4.5.0 / December 26, 2017
(4.5/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

מַשְְׁעֵן הוא מושב במישור החוף הדרומי, ליד העיר אשקלון, המשתייךלמועצה אזורית חוף אשקלון. היישוב הוקם בשנת 1949 על ידי עוליםמתימן.Msan is the seat of the southern coastal plain near the cityof Ashkelon, belonging to the Ashkelon Coast Regional Council. Thesettlement was established in 1949 by immigrants from Yemen.

App Information co.pushapp.mishan

 • App Name
  co.pushapp.mishan
 • Package Name
  co.pushapp.mishan
 • Updated
  December 26, 2017
 • File Size
  35M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  4.5.0
 • Developer
  תנועת המושבים בישראל
 • Installs
  0+
 • Price
  Free
 • Category
  News & Magazines
 • Developer
 • Google Play Link

תנועת המושבים בישראל Show More...

co.pushapp.kfaryovel 4.5.0 APK
יוּבַל הוא מושב באצבע הגליל, הנמצא בין מטולה וקריית שמונה, בסמוךממזרח לנחל עיון. המושב נקרא על שם יובלי הירדן הסמוכים, ובזיקה לשמהשל העיר המקראית אבל בית מעכה, המזוהה בתל הסמוך ליישוב ממערב. המושבשייך למועצה האזורית מבואות החרמון.Tributary is the seat of theUpper Galilee, which is located between Metula and Kiryat Shmona,near the east river study. Seat is named after the nearby JordanRiver tributaries, and in connection with the name of the biblicalcity Abelbethmaachah identified mound near the settlement of thewest. Seat belongs to the Regional Council outskirts of MountHermon.
co.pushapp.meona 4.5.1 APK
מעונה הנו מושב חקלאי ,בעל נוף גלילי הררי ירוק, עוצר נשימה, הנמצאבגליל המערבי, סמוך לעיר מעלות תרשיחא, ונמצא בתחומי המועצה האזוריתמעלה יוסף המושב משתרע על שטח של כ-720 דונמים ונצא בגובה של כ- 500מ' מעל פני הים.מעונה משמש כמרכזה של המועצה. מוסדות החינוך, הפורמאליובלתי פורמאלי, נמצאים בשטחו – בית ספר יסודי, מרכז תקשוב, מרכזלמידה, ספריה, והמתנ"ס האזורי המרכז את פעילות הנוער והקהילה במועצהכולה.במושב מעונה חיות מעל ל- 200 משפחות והוא נחשב למושב צעיר דינאמיותוסס, חיי הקהילה במושב והקרבה למוסדות החינוך הממוקמים ממש בשטחהמושב עצמו, ממקמים את הישוב כמקום אידיאלי לחינוך ילדים ולחיי משפחהברמת איכות חיים גבוהה במיוחד.זמני נסיעה: 2 דק' ממעלות, 8 דק' מכפרורדים, 15 דק' מצומת כברי, 20 דק' מנהריה.Agricultural session isafflicted with a green hilly Galilee landscape, breathtaking,located in the Western Galilee, near the town of Maalot Tarshiha,and is within Ma'ale Yosef Regional CouncilSeat covers an area of​​720 acres and go at an altitude of 500 m above sea level.CentralSun afflicted Council. Educational institutions, formal andinformal, are in the territory - an elementary school, ICT center,learning center, library, and community center in the central areaof ​​youth and the entire community council.Live answering seatover 200 families and is considered the seat a young dynamic,vibrant, community life and sacrifice seat educational institutionslocated right seat area itself, placing the community as the idealplace for education of children and family life at the level ofquality of life in particular.Travel time: 2 min degrees, 8 minutesfrom the village of Roses, 15 minutes from Kabri Junction, 20minutes from Nahariya.
