3 / October 29, 2014
(0/5) (1)

Description

This app is intended as a New Zealand Sign Language resource.

App Information Crocodile's Christmas Jandals

 • App Name
  Crocodile's Christmas Jandals
 • Package Name
  com.kiwamedia.android.qbook.crocodile
 • Updated
  October 29, 2014
 • File Size
  16M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  3
 • Developer
  Ministry of Education, New Zealand
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link
Ministry of Education, New Zealand Show More...
Mokomoko APK
I kapoa e Wiremu a Mokomoko i te ngutu o te mate, ā, ka hiahia haimōkai māna. Engari ka kōingo a Mokomoko mō te herekore. Iwhakamātau a Ngaro ki te āwhina i a ia engari auare ake. Ka huataurānei a Wiremu kei hea kē te kāinga tika mō te mokomoko?He i-papapāhekoheko tēnei mā ngā tamariki katoa ahakoa te pakeke. He meahanga tēnei hei rauemi reo Māori mā Te Tāhuhu o te Mātauranga. Heara tohu kaiako kei http://tki.org.nzMokomoko is a gecko pluckedfrom the jaws of death by Wiremu, who is keen to keep Mokomoko as apet. But Mokomoko wants his freedom. Ngaro the fly tries to helphim escape, but fails. Will Wiremu realise where the best home fora gecko is?This interactive e-book in te reo Māori is suitable forchildren of all ages and was created for the NZ Ministry ofEducation. Teacher support materials are available athttp://tki.org.nz
Tieke APK
He pakiwaitara onamata tēnei mō Māui te tipua, ka tūtaki ki aTīeke, he manu ui makihoi. Mā Tīeke pea e āwhina a Māui ki te hopui a Tamanuiterā, kia pōturi ai tana rere whakawhiti i te ao. Heoianō, he whakatoi kē tā te manu mahira rā. Ka aha a Māui?He i-papapāhekoheko tēnei mā ngā tamariki katoa ahakoa te pakeke. He meahanga tēnei hei rauemi reo Māori mā Te Tāhuhu o te Mātauranga. Heara tohu kaiako kei http://tki.org.nz.In this traditional Māorilegend, Māui the demi-god asks the inquisitive saddleback bird tohelp him slow the great and powerful sun. However, the cheeky birdhas other ideas. What will Māui do?This interactive e-book in tereo Māori is suitable for children of all ages and was created forthe NZ Ministry of Education. Teacher support materials areavailable at http://tki.org.nz
He wai te kai APK
He wai kei te marama? I kite te tokorua taiohi i te aituā nunui,arā, i tuki tētahi kaipuke ki te pūkawa, ka ruaki hinu ki te moana– tāoke ana te katoa o te pūnaha hauropi. Ka mahara a Tama rāua koAta, whēnā kāre he wai māori, me pēhea te oranga o te tangata? Kawhakaaro rāua ki te rere ki te marama ki te whai i tō rāua tipuna ia Rona. Whēnā he wai kei te marama, ka ora pea te tangata ireira.He i-papa pāhekoheko tēnei mā ngā tamariki katoa ahakoa tepakeke. He mea hanga tēnei hei rauemi reo Māori mā Te Tāhuhu o teMātauranga. He ara tohu kaiako kei http://tki.org.nz.Is there wateron the moon? Two friends witness an environmental catastrophe. Aship is grounded on a reef and oil spills into the sea, pollutingthe entire ecosystem. Tama and Ata wonder what will happen if allthe earth’s water is polluted. How can people survive? They decideto fly to the moon to follow their ancestor Rona. If there is wateron the moon, surely people can survive there.This interactivee-book in te reo Māori is suitable for children of all ages and wascreated for the NZ Ministry of Education. Teacher support materialsare available at http://tki.org.nz.
Arapū 0.6.0 APK
Kei te mōhio koe ki te arapū? Ākona te raupapa o Te Arapū Māori!Doyou know the Māori alphabet? Learn alphabetical order with Te ArapūMāori!Ka whakangahau ngā ngohe o te taupānga nei i te tamaiti: katūhura, ka whakawai ia i te raupapa o Te Arapū Māori heiwhakaritenga māna ki te wherawhera i Te Kete Kupu me ērā atu o ngāpapakupu.He taupānga ako tēnei mā ngā tamariki e ako ana i teTaumata 1–2 o Te Marautanga o Aotearoa. He mea auaha te taupānganei kia tūhura ngā tamariki i te raupapa arapū mā te raweke i ngātānga kori, mā te whakarongo hoki ki te waiata “Te Arapū Māori”.Heara tohu kaiako keihttp://mataurangamaori.tki.org.nz/Support-materials/Te-Reo-MaoriThemini-tasks in this app are a fun way for children to explore andpractice alphabetical order as preparation for using Te Kete Kupuand other dictionaries.This app is suitable for children who areworking at Levels 1–2 of Te Marautanga o Aotearoa. The app isdesigned for children to explore alphabet order via animatedinteractives and the alphabet song “Te Arapū Māori”.Teacher supportmaterials are available athttp://mataurangamaori.tki.org.nz/Support-materials/Te-Reo-Maori
The King's Birthday - Ready to Read 1.0 APK
The King’s Birthday by Dot Meharry illustrated by Philip Webb TheKing is upset because nobody seems to have remembered his birthday.Lunch, however, reveals a lovely surprise. This is a sequel (withlots of delightful links) to The Hole in the King’s Sock This appis intended as a New Zealand Sign Language resource. FEATURES: -Swipe-to-Read™ - Touch-to-Hear™ - Touch-to-Spell™ - Read-to-me andread-it-myself options - Record your narration - Colour in theillustrations - Animation and sound effects - A child-friendly userinterface - Parents/Teachers Notes This digital book contains textand audio in English and a video readthrough and vocabulary in NZSLNEED HELP? Contact us: support@kiwadigital.com KIWA® is the world’sleading production house for experiential digital books. We partnerwith publishers and other content owners, using our patentedtechnology to bring content to life in revolutionary new digitalformats that deepen your child’s engagement and understanding.Check out our website: www.kiwadigital.com Find us on Facebook:https://www.facebook.com/KiwaDigital
Crocodile's Christmas Jandals 3 APK
This app is intended as a New Zealand Sign Language resource.
Late for the race 2 APK
This app is intended as a New Zealand Sign Language Resource
I Want to Fly 4.0 APK
This app is intended as a New Zealand Sign Language Resource
Loading...