4.0.10 / April 15, 2015
(2.9/5) (58)
Loading...

Description

Dagens Næringslivs prisvinnende journalistikki lekker digital innpakning! Du får oppdaterte og grundigereportasjer, analyser og debatt om næringsliv, politikk og kultur.Avisen er tilgjengelig fra klokken 2200 kvelden førutgivelsesdagen.

Appen gir deg mulighet til å lese dagens utgave av avisen,spesialtilpasset for nettbrett. Avisen er til salgs enkeltvis ellersom en del av Dagens Næringslivs digitale abonnement.

På nettbrett finner du blant annet:
• Alle artiklene fra dagens utgave av avisen
• Ekstra videoinnhold, bildeserier og grafikk
• En komplett og interaktiv børsseksjon med de sist oppdatertekursene
• Oppdaterte nyheter fra DN.no
• Interaktiv sudoku
• Digital versjon av DNs prisvinnende magasiner D2 og Magasinet

Den daglige utgaven lastes ned, og enkelte elementer oppdateresfortløpende dersom du er tilkoblet internett. Nedlastede utgaverkan leses også når du ikke er koblet på nettet.

Tegner du digitalt abonnement, får du også tilgang til å lesedagens papirutgave som eAvis - enten i appen DN eAvis eller påPC.

Bestill abonnement på www.dn.no/abo

Kjente problemer: Appen fungerer ikke optimalt på Nexusnettbrett. Brukere med Galaxy Note kan dessuten oppleve at sudokuenikke fungerer.

Current Activities ofaward-winning journalism in stunning digital package! Save up todate and in-depth reporting, analysis and debate on business,politics and culture. The paper is available from the hours of 2200hours before the release date.

This application allows you to read the current issue of thenewspaper suit for tablets. The newspaper is for sale individuallyor as part of the Today's Activities of digital subscriptions.

The tablet you will find:
• All articles from the current issue of the newspaper
• Additional video content, slideshows and graphics
• A complete and interactive exchange section with the mostrecently updated courses
• Updated news from DN.no
• Interactive Sudoku
• Digital version of DN's award-winning magazines and D2magazine

The daily edition download, and some items are continuouslyupdated if you are connected to the internet. Downloaded editionscan be read even when you are not connected online.

Draws the digital subscription, you also get access to readtoday's paper edition ePaper - either in the app or DN ePaper onyour PC.

Order subscription www.dn.no / abo

Known issues: The app does not work properly on the Nexustablet. Users with the Galaxy Note can also see that the grid doesnot work.

App Information Dagens Næringsliv for Android

 • App Name
  Dagens Næringsliv for Android
 • Package Name
  no.dn.android.nettbrett
 • Updated
  April 15, 2015
 • File Size
  3.4M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  4.0.10
 • Developer
  Dagens Næringsliv
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  News & Magazines
 • Developer
  Visit website Email [email protected] Privacy Policy
  Dagens Næringsliv Christian Krohgs gate 16 PO Box 1182 Sentrum 0107 Oslo Norway Tel: +47 22 00 10 00
 • Google Play Link

Dagens Næringsliv Show More...

