1.2 / March 20, 2015
(5.0/5) (2)

Description

"Demo Version" Play and Enjoy with crazyball,Collect Coins,and escap from fire and bomb,
we will upgrade that's only Demo Version

App Information CrazyBall

skEgypt Show More...

CrazyBall 1.2 APK
skEgypt
"Demo Version" Play and Enjoy with crazyball,Collect Coins,and escap from fire and bomb,we will upgrade that's only Demo Version
اصوات الحيوانات 1.4 APK
skEgypt
اصوات الحيوانات للاطفال تطبيق لتعليمالاطفالاصوات الحيوانات مع صور فائقة الجودة لجذب انتباهالاطفال.جمع اطفال وعلمهم الحيوانات واصواتها.التطبيق سهل الاستخدم جداوبسيطبدون اى تعقيداتلو عاوز تجذب انتباه طفلك. لو عاوز تعلم طفلك اصوات الحيواناتتبقىفرصة تجرب التطبيق.سيتم تحديث التطبيق اسبوعيا لزيادة عدد اصوات الحيواناتواضافةمميزات إضافيةيحتوى التطبيق على الاصوات الاتية1 - صوت القطة2 - صوت الكلب3 - صوت البقرة4 - صوت الخروف5 - صوت الحصان6 - صوت الحمار7 - صوت الديك8 - صوت الجمل9 - صوت الارنب10 - صوت البطة11 - صوت الضفدعة12 - صوت العصفورة13- صوت النسر14 - صوت البومة15 - صوت الاسد16 - صوت الفيل17 - صوت الدب18 - صوت القرد19 - صوت الثعبان20 - صوت التمساحهذا التطبيق مخصص للاطفال الصغار لانه معتمد على عوامل عدةجذب انتباه الاطفال بالصورجودة الصوتسهولة الاستخداممما يجعل التطبيق مميز جدا لطفلكلو عاوز اطفال يلعبوا جرب افتحلهم التطبيقاستمتع انت واطفالك ب أصوات الحيوانات وعرفهم صوت النسروالبومةوالحصان والضفدعة والبطة وأصوات تانية كتيرألعب انت وأطفالك واستفيد من وقت لعبهمThe voices of theanimalsfor children applying to teach children animal soundswithhigh-quality images to attract children's attention.Children and their knowledge of animals andcollectAssoadtha.alttbaiq Alastkhaddm very easy and simplewithoutcomplicationsIf Aaoz attract the attention of your child. Aaoz if yourchild'slearning the voices of the animals remain chance trytheapplication.The application will be updated weekly to increase the numberofanimal sounds and add additional featuresThe application contains the following vote1 - Voice Cat2 - the voice of the dog3 - Voice Cow4 - the voice of the Lamb5 - Horse voice6 - Voice ass7 - the voice of your parents8 - Voice-Jamal9 - Voice bunny10 - the voice of the duck11 - the sound of a frog12 - Voice Sparrow13. voice Eagle14 - Voice Owl15 - Voice-Assad16 - Voice Elephant17 - Voice Bear18 - Voice Monkey19 - the voice of the serpent20 - Voice crocodileThis application is dedicated to young children because itisdependent on several factorsAttract children's attention with picturesSound qualityEase of useWhich makes it very special application for your childAaoz if children play Try Avchalhm applicationEnjoy you and your children to animal sounds and customs andthevoice of the eagle and owl and a horse and a frog and a duckandsounds Tanih KteerI play you and your children and take advantage of the timetoplay

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.7 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with stars like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today and become akaraoke star!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects will make you sound like a star• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on Sing!By Smule. Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more stars• Beat your personal score and become a karaoke starWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more karaoke songs!Popular on Sing!:POP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople.Always dreamed of becoming a star? Lots of talents get discoveredthrough our Sing! platform. Skip the karaoke bar - karaoke free,sing anywhere, show off your talent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered