/ May 10, 2016
(5.0/5) (1)
Loading...

Description

Schrijf je in voor jouw CrossFitAlkmaarlessen,houd je trainingprogressies bij en volg jetrainingbuddies.Bestel traininggear en voedingsupplementen binnenenkeleseconden!
Register for yourAlkmaarCrossFit classes, keep your workout progressions and tofollow yourtraining buddies. Order workout gear and nutritionalsupplements inSeconds!

App Information CrossFit Alkmaar

DEX OS Show More...

SportBit 2.1.5 APK
DEX OS
O.a.:REGISTRATIES (NIEUWE) LEDENDe registraties van uw (nieuwe)leden worden geheel uit handen genomen met CrossBit manager™.Iedere registratie geeft juridisch akkoord op uw algemenevoorwaarden.AANMELDEN, AFMELDEN EN WACHTLIJSTUw leden kunnen zichvia een zeer gebruiksvriendelijk weekoverzicht aan- of afmeldenvoor een les. Is de les vol? Dan is er de slimme wachtlijst die perafmelding controleert wie de eerst volgende lid op de wachtlijst isdie mag deelnemen. De deelnemer wordt op de hoogte gesteld door eengeautomatiseerd verstuurde e-mail.TRAININGPLANNERStel een roosterop met iedere week terugkerende lesmomenten. Uw leden zien dezelesmomenten in het weekoverzicht terug tot 4 weken vooruit,waarvoor zij zich aan kunnen melden.On Ramp ( Fundamentals ), WODen Open GymUw nieuwe leden kunnen zich enkel voor starterslesseninschrijven. Hebben zij de basistrainingen gevolgd? Geef ze dantoegang tot het aanmelden voor WOD trainingen of OpenGym.Trainingprogramma (WOD)Houdt uw leden op de hoogte met deuitdagende oefeningen die zij tijdens de WOD mogen uitvoeren.Informeer en illustreer welke spiergroepen getraindworden.TrainingbuddiesUw leden kunnen elkaar toevoegen als buddy.In het weekoverzicht kunnen uw leden zien wanneer huntrainingbuddies trainen.STRIPPENKAART KOPEN, ABONNEREN EN ONLINEAFREKENENUw leden kunnen online leskrediet inkopen en/of zichabonneren op de abonnementen die u aanbiedt. Tevens kunnen debestellingen en abonnementskosten met iDeal direct onlineafgerekend worden.BANKMUTATIES IMPORTERENGeeft u uw leden demogelijkheid om te betalen middels overboeking of automatischincasso? Met het importeren van bankmutaties blijft uw completeadministratie compleet met CrossBit manager™FACTUREN VOOR UWBOEKHOUDINGUw leden kunnen online leskrediet inkopen en/of zichabonneren op de abonnementen die u aanbiedt. Tevens kunnen debestellingen en abonnementskosten met iDeal direct onlineafgerekend worden.RETENTIEBELEIDWeet wanneer uw leden voor hetlaatst getraind hebben. Benader en motiveer leden die al lange tijdniet getraind hebben.MAILINGS EN NIEUWSBRIEVEN VERSTURENVerstuurprofessionele nieuwsbrieven naar uw leden en geïnteresseerden enhoudt hen op de hoogte van uw recentste promo's.O.a .:REGISTRATIONS(NEW) MEMBERSThe registration of your (new) members will be fullytaken care of with CrossBit Manager ™. Each entry gives legalagreement on your terms and conditions.LOG, LOG OUT AND WAITINGLISTYour members can register through a very user-weekly overviewor unsubscribe from a lesson.The lesson full? Then there's theclever waiting list by unsubscribing controls who the next memberon the waiting list who may participate. The participant will benotified by an automated sent emails.TRAINING PLANNERSet up aschedule with weekly recurring absences. Your members see theseabsences in the week view back to four weeks in advance, which theycan volunteer.On Ramp (Fundamentals), WOD and Open GymYour newmembers can enroll just for starters lessons. Have they followedthe basic training? Give them access to the register for trainingor WOD Open Gym.Training Program (WOD)Keep your members informedthe challenging exercises they can perform during the WOD. Informand illustrate what muscle groups.Workout BuddiesYour members canadd each other as buddies. The weekly schedule to see when yourmembers to train their training buddies.Strippenkaart BUY,SUBSCRIBE AND PAY ONLINEYour members can purchase online leskredietand / or subscribe to the subscriptions that you offer.Furthermore, the orders and subscription fees with iDeal be settledimmediately online.BANK CHANGES IN IMPORTYou give your members theoption to pay by bank transfer or direct debit? To import your banktransactions complete administration remains complete with CrossBitmanager ™INVOICES FOR YOUR RECORDSYour members can purchase onlineleskrediet and / or subscribe to the subscriptions that you offer.Furthermore, the orders and subscription fees with iDeal be settledimmediately online.RETENTION POLICYKnow when your members lasttrained. Approach and motivate people who have not exercised for along time.SEND MAILINGS AND NEWSLETTERSSend professionalnewsletters to your members and prospective customers and keep theminformed of your latest promos.
Mobilis CrossFit 2.1.4 APK
DEX OS
Schrijf je in voor jouw Mobilis CrossFit lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!
CrossFit Alkmaar APK
DEX OS
Schrijf je in voor jouw CrossFitAlkmaarlessen,houd je trainingprogressies bij en volg jetrainingbuddies.Bestel traininggear en voedingsupplementen binnenenkeleseconden!Register for yourAlkmaarCrossFit classes, keep your workout progressions and tofollow yourtraining buddies. Order workout gear and nutritionalsupplements inSeconds!
Yoshi Kai 1.4.3 APK
DEX OS
Schrijf je in voor jouw Yoshi Kai lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!Registerfor your Yoshi Kai lessons, keep your workout progressions and tofollow your training buddies. Order workout gear and nutritionalsupplements in Seconds!
CrossFit Arnhem 2.1.3 APK
DEX OS
Schrijf je in voor jouw CrossFit Arnhem lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!
SED CrossFit 2.1.1 APK
DEX OS
Schrijf je in voor jouw SED CrossFit lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!
LieftingFit 2.1.4 APK
DEX OS
Schrijf je in voor jouw LieftingFit lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!
CrossFit Heerlen 2.1.1 APK
DEX OS
Schrijf je in voor jouw CrossFit Heerlen lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!Registerfor your Heerlen CrossFit classes, keep your workout progressionsand to follow your training buddies. Order workout gear andnutritional supplements in Seconds!
Loading...