3 / December 15, 2014
(apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.</div> <a class="content" href="https://support.google.com/googleplay?p=appgame_ratings" target="_blank">Learn more</a> </div> <div class="meta-info"> <div class="title">Permissions</div> <button class="content id-view-permissions-details fake-link" data-docid="nl.eigensteil.dakconditie"> View details </button> </div> <div class="meta-info contains-text-link"> <div class="title">Report</div> <a class="content" href="https://support.google.com/googleplay/?p=report_content" target="_blank"> Flag as inappropriate </a> </div> <div class="meta-info"> <div class="title"> Offered By </div> <div class="content">Veldhoven Design BV</div> </div> <div class="meta-info"> <div class="title"> Developer </div> <div class="content contains-text-link"> <a class="dev-link" href="https://www.google.com/url?q=http://www.dakconditie.nl/&sa=D&usg=AFQjCNHQEmufSAS7_Uu1QyC5UVGE2PN7RQ" rel="nofollow" target="_blank"> Visit website </a> <a class="dev-link" href="mailto:info@dakconditie.nl" rel="nofollow" target="_blank"> Email info@dakconditie.nl </a> </div> </div> </div> <div class="details-section-divider"></div> </div> </div><div class="details-wrapper"> <div class="details-section recommendation"> <div class="details-section-contents"> <div class="rec-cluster" data-server-cookie="CAMiKQgCEAMaIRIfChlubC5laWdlbnN0ZWlsLmRha2NvbmRpdGllEAEYAygB" data-uitype="400"> <h1 class="heading"> Similar </h1> <div class="cards expandable"> <div class="card no-rationale square-cover apps small" data-docid="com.uslbm.crs" data-original-classes="card no-rationale square-cover apps small" data-short-classes="card no-rationale square-cover apps tiny" data-thin-classes="card no-rationale square-cover apps small"> <div class="card-content id-track-click id-track-impression" data-docid="com.uslbm.crs" data-server-cookie="CAIaGQoVEhMKDWNvbS51c2xibS5jcnMQARgDQgA=" data-uitype="500"> <a class="card-click-target" data-server-cookie="CAIaGQoVEhMKDWNvbS51c2xibS5jcnMQARgDQgA=" data-uitype="500" href="/store/apps/details?id=com.uslbm.crs" aria-hidden="true" tabindex="-1"></a> <div class="cover"> <div class="cover-image-container"> <div class="cover-outer-align"> <div class="cover-inner-align"> <img alt="Coastal Roofing Supply" class="cover-image" data-cover-large="//lh3.googleusercontent.com/r6K3gak4Pt2tKFnCxN-rrj2_ug3QEXcJRfj17dyeRDj_DCl_9KHrLiTHLJIhN52cEg=w340" data-cover-small="//lh3.googleusercontent.com/r6K3gak4Pt2tKFnCxN-rrj2_ug3QEXcJRfj17dyeRDj_DCl_9KHrLiTHLJIhN52cEg=w170" src="//lh3.googleusercontent.com/r6K3gak4Pt2tKFnCxN-rrj2_ug3QEXcJRfj17dyeRDj_DCl_9KHrLiTHLJIhN52cEg=w170" aria-hidden="true"> </div> </div> </div> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=com.uslbm.crs" aria-label=" Coastal Roofing Supply "> <span class="movies preordered-overlay-container id-preordered-overlay-container" style="display:none"> <span class="preordered-label"> Pre-ordered </span> </span> <span class="preview-overlay-container" data-docid="com.uslbm.crs"> </span> </a> </div> <div class="details"> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=com.uslbm.crs" aria-hidden="true" tabindex="-1"></a> <a class="title" href="/store/apps/details?id=com.uslbm.crs" title="Coastal Roofing Supply" aria-hidden="true" tabindex="-1"> Coastal Roofing Supply <span class="paragraph-end"></span> </a> <div class="subtitle-container"> <a class="subtitle" href="/store/apps/developer?id=US+LBM+Holdings,+LLC" title="US LBM Holdings, LLC">US LBM Holdings, LLC</a> <span class="price-container"> <span class="paragraph-end"></span> <span class="apps is-price-tag buy-button-container is_not_aquired_or_preordered" data-doc-fetch-skip-cache="0" data-doc-fetch-vouchers="0" data-docid="com.uslbm.crs"> <div class="pon" style="display:none">1</div> <button class="price buy id-track-click" data-server-cookie="CAIaGQoVEhMKDWNvbS51c2xibS5jcnMQARgDQgA=" data-uitype="223"> <span class="display-price">Free</span> </button> </span> </span> </div> <div