1.3 / January 13, 2018
(3.9/5) (46)
Loading...

Description

* Çocuklara saatleri öğreten ilk Türkçe uygulama !* Dahi Çocuklar –Saatleri Öğreniyorum uygulamasıyla çocuklara saatleri eğlenceli veeğitici şekilde öğretmektedir.* Tam saatler, buçulu saatler, çekrekgeçe ve çeyrek kala şeklinde 4 ana konuyu içermektedir.* Toplam 48flash kart bulunmaktadır.* Öğrenilen saatleri daha kalıcı olmasıiçin flash kartlarda gerçek nesneler kullanılmıştır.* Uygulamanınkullanımı oldukça basit, seçilen resimler eğlenceli vekalitelidir.* Bu uygulama çocukların saatleri ve zamanıöğrenmesinde yadımcı olacak ve zaman kavramını öğrenmelerinikolaylaştıracaktır.* Oyun bölümünden yer alan ve özenle hazırlanmışsorulara göre dört farklı saatten doğru olanı bulma bölümü oldukçaeğlenceli ve eğiticidir.* Sesli cevap sistemi sayesindeçocuklarınız saatleri hem okuyarak hem de işiterek daha iyianlayacaklardır.Uygulama içinde kullanılan seslerin tamamı özelstüdyo ortamında uygulama için seslendirilmiştir.* The first appthat teaches children to Turkish times!* Even kids - kids withhours of practice I'm learning Hours are taught in a fun andeducational way.* Full watches, clocks buçul, as çekrek exceedprior quarter and 4 contains the main subject.* There are a totalof 48 flash cards.* Learned hours of real objects were used inflash cards to be more permanent.* Using the app is pretty simple,fun and high quality images are selected.* This application will bethe children and yadımc hours of learning time and facilitate thelearning of the concept of time.* The right four hours, accordingto the Games section and carefully crafted questions containedFinding section is quite fun and educational.* With voice responsesystem watches your children will better understand both, hearingand reading.Application was performed for all of the sounds used inpractice in the private studio environment.

App Information Dahi Çocuklar - Saatleri Öğreniyor

 • App Name
  Dahi Çocuklar - Saatleri Öğreniyor
 • Package Name
  com.bemole.saatler
 • Updated
  January 13, 2018
 • File Size
  33M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.3
 • Developer
  Veysel Gundogdu
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Exclusive Networks Bilisim A.S Eski yapanlar Plaza Sehit Memet Ongul Sk. No:1 K:5 Kozyatagi/Kadikoy/Istanbul
 • Google Play Link

Veysel Gundogdu Show More...

