1.05 / March 3, 2016
(4.8/5) (4)
Loading...

Description

Via deze app laten we u kennis maken met Bedumin Groningen.
U vind hier allerlei verschillende informatie.
Bekijk het nieuws uit en over Bedum, welke evenementen vinden erplaats, bekijk de informatie en acties van de verschillendebedrijven en ga bij ze langs of neem contact met ze op.
Met deze gratis app heeft u alle belangrijke informatie binnenhandbereik.
Through this app let youget acquainted with Bedum Groningen.
You will find here all kinds of information.
View the news from and about Bedum find what events instead, reviewthe information and actions of the different companies and go alongwith them or contact them.
With this free app, you have all the important information at yourfingertips.

App Information De Bedum App

 • App Name
  De Bedum App
 • Package Name
  com.a17600997152839682d8de42a.a19586263a
 • Updated
  March 3, 2016
 • File Size
  11M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.05
 • Developer
  Mobile Phone Media
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
 • Google Play Link

Mobile Phone Media Show More...

W.A. 1.03 APK
Download hier de app van christelijkebasisschool Willem-Alexander (W.A.)in Erica.Download the app fromChristian school Willem-Alexander (WA)in Erica.
Bodega Manolitos 1.06 APK
Bodega Manolitos is een tapas/wijnbargevestigd op de Markt, naast de Kop van de Vaart, wat beschouwdwordt als één van de mooiste locaties van Assen. Een plek waar hetgezellige Assense sfeertje is gecombineerd met Mediterraneongedwongenheid. U bent hier meer dan welkom om kennis te maken mettypische wereldse tapas & een ruime keuze in voortreffelijkewijnen en bieren.Bodega Manolitos heeft een Mediterrane uitstraling, compleet metprachtige marmeren bar, Spaanse invloeden en een open keuken. Ukunt verschillende tapas los bestellen en ze met een goed glas bierof wijn laten smaken aan de bar. Wilt u liever een completemaaltijd nuttigen, dan verwelkomen wij u graag aan één van onzetafeltjes. Uiteraard kunt u ook zalig vertoeven op ons knusseterras.Download deze gratis app en bekijk alle informatie overManolitos en maak gebruik van onze speciale app aanbiedingen.Bodega Manolitos is atapas / wine bar located on the Market, next Cup Vaart, which isconsidered one of the best locations in Assen. A place where theatmosphere is cozy Assen combined with Mediterranean abandon. Youare more than welcome to do with worldly typical tapas and a wideselection of fine wines and beers knowledge.Bodega Manolitos has a Mediterranean look, complete withbeautiful marble bar, Spanish influences and an open kitchen. Youcan order several tapas loose and let them taste at the bar. With aglass of beer or wine Would you rather eat a full meal, we wouldlike to welcome you to one of our tables. You can of course alsogood to stay in our cozy terrace.Download this free app and see all the information aboutManolitos and take advantage of our special offers app.
Vesting Bourtange 1.11.0.0 APK
WELKOM IN HET JAAR 1742 Vlakbij de Duitse grens, in het prachtigeWesterwolde, ligt de vesting Bourtange. Een uniek historischverdedigingswerk dat zijn gelijke niet kent. Heden en verleden gaanperfect samen in deze kleine, sfeervolle vestingstad.In 1580 gafWillem van Oranje opdracht om op een zandrug in hetBourtangermoeras, op de grens met het huidige Duitsland, een fortaan te leggen. In 1593 werd de vesting in opdracht van WillemLodewijk van Nassau opgeworpen. Tussen 1593 en 1851 was Bourtangeeen belangrijke vesting. Toen de vesting in 1851 werd opgehevenontstond een agrarisch dorp. Slechts een aantal gebouwenherinnerden nog aan de glorie van vroeger. In de jaren zestig vande vorige eeuw nam de gemeente Vlagtwedde het initiatief om devesting te reconstrueren. Het plan werd uitgevoerd tussen 1967 en1992. Wallen werden opnieuw opgeworpen, grachten werden gegraven ensoldatenbarakken werden gebouwd. Bezoekers van het Bourtange van nuwanen zich eeuwen terug in de tijd. Maak kennis met de vesting dienooit werd ingenomen.MuseaUw bezoek aan de vesting is incompleetals u de diverse musea en exposities niet hebt gezien. In devesting treft u een viertal gebouwen aan, waarin u eenindrukwekkende reis maakt door de geschiedenis van Bourtange. Inhet informatiecentrum