class="description"> CRS App - Track Deliveries & Invoices, Signup For Events and View Promotions. <span class="paragraph-end"></span> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=com.uslbm.crs" aria-hidden="true" tabindex="-1"></a> </div> </div> <div class="reason-set"> <span class="stars-container"> <a href="/store/apps/details?id=com.uslbm.crs"> </a> <span class="price-container"> <span class="paragraph-end"></span> <span class="apps is-price-tag buy-button-container is_not_aquired_or_preordered" data-doc-fetch-skip-cache="0" data-doc-fetch-vouchers="0" data-docid="com.uslbm.crs"> <div class="pon" style="display:none">1</div> <button class="price buy id-track-click" data-server-cookie="CAIaGQoVEhMKDWNvbS51c2xibS5jcnMQARgDQgA=" data-uitype="223"> <span class="display-price">Free</span> </button> </span> </span> </span> </div> </div> </div> <div class="card no-rationale square-cover apps small" data-docid="com.worketc.activity" data-original-classes="card no-rationale square-cover apps small" data-short-classes="card no-rationale square-cover apps tiny" data-thin-classes="card no-rationale square-cover apps small"> <div class="card-content id-track-click id-track-impression" data-docid="com.worketc.activity" data-server-cookie="CAIaIAocEhoKFGNvbS53b3JrZXRjLmFjdGl2aXR5EAEYA0IA" data-uitype="500"> <a class="card-click-target" data-server-cookie="CAIaIAocEhoKFGNvbS53b3JrZXRjLmFjdGl2aXR5EAEYA0IA" data-uitype="500" href="/store/apps/details?id=com.worketc.activity" aria-hidden="true" tabindex="-1"></a> <div class="cover"> <div class="cover-image-container"> <div class="cover-outer-align"> <div class="cover-inner-align"> <img alt="WORKetc CRM + Projects + More" class="cover-image" data-cover-large="//lh3.googleusercontent.com/8GgqupQhylbV4FOBRYAhb-meDTYRw_MzzJhp-Vhcvv1Xjw83kpKk6O5hlxSjT0HGaTA=w340" data-cover-small="//lh3.googleusercontent.com/8GgqupQhylbV4FOBRYAhb-meDTYRw_MzzJhp-Vhcvv1Xjw83kpKk6O5hlxSjT0HGaTA=w170" src="//lh3.googleusercontent.com/8GgqupQhylbV4FOBRYAhb-meDTYRw_MzzJhp-Vhcvv1Xjw83kpKk6O5hlxSjT0HGaTA=w170" aria-hidden="true"> </div> </div> </div> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=com.worketc.activity" aria-label=" WORKetc CRM + Projects + More "> <span class="movies preordered-overlay-container id-preordered-overlay-container" style="display:none"> <span class="preordered-label"> Pre-ordered </span> </span> <span class="preview-overlay-container" data-docid="com.worketc.activity"> </span> </a> </div> <div class="details"> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=com.worketc.activity" aria-hidden="true" tabindex="-1"></a> <a class="title" href="/store/apps/details?id=com.worketc.activity" title="WORKetc CRM + Projects + More" aria-hidden="true" tabindex="-1"> WORKetc CRM + Projects + More <span class="paragraph-end"></span> </a> <div class="subtitle-container"> <a class="subtitle" href="/store/apps/developer?id=WORKetc+CRM+%2B+Projects" title="WORKetc CRM + Projects">WORKetc CRM + Projects</a> <span class="price-container"> <span class="paragraph-end"></span> <span class="apps is-price-tag buy-button-container is_not_aquired_or_preordered" data-doc-fetch-skip-cache="0" data-doc-fetch-vouchers="0" data-docid="com.worketc.activity"> <div class="pon" style="display:none">1</div> <button class="price buy id-track-click" data-server-cookie="CAIaIAocEhoKFGNvbS53b3JrZXRjLmFjdGl2aXR5EAEYA0IA" data-uitype="223"> <span class="display-price">Free</span> </button> </span> </span> </div> <div class="description"> Automate your business with integrated CRM, projects, sales and more in one app. <span class="paragraph-end"></span> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=com.worketc.activity" aria-hidden="true" tabindex="-1"></a> </div> </div> <div class="reason-set"> <span class="stars-container"> <a href="/store/apps/details?id=com.worketc.activity"> <div class="reason-set-star-rating"> <div class="tiny-star star-rating-non-editable-container" aria-label=" Rated 4.0/5) ()
Loading...

