1.5.3.0 / September 30, 2014
(4.2/5) (38)
Loading...

Description

Cyklo aplikácia s mapami trás v regióne Malá Fatra.Ak aj vy patrítek tým, ktorí svoj voľný čas trávia na dvoch kolesách, počasdovolenky v Malej Fatre dostane váš dvojkolesový tátoš riadnezabrať.Nájdete tu cyklotrasy pre náročnejších, ale aj víkendovýchcyklistov. Na niektoré z nich môžete zobrať aj vaše deti. Krásnupanorámu CHKO Kysuce si môžete vychutnať na cyklotrase okolo Vodnejnádrže Nová Bystrica až do Múzea Kysuckej dediny - skanzenu voVychylovke.Bicyklom sa dostanete napríklad aj na turistickú chatuPod Suchým (1 075 m n.m.), kde sa môžete občerstviť a vychutnať sipritom výhľad do žilinskej kotliny.Rodiny s deťmi si určite obľúbianenáročnú a príjemnú trasu okolo Vodného diela Žilina.Vedeli ste otom, že najhustejšia sieť cyklotrás na území Slovenska sa nachádzav okolí Terchovej. V Terchovej priamo oproti kostolu sa nachádzacyklistický bod, z ktorého vychádza najviac cyklotrás na Slovensku.Núkajú sa tak možnosti nielen pre rekreačných cykloturistov, ale ajaj pre vyznávačov náročnej horskej cyklistiky.Bicycle applicationwith maps of routes in the region Small Fatra.Even if you belong tothose who spend their free time on two wheels, while on holiday inMala Fatra get your two-wheeled steed properly take.You will findcycling routes for demanding, but also weekend bikers. Some of themcan take your children. Kysuce beautiful panorama can be enjoyed onthe cycle path around the dam Nová Bystrica until Kysuce VillageMuseum - the museum Vychylovka.Bicycle for example, you get to atourist lodge under dry (1,075 m), where you can refresh and enjoythe view while in Žilina Basin.Families with children will loveeffortless and pleasant route around Žilina Waterworks.Did you knowthat the most dense network of cycle paths in Slovakia is aroundTerchovej. In Terchovej directly opposite the church is a cyclingpoint from which comes the most routes to Slovakia. Thus offers newopportunities not only for recreational cyclists, but also forlovers of challenging mountain biking.

App Information Cyklotrasy Malá Fatra

 • App Name
  Cyklotrasy Malá Fatra
 • Package Name
  com.simpledino.cyklomapy
 • Updated
  September 30, 2014
 • File Size
  8.0M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.5.3.0
 • Developer
  MaM multimedia
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
 • Google Play Link

MaM multimedia Show More...

