1.1 / August 27, 2015
(4.4/5) (5)
Loading...

Description

Let's make her wish come true. control the bird fly throuth thethree. so far so good.Part 2 continues in the future

App Information Cute Bird

 • App Name
  Cute Bird
 • Package Name
  com.leo.game.android
 • Updated
  August 27, 2015
 • File Size
  5.5M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  LUC DIEN PHONG
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
  Tầng 5.04 Tòa nhà Lữ Gia, số 70 Lữ Gia P.15, Q.11, TP.Hồ Chí Minh
 • Google Play Link

LUC DIEN PHONG Show More...

Sách Tân Ước 1.0 APK
Tân Ước, còn gọi là Tân Ước Hi văn hoặc Kinh Thánh Hi văn, là phầncuối của Kinh Thánh Kitô giáo, được viết bằng tiếng Hy Lạp bởinhiều tác giả vô danh trong khoảng từ sau năm 45 sau công nguyêntới trước năm 140 sau công nguyên (sau Cựu Ước). Từ này được dịchtừ tiếng Latinh Novum Testamentum, nguyên ngữ Hi văn Kainē Diathēkē(Καινή Διαθήκη), nghĩa là "Giao ước mới". Thuật ngữ "Tân Ước" lúcđầu được Kitô hữu dùng để miêu tả mối tương giao giữa họ và ThiênChúa, về sau được dùng để chỉ một tuyển tập gồm 27 sách.NewTestament, also known as the New Testament Scriptures Hi Hidocuments or literature, is the last part of the Christian Bible,written in Greek by anonymous authors between the following 45years to before the year AD 140 AD (after OT). This word istranslated from the Latin Novum Testamentum, the original languagetext Kaine Hi Diatheke (Καινή Διαθήκη), which means "new covenant".The term "New Testament" Christians originally used to describe arelationship between them and God, later used to refer to acollection of 27 books.
Sách Cựu Ước 1.1b APK
Sách cựu ướcCựu Ước là phần đầu của toàn bộ Kinh Thánh Kitô giáođược tuyển chọn từ phần lớn kinh Tanakh của Do Thái giáo. Cựu Ướcđược sắp xếp thành các phần khác nhau như luật pháp, lịch sử, thica (hay các sách về sự khôn ngoan) và tiên tri. Tất cả các sách nàyđều được viết trước thời điểm sinh ra của Chúa Giêsu ngườiNazareth, người mà cuộc đời và tư tưởng là trọng tâm của TânƯớc.Old Testament booksThe Old Testament is the first part of theentire Christian Bible were recruited from the majority of theJewish Tanakh. OT is arranged into different sections, such as law,history, poetry (or wisdom books) and prophecy. All these bookswere written before the birth of Jesus of Nazareth, whose life andthought is the focus of the New Testament.
Cute Bird 1.1 APK
Let's make her wish come true. control the bird fly throuth thethree. so far so good.Part 2 continues in the future
Zipcode VN 1.6 APK
Bạn tìm kiếm mã bưu chính (zipcode) hoặc mã vùng điện thoại(areacode) ? Đây có thể là thứ bạn cần.Một "số tay nhỏ" mã bưuchính và mã vùng điện thoại trên điện thoại của mình. dữ liệu lênđến 64 tỉnh thành.Ứng dụng này mục đích phục vụ cho cộng đồng ngườiViệt Nam.Dữ liệu tỉnh thành do mình sưu tầm có thể còn nhiều thiếusót. Nếu bạn muốn đóng góp thông tin bổ sung ứng dụng phục vụ cộngđồng.Vui lòng gửi về mail: phongleo92@gmail.comXin cám ơnYousearched postal code (zipcode) or telephone area code (areacode)?This may be what you need.A "number of small arms" postal code andtelephone area code on his phone. data up to 64 provinces.This appserves the purpose community Vietnam.The data collected under theirprovinces may also flawed. If you want to contribute additionalinformation of community service applications.Please send mail:phongleo92@gmail.comThank you
Loading...