2.0.2 / March 26, 2018
(3.0/5) (2)
Loading...

Description

Danh ngôn tRoll với mục đích mang lại tiếng cưới và lý thú cho cácbạn trong giao tiếp hàng ngày thông qua các câu nói ngắn ngọn, ngôntừ "trẻ trâu" nhưng mang ý nghĩa thực tế và mang lại tiếng cười chomọi người.Với bộ sưu tập các thông điệp, status, các câu nói chuyễnthể, chuyển ngữ, Danh Ngôn Troll sẽ giúp bạn giảm bớt căng thẳngsau một ngày làm việc mệt mỏiVới các sắp xếp và bố trị khoa học,ứng dụng cho phép bạn lưu lại những câu nói tâm đắc để có thể "xỗ"với bạn bè bất cứ lúc nào.P/S: Hãy chọn và troll bạn bè mình theocách của bạn nhé!Quotations troll with the aim to bring laughterand fun to you in daily communication through the sentence short,words "young buffalo," but meaningful reality and bring laughter toeveryone.With a collection of messages, status, quotes adapted,translated, List Language Troll will help you relieve stress aftera tiring working dayTo arrange and scientific value, theapplication allows you to save your favorite sayings to "poke" yourfriends at any time.P / S: Please select and troll their friendsyour way nhé!

App Information Danh ngon tRoll - Truyen cuoi

 • App Name
  Danh ngon tRoll - Truyen cuoi
 • Package Name
  com.appssaigon.danhngontroll
 • Updated
  March 26, 2018
 • File Size
  6.5M
 • Requires Android
  Android 4.2 and up
 • Version
  2.0.2
 • Developer
  Saigon Apps
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
  214 Dst - Ho Chi Minh city - Vietnam
 • Google Play Link

Saigon Apps Show More...

