper och penna tillhands eller samarbeta med någon som också har Android.With the app,you can do more coupon system for V86, V75, V65, V64, V5 and V4.The model is Copémas PC software for trotting games. The limitedscreen space in a phone allows the vast majority of functions fromPC applications were removed. You can choose ABC horses, puttingdemands on the numbers of ABC and ABC put two conditions. Alreadyit gives you great advantages over enkupongsystem.If you haveCopémas PC software you will recognize you and can use the appwithout instruction. Detailed instructions are available onwww.copema.se.A tip to facilitate management and especially thecompletion of the ATG coupons is to also have a pen and paperhandy, or work with someone who also has Android.
Copematips APK
Copéma
Ett litet enkelt program som rättar stryk- och europatips som ärgjorda med dataprogram. Du ser de bästa raderna vid aktuellaresultat och vilka matcher som ev. är fel.Maila Egna rader-filenmed enkelrader och du kan rätta raderna med programmet. System kaninte konstrueras eller spelas med programmet, bara rättas. Mer infofinns på www.copema.se/appinfo.A small, simple program thatnotifies ironing and europe tips that are made with computerprograms. You see the best lines in the current results and whichmatches possible. is wrong.Mail Personal lines file with simplelines and you can correct the lines of the program. The system cannot be constructed or played with the program, just corrected. Moreinfo at www.copema.se / appinfo.
Copema Toto APK
Copéma
Fintoto-tiedoston tarkistusFintoto file is scanned
Copema Supertoto APK
Copéma
Med appen kan man rätta system som är gjorda med Copema Supertoto,göra systemet med datorn och rätta med telefonen.Lägg med textfilenmed raderna, filen som laddas upp till spelbolaget (*.txt), sombilaga i mail.Spara bilagan i telefonen.Öppna appen, läs in filenoch rätta systemet.With the app you can inform the system that aremade with Copema Supertoto, render the computer and fix thephone.Add the text file with the lines, the file is uploaded to thegaming company (. Txt), as an attachment to email.Save theattachment to your phone.Open the app, read the file and fix thesystem.
Loading...