kunt u hiervoor een combinatie-entreekaartkopen.GroepsbezoekVoor elke groepsgrootte en elk budget kunnenleuke programma’s worden samengesteld.OvernachtenEr zijn achtlogementen met bedstee en vier logementen met een normaal bed.Schrik niet. U hoeft niet zittend te slapen in de bedstee, zoalsvroeger het geval was! Op zoek naar een onvergetelijke romantischeovernachting? Reserveer dan nu één van onze prachtigevestinglogementen. Download nu deze gratis app en blijf op dehoogte van het laatste nieuws, evenementen en actiesWellicht totziens in het jaar 1742! WILLKOMMEN IM JAHR 1742!In der Nähe derdeutschen Grenze im wunderschönen Westerwolde (Süd-Ost–Groningen)liegt die Festung Bourtange. Sie ist ein historischesVerteidigungsbauwerk ohne ihresgleichen. Die Festung Bourtange istin jeder Hinsicht einmalig. Gegenwart und Vergangenheit gehen Handin Hand in der kleinen gemütlichen Festungsstadt. Erleben SieBourtange und fühlen Sie sich in die Mitte des 18. Jahrhundertszurückversetzt. Im Jahre 1580 gab Willem von Oranien den Auftrag,auf einem Sandrücken mitten im Moor, an der Grenze zu Deutschland,ein Fort anzulegen. Das war der Anfang von Bourtange. Besucher vonheute fühlen sich in Bourtange um Jahrhunderte zurückversetzt indie damalige Zeit. Lernen Sie die Festung, die niemals eingenommenwurde, kennen.WELCOME IN THE YEAR 1742! In the fortress Bourtangethere is very much to see. You will find in and around the fortressmany interesting sights from earlier centuries. Buildings whichpreviously had a military function, are now in use as a museum,overnight accommodation, restaurant or shop. Download our free appto see all the information about the fortress Bourtange.
KinkyNails 1.04 APK
KinkyNails uit Emmen staat voor trendynageldesign met kwaliteitsproducten. Erkend nagelstylist RamonaMaatje is volledig gediplomeerd nagelstyliste en heeft diverseprijzen gewonnen met french manicure- en nail-artwedstrijden.Bij KinkyNails wordt alleen gewerkt met de producten van OdysseyNail Systems & O.P.I., beide topmerken op het gebied vannagelstyling. Deze beide merken zijn wereldwijd bekend entoonaangevend als het gaat om trends en vernieuwing op het gebiedvan hun producten.Naast het verzorgen van uw kunstnagels kunt u bij KinkyNailsnatuurlijk ook terecht voor een ontspannen manicure. Daarnaast ishet verzorgen van bruidsnagels een specialiteit van KinkyNails. Ooknagelbijters kunnen bij KinkyNails terecht voor een advies en eenbehandeltraject op maat, met de juiste begeleiding is het mogelijkom ook als nagelbijter goed voor de dag te komen en ondertussen hetnagelbijten te minderen of zelf helemaal te stoppen.Kinky Nails from Emmenstands for trendy nail design with quality products. Recognizednail stylist Ramona Buddy is fully qualified nail technician andhas won numerous awards with french manicure and nail artcompetitions.In Kinky Nails only work with products Odyssey Nail Systems &OPI, both brands in nail styling. Both brands are known worldwideand a leader when it comes to trends and innovation in theirproducts.Besides taking care of your artificial nails can at Kinky Nailsalso enjoy a relaxing manicure. In addition, the provision of bridenails a specialty Kinky Nails. Also at Kinky Nails nail biters cango for advice and a treatment program tailored, with properguidance it is possible to nail-biter as well for the day to come,and meanwhile reduce the nail biting or stop yourself.
Knip-inn 1.03 APK
Haarstudio de Knip-inn bestaat nu al sinds2005en is inmiddels een begrip in Hollandscheveld enomstreken.Wij zijn gespecialiseerd in alle haarbehandelingen bij dames,herenen kinderen.Voor kinderfeestjes en hoofdhuidmassages kunt u bij ons terecht.Ookvoor het laten aanbrengen van haarextensions, bruidskapselsenvisagie bent u bij ons aan het juiste adres!Met onze app kunt u eenvoudig online een afspraak maken,sparenvoor aantrekkelijke aanbiedingen en op de hoogte blijven vanonzenieuwste acties en diensten!Via deze app kunt u alles vinden over onze producten,kennismakenmet onze medewerkers, een impressie krijgen van onzehaarstudio envan onze diensten.Download onze gratis Knip-inn AppHer Studio Cut-innnowexists since 2005 and has become a household in Hollandscheveldandenvirons.We specialize in all its treatments in women, menandchildren.For children and scalp massages, please contact us. Also forlettingapplying hair extensions, wedding hairstyles and make-upyou've cometo the right place!With our app you can easily make an appointment online, saveforattractive offers and stay informed of our latest promotionsandservices!With this app you can find everything about our products, meetourstaff, get an impression of our hair studio and ourservices.Download our free Cut-inn App
