0.3 / March 10, 2015
(/5) ()
Loading...

Description

Aplikacja umożliwia przeglądanie na podkładzie mapowym online(Google Maps) lub offline (Mapsforge) danych z ewidencji gruntów.Dane można przesłać korzystając z aplikacji C-SWDE(http://www.c-swde.com)

App Information C-SWDE

droidgeo Show More...

C-Geo 0.96 APK
droidgeo
Aplikacja umożliwia przeglądanie w terenie map wyeksportowanych zprogramu C-Geo działającego w środowisku Windows. Mapa może byćprzeglądana na podkładzie który stanowi mapa Google, widoksatelitarny Google lub też mapa offline w formacie Mapsforge.Dostępne opcje pozwalają na skorzystanie z GPS w celu odszukaniapunktów. Współrzędne pozycji GPS mogą być wyświetlane w układzieprojektu (2000, 65, 1992). Przytrzymanie palca na punkcie (w tabelipunktów) powoduje przeniesienie widoku na mapę i odszukaniewskazanego punktu. Punkty można udostępniać innym aplikacjom(nawigacja, street view itp)
C-SWDE 0.3 APK
droidgeo
Aplikacja umożliwia przeglądanie na podkładzie mapowym online(Google Maps) lub offline (Mapsforge) danych z ewidencji gruntów.Dane można przesłać korzystając z aplikacji C-SWDE(http://www.c-swde.com)
D-Geo v2 28.0 APK
droidgeo
Wersja 2 programu D-Geo. Program został dostosowany do nowszychwersji systemu. Instrukcja obsługi:https://softline.geo.pl/pliki/InstrukcjaD-GEO2.pdf. Forum:https://softline.geo.pl/forum/viewforum.php?f=519
SkanerM6 APK
droidgeo
Aplikacja przeznaczona do odczytu kodu z dowodurejestracyjnego.Działa wyłącznie w połączeniu z programem AgentM6 iManagerM6 nakomputery PC. Więcej informacji znajdą Państwo nastroniewww.agent.m6.pl
Loading...