1.0 / June 12, 2018
(4.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

An educational game to help children in Key stages 2 & 3tolearn Welsh through play. The game I based on 13 legends from13areas of Wales.

App Information Cwest Breuddwyd Myrddin Ail Iaith

 • App Name
  Cwest Breuddwyd Myrddin Ail Iaith
 • Package Name
  com.atebol.qwestailiaith
 • Updated
  June 12, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Atebol
 • Installs
  0+
 • Price
  Free
 • Category
  Educational
 • Developer
  Fagwyr Buildings Llandre Aberystwyth Ceredigion Wales UK SY24 5AQ SY24
 • Google Play Link

Atebol Show More...

Seren Iaith 2 1.2.0 APK
Atebol
Cafodd y gyfrol Seren Iaith dderbyniad gwresog gan ddysgwyr acathrawon ledled Cymru a mawr fu’r galw am olynydd. Dyma felly fyndati i gyhoeddi app Seren Iaith 2 gan ddilyn fformat llwyddiannus ygyfrol gyntaf.Mae’r tasgau amrywiol yn cynnwys esboniad ar bwyntgramadegol gydag ymarfer yn dilyn er mwyn atgyfnerthu’r dysgu a’rffurf llenwi bylchau, adnabod gwahanol fathau o dreigladau, newidperson neu amser y ferf ac ati.Nod yr app hwn yw gwella sgiliauieithyddol oedolion a phobl ifanc Cymru, yn Gymry Cymraeg ac ynddysgwyr ac unwaith eto, targedir y gwallau mwyaf cyffredin. Maeatebion posibl i bob tasg ar gael wrth ddefnyddio’r ‘seren atebion’yn y meddalwedd.Am fwy o fanylion am yr ap ewch i wefan Atebol sefwww.atebol.com.
Amser 1.31 APK
Atebol
Ap Atebol Amser - Help gyda gwella sgiliau dweud amser i blant 7-12oed. Cyfle i wella sgiliau dweud amser a llwyddo yn yr ysgol. Addasar gyfer plant sy’n siarad Cymraeg fel ail iaith. Gêm ddifyr ahwyliog sy’n gwneud dysgu yn hwyl! Cyfle i symud o un lefel i’rllall a gweld os ydych chi’n gallu gwella eich sgôr. Curo’r clocydy’r gamp!
Circle Time 1.0.0 APK
Atebol
Circle time is one of a series of bilingual lightweight appsdesigned to develop the social skills of children on the autisticspectrum, including Asperger’s Syndrome. This particular app showschildren how to behave during circle time. It includes Welsh andEnglish versions.
Brawddegau - Iaith Gyntaf 1.3 APK
Atebol
Ap Atebol Brawddegau – Help gyda gwella sgiliau llythrennedd iblant 7-12 oed. Cyfle i wella sgiliau iaith sylfaenol a llwyddo ynyr ysgol. Addas ar gyfer plant sy’n siarad Cymraeg fel iaithgyntaf. Gêm ddifyr a hwyliog sy’n gwneud dysgu yn hwyl! Cyfle isymud o un lefel i’r llall a gweld os ydych chi’n gallu gwella eichsgôr. Curo’r cloc ydy’r gamp!
Wearing a seatbelt in a car 1.0.0 APK
Atebol
Wearing a seatbelt in a car is one of a series of bilinguallightweight apps designed to develop the social skills of childrenon the autistic spectrum, including Asperger’s Syndrome. Thisparticular app shows children how to use a seatbelt in a car. Itincludes Welsh and English versions.
Kind Hands 1.0.0 APK
Atebol
Kind hands is one of a series of bilingual lightweight appsdesigned to develop the social skills of children on the autisticspectrum, including Asperger’s Syndrome. This particular app showshow children should use their hands to be kind to others ratherthan unkind. It includes Welsh and English versions.
Sillafu - Iaith Gyntaf 1.3 APK
Atebol
Ap Sillafu Atebol – Help gyda gwella Sillafu Cymraeg ar gyfer plantrhwng 7-12 oed. Cyfle i wella eich Sillafu yn y Gymraeg. Addas argyfer plant sy’n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf. Gêm sillafu llemae’r chwaraewyr yn ceisio ennill y cloc a gwella eu sgôr gan symudo un lefel i’r llall.
How to dry myself 1.0.0 APK
Atebol
How to dry myself after a shower or bath is one of a series ofbilingual lightweight apps designed to develop the social skills ofchildren on the autistic spectrum, including Asperger’s Syndrome.This particular app shows children how to dry themselves after ashower or bath. It includes Welsh and English versions.
Loading...