1.23.0.0 / November 17, 2018
(4.2/5) (1)

Description

Corff o 60 o Aelodau yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a gaiff eiethol yn ddemocrataidd. Caiff yr Aelodau eu hethol gan bobl Cymrui’w cynrychioli nhw a’u cymunedau, i ddeddfu ar gyfer Cymru ac isicrhau bod Llywodraeth Cymru yn gwneud ei gwaith yn iawn. Darperiryr ap gan AppsMachine. Bydd AppsMachine yn casglu a phrosesugwybodaeth ddienw am ddefnyddwyr a sut y maent yn defnyddio’r ap,at ddibenion dadansoddi ac i sicrhau bod yr ap yn gweithio’n iawn.Gallwch gael rhagor o wybodaeth am sut y bydd AppsMachine yndefnyddio eich gwybodaeth ar dudalen Polisi Preifatrwydd CynulliadCenedlaethol Cymru.

App Information Cynulliad Cenedlaethol Cymru

National Assembly for Wales Show More...
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 1.23.0.0 APK
Corff o 60 o Aelodau yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a gaiff eiethol yn ddemocrataidd. Caiff yr Aelodau eu hethol gan bobl Cymrui’w cynrychioli nhw a’u cymunedau, i ddeddfu ar gyfer Cymru ac isicrhau bod Llywodraeth Cymru yn gwneud ei gwaith yn iawn. Darperiryr ap gan AppsMachine. Bydd AppsMachine yn casglu a phrosesugwybodaeth ddienw am ddefnyddwyr a sut y maent yn defnyddio’r ap,at ddibenion dadansoddi ac i sicrhau bod yr ap yn gweithio’n iawn.Gallwch gael rhagor o wybodaeth am sut y bydd AppsMachine yndefnyddio eich gwybodaeth ar dudalen Polisi Preifatrwydd CynulliadCenedlaethol Cymru.
National Assembly for Wales 1.29.0.0 APK
Welcome to the Assembly app. The app allows you to find out aboutAssembly Members and the work of the Assembly; what’s going to bedebated this week in Plenary; visiting the Senedd in Cardiff Bayand attending a Plenary session; and how you can keep up to datewith the latest developments via our social media channels. The appis provided by AppsMachine. AppsMachine gathers and processesanonymous information about users, and how they use the app, foranalytical purposes and to ensure the app functions correctly. Youcan find more information about how AppsMachine will use yourinformation on the National Assembly for Wales Privacy Policy page.
Loading...