Description

Omschrijving
Calamiteiten zoals daklekkages komen vaak onverwachts en er moetdan snel geschakeld worden. Met behulp van dezegebruiksvriendelijke app kunt u razendsnel uw melding door gevenaan het onderhoudsbedrijf die verantwoordelijk is voor hetafhandelen van calamiteiten binnen het desbetreffendepostcodegebied of verantwoordelijk is voor het dakonderhoud opdesbetreffend gebouw. Uw gebouwen worden opgenomen in een centraledatabase, waardoor u bij een calamiteiten melding alleen dieinformatie behoeft door te geven die nog ontbreekt.

Aanmelden
Om gebruik te kunnen maken van deze app dient u zich na installatievan de app eenmalig in te schrijven als gebruiker, waarbij u zelfeen gebruikersnaam en wachtwoord invult. Ook het inschrijven gaatheel eenvoudig met behulp van deze app.

Communicatie ( terugkoppeling )
Van al uw meldingen krijgt u een bevestiging per email op hetemailadres wat u bij de inschrijving heeft opgegeven. Tevensontvangt u per email een bevestiging van de gemaakte afspraak enwanneer de melding gereed is krijgt u wederom een bevestiging peremail. Mocht u voor uw terugkoppeling een ander emailadres willenhanteren dan uw eigen emailadres dan kunt u na inschrijven peremail een verzoek indienen bij : info@topcomfort.nl

Statusoverzicht
De app biedt u ook een online overzicht van al uw meldingen en permelding kunt u op ieder gewenst moment de status bekijken van demelding.

Facturering meldingen
Afgehandelde meldingen worden volgens vaste regietarievenuitgevoerd. Deze tarieven ontvangt u bij de bevestiging van deinschrijving. Bij inschrijving ontvangt u per email een link terverificatie van uw inschrijving. Wanneer u met deze link deverificatie bevestigd, gaat u ook akkoord met de vastgestelderegietarieven. De factuur wordt op naam gesteld van de eigenaar vanhet gebouw, die u invult bij de melding en de factuur wordt naarhet adres verstuurd wat u ingevuld heeft bij de inschrijving.

Contact
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met TopcomfortDakspecialisten : telefoonnummer : 0418-640235 of mailen naarinfo@topcomfort.nl
Definition
Calamities such as roof leaks often occur unexpectedly and itshould be fast forwarded. With this user-friendly app you can passquickly your message to the maintenance company that is responsiblefor handling disasters within the relevant postcode area or isresponsible for roof maintenance on relevant building. Yourbuildings are included in a central database, so you only need topass that information to a message that calamity stillmissing.
 
Sign Up
In order to make use of this app, you must enroll after installingthe app once in as a user, which you fill in a username andpassword. The register is simple by using this app.
 
Communication (feedback)
All of your messages you get a confirmation email to the emailaddress you provided at registration. You will also receive anemail confirming the agreement made and when the message is readyto again receive a confirmation by email. Should you wish for yourfeedback adopt a different email address than your own emailaddress, you can subscribe via email after submitting a request to:info@topcomfort.nl
 
Status Report
The app also provides you with an online overview of all youralerts and a notification, you can at any time view the status ofthe report.
 
Billing reports
Completed reports are carried out according to established controlrates. These rates you receive the confirmation of registration. Atregistration you will receive an email with a link to verify yoursubscription. When you confirm the authentication with this link,you also agree with the direction set rates. The invoice is made inthe name of the owner of the building, you fill in the report andthe invoice is sent to the address you entered duringregistration.
 
Contact
For questions or comments, please contact TopComfort roofingspecialists: phone: 0418-640235 or email info@topcomfort.nl

App Information Dakconditie

 • App Name
  Dakconditie
 • Package Name
  nl.eigensteil.dakconditie
 • Updated
  December 15, 2014
 • File Size
  13M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  3
 • Developer
  Veldhoven Design BV
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Business
 • Developer
 • Google Play Link

Veldhoven Design BV Show More...