co.pushapp.evenmenahem 4.5.0 APK
אֶבֶן מְנַחֵם הוא מושב ישראלי של תנועת המושבים בגליל המערבי, הממוקם6 ק"מ צפונית למעלות-תרשיחא בגובה של כ־620 מטר מעל פני הים.אוכלוסיית היישוב מונה כ־300 נפשות. שייך למועצה אזורית מעלה יוסף.אבן מנחם הוקם בשנת 1960 על אדמות הכפרים תרביחא ונבי רובין, על ידייוצאי ארצות צפון אפריקה. הכפר נקרא על שמו של ארתור מנחם הנטקה, אחדמראשי תנועת הציונות בגרמניה. ליד אבן מנחם נמצא חניון הסרנים (חניוןנו"י) על שם הסרנים ניר זהבי ויפתח עין שנפלו במבצע שלכת. אנשי המושבמתפרנסים בעיקר מחקלאות מטעים נשירים: אפרסק, נקטרינה, שזיפים,תפוחים. כמו כן קיימים משקים לשיווק ביצים לתנובה. במושב קיימות בקתותאירוח פרטיות. בנוסף קיימים יקבי בוטיק, מכולת, שדות פטל ודובדבןלקטיף עצמי.Abn Mnhm is an Israeli moshav movement of the seats inthe Western Galilee, located 6 km north of Ma'alot Tarshiha at analtitude of about 620 meters above sea level. The population of thecommunity consists of about 300 people. Belongs Ma'ale YosefRegional Council. Even Menachem was established in 1960 lands ofTarbikha and Nebi Rubin, by immigrants from North Africancountries. the village is named in honor of Arthur Mnhm Hntkh, aleader of the Zionist movement in Germany. next Even Menachem foundparking axles (parking No"i) the name of the axles Nir Zahavi andopen eye fell operation autumn . Seat people are mainly farmersdeciduous orchards: peach, nectarine, plum, apple. Also, there arefarms that sold eggs Tnuva. Seat cabins are private. In additionthere are boutique wineries, grocery, raspberry and cherry fieldspicking myself.
co.pushapp.ptzael 4.5.0 APK
פְּצָאֵל היא התנחלות ומושב עובדים שיתופי בבקעת פצאל אשר בבקעת הירדןהשייכת למועצה אזורית בקעת הירדן. המושב יושב קרוב למוצא נחל פצאלוניזון ממי עינות פצאל הנובעים בנחל. אדמת בקעת פצאל היא אדמת סחףפוריה המאפשרת גידולים חקלאיים. במושב מגדלים בעיקר תמרים, פלפליםוענבים. בעיקר ידוע בענביו המובחרים וזאת בעיקר בשל מזג האוויר החם,בעקבותיו הענבים מבשילים מוקדם. המושב הוקם בשנת 1970 על ידי תנועתהמושבים, מיקומו הראשוני היה סמוך להתנחלות השכנה מעלה אפרים. המושבפעל באותה תקופה במתכונת של (מושב-קיבוץ), אך בגלל שהשטחים החקלאייםהיו בבקעה עצמה הועבר ב-1975 למיקומו הנוכחי. הוא ממוקם בגובה שלכ-270 מטר מתחת לפני הים, ליד צומת פצאל, על כביש 90 כביש הבקעה (כבישגנדי), ממנו עולה כביש 505 (כביש חוצה שומרון) מערבה. במושב מתגוררותכ-90 משפחות. בשנים האחרונות ישנה קליטה גדולה של צעירים במושב, בעיקרבני המושב. ענף היצוא המוביל של המושב הוא תמרי המג"הול, בנוסף מגדליםענבי מאכל וירקות כמו פלפלים ועגבניות שרי. בתחילת המאה ה-21 פעלהבמושב חוות תנינאים. ביוני 2017 הוקם מסלול המירוצים הראשון בישראלבסמוך לפצאל.Ftzal is a settlement and moshav cooperative Petza'elValley, which belongs to the Jordan Valley, Jordan Valley RegionalCouncil. Seat sit close to the output stream Petza'el and fed by astream arising Einot Petza'el. Petza'el Valley soil is fertile siltthat allows crops. Seat grown mainly dates, peppers and grapes.Grapes mainly known elite mainly due to the warm weather, followedby grapes ripen earlier. The moshav was founded in 1970 by movementof the seats, the initial location was near the settlement of MaaleEphraim neighbor. Seat worked at that time in the form of(seat-grouping), but because of the agricultural areas were in thevalley itself was moved in 1975 to its current location. It islocated at an altitude of about 270 meters below sea level, nearthe intersection Petza'el on Highway 90 Valley Road (Route Gandhi),which shows Route 505 (Trans-Samaria Highway) west. Seat live about90 families. In recent years there has been a large intake of youngpeople in the village, mostly members of the seat. The leadingexport sector is an incentive Hmg"hol seat, as well grown tablegrapes and vegetables like peppers and tomatoes. At the beginningof the 21st century operated seat crocodile farm. Was establishedin June 2017, Israel's first racetrack near Petza'el.
