TeaMobi Apps

Avatar Musik 0.8.0
TeaMobi
Dance... Passion... Friends... Fashion....Avatar Musik is an energy-filled, social community where friendscan come together to just have fun. Whether its dancing, fashion,or chatting with friends, Avatar Musik provides a little bit ofeverything, including special events and contests to give you aunique playing experience every time you visit.Avatar Musik is free to download and plays on the most popularsmart phone devices, including iOS, Android, Windows andtablets.So Mr. DJ.... what are you waiting for? ... let's hit the dancefloor and enjoy everywhere with new friends now!
Mobi Army 3 3.7.1
TeaMobi
Năm 2014 tình hình thế giới diễn biến phứctạp, thế chiến thứ 3 có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.Một lực lượng vũ trang tự xưng là ES đã xâm chiếm toàn Đông Á, NamPhi và đang tiến hành áp dụng luật pháp diều hâu để kiểm soát 1vùng lãnh thổ rộng lớn nơi đây, chúng khủng bố người dân, chiếm cácmỏ dầu và tuyên bố sẽ thâu tóm toàn bộ các thành phố lớn ở các châulục để thành lập một liên minh các quốc gia đưới trướng.Các cường quốc trong khối vệ binh hòa bình Trái Đất GATO nhận thấyES là mối đe dọa cho toàn nhân loại nên đã không kích chúng bằngmáy bay và tên lửa Raptors, tuy nhiên chưa thể tiêu diệt được ESnếu không dùng tới bộ binh.Tháng 10/2014 ES lại sát hại các nhà báo, các tình nguyên viên nhânđạo khi họ tham gia các chiến dịch tình nguyện tại các quốc gia màES có chiếm đóng và tham vọng thâu tóm GATO và các đồng minh quyếtđịnh cử các đội đặc nhiệm ưu tú nhất hành tinh SEAN, SWAN, SAT,DANTA và một đội đặc nhiệm bí ẩn đến các căn cứ tình nghi của ES vàgiải cứu người dân vô tội.Bạn sẽ gia nhập lực lượng đặc nhiệm nào để tham gia chiến dịch lịchsử này ? hãy tham gia Mobi Army 3 và chọn đội mình yêu thíchnhé.2014 world situationcomplicated, World War 3 could explode at any time.The armed forces are claiming to have conquered the entire ES EastAsia, South Africa and the ongoing application of the law hawks tocontrol one vast territory where they terrorized the population,accounted for the oil and announced that it would acquire all ofthe major cities in the continent to establish a national coalitionunder Field.The powers of peace guard blocks the Earth GATO noticed ES is athreat to all humanity should have them by air strikes and missileRaptors, however, can not be destroyed if unused ES infantry.May 10/2014 ES to kill journalists and humanitarian volunteers asthey participate in the campaign volunteers in countries that haveoccupied ES and ambitious takeover GATO and its allies decided tosend the most elite task force SEAN planet, SWAN, SAT, and a taskforce DANTA mystery to the base of ES suspects and rescuinginnocent people.You will join a task force to participate in this historiccampaign? Please join Mobi Army 3 and select your favorite teamoffline.
Avatar Musik INDO 0.8.0
TeaMobi
Apakah Anda orang yang aktif? Apakah Anda sukamusik dan menari?. Apakah Anda mencari sebuah game mobile onlinedengan komunitas besar dari musik, persahabatan dengan semua orangdi seluruh dunia?Apakah Anda ingin menunjukan kepada orang-orang disekitaranda?Sebuah tempat yang dapat Anda gunakan untuk menunjukan kepada oranglain dengan bakat ,hobi anda, kelas Anda dan gaya Anda sendiri. DanIndoNaga sekarang ingin menyajikan kepada Anda sebuah produk baru,game bergenre social life dikombinasikan dengan musik dan menari.Dalam Avatar Musik, kota terlihat lebih cantik dengan desain 3D,cahaya dan warna yang ramah. Di kota Avatar Musik Anda dapatberteman dengan orang di seluruh Indonesia bahkan dunia. Anda dapatmemamerkan karakteristik Anda sendiri melalui berbagai mode pakaianyang lucu.Selain itu, tempat menari akan menjadi tempat yang dapat Andamenunjukkan keterampilan menari Anda dalam banyak lagu yangmenarik. Anda bisa menantang teman Anda dengan banyak mode menari.Dengan Avatar Musik, jarak tidak masalah.Selamat Bermain.Are you an active person?Do you like music and dancing ?. Are you looking for a mobile gameonline with a large community of music, friendship with all peoplearound the world?Do you want to show to the people around you? A place that you can use to show to other people withtalents, your hobby, your class and your own style. And IndoNaganow like to present to you a new product, game genre social lifecombined with music and dancing. In Avatar Music, the city looksmore beautiful with 3D design, light and friendly colors. AvatarMusic in the city you can make friends with people all overIndonesia and even the world. You can show off your owncharacteristics through various modes cutest outfit.In addition, the dance will be a place where you can show yourdancing skills in a lot of interesting song. You can challenge yourfriends with a lot of dancing mode. With Avatar Music, distancedoes not matter.Have a nice play.
Mobi Army 2 2.3.1
TeaMobi
MobiArmy2 là game mobile nhập vai chơi theolượt với phong cách đồ họa sinh động, lối chơi đa dạng và đầy hấpdẫn.Trong game người chơi phải tính toán góc bắn và lực bắn đồng thờiphải kết hợp với sức gió để đường đi của viên đạn trúng mụctiêu.Với lối chơi đa dạng người chơi có thể chiến đấu với nhau, hoặc lậpthành 1 nhóm để tham gia khiêu chiến với Boss.Update 23/4/2012- Cập nhật phiên bản mới.- Sửa chức năng nhận quà, mời người chơi.
Khí Phách Anh Hùng 1.7.6
TeaMobi
Khí Phách Anh Hùng là trò chơi nhập vai cổtrang đầu tiên trên điện thoại di động tại Việt Nam, với số lượngngười tham gia đông đảo, tâm huyết.Trong game người chơi có thể lựa chọn một trong ba tuyến nhân vậtvới năm phong cách khác nhau với vũ khí khác nhau theo Ngũ Hành:Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Lồng ghép trong trò chơi là các sựkiện, các diễn biến lịch sử, những nhân vật có thật giúp người chơicảm nhận được không khí thời xưa.Khi tham gia trò chơi, người chơi luôn có các thử thách thú vị, cáchoạt động ban hội luôn sôi động và luôn có các sự kiện hấp dẫn địnhkỳ.