Het Talent 1.11 APK
Het Talent is een nieuwe school in een nieuwewijk in Emmen met een vernieuwend onderwijsconcept en een frissekijk op onderwijs.CB Het Talent heeft een sterk innovatief karakter. Modern,vernieuwend en vooruitstrevend basisonderwijs dus, vanaf de starten op maat.Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en andereinformatie? Download dan nu onze app!!Talent is a new school ina new neighborhood in Emmen with an innovative educational conceptand a fresh perspective on education.CB Talent has a strong innovative character. Modern, innovative andprogressive education so, from the start and customized.Want to stay informed of the latest news and other information?Download our app now!
OBS De Heksenketel 1.04 APK
Obs de Heksenketel is een basisschool voorervarings gericht onderwijs behorend bij Plateau OpenbaarOnderwijs.De ligging van o.b.s. de Heksenketel is centraal in de wijk"Marsdijk" aan de rand van het Anne Frankpark in Assen. Er is eenomheind plein met speelattributen. Het nieuw ingerichte AnneFrankpark biedt de school allerlei sport- en spel mogelijkheden.Kortom: een mooie en doelmatige accommodatie.De school is een openbare school. De school staat open voor allekinderen ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond.Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs. De school schenktbewust aandacht aan verschillen tussen kinderen. Kinderen leren vanjongs af aan respect te hebben voor verschillende gewoontes,opvattingen en overtuigingen. Samen leren, samen werken, samenleven is het motto voor alle scholen van Plateau.In deze app vind u alle informatie over ons die u nodigheeft.Obs the Cauldron is aprimary school for experience-based learning associated withPlateau Public Education.The location of o.b.s. Witch Cauldron is central to the district"Marsdijk" on the edge of the Anne Frank Park in Assen. There is anenclosed square with toys. The newly appointed Anne Frank Park, theschool offers a variety of sports and games facilities. In short, abeautiful and effective accommodation.The school is a public school. The school is open to allchildren regardless of their social, political and religiousbackground. Public education is education meeting. The school paysconscious attention to differences between children. Children learnfrom an early age to have different habits, attitudes and beliefsrespect. Learning together, working together, living together isthe motto for all schools in Plateau.In this app you will find all the information about us that youneed.
De Beetsterzwaag app 1.08 APK
Beetsterzwaag is een karaktervol dorp aan derand van de Friese Wouden. De drie en een halve eeuw oudeHoofdstraat met vele historische panden is de stille getuige van deadel die het dorp bewoonde in de 18de en 19de eeuw. De bijlandgoederen behorende tuinen waren ooit het genot van enkelen. Nustaan ze open voor iedereen.Beetsterzwaag is een springlevend dorp in Friesland. Dezehistorische rijkdommen worden namelijk met hedendaagseaantrekkelijkheden gecombineerd: restaurants, gespecialiseerdewinkels, wandel- en fietsmogelijkheden in de omliggende bossen ennatuurgebieden en vele galeries.Kortom Beetsterzwaag is natuurlijk genieten!Beetsterzwaag is acharming village on the edge of the Frisian Woodlands. The threeand a half centuries old street with many historic buildings is thesilent witness of the nobility who lived in the village in the 18thand 19th centuries. The accompanying estates gardens were once thedelight of a few. Now they are open to everyone. Beetsterzwaag alive is a village in Friesland. These historicalresources are indeed combined with contemporary attractions:restaurants, specialty shops, hiking and cycling in the surroundingforests and nature reserves and many galleries. In short Beetsterzwaag of course enjoy!
Loading...