Guangzhou Airport: Flight Tracker 3.0 APK
Saigon Apps
Guangzhou Baiyun Airport Flight information will help you visitGuangzhou easily by guidance you not only flights information butalso services around the airport: - The infomation of flightarrivals and departures - The Flight's status - The taxi servicesin Guangzhou city - Bus station around the airport with map - Hotelservices around the airport - Restaurants aroud the airport -Offline flight information
Da Nang Airport: Flight Tracker 2.2 APK
Saigon Apps
Da Nang Airport Flight information will help you visit Da Nangeasily by guidance you not only flights information but alsoservices around the airport:- The infomation of flight arrivals anddepartures- The Flight's status- The taxi services in Ho Chi Minhcity- Bus station around the airport with map- Hotel servicesaround the airport- Restaurants aroud the airport- Offline flightinformation
Tan Son Nhat Airport: Flight Tracker 2.6 APK
Saigon Apps
Tan Son Nhat airport Flight information will help you visit Tan SonNhat airport easily by guidance you not only flights informationbut also services around the airport:- The infomation of flightarrivals and departures- The Flight's status- The taxi services inHo Chi Minh city- Bus station around the airport with map- Hotelservices around the airport- Restaurants aroud the airport- Offlineflight information
Noi Bai Airport: Flight Tracker 2.5 APK
Saigon Apps
Noi Bai airport Flight information will help you to visit Hanoicapital easily by guidance you not only flights information butalso services around the airport:- The infomation of flightarrivals and departures- The Flight's status- The taxi services inHo Chi Minh city- Bus station around the airport with map- Hotelservices around the airport- Restaurants aroud the airport- Offlineflight information
Hong Kong Airport: Flight tracker 2.2 APK
Saigon Apps
This app is really need for you when arriving to Hong Kong, you cantrack your flight, find some where or some thing to eateasily.Features:- Track your flight information real time.- Searchyour flight by air number- Share your flight with friends- Notifyyour flight with Google flight information- Search for hotel, bus,taxi around theairport=================================================RequiredPermissions:INTERNET: Retrieve data fromInternetACCESS_NETWORK_STATE: Check if the phone has InternetconnectionWRITE_EXTERNAL_STORAGE: Google Maps Service
Tìm Quanh Đây: Ăn uống, khách sạn, trường học 1.6 APK
Saigon Apps
GIỚI THIỆU CHUNGTìm Quanh Đây là ứng dụng gọn nhẹ và đơn giản, giúpngười dùng có thể tìm một cách nhanh chóng nhất những địa điểm xungquanh mình chỉ với vài thao tác, ứng dụng còn mang lại cho ngườidùng một số tính năng hữu ích như sau:- Các loại địa điểm hay đếncủa tất cả chúng ta- Danh sách các địa điểm cần ghi nhớ của ngườidùng- Tìm theo bản đồ- Tích hợp chỉ đường từ vị trí bạn đến địađiểm bạn muốn- Tích hợp gọi điện thoại liên hệ với địa điểm đượcchọn- Tích hợp share thông tin với bạn bè- Hiển thị khoảng cách đếntừng địa điểmĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG- Ứng dụng được sử dụng với mục đíchhổ trợ người dùng một cách tốt nhất trong việc tìm kiếm các địađiểm hay đến. Úng dụng được cung cấp miễn phí và không có thêm bấtkỳ chi phí nào.- Thông tin địa điểm được cung cấp bởi Google, chúngtôi không có bất kỳ liên quan hay quyền hạn gì với thông tin ngườidùng tìm đượcQUẢNG CÁOTrong ứng dụng có tích hợp một số dịch vụquảng cáo từ Google với mục đích duy trì hoạt động của ứng dụng,nếu có bất cứ điều gì bất tiện mong người dùng thông cảm.GENERALINTRODUCTIONFind Around This is lightweight application and simple,helping users to quickly find most places around you just a fewclicks, the app also gives users a number of useful features suchas six:- The type of place or to us all- List of sites to rememberusers'- Search by map- Integrated directions from your location tothe location you want- Integrated phone call to contact selectedlocations- Integrate share information with friends- Displaydistance to each locationTERMS OF USE- The application is used forthe purpose of supporting the user in the best way in findinglocations or to. Applications are provided free of charge andwithout any extra cost.- Location Information provided by Google,we do not have any interest or rights whatsoever with userinformation foundADVERTISEMENTIn applications that integrate someads from Google services for the purpose of maintaining theoperation of the application, if there is anything inconvenientsympathy user wishes.
Find Around: Places around you 1.1 APK
Saigon Apps
Find Around is an easy tool to find nearest places which you arelooking for by quickly identify your position and allows you tochoose the nearest Bank, Bar, Gas Station, Hospital, Hotel,Restaurant, Supermarket, Movie Theater, Theater and Taxi.FindAround allow you to have an overview of your places about distance,way and other contact information.
Danh ngon tRoll - Truyen cuoi 2.0.2 APK
Saigon Apps
Danh ngôn tRoll với mục đích mang lại tiếng cưới và lý thú cho cácbạn trong giao tiếp hàng ngày thông qua các câu nói ngắn ngọn, ngôntừ "trẻ trâu" nhưng mang ý nghĩa thực tế và mang lại tiếng cười chomọi người.Với bộ sưu tập các thông điệp, status, các câu nói chuyễnthể, chuyển ngữ, Danh Ngôn Troll sẽ giúp bạn giảm bớt căng thẳngsau một ngày làm việc mệt mỏiVới các sắp xếp và bố trị khoa học,ứng dụng cho phép bạn lưu lại những câu nói tâm đắc để có thể "xỗ"với bạn bè bất cứ lúc nào.P/S: Hãy chọn và troll bạn bè mình theocách của bạn nhé!Quotations troll with the aim to bring laughterand fun to you in daily communication through the sentence short,words "young buffalo," but meaningful reality and bring laughter toeveryone.With a collection of messages, status, quotes adapted,translated, List Language Troll will help you relieve stress aftera tiring working dayTo arrange and scientific value, theapplication allows you to save your favorite sayings to "poke" yourfriends at any time.P / S: Please select and troll their friendsyour way nhé!
Loading...