co.pushapp.achitov 4.5.0 APK
אחיטוב הוא מושב איכותי ליד חדרה אשר משתייך למועצה האזורית עמק חפר.המושב הוקם לצד תחנת רכבת ישנה שנבנתה במהלך השלטון התורכי, וכיום הואקרוב לתחנות הרכבת של חדרה ונתניה ולצירי תחבורה ראשיים – כביש 6,כביש 2 וכביש 4. במושב אחיטוב מתגוררים כ-1,000 תושבים. מרביתםחילונים אך ביישוב ישנו גרעין לא קטן של משפחות מסורתיות. התושביםעוסקים בחקלאות ו/או עובדים מחוץ לגבולות אחיטוב במקצועות שונים.באחיטוב נבנתה בשנים האחרונות הרחבה קהילתית שקלטה משפחות צעירות עםילדים. משפחות אלה הצטרפו לקהילה המגובשת של היישוב הכפרי והעניקו לוזריקת אנרגיה דמוגרפית חשובה. המושב הוקם בשנת 1951, על ידי עוליםמאיראן ועיראק, בעיקר מאזור כורדיסטן. הוא נקרא על שמו של אחיטוב,נכדו של עלי הכהן, הנזכר בתנ"ך. שנת 1965, החלו חברי המושב לעסוקבעיקר בענף החקלאות. תחילה, גידלו מלפפונים ועגבניות בניילונים, ו-5שנים לאחר מכן, ב-1970, החלו לפתח את הענף ולגדל את הירקות בחממות.70% מחברי המושב עוסקים בענף החקלאות. באחיטוב גדלים כ-75% ממלפפוניהמאכל בישראל. עד סוף שנות ה-60, הייתה במושב תחנת רכבת אשר היוותהחלק מהגבול בין ירדן לישראל.Achituv is a quality seat near Hadera,which belongs to the Emek Hefer Regional Council. The seat wasestablished alongside the old railway station built during Turkishrule, and is now close to the railway stations of Hadera andNetanya and major highways - Highway 6, Highway 2 and Highway 4.The seat Achituv home to about 1,000 residents. Most secular, butcommunity there is a considerable group of traditional families.Residents are engaged in agriculture and / or working outsideAchituv different professions. Ahituv built in recent yearscommunity expansion absorbed young families with children. Thesefamilies join the community coherent rural settlement and gave hima shot of energy an important demographic. The moshav was foundedin 1951 by immigrants from Iran and Iraq, particularly inKurdistan. He was named Achituv, grandson of Eli, mentioned in theBible. 1965, were members of the seat to engage mainly in theagricultural sector. First, grew cucumbers and tomatoes nylons, and5 years later, in 1970, began to develop the industry and growvegetables in greenhouses. 70% of colony members are engaged in theagricultural sector. Ahituv grow about 75% Mmlffoni Israeli food.by the end of the 60s, was the seat rail station which was part ofthe border between Jordan and Israel.