Dakconditie 3 APK
OmschrijvingCalamiteiten zoals daklekkages komen vaak onverwachts en er moetdan snel geschakeld worden. Met behulp van dezegebruiksvriendelijke app kunt u razendsnel uw melding door gevenaan het onderhoudsbedrijf die verantwoordelijk is voor hetafhandelen van calamiteiten binnen het desbetreffendepostcodegebied of verantwoordelijk is voor het dakonderhoud opdesbetreffend gebouw. Uw gebouwen worden opgenomen in een centraledatabase, waardoor u bij een calamiteiten melding alleen dieinformatie behoeft door te geven die nog ontbreekt.AanmeldenOm gebruik te kunnen maken van deze app dient u zich na installatievan de app eenmalig in te schrijven als gebruiker, waarbij u zelfeen gebruikersnaam en wachtwoord invult. Ook het inschrijven gaatheel eenvoudig met behulp van deze app.Communicatie ( terugkoppeling )Van al uw meldingen krijgt u een bevestiging per email op hetemailadres wat u bij de inschrijving heeft opgegeven. Tevensontvangt u per email een bevestiging van de gemaakte afspraak enwanneer de melding gereed is krijgt u wederom een bevestiging peremail. Mocht u voor uw terugkoppeling een ander emailadres willenhanteren dan uw eigen emailadres dan kunt u na inschrijven peremail een verzoek indienen bij : info@topcomfort.nlStatusoverzichtDe app biedt u ook een online overzicht van al uw meldingen en permelding kunt u op ieder gewenst moment de status bekijken van demelding.Facturering meldingenAfgehandelde meldingen worden volgens vaste regietarievenuitgevoerd. Deze tarieven ontvangt u bij de bevestiging van deinschrijving. Bij inschrijving ontvangt u per email een link terverificatie van uw inschrijving. Wanneer u met deze link deverificatie bevestigd, gaat u ook akkoord met de vastgestelderegietarieven. De factuur wordt op naam gesteld van de eigenaar vanhet gebouw, die u invult bij de melding en de factuur wordt naarhet adres verstuurd wat u ingevuld heeft bij de inschrijving.ContactVoor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met TopcomfortDakspecialisten : telefoonnummer : 0418-640235 of mailen naarinfo@topcomfort.nlDefinitionCalamities such as roof leaks often occur unexpectedly and itshould be fast forwarded. With this user-friendly app you can passquickly your message to the maintenance company that is responsiblefor handling disasters within the relevant postcode area or isresponsible for roof maintenance on relevant building. Yourbuildings are included in a central database, so you only need topass that information to a message that calamity stillmissing. Sign UpIn order to make use of this app, you must enroll after installingthe app once in as a user, which you fill in a username andpassword. The register is simple by using this app. Communication (feedback)All of your messages you get a confirmation email to the emailaddress you provided at registration. You will also receive anemail confirming the agreement made and when the message is readyto again receive a confirmation by email. Should you wish for yourfeedback adopt a different email address than your own emailaddress, you can subscribe via email after submitting a request to:info@topcomfort.nl Status ReportThe app also provides you with an online overview of all youralerts and a notification, you can at any time view the status ofthe report. Billing reportsCompleted reports are carried out according to established controlrates. These rates you receive the confirmation of registration. Atregistration you will receive an email with a link to verify yoursubscription. When you confirm the authentication with this link,you also agree with the direction set rates. The invoice is made inthe name of the owner of the building, you fill in the report andthe invoice is sent to the address you entered duringregistration. ContactFor questions or comments, please contact TopComfort roofingspecialists: phone: 0418-640235 or email info@topcomfort.nl
GZoveel 1.0 APK
De G-Zoveel app is essentieel voordeweekenden; maak een profiel; deel foto's en ervaringen metelkaar.Daarnaast is het een must-have voor sommige spellen tijdenshetweekend! Je kunt in een oog opslag zien wie de meeste puntenheeftverdiend.The G-app So muchisessential for the weekend; Create a profile; share photosandexperiences. It is also a must-have for some games duringtheweekend! You can see at a glance who has earned themostpoints.
Loading...