1.0.2 / April 11, 2016
(4.2/5) ()

Description

Cuộc Chiến Thây Ma là game hành động phiêu lưu hấp dẫn dành chođiện thoại di động.Nội dung Cuộc Chiến Thây Ma kể về một thời kỳkhó khăn của loài người. Khi mà các vùng đất bị xâm chiếm bởi bè lũthây ma. Xác sống đi lại khắp nơi. Chỉ còn lại một thành phố cổ còngiữ lại được với các công trình phục vụ loài người. Bạn trong vaimột cảnh sát bảo vệ thành phố duy nhất còn sót lại này khỏi sự xâmchiếm bởi lũ thây ma.Cuộc Chiến Thây Ma có nhiều chức năng mớilạ:-Hệ thống thành phố với các công trình.-Hệ thống biệt đội anhhùng chống thây ma.-Hệ thống nâng cấp chiến binh.-Hệ thống chợ vớicác vật dụng cần thiết.-Hệ thống lăng mộ để tìm vàng....Với cácchức năng hấp dẫn Cuộc Chiến Thây Ma sẽ đem đến nhưng giây phút hồihộp, hấp dẫn. Cùng tham gia Cuộc Chiến Thây Ma nào các bạn.War'szombie action adventure game attractive for mobile phones.Contentsof War tells the story of a zombie difficult period of mankind.When the lands were invaded by zombies clique. Undead walkingaround. That left an ancient city that retain the human serviceprojects. You, as a city police protect only this remnant from theflood invaded by zombies.War zombies with new functionality:Citysystem works.System hero detachment against zombies.System upgradeswarrior.Market system with the necessary facilities.System tomb tofind gold....With attractive features zombies War will bring butthrilling moment, attractive. Joining War zombies do you.

App Information Cuoc Chien Thay Ma (VN)

 • App Name
  Cuoc Chien Thay Ma (VN)
 • Package Name
  com.gvgstudios.zombiewar
 • Updated
  April 11, 2016
 • File Size
  7.8M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0.2
 • Developer
  GVG Studios
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

GVG Studios Show More...

