Karin Ohlis Apps

Loading...
Skoleskrift 2 2.4.0
Karin Ohlis
Den populære Skoleskrift har nå kommet til Android. Skoleskrift eret enkelt skriveprogram med bokstavlyd (tastelydprogram). Nårbokstaven trykkes ned på tastaturet, høres bokstavlyden samtidig.Bokstavene på skjermen ser ut som de bokstavene en lærer seg åskrive for hånd. Talesyntesen leser opp ordet når en trykker påmellomromstasten og hele setningen ved skilletegn (ikke kommategn).Skoleskrift er et godt verktøy som benyttes i lesemetodikken”Skrive seg til lesing med tastelyd og talesyntese” (STL+). Åknekke lesekoden innebærer at en forstår at ord kan deles opp ilyder, og at lydene kan leses sammen til ord. Skoleskrift harkoblinger mot Google Drive. Nyheter Skoleskrift 2 * Talesyntesfungerer også offline * Les opp hele teksten * Les opp markeringEksklusivt for Android * Skriv ut med Google Cloud Print