co.pushapp.kfarazar 4.5.0 APK
כפר אז"ר היה מושב עובדים להתיישבות חקלאית בבקעת אונו. כיום הוא כלולבשטח השיפוט של עיריית רמת גן. כפר אז"ר מוקף על ידי שכונות העיר רמתגן ממזרח, מדרום וממערב, ואילו מצפון גובל בשטחה של עיריית קרייתאונו. שטחו כ-1,000 דונם ומתגוררים בו כ-500 איש.Kfar Azar was theseat of Agricultural Settlement Ono Valley. Today it is included inthe jurisdiction of the municipality of Ramat Gan. Kfar Azarsurrounded by neighborhoods of Ramat Gan east, south and west, andnorth borders on the territory of the municipality of Kiryat Ono.The area of ​​about 1,000 hectares and houses about 500 people.
co.pushapp.beitezra 4.5.0 APK
בֵּית עֶזְרָא הוא מושב הנמצא במישור החוף הדרומי, בין אשדוד לאשקלון,ומשתייך לתנועת המושבים. הוא נקרא ע"ש עזרא הסופר. נקרא על שם עזרא בןשְׂרָיָה, שעלה לארץ מבבל 458 לפנה״ס בקירוב. מושב נוסד ב-28 במרץ1950 על ידי עולים מעיראק, בתחילה היה המקום מעברה ששמה הזמני היהאשדוד א'. בשנת 1991 החלו לתכנן את שכונת ההרחבה. כיום בהרחבהמתגוררות כ-80 משפחות רובן בני מושב שחזרו לגור במושב. מדרום למושבבית עזרא נמצאת גבעה 69, ששימשה משלט וזירת קרבות במלחמת העצמאות.בקרבתו נמצא גם גשר עד הלום, שבו נבלם הצבא מצרי בניסיונו לפלוש לתלאביב. כיום חלק מאנשי המושב מתפרנסים מהפרדסים, לולים, חוות סוסיםוכיוצא בזה. היישוב הוא חלק ממועצה אזורית באר טוביה.House of Azra isa seat in the southern coastal plain, between Ashdod and Ashkelon,and belonged to the seats. It is named after Azra Hsofr. Was namedEzra Ben Srih, who immigrated to Israel from Babylon 458 BCE.Moshav was founded on 28 March 1950 by immigrants from Iraq, firstplace was the temporary name side of Ashdod Sunday. In 1991 beganplan your neighborhood expansion. today, length live about 80families, most of them members of the seat returned to live in theseat. south of Moshav Beit Ezra is a hill 69, served as astronghold and scene of battles in the War of Independence. nearbyalso found a bridge to this point, which halted the Egyptian armyin its attempt to invade Tel Aviv. now part of the seat make theirliving from the orchards, poultry farms, horse farms and the like.settlement is part of the Be'er Tuvia regional Council.
co.pushapp.goren 4.5.1 APK
גורן הינו מושב בגליל המערבי אשר שייך למועצה האזורית מעלה יוסף.המושב סמוך לאזורים מרהיבים ולנופים עוצרי נשימה. המפורסם שבהם הינונחל כזיב, מהגדולים והמפוארים בנחלי הגליל. תושבי גורן נהנים מדי יוםמאווירה כפרית מיוחדת במינה השורה על המקום. מצד אחד, היישוב סמוךלשדות חקלאיים ומטעים ריחניים. מצד שני, מקיפים אותו חורשים טבעייםוצמחייה גלילית מרשימה.Goren is a seat which belongs to the WesternGalilee Ma'ale Yosef Regional Council. Seat near the beautifulareas and breathtaking views. The most famous one is Kziv, one ofthe largest and most luxurious Galilee streams. Goren residentsenjoy daily unique rural atmosphere line on the spot. On the onehand, the community near agricultural fields and orchards scented.On the other hand, surrounded by natural vegetation plow scrollingthrough the list.
Loading...