1.3 / December 5, 2017
(4.5/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Beschreibung

รายละเอียด :เหมาะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องดวงตาและปัญหาทางด้านสายตา อาทิเช่นโรคต้อต่างๆ จอประสาทตาเสื่อม วุ้นในตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวาน สายตาสั้น สายตายาว สายตาฝ้าฟางตายบอดสี ตาล้า ตาแห้งดีคอนแทค dcontact คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเกี่ยวกับการดูแลดวงตาเช่น ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อลมตาไม่สู้แสง วุ้นในตาเสื่อมโดยดีคอนแทคใช้สูตรทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดที่ได้การรับรองOmmi-directionalด้วยการนำเอาซานโตฟิวและไกลท็อกซาทินมาร่วมกันพร้อมสารอาหารอื่นๆอีกหลายชนิดมาร่วมกันอยู่ในดีคอนแทคสูตรนี้จะเป็นสารอาหารที่ช่วยเสริมกับสารอาหารตัวอื่นๆปัจจุบันแคปซูล Ai-mingเป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมให้กับดวงตาของคุณPhosphatidylserine คือสารประกอบประเภทไขมันที่เป็นองค์ประกอบหลักของเยื่อหุ้มเซลล์สมองสกัดจากเลซิตินที่อุดมด้วยสาร Phosphatidylserine มากกว่า 70%ดีคอนแทคเป็นสารสื่อประสาทในเนื้อเยื่อเซลล์สมองที่ช่่วยสื่อสารในการทำงานระหว่างเซลล์สมองช่วยบำรุงและเพิ่มความสามารถของสมองกลีบท้ายทอยที่ใช่ควบคุมการมองเห็นบุคคลที่ควรทาน ดีคอนแทคผู้ที่มีอาการสายตาสั้นเทียม สายตายาว ตาบอดสีตาพร้ามัวผู้ที่ใส่คอนเทคเลนส์เป็นประจำผู้ที่ใส่แว่นสายตามาเป็นเวลานานผู้ที่มีจอตาเปลี่ยนสภาพจากโรคเบาหวานขึ้นตาผู้ที่ทำงานอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์5-8 ชม. ต่อวันพนักงานที่ทำงานผลัดกลางคืนมาเป็นระยะเวลานานผู้ที่ขับรถเป็นเวลานานๆ เช่น คนขับแท็กซี่ คนขับรถบรรทุกผู้สูงอายุที่มีสายตาฝ้าฟาง ผู้ที่ดวงตาสู้แสงไม่ค่อยได้มีอาการน้ำตาไหลผู้ที่มีความดันในลูกตาสูงบุคคลที่เป็นโรควุ้นในตาเสื่อม (โรคที่ผู้คนจะเป็นกันมากที่สุด ณปัจจุบัน)ผู้ที่เป็นต้อหิน ต้อกระจก ต้อเนื้อต้อลมผู้ที่มีอาการจอประสาทตาเริ่มเสื่อมผู้ที่ดวงตาสายตาปกติสามารถรับประทานได้เพื่อเป็นการบำรุงสุขภาพดวงตาและยืดระยะเวลาการเสื่อมของดวงตาลงได้ดีคอนแทค ส่งเสริมการมองเห็น :เมื่อแสงสว่างและออกซิเจนมากระทบลูกตาจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา แต่ซานโทฟิวซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เข้มข้นสูงมากจะช่วยกรองแสงสีฟ้าและลดการเกิดปัญหาที่จะทำให้การมองเห็นที่ไม่ดีทำให้การมองเห็นชัดเจนแม่นยำยิ่งขึ้นดีคอนแทค ป้องกันจอตา :จอตาประกอบไปด้วยไขมันอิ่มตัว (DHA) ดังนันซานโทฟิวเป็นสารที่เปนประโยชน์สำหรับจอตา ช่วยในการหลีกเลี่ยงการถูกทำร้ายโดยการทำปฏิกิริยา ออกซิเดชั่นเมื่อจอตาจะรับแสง ดีคอนแทคลดการเกิดต้อกระจก : ซานโทฟิว ซึ่งเปนแคโรทีนตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถอยู่ในผลึกเลนส์ตาได้ อนุมูลอิสระจะมาทำลายโปรตีนในเลนส์ตาและก่อให้เกิดต้อกระจกดีคอนแทค ช่วยรักษาการรับสีของตา:เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากการรับสีของจอตาผิดปกติเซลล์รับแสงรูปแท่งและรูปพีระมิดจะเกิดน้อยลงหากเราเสริมด้วยสารซานโทฟิวก็จะช่วยในการรับสีของจอตาได้ดีขึ้นDescription: For those who have problemswith eye and vision problems such as cataracts and maculardegeneration. Jelly in degenerative eye The retina from diabetes,myopia eyes misty dead colorblind eye fatigue, dry eyes.Contactdcontact great products that help is on the eyes, such ascataracts, pterygium, cataracts quite light winds eye gel eyedegeneration. Good contactors use the latest scientific formulathat has been certified. Ommi-directional With the introduction ofSanto fusion and beyond, Detoxification Shatin come together withmany other nutrients that come together in good contact, thisformula is a nutrient that helps the other nutrients. Currentlycapsule Ai-ming is an excellent choice for youreyes.Phosphatidylserine is a lipid compounds that are the maincomponents of brain cell membranes. Extract, lecithin-richsubstance. Phosphatidylserine 70% better than the contactor'sneurotransmitters in the brain tissue that helps with communicationbetween brain cells to work to help maintain and enhance thecapacity of the occipital lobe brain that controls vision.A personshould have good contactorsPeople with nearsightedness,farsightedness artificial blind eye blurry.Those who wear contactlenses on a regular basis.Those who wear glasses for a longtime.The retina has changed from diabetic eye.Those working on thecomputer screen for 5-8 hour a day.Employees who work at nightturns into a long period.Those who drive for a long time as a taxidriver, truck driver.Seniors with misty eyes.Those eyes against thelight was not. Symptoms include watery eyesThose with highintraocular pressure.Individuals who suffer from the degenerativeeye gel. (A disease where people are most at present).Glaucoma,cataracts, pterygium, who was posthumously wind.People who havesymptoms of macular degeneration began.The normal eye sight It canbe eaten in order to maintain healthy eyes. And delay thedegeneration of the eyes down.Contacts promote good vision whenlight and oxygen to the eye. Free radicals can cause damage to theeyes, but Santoro fusion, which is an antioxidant. Very highconcentrations will help filter out blue light. And reduce crashesto make visibility poor. To make a more precise.Good defensecontactor Retina: The retina consists of saturated fats (DHA)Therefore Fusion Santoro. A substance that is useful for theretina. Help to Avoid Being hurt by the reaction. Oxidation of theretina to light.Good contactors reduce cataract: Phil Santorocarotene which as the only one. The crystalline lens in the eye.Free radicals damage Proteins in the eye lens and causecataracts.Contactor keeps getting better Color: When a change fromthe color of retinal disorders photoreceptor rods and pyramids areless. If we supplement with nutrients that will help Phil Santoro.To get the color of the retina better.