Dahi Çocuklar - Renkleri Öğreniyor 4.3 APK
Bu uygulama sayesinde bir çok rengi sıkılmadan kolaycaöğrenebilirsiniz, çocuklarınız güzel ve eğlenceli resimlereşliğinde kolayca tanıyacak.With this application you can find outeasily without a lot of color squeezed, your children will easilyrecognize, accompanied by beautiful and fun pictures.
Smart Kids - Learn Fruits and Vegetables 2.5 APK
Challenge and delight your children as they practice theirknowledge of fruits and vegetables. Audio instructions help themchoose the appropriate image, and beautiful photos congratulatethem on a job well done!- Very easy and simple fun game- Beautifulreal fruit and vegetable images- 62 HD images- 62 Flashcards- Findgame- Clear pronunciations- Works offlineIt helps your child to:-Develop auditory, visual and fine motor skills- Recognize fruitsand vegetables- Develop sense of achievementPRIVACY DISCLOSUREThisapp:- Does not collect or share any personal dataSupport us bywriting a review or rating the app!
Smart Kids - Learn Animals 4.5 APK
Animals on your iPhone/iPad and much more: many high-definitionpictures, real sounds,sound and picture quizzesYour child can testits own knowledge with a simple and intuitive see/listen quiz.Yourchildren won't ever want to stop learning!Among the main featuresof Genius Kids Learn - Animals World are:* More than 70 animalswith splendid high-definition pictures and high-definition animalssounds.* Quiz to test the own knowledge.* Appealing graphicinterface, intuitive and easy to use.PRIVACY DISCLOSUREThis app:-Does not collect or share any personal dataSupport us by writing areview or rating the app!
Dahi Çocuklar - Saatleri Öğreniyor 1.3 APK
* Çocuklara saatleri öğreten ilk Türkçe uygulama !* Dahi Çocuklar –Saatleri Öğreniyorum uygulamasıyla çocuklara saatleri eğlenceli veeğitici şekilde öğretmektedir.* Tam saatler, buçulu saatler, çekrekgeçe ve çeyrek kala şeklinde 4 ana konuyu içermektedir.* Toplam 48flash kart bulunmaktadır.* Öğrenilen saatleri daha kalıcı olmasıiçin flash kartlarda gerçek nesneler kullanılmıştır.* Uygulamanınkullanımı oldukça basit, seçilen resimler eğlenceli vekalitelidir.* Bu uygulama çocukların saatleri ve zamanıöğrenmesinde yadımcı olacak ve zaman kavramını öğrenmelerinikolaylaştıracaktır.* Oyun bölümünden yer alan ve özenle hazırlanmışsorulara göre dört farklı saatten doğru olanı bulma bölümü oldukçaeğlenceli ve eğiticidir.* Sesli cevap sistemi sayesindeçocuklarınız saatleri hem okuyarak hem de işiterek daha iyianlayacaklardır.Uygulama içinde kullanılan seslerin tamamı özelstüdyo ortamında uygulama için seslendirilmiştir.* The first appthat teaches children to Turkish times!* Even kids - kids withhours of practice I'm learning Hours are taught in a fun andeducational way.* Full watches, clocks buçul, as çekrek exceedprior quarter and 4 contains the main subject.* There are a totalof 48 flash cards.* Learned hours of real objects were used inflash cards to be more permanent.* Using the app is pretty simple,fun and high quality images are selected.* This application will bethe children and yadımc hours of learning time and facilitate thelearning of the concept of time.* The right four hours, accordingto the Games section and carefully crafted questions containedFinding section is quite fun and educational.* With voice responsesystem watches your children will better understand both, hearingand reading.Application was performed for all of the sounds used inpractice in the private studio environment.
Dahi Çocuklar - Soruları Çözüyor 1.1 APK
Uygulama sayesinde çocuklarımız çevresinde bulunan bir çok nesneyihızlıca eğlenerek öğreniyor. Uygulama içindeyiyecek,giyecek,taşıtlar ve daha bir çok alanda eğlenceli sorularbulunmaktadır.Uygulama içinde bulunan tüm sorular özenle stüdyoortamında seslendirilmiştir.Uygulama içinden kullanılan resimelerintamamı özenle seçilmiş ve yüksek çözünürlüktedir.Uygulamaiçerisinde birbirinden farklı 160 soru bulunmaktadır.Through theapplication of many objects found around our children are learningquickly amused.Applications in food, clothing, vehicles and are alot more fun questions in the field.All questions contained in theapplication is carefully performed in a studio environment.Allcarefully selected and malaria reside within the application usedhigh resolution.There are 160 different questions from each otherin practice.