DN 3.2.2.259 APK
Hold deg oppdatert på de siste og viktigste nyhetene innen økonomi,næringsliv, politikk og kultur – der du er. Appen gir deg: - DNEkspress – de viktigste nyhetene grytidlig hver morgen - Rasktilgang til det løpende nyhetsbildet - Pushvarsler om de siste ogviktigste nyhetene - De 7 siste utgavene av avisen (abonnenter) -De 2 siste utgavene av D2 og Magasinet (abonnenter) - Tilgang tilmorgendagens utgave fra kl. 21: 00 kvelden før (abonnenter) -Tilgang til DN Fordel (abonnenter) - Lesing i offline-modus -Mulighet for å kjøpe tilgang i appen Keep up to date on the latestand most important news in economics, business, politics andculture - wherever you are. The app provides: - DN Express - themost important news at dawn every morning - Quick access to thecurrent news - Push notifications about the latest and mostimportant news - The 7 last editions of the newspaper (subscribers)- The two last editions of D2 and Magazine (subscribers) - accessto tomorrow's edition of kl. 21: 00 the night before (subscribers)- Access to DN Benefit (subscribers) - Reading in offline mode -Possibility to purchase access to the app
DN Fordel 1.1.1 APK
DN Fordel er et tilbud til alle som harabonnement på DN på papir eller digitalt.DN Benefit is availableto all who have subscribed to the DN on paper or digitally.
DN eAvis 2.1.0 APK
Dagens Næringsliv gir deg prisvinnende journalistikk om næringsliv,politikk og kultur. I tillegg får du oppdaterte og grundigeanalyser, kommentarer og debatt. DN eAvis gir deg mulighet til åkjøpe en digital kopi av papiravisen i sin helhet. Artiklene kanleses i sidevisning eller i ren tekstvisning. Utgavene er til salgsenkeltvis eller som en del av Dagens Næringslivs digitaleabonnement. I DN eAvis kan du laste ned utgavene slik at de ogsåkan leses når du ikke er koblet på internett. Bestill digitaltabonnement på www.dn.no/kundeservice/bli-abonnent The paperpublishes award-winning journalism on business, politics andculture. Plus, get updated and thorough analysis, commentary anddebate. DN ePaper allows you to buy a digital copy of the printedition in its entirety. The articles can be read in page view ortext view. Editions are for sale individually or as part of DagensNæringsliv digital subscription. DN ePaper you can downloadversions so they can be read when you are not connected on theInternet. Order digital subscriptionwww.dn.no/kundeservice/bli-abonnent
Dagens Næringsliv for Android 4.0.10 APK
Dagens Næringslivs prisvinnende journalistikki lekker digital innpakning! Du får oppdaterte og grundigereportasjer, analyser og debatt om næringsliv, politikk og kultur.Avisen er tilgjengelig fra klokken 2200 kvelden førutgivelsesdagen.Appen gir deg mulighet til å lese dagens utgave av avisen,spesialtilpasset for nettbrett. Avisen er til salgs enkeltvis ellersom en del av Dagens Næringslivs digitale abonnement.På nettbrett finner du blant annet:• Alle artiklene fra dagens utgave av avisen• Ekstra videoinnhold, bildeserier og grafikk• En komplett og interaktiv børsseksjon med de sist oppdatertekursene• Oppdaterte nyheter fra DN.no• Interaktiv sudoku• Digital versjon av DNs prisvinnende magasiner D2 og MagasinetDen daglige utgaven lastes ned, og enkelte elementer oppdateresfortløpende dersom du er tilkoblet internett. Nedlastede utgaverkan leses også når du ikke er koblet på nettet.Tegner du digitalt abonnement, får du også tilgang til å lesedagens papirutgave som eAvis - enten i appen DN eAvis eller påPC.Bestill abonnement på www.dn.no/aboKjente problemer: Appen fungerer ikke optimalt på Nexusnettbrett. Brukere med Galaxy Note kan dessuten oppleve at sudokuenikke fungerer.Current Activities ofaward-winning journalism in stunning digital package! Save up todate and in-depth reporting, analysis and debate on business,politics and culture. The paper is available from the hours of 2200hours before the release date.This application allows you to read the current issue of thenewspaper suit for tablets. The newspaper is for sale individuallyor as part of the Today's Activities of digital subscriptions.The tablet you will find:• All articles from the current issue of the newspaper• Additional video content, slideshows and graphics• A complete and interactive exchange section with the mostrecently updated courses• Updated news from DN.no• Interactive Sudoku• Digital version of DN's award-winning magazines and D2magazineThe daily edition download, and some items are continuouslyupdated if you are connected to the internet. Downloaded editionscan be read even when you are not connected online.Draws the digital subscription, you also get access to readtoday's paper edition ePaper - either in the app or DN ePaper onyour PC.Order subscription www.dn.no / aboKnown issues: The app does not work properly on the Nexustablet. Users with the Galaxy Note can also see that the grid doesnot work.
Loading...