SkenTo 4.1 APK
SkenTo demo project is a gateway for product information searchusing mobile phone's barcode scanning capabilities.How does itwork?Download and install our application to your mobile device.Runthe application and make a photo of a barcode with it.Theapplication automatically connects to our webpage and displays thesearch result.Where is the information from and what information doI get?Gepir - detailed barcode owner informationCOOP Jednota -nutrition factsADCC - pharma product information i.e. price,leafletMartinus.sk - book information i.e. price, ratings, salesrankingPricemania.sk - price information from Slovake-shopsNasePotraviny.info - detailed food products informationWhatare the requirements for my handset?OS Androidcamera withautofocusinternet connection
Cyklomapy.sk 2.0.1.2 APK
Cyklo aplikácia s mapami trás na Slovensku.Ak aj vy patríte k tým,ktorí svoj voľný čas trávia na dvoch kolesách, dostane vášdvojkolesový tátoš riadne zabrať.Nájdete tu cyklotrasy prenáročnejších, ale aj víkendových cyklistov. Na niektoré z nichmôžete zobrať aj vaše deti.Bicycle Route Map application with theSlovak Republic.Etc. If you belong to those who spend their freetime on two wheels, get your two wheeled Tatos proper workout.Youwill find a bicycle route for challenging, but also weekend bikers.On some of them I take behold your children.
Naše Potraviny 1.0.0 APK
Databáza potravinových výrobkov obsahujúca dôveryhodné informácie ozložení, alergénoch a nutričných hodnotách. Správnosť údajov jepotvrdená výrobcom alebo majiteľom značky.Pomocou aplikáciemôžete:- vyhľadávať výrobky podľa názvu, kategórie alebo krajinypôvodu- skenovať čiarové kódy na výrobkoch- nastaviť si vlastnýprofil alergií s následným upozornením na obsah alergénu vovýrobkochDatabase of food products containing reliable informationon the composition, allergens and nutritional values. Accuracy ofthe data is confirmed by the manufacturer or brand owner.Using theapplication you can:- Search for products by name, category orcountry of origin- Scan barcodes on products- Set up your ownprofile allergies with subsequent notice to the allergen content inproducts
TIK Zilina 1.0.0 APK
The application includes a database of town attractions,gastronomic and accommodation facilities, cultural events,monuments and places, where you can relax or enjoy sport in theŽilina region. A list of all the current events, such as programmesof cinemas, festivals, theatres, sport events and many others arelisted under the heading: “WHERE TO GO IN ŽILINA”.A map showingwhere the places of interest are situated is included, as well.Every icon has a characteristic symbol according to the topic itrefers to.After downloading, the application also can be usedoffline.The portal of the Tourist Information Office (TIK) of thetown of Žilina, upgraded within the project “Partnership to supporttourism in the tourist destination Žilina” includes a “TIK”application now.
Cyklotrasy Malá Fatra 1.5.3.0 APK
Cyklo aplikácia s mapami trás v regióne Malá Fatra.Ak aj vy patrítek tým, ktorí svoj voľný čas trávia na dvoch kolesách, počasdovolenky v Malej Fatre dostane váš dvojkolesový tátoš riadnezabrať.Nájdete tu cyklotrasy pre náročnejších, ale aj víkendovýchcyklistov. Na niektoré z nich môžete zobrať aj vaše deti. Krásnupanorámu CHKO Kysuce si môžete vychutnať na cyklotrase okolo Vodnejnádrže Nová Bystrica až do Múzea Kysuckej dediny - skanzenu voVychylovke.Bicyklom sa dostanete napríklad aj na turistickú chatuPod Suchým (1 075 m n.m.), kde sa môžete občerstviť a vychutnať sipritom výhľad do žilinskej kotliny.Rodiny s deťmi si určite obľúbianenáročnú a príjemnú trasu okolo Vodného diela Žilina.Vedeli ste otom, že najhustejšia sieť cyklotrás na území Slovenska sa nachádzav okolí Terchovej. V Terchovej priamo oproti kostolu sa nachádzacyklistický bod, z ktorého vychádza najviac cyklotrás na Slovensku.Núkajú sa tak možnosti nielen pre rekreačných cykloturistov, ale ajaj pre vyznávačov náročnej horskej cyklistiky.Bicycle applicationwith maps of routes in the region Small Fatra.Even if you belong tothose who spend their free time on two wheels, while on holiday inMala Fatra get your two-wheeled steed properly take.You will findcycling routes for demanding, but also weekend bikers. Some of themcan take your children. Kysuce beautiful panorama can be enjoyed onthe cycle path around the dam Nová Bystrica until Kysuce VillageMuseum - the museum Vychylovka.Bicycle for example, you get to atourist lodge under dry (1,075 m), where you can refresh and enjoythe view while in Žilina Basin.Families with children will loveeffortless and pleasant route around Žilina Waterworks.Did you knowthat the most dense network of cycle paths in Slovakia is aroundTerchovej. In Terchovej directly opposite the church is a cyclingpoint from which comes the most routes to Slovakia. Thus offers newopportunities not only for recreational cyclists, but also forlovers of challenging mountain biking.
Zdravé oko 1.0 APK
Očná Klinika Veselý prináša do vašich smartfónu aplikáciu na testzraku. Aplikácia Zdravé oko vám pomôže odhaliť pomocou viacerýchtestov prípadné problémy vášho zraku.Test zrakovej ostrosti(krátkozrakosť / ďalekozrakosť), kontrastné videnie, farebnévidenie, schopnosť vašich očí zaostrovať, či test naastigmatizmus.Upozornenie: Výsledky testov sú orientačné a nemôžunahradiť vyšetrenie zraku u odborníkov.
Loading...