Dahi Çocuklar - Dünyayı Keşfediyor 2.4 APK
Dahi Çocuklar - Dünyayı Keşfediyor uygulamasıyla çocuklarımızçevresinde bulunan ev araç-gereçlerini,hayvanları,müzikaletlerini,taşıtları kolay ve eğlenceli şekilde öğreniyorUygulamaiçinde bulunan kategoriler:- Evcil ve çiftlik hayvanları.- Vahşihayvanlar.- Taşıtlar.- Müzik aletleri.- Ev araç-gereçleri.ÖnemliÖzellikler:- Uygulama içinde kullanılan resimler yüksek kaliteliolup özenle seçilmiştir.- Tüm kategoriler için toplam 360 adetyüksek çözünürlüklü resim bulunmaktadır.- Her resimle ilgili seskayıtları özenle seçilmiştir.Dahi Çocuk - Dünyayı Keşfediyoruygulaması ile çocuklarımız hem görsel hemde işitsel olarakeğlenceli şekilde öğreniyor.* Uygulama içersinden çocuklarıngelişimini olumsuz yönden etkiliyecek herhangi bir materyalbulunmamaktadır.Even children - our children home tools that arefound around the world Discovering practice, animals, musicalinstruments, vehicles learning easy and fun wayLocated within theapplication categories:- Pets and farm animals.- Wild animals.-Vehicles.- Musical instruments.- Household tools andequipments.Highlights:- images of high quality is used for theapplication is selected carefully.- There are a total of 360high-resolution images for all categories.- Every picture on theaudio recordings are carefully selected.Even children - ourchildren Discovering the world with application of learning in afun way at both visually and aurally.* The development of childrenwithin the application, there is no material to be effectivewithout negatively.
Genius Kids - Learn Colors 1.0 APK
This free version of the Genius Kids seriesapp includes 77 Flash Cards, including colors with real objectsrelated to them, with which your child is used to interact, thatshould help him remember color names. Using this app, the child candiscover color and object names, hear them and touch them to makehim remember.- 11 colors with over 77 high quality images with voiceovers- Beautiful color photographsPRIVACY DISCLOSUREThis app:- Does not collect or share any personal data
Dahi Çocuklar - Kelimeleri Öğreniyorum 5.3 APK
* Dahi Çocuklar – Kelimeleri Öğreniyorum uygulamasıyla çocuklaragünlük kullanılan nesneleri eğlenceli ve eğitici şekildeöğretmektedir.* Her nesne için birbirinden farklı flash kartlarbulunmaktadır, flash kartlar için kullanılan resimler özenleseçilmiş ve yüksek kaliteli resimlerden oluşmaktadır.* Toplam 70flash kart bulunmaktadır.* Öğrenilen nesnelerin daha kalıcı olmasıiçin flash kartlarda gerçek nesneler kullanılmıştır (GünlükKullanılan Eşyalar, Meyveler, Sebzeler, Hayvanlar)* Uygulamanınkullanımı oldukça basit, seçilen resimler eğlenceli vekalitelidir.* Bu uygulama çocukların günlük kullanılan nesnelerialgılamasında ve birden fazla nesnenin ayrımını yapabilmelerineyardımcı olacak ve yeteneklerini geliştirecek şekildetasarlanmıştır.* Oyun bölümünden yer alan ve özenle hazırlanmışsorulara göre dört farklı nesneden doğru olanı bulma bölümü oldukçaeğlenceli ve eğiticidir.* Sesli cevap sistemi sayesindeçocuklarınız günlük nesneleri hem okuyarak hem de işiterek daha iyianlayacaklardır.Uygulama içinde kullanılan seslerin tamamı özelstüdyo ortamında uygulama için seslendirilmiştir.* Even children -the children practice daily objects used words I speak are taughtin a fun and educational way.* Each object There are different fromeach other for flash cards, flash cards for illustrations used arecarefully selected and consist of high quality pictures.* There area total of 70 flash cards.* Real objects in flash card to be usedmore lasting the learning object (Daily Use Goods, Fruits,Vegetables, Animals)* Using the app is pretty simple, fun and highquality images are selected.* This application is used fordetecting objects in the children's daily and will be able to helpthem differentiate multiple objects and is designed to improvetheir ability.* The correct one from four different objects locatedby finding the Games section and carefully crafted questionssection is quite fun and educational.* With voice response systemyour children will better understand both everyday objects, hearingand reading.Application was performed for all of the sounds used inpractice in the private studio environment.
Loading...