App Information ดีคอนแทค สารอาหารบำรุงดวงตา

 • App Name
  ดีคอนแทค สารอาหารบำรุงดวงตา
 • Paketname
  com.appbuilder.u2805403p2883601
 • Updated
  December 5, 2017
 • Datei
  Undefined
 • Erforderliche Android-Version
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.3
 • Hersteller
  Satja
 • Installationen
  10+
 • Price
  Kostenlos
 • Kategorie
  Health & Fitness
 • Hersteller
 • Google Play Link

Satja Zeig Mehr...

ดีคอนแทค สารอาหารบำรุงดวงตา 1.3 APK
Satja
รายละเอียด :เหมาะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องดวงตาและปัญหาทางด้านสายตา อาทิเช่นโรคต้อต่างๆ จอประสาทตาเสื่อม วุ้นในตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวาน สายตาสั้น สายตายาว สายตาฝ้าฟางตายบอดสี ตาล้า ตาแห้งดีคอนแทค dcontact คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเกี่ยวกับการดูแลดวงตาเช่น ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อลมตาไม่สู้แสง วุ้นในตาเสื่อมโดยดีคอนแทคใช้สูตรทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดที่ได้การรับรองOmmi-directionalด้วยการนำเอาซานโตฟิวและไกลท็อกซาทินมาร่วมกันพร้อมสารอาหารอื่นๆอีกหลายชนิดมาร่วมกันอยู่ในดีคอนแทคสูตรนี้จะเป็นสารอาหารที่ช่วยเสริมกับสารอาหารตัวอื่นๆปัจจุบันแคปซูล Ai-mingเป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมให้กับดวงตาของคุณPhosphatidylserine คือสารประกอบประเภทไขมันที่เป็นองค์ประกอบหลักของเยื่อหุ้มเซลล์สมองสกัดจากเลซิตินที่อุดมด้วยสาร Phosphatidylserine มากกว่า 70%ดีคอนแทคเป็นสารสื่อประสาทในเนื้อเยื่อเซลล์สมองที่ช่่วยสื่อสารในการทำงานระหว่างเซลล์สมองช่วยบำรุงและเพิ่มความสามารถของสมองกลีบท้ายทอยที่ใช่ควบคุมการมองเห็นบุคคลที่ควรทาน ดีคอนแทคผู้ที่มีอาการสายตาสั้นเทียม สายตายาว ตาบอดสีตาพร้ามัวผู้ที่ใส่คอนเทคเลนส์เป็นประจำผู้ที่ใส่แว่นสายตามาเป็นเวลานานผู้ที่มีจอตาเปลี่ยนสภาพจากโรคเบาหวานขึ้นตาผู้ที่ทำงานอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์5-8 ชม. ต่อวันพนักงานที่ทำงานผลัดกลางคืนมาเป็นระยะเวลานานผู้ที่ขับรถเป็นเวลานานๆ เช่น คนขับแท็กซี่ คนขับรถบรรทุกผู้สูงอายุที่มีสายตาฝ้าฟาง ผู้ที่ดวงตาสู้แสงไม่ค่อยได้มีอาการน้ำตาไหลผู้ที่มีความดันในลูกตาสูงบุคคลที่เป็นโรควุ้นในตาเสื่อม (โรคที่ผู้คนจะเป็นกันมากที่สุด ณปัจจุบัน)ผู้ที่เป็นต้อหิน ต้อกระจก ต้อเนื้อต้อลมผู้ที่มีอาการจอประสาทตาเริ่มเสื่อมผู้ที่ดวงตาสายตาปกติสามารถรับประทานได้เพื่อเป็นการบำรุงสุขภาพดวงตาและยืดระยะเวลาการเสื่อมของดวงตาลงได้ดีคอนแทค ส่งเสริมการมองเห็น :เมื่อแสงสว่างและออกซิเจนมากระทบลูกตาจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา แต่ซานโทฟิวซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เข้มข้นสูงมากจะช่วยกรองแสงสีฟ้าและลดการเกิดปัญหาที่จะทำให้การมองเห็นที่ไม่ดีทำให้การมองเห็นชัดเจนแม่นยำยิ่งขึ้นดีคอนแทค ป้องกันจอตา :จอตาประกอบไปด้วยไขมันอิ่มตัว (DHA) ดังนันซานโทฟิวเป็นสารที่เปนประโยชน์สำหรับจอตา ช่วยในการหลีกเลี่ยงการถูกทำร้ายโดยการทำปฏิกิริยา ออกซิเดชั่นเมื่อจอตาจะรับแสง ดีคอนแทคลดการเกิดต้อกระจก : ซานโทฟิว ซึ่งเปนแคโรทีนตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถอยู่ในผลึกเลนส์ตาได้ อนุมูลอิสระจะมาทำลายโปรตีนในเลนส์ตาและก่อให้เกิดต้อกระจกดีคอนแทค