1.5 / April 28, 2016
(4.4/5) (210)

Beschreibung

****** អបអរសាទរបុណ្យអំទូកខាងមុខនេះ*******
កម្មវិធីទាយចម្រៀងផ្តល់ជូនជាពិសេសដោយមិនគិតថ្លៃ
និងអាចលេងដោយមិនបាច់ភ្ជាប់ Internet បាន

*** WHAT IS THE TITLE OF THIS SONG?? ***

We like Khmer songs, how about you? We like both old songs andmodern songs, how about you?

We like singing Khmer songs, but sometimes we don't even know whatare the title of those songs. Right now it becomes a challenge forme, you and all our friends. A challenge is to seek who is the bestof Khmer song titles? Are you the top of others? Ok, if you want toknow clearly, please try it right now !!

The game are:
You will listen to popular Khmer song, and you need to focus on themeaning of that song to correctly guess the title of it. Don'tworry if you don't really know the title of some songs, 4 choiceswill be given to you, so you can choose one among themcarefully.

Game features:
-Nice interface
-Relax background music
-Funny sound effects
-Romantic + popular Khmer song
-Score comparison with your Facebook friends
-Score comparison with your Google plus friends

*** Ok, Good luck, I hope you are the top of your friends ***

App Information Khmer Song Quiz

AngkorDev Zeig Mehr...