Hoa Qua Noi Gian (HD) 1.0.4 APK
GVG Studios
Hoa Quả Nổi Giận game giải trí xuất sắc cho điện thoại di động.Nộidung game Hoa Quả Nổi Giận HD xoay quanh cuộc chiến đấu của cácloại hoa quả trong khu vườn chống lại lũ quái vật vô cùng hunghãn.Khi khu vườn bị xâm chiếm bởi lũ quái vật vô cùng hung ác.Người làm vườn cần phải tìm cách chống lại chúng để bảo vệ khuvườn. Với nhiều loại hoa quả khác nhau bạn phải trồng chúng đểchiến đấu. Bảo vệ kho lương thực.Tính năng game Hoa Quả NổiGiận:-Game có nhiều màn chơi hấp dẫn.-Nhiều loại hoa quả với đặctính khác nhau.-Hệ thống chòi canh vườn hữu ích với nhiều kỹnăng.-Hệ thống nâng cấp đa dạng.-Hệ thông mua bản hạt giống cây đặcsắc.Hãy cùng các loại hoa quả bảo vệ khu vườn trông Hoa Quả NổiGiận nào các bạn.Fruits insider gaming excellence for mobilephones.Content Fruit game angry HD revolves around the struggle ofthe fruits in the garden against monsters extremely aggressive.Whenthe garden was invaded by monsters extremely ferocious. Gardenersneed to find ways to protect them against the garden. With manydifferent types of fruit you have to plant them to fight. Protectfood stocks.Feature game Fruit insider:-Game More compellinggameplay.-Many Fruits with different characteristics.Systembelvedere garden with many useful skills.System upgradediversity.System purchase seed characteristics.Let's protect fruitsFruits garden insider look for you.
Thu Thanh - Chien Thuat 1.0.7 APK
GVG Studios
Thủ Thành là game dạng Thủ Thành Chiến Lược dành cho điện thoại diđộng.Thủ Thành mang đầy đủ yếu tố hấp dẫn của một game chiến thuật.Nội dung game Thủ Thành xoay quan cuộc chiến vương quyền của vươngquốc chống lại bè lũ quái vật xâm lăng. Để bảo vệ người dân khỏi sựthống trị của lũ quái vật bạn phải sử dụng chiến thuật của mình đểxây dựng các tháp phòng thủ vương quốc.Thủ Thành Chiến Lược có hệthống thành trì đa dạng. Nâng cấp thành trì hấp dẫn. Ngoài ra cácthành chính có hệ thông kỹ năng riêng biệt. Dựa vào chiến thuật củamình bạn phải lựa chọn các thành chính và thành phụ một cách hợp lýđể có chiến lược hiệu quả nhất.Game hoàn toàn miễn phí. Hãy cùngtham gia vào thế giới huyền bí nào các bạn.Thu Thanh Thanh ThuStrategy game format for mobile phones.To bring the full primefactors of a fascinating strategy game.Game content Prime Membersrotate the war kingship kingdom against invading monsters friends.To protect people from the domination of the monsters you have touse your tactics to build the tower defense kingdom.Prime CityStrategy systematically varied stronghold. Upgrade to maintainattractive. Besides the main system separate skills.Based on itsstrategy you must select a primary and a secondary one reasonableway to have the most effective strategy.The game is completelyfree. Please join the mysterious world of you.
Cuoc Chien Thay Ma (VN) 1.0.2 APK
GVG Studios
Cuộc Chiến Thây Ma là game hành động phiêu lưu hấp dẫn dành chođiện thoại di động.Nội dung Cuộc Chiến Thây Ma kể về một thời kỳkhó khăn của loài người. Khi mà các vùng đất bị xâm chiếm bởi bè lũthây ma. Xác sống đi lại khắp nơi. Chỉ còn lại một thành phố cổ còngiữ lại được với các công trình phục vụ loài người. Bạn trong vaimột cảnh sát bảo vệ thành phố duy nhất còn sót lại này khỏi sự xâmchiếm bởi lũ thây ma.Cuộc Chiến Thây Ma có nhiều chức năng mớilạ:-Hệ thống thành phố với các công trình.-Hệ thống biệt đội anhhùng chống thây ma.-Hệ thống nâng cấp chiến binh.-Hệ thống chợ vớicác vật dụng cần thiết.-Hệ thống lăng mộ để tìm vàng....Với cácchức năng hấp dẫn Cuộc Chiến Thây Ma sẽ đem đến nhưng giây phút hồihộp, hấp dẫn. Cùng tham gia Cuộc Chiến Thây Ma nào các bạn.War'szombie action adventure game attractive for mobile phones.Contentsof War tells the story of a zombie difficult period of mankind.When the lands were invaded by zombies clique. Undead walkingaround. That left an ancient city that retain the human serviceprojects. You, as a city police protect only this remnant from theflood invaded by zombies.War zombies with new functionality:Citysystem works.System hero detachment against zombies.System upgradeswarrior.Market system with the necessary facilities.System tomb tofind gold....With attractive features zombies War will bring butthrilling moment, attractive. Joining War zombies do you.
Fish Hunt (EN) 1.0.2 APK
GVG Studios
Fish Hunt is a hunting game fish english version completely new in2015.Game content Fish Hunt story about hunting fish in a sea. Youwill play as the captain of a modern submarine. Upgrade and buyequipment to hunt fish.Function game Fish Hunt:- There are manyitems that support.- There are many types of modern submarines.-Upgrade your ship.- Store items varied.- There are many differenttypes of fish.- Connect a completely new game.- Beautiful pictures,sounds good.Let immersive and Fish Hunt to go hunting any kind ofsea you.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power of publishing in your hands,making it easy to create and consume content. Write, edit, andpublish posts to your site, check stats, and get inspired withgreat posts in the Reader. What’s more? It’s open source.WordPressfor Android supports WordPress.com and self-hosted WordPress.orgsites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get helpwith the app: http://android.forums.wordpress.org
Blog APK
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect APK
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer APK
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule APK
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered
Administrator APK
Simple app that lets you control your wireless connections ANDROIDdevice. Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices within reach.-Multi-language: Spanish and English.