ช่วยรักษาการรับสีของตา:เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากการรับสีของจอตาผิดปกติเซลล์รับแสงรูปแท่งและรูปพีระมิดจะเกิดน้อยลงหากเราเสริมด้วยสารซานโทฟิวก็จะช่วยในการรับสีของจอตาได้ดีขึ้นDescription: For those who have problemswith eye and vision problems such as cataracts and maculardegeneration. Jelly in degenerative eye The retina from diabetes,myopia eyes misty dead colorblind eye fatigue, dry eyes.Contactdcontact great products that help is on the eyes, such ascataracts, pterygium, cataracts quite light winds eye gel eyedegeneration. Good contactors use the latest scientific formulathat has been certified. Ommi-directional With the introduction ofSanto fusion and beyond, Detoxification Shatin come together withmany other nutrients that come together in good contact, thisformula is a nutrient that helps the other nutrients. Currentlycapsule Ai-ming is an excellent choice for youreyes.Phosphatidylserine is a lipid compounds that are the maincomponents of brain cell membranes. Extract, lecithin-richsubstance. Phosphatidylserine 70% better than the contactor'sneurotransmitters in the brain tissue that helps with communicationbetween brain cells to work to help maintain and enhance thecapacity of the occipital lobe brain that controls vision.A personshould have good contactorsPeople with nearsightedness,farsightedness artificial blind eye blurry.Those who wear contactlenses on a regular basis.Those who wear glasses for a longtime.The retina has changed from diabetic eye.Those working on thecomputer screen for 5-8 hour a day.Employees who work at nightturns into a long period.Those who drive for a long time as a taxidriver, truck driver.Seniors with misty eyes.Those eyes against thelight was not. Symptoms include watery eyesThose with highintraocular pressure.Individuals who suffer from the degenerativeeye gel. (A disease where people are most at present).Glaucoma,cataracts, pterygium, who was posthumously wind.People who havesymptoms of macular degeneration began.The normal eye sight It canbe eaten in order to maintain healthy eyes. And delay thedegeneration of the eyes down.Contacts promote good vision whenlight and oxygen to the eye. Free radicals can cause damage to theeyes, but Santoro fusion, which is an antioxidant. Very highconcentrations will help filter out blue light. And reduce crashesto make visibility poor. To make a more precise.Good defensecontactor Retina: The retina consists of saturated fats (DHA)Therefore Fusion Santoro. A substance that is useful for theretina. Help to Avoid Being hurt by the reaction. Oxidation of theretina to light.Good contactors reduce cataract: Phil Santorocarotene which as the only one. The crystalline lens in the eye.Free radicals damage Proteins in the eye lens and causecataracts.Contactor keeps getting better Color: When a change fromthe color of retinal disorders photoreceptor rods and pyramids areless. If we supplement with nutrients that will help Phil Santoro.To get the color of the retina better.
Loading...