Khmer Song Quiz 1.5 APK
AngkorDev
****** អបអរសាទរបុណ្យអំទូកខាងមុខនេះ*******កម្មវិធីទាយចម្រៀងផ្តល់ជូនជាពិសេសដោយមិនគិតថ្លៃនិងអាចលេងដោយមិនបាច់ភ្ជាប់ Internet បាន*** WHAT IS THE TITLE OF THIS SONG?? ***We like Khmer songs, how about you? We like both old songs andmodern songs, how about you?We like singing Khmer songs, but sometimes we don't even know whatare the title of those songs. Right now it becomes a challenge forme, you and all our friends. A challenge is to seek who is the bestof Khmer song titles? Are you the top of others? Ok, if you want toknow clearly, please try it right now !!The game are:You will listen to popular Khmer song, and you need to focus on themeaning of that song to correctly guess the title of it. Don'tworry if you don't really know the title of some songs, 4 choiceswill be given to you, so you can choose one among themcarefully.Game features:-Nice interface-Relax background music-Funny sound effects-Romantic + popular Khmer song-Score comparison with your Facebook friends-Score comparison with your Google plus friends*** Ok, Good luck, I hope you are the top of your friends ***
KlaKlouk 3D (Khla Khlouk Game) 1.9.4 APK
AngkorDev
សម្រាប់បង្កើនភាពរីករាយនិងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងតែប៉ុណ្ណោះ។លោកអ្នកអាចលេងបានយ៉ាងសប្បាយរីករាយ និងប្រកួតពិន្ទុដែលរកបានជាមួយមិត្តភក្តលើ Facebook។ហ្គេមនឹងរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកជាមួយ គណនី Facebookដែលអាចអោយអ្នកទាញយកទិន្នន័យទាំងនោះមកលេងបន្តបានលើទូរស័ព្ទផ្សេងៗ។Play together, Play Khmer Game, KlaKlouk (Kla Klok, Kla Klouk, KhlaKhlouk) 3D game (Khmer Game).This game is just for fun only.You can play happily with this game, and challenge your money withyour friends on Facebook.Game will keep your progress with Facebook, so you can have thesame progress with any devices that you play.Good luck! Happy with Khmer Game. :)
ហូបផ្លែឈើ 1.0 APK
AngkorDev
អ្នកអាចហូបផ្លែឈើបានយ៉ាងសប្បាយជាមួយហ្គេមហូបផ្លែឈើ។ប៉ុន្តែប្រយ័ត្នណាព្រោះផ្លែឈើទាំងនេះត្រូវបាននាំមកជាមួយដោយគ្រាប់បែកដែលអាចធ្វើអោយអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់បានគ្រប់ពេលវេលា។ហូបអោយបានលឿនដើម្បីបានពិន្ទុច្រើនយកឈ្នះមិត្តរបស់អ្នក។នៅពេលដែលអ្នកកំពុងហូបសូមកំុភ្លេចចាប់អារម្មណ៍ទៅលើផ្លែឈើពិសេសៗមួយចំនួនដែលអាចជួយអោយអ្នកហូបបានលឿននិងងាយស្រួលរត់គេចពីសត្រូវ។ទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានផ្លែឈើមួយចំនួនដែលអ្នកមិនគួរបរិភោគដែរគឺពួកវានិងនាំអោយអ្នកជួបគ្រោះថ្នាក់កាន់តែច្រើន។បាទនៅចាំអ្វីទៀតសាកល្បងមើលថាតើវាមានគ្រោះថ្នាក់និងសប្បាយជក់ចិត្តប៉ុណ្ណា។សំណាងល្អYou can eat fruits with fun with this Eat Fruits Game.But be careful those fruits come with bombs that can make youdieevery time.Eat fast to get high score to win your friends. While eatingpleasefocus on some special fruits that can help you eat fruitfaster andeasy to escape from enemy. In the meantime, there aresome badfruits that you shouldn't eat them, they can make you indifficultsituation.Wow, what are you waiting for? Try it now, how dangerous itis,how funny it is.Good luck.
ព្យញ្ជនៈអ្វី? 2.0 APK
AngkorDev
ព្យញ្ជនៈខ្មែរមាន៣៣តួហើយឥឡូវនេះតួអក្សរនិមួយៗត្រូវបានបំបែកជាផ្នែកតូចៗ។នៅក្នុងហ្គេមនេះទាមទារអោយអ្នកប្រើការចងចាំពីទម្រង់របស់ព្យញ្ជនៈនិមួយៗហើយផ្គុំវាអោយក្លាយជាព្យញ្ជនៈពេញលេញឡើងវិញ។ប្រើប្រាជ្ញារបស់អ្នកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានិងប្រៀបធៀបការសម្រេចគោលដៅនិងពិន្ទុខ្ពស់ជាមួយមិត្តភក្តរបស់អ្នក។បាទ, បើចង់ដឹងទាល់តែសាកល្បង!Khmer alphabet has 33characters, and each character now be split into smallersections.In this game requires the user's profile remember literally eachand puzzles to be fully consonant.Use your wisdom to solve and compare goals and high scores withyour friends.Yes, if you want to know until they try!
Khmer Letter Merged 1.1 APK
AngkorDev
នេះជាប្រភេទហ្គេមខ្មែរ ដែលជក់ចិត្តបានលេងហើយមិនចង់ឈប់។សាមគ្គីតួអក្សរដែលដូចគ្នាដើម្បីបង្កើតបានជា ពាក្យខ្មែរ។សាមគ្គីពាក្យខ្មែរបញ្ចូលគ្នាដើម្បីកំទេចតួអក្សរនៅជុំវិញ។សាមគ្គីតួអក្សរបានច្រើន នាំអោយបានពិន្ទុកាន់តែខ្ពស់ដើម្បីប្រៀបធៀបភាពឆ្លាតរបស់អ្នកជាមួយអ្នកលេងផ្សេងទៀត។
Khla Khlouk - Khmer Game 1.1 APK
AngkorDev
Thank for supporting Khmer Game.Please enjoy this Khla Khlouk Game for Free.Thanks
Khmer Top Quiz: Millionaire 2018 1.0.7 APK
AngkorDev
សួរស្តី! តោះនាំគ្នាលេងកម្មវិធី មហាសេដ្ឋីខ្មែរ២០១៨ ទាំងអស់គ្នា។ ពេលលេងកម្មវិធីនេះគឺមានអារម្មណ៍ដូចចូលលេងក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ពិតៗអញ្ចឹង។បងប្អូនបានលេងសប្បាយហើយ បានទទួលចំណេះដឹងជាច្រើនទៀតពីកម្មវិធីនេះ។ពេលលេងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ជំនួយដើម្បីជួយអោយបានឈ្នះនឹងក្លាយជាមហាសេដ្ឋីនៅក្នុងកម្មវិធី។ជំនួយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមាន៖+ជំនួយ រំលងសំនួរ+ជំនួយ ពីមិត្តភក្ត+ជំនួយ ពីអ្នកជំនាញ+ជំនួយ ពីទស្សនិកជន+ជំនួយ លុបចម្លើយខុស៥០%ចេញដោយប្រើជំនួយទាំងនេះ សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានឆ្លងកាត់គ្រប់សំនួរហើយបានក្លាយជាមហាសេដ្ឋីប្រាក់លាន។តោះ! តោះ! នៅចាំអីទៀត ដោនឡូតលេងទាំងអស់គ្នា.....។សូមអគុណ សម្រាប់ការគាំទ្រហ្គេមខ្មែរ។
Khmer BQuiz-Khmer Game Multiplayer 1.0.9 APK
AngkorDev
Khmer BQuiz is a free battle quiz, multiplayertrivia game in Khmer language.You can challenge your friends and other players in multiplayermode. You can also train yourself in single player mode. There aremany topics that you will interest with them and to learn fromthem.Ok, join now and earn your level with this best khmer quizgame.Thank for supporting Khmer Game.Please enjoy this Battle Quiz Game for Free.Good luck! Happy with Khmer Game. 🙂

Top Apps Zeig Mehr...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.