1.1.110 / October 23, 2015
(3.7/5) (422)
Loading...

Description

Crazy Eights is popular card game. Crazy Eights is played with thestandard 52-card deck. The game requires a minimum of 2 players.Each player is initially dealt seven cards face down. The goal ofthe game is to be the first to play all the cards in your hand.Players take in turn in a clockwise order. At each turn, a playereither plays a card, or takes a card from the deck and then playsthe card.

App Information Crazy 8's free

 • App Name
  Crazy 8's free
 • Package Name
  com.zentity.android.crazy8.free
 • Updated
  October 23, 2015
 • File Size
  8.8M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.1.110
 • Developer
  Fabit Games
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Card
 • Developer
 • Google Play Link

Crazy 8's free Version History

Select Crazy 8's free Version :
 • 1.1.110 (15100901) - Latest Version
 • Crazy 8's free 1.1.110 APK File

  Publish Date: 2015 /11/16
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 8.8 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: c33a0e1635ceac5423d9fba70622150212512e7e
  APK Signature: 6c1ac47f5d6ef57f75c7db2440c3b80e275c1c34

Fabit Games Show More...

Prší Free 1.1.124 APK
Fabit Games
Klasická česká karetní hra je konečně na vašich Androidech azdarma! Více informací na http://prsi.zentity.com Pevně věříme, ževám nové vydání hry Prší zpříjemní volné chvilky. Co všechno hranabízí? ★ Nádherná kreslená grafika, která skvěle vykreslujehospodskou atmosféru. ★ 32 licencovaných dvouhlavých karet odspolečnosti Bonaparte ★ Vezměte kartu a prstem ji vyneste. Pršíobsahuje propracované drag & drop ovládání. Budete tak mítpocit, že kartu skutečně držíte. ★ Máte po ruce kamaráda? Vyzvěteho na duel a oberte ho o poslední korunu! Díky hře dvou hráčů najednom telefonu má zábava další rozměr navíc. ★ Klasická českáhudba a rozmanité zvukové efekty. To vše přispívá ke skvěléatmosféře Prší. ★ Prší obsahuje kromě české lokalizace takékompletní český dabing. Protihráč vám tak zahlásí známé hlášky,jako "Bereš dvě!" nebo "Stojíš!" ★ Hra by nebyla hrou, kdybynenabízela nějakou výzvu. Každý hráč Prší má svoje peněžní konto,na které mu jsou přičítány peníze za výhry nebo odečítány v případěprohry. Dokážete vyhrát tisíce, nebo zůstanete na nule? ★Porovnejte svoje rekordy na internetu a staňte se nejlepším hráčemPrší. Nejvyšší dosažené stavy vašich kont můžete přímo z menu hryodeslat na online server.Traditional Czech card game is finally onyour Android and FREE! More information http://prsi.zentity.comWefirmly believe that you play a new edition of raining will makefree time.What game has to offer?★ Beautiful cartoon graphics thatperfectly renders the pub atmosphere.★ 32 licensed dvouhlavýchcards from Bonaparte★ Take the card and finger her plot. Rainingincludes advanced drag & drop operation. This will give you thefeeling that you hold the card really.★ You have a handy friend?Challenges him to a duel Obere him the last crown! With atwo-player game on one phone to another dimension of fun addition.★Classic Czech music and various sound effects. It all adds to thegreat atmosphere raining.★ raining Czech localization also containsa complete Czech dubbing. Reports an opponent you so familiarmessages such as "You take two!" or "You're in!"★ The game wouldnot be a game if they did not offer any challenge. Each player hasits raining cash account, which are attributed to him for winningmoney or subtracted in case you lose. Can you win thousands, orremain at zero?★ Compare your records on the Internet and becomethe best player raining. Highest attained the status of youraccount, you can directly from the game menu to send to the onlineserver.
Crazy 8's free 1.1.110 APK
Fabit Games
Crazy Eights is popular card game. Crazy Eights is played with thestandard 52-card deck. The game requires a minimum of 2 players.Each player is initially dealt seven cards face down. The goal ofthe game is to be the first to play all the cards in your hand.Players take in turn in a clockwise order. At each turn, a playereither plays a card, or takes a card from the deck and then playsthe card.
Touch Carrom 1.2 APK
Fabit Games
Touch Carrom brings favorite carrom board gameto the Android devices. Touch based game controls give the playersvery realistic game play. The passion and skills transfer very wellto the Android experience.Carrom is a board game played on a smooth wooden square boardwith pockets at each corner. The goal is to collect your color ofthe carrom-men (wooden coin like pieces) by pocketing them with aStriker hit. One carrom-man equals one point, queen (redcarrom-man) equals three points. Queen's three points are countedonly if that player also wins the board. A match is won from bestof three games. A game is won by getting twenty five points or bestof eight boards, whichever comes first.Highlights- Engaging Game Play- Intuitive Touch Controls- Single and Multiplayer Mode- Play Quick Board or Full Match- Beautiful Graphics- Realistic Game Sounds- Precise Game Physics- Natural Equipment Simulation- Resume Games
Faraón Free 1.0 1.1.110 APK
Fabit Games
* Pekná grafika *Na kartovú hru nevídane prepracovaná grafika,ktorá skvele dokresľuje atmosféru faraóna, a to vrátane originálnejsady dvojhlavých kariet.* Skvelé ovládanie *Vezmite kartu a prstomju vyneste. Faraón obsahuje prepracované drag & drop ovládanie.Budete tak mať pocit, že kartu skutočne držíte.* Bohatý zvukovýdoprovod *Klasická česká hudba a rozmanité zvukové efekty. Tovšetko prispieva k skvelej atmosfére faraóna.* Slovenský dabing*Faraón obsahuje kompletný slovenský dabing. Protihráč vám takzahlási známe hlášky, ako "Berieš tri!" alebo "Stojíš!"* Peňažnékonto *Hra by nebola hrou, keby neponúkala nejakú výzvu. Každý hráčfaraóna má svoje peňažné konto, na ktoré mu sú pripočítané peniazeza výhry alebo odpočítané v prípade prehry. Dokážete vyhrať tisíce,alebo zostanete na nule?* Online rebríčky *Porovnajte svoje rekordyna internete a staňte sa najlepším hráčom faraóna. Najvyššiedosiahnuté stavy Vašich kont môžete priamo z menu hry odoslať naonline server.* Národný lokalizácia *Súčasná verzia faraóna jepreložená do troch svetových jazykov. Okrem slovenského jazyka sitak hru vychutnáte aj v češtine a angličtine.* Nice graphics *Cardgame on the unprecedented sophisticated graphics that perfectlyillustrates the atmosphere of Pharaoh, including the originaltwo-headed set of cards.* Fine control *Take the card and fingerher plot. Pharaoh contains sophisticated drag & drop operation.So you may feel that card really hold.* Rich audio *Czech classicalmusic and various sound effects. It all adds up to a greatatmosphere Pharaoh.* Slovak dubbing *Pharaoh contains a completeSlovak dubbing. Opponent so you messages will report known as "Youtake three!" or "Stop!"* Cash account *The game would not play ifit did not offer any calls. Each player has their pharaoh cashaccount for which they are added money for winning or deducted incase of overheating. You can win thousands or remains at zero?*Online rankings *Compare your records on the internet and becomethe best player of Pharaoh. Achieved the status of your accounts,you can directly from the game menu to send the online server.*National localization *The current version of the pharaoh istranslated into three languages. In addition to the Slovak languageso you enjoy the game even in Czech and English.
Loading...