5.1.5 / May 2, 2017
(4.7/5) (4133)
Loading...

Beschreibung

Phần mềm hỗ trợ ghi nhớ bảng chữ Tiếng Nhật nhanh chóng gồm:Hiragana và Katakana.Tính năng:- Học đọc và cách viết từng chữ cái-Ôn luyện theo hình thức ngẫu nhiên- Lắng nghe và đọc lại các từtrong Luyện tập A và B- Kiểm tra nghe vàviết-------------------------------------------The app support uslearn and remember Japanese Alphabet in quickest wayFeatures: -Learn read and write each alphabet - Practice with random - Listenand repeat with Practice A & B - Listening test and WritingtestSoftware supports memo quick Japanese alphabets includes:Hiragana and Katakana.Function:- Learning to read and how to writeeach letter- Wen practice in the form of random- Listen and readthe words of Train A and B- Check listening andwriting-------------------------------------------The app supportus learn and remember in quickest way JapaneseAlphabetFeatures: - Read and write each alphabet Learn -Practice with random - Listen and repeat with Practice A &B - Listening and Writing test test

App Information Luyện nhớ bảng chữ Tiếng Nhật

 • App Name
  Luyện nhớ bảng chữ Tiếng Nhật
 • Paketname
  com.john.nguyen.japanesealphabet
 • Updated
  May 2, 2017
 • Datei
  12M
 • Erforderliche Android-Version
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  5.1.5
 • Hersteller
  John Nguyen Studio
 • Installationen
  100,000+
 • Price
  Kostenlos
 • Kategorie
  Education
 • Hersteller
 • Google Play Link

Luyện nhớ bảng chữ Tiếng Nhật APK Dateien History

Select Luyện nhớ bảng chữ Tiếng Nhật Version :
 • 5.0.3 (8)
 • Luyện nhớ bảng chữ Tiếng Nhật 5.0.3 APK File

  Datum: 2017 /3/15
  Erforderliche Android-Version: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  Datei: 12.2 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: f1dee9fa94b19b69cee3ad21686b2177bf1199f1
  APK Signature: 3172a1b28b7a8f86ccfae16fbca4d869b51c438f

John Nguyen Studio Zeig Mehr...

Luyện nhớ bảng chữ Tiếng Nhật 5.1.5 APK
John Nguyen Studio
Phần mềm hỗ trợ ghi nhớ bảng chữ Tiếng Nhật nhanh chóng gồm:Hiragana và Katakana.Tính năng:- Học đọc và cách viết từng chữ cái-Ôn luyện theo hình thức ngẫu nhiên- Lắng nghe và đọc lại các từtrong Luyện tập A và B- Kiểm tra nghe vàviết-------------------------------------------The app support uslearn and remember Japanese Alphabet in quickest wayFeatures: -Learn read and write each alphabet - Practice with random - Listenand repeat with Practice A & B - Listening test and WritingtestSoftware supports memo quick Japanese alphabets includes:Hiragana and Katakana.Function:- Learning to read and how to writeeach letter- Wen practice in the form of random- Listen and readthe words of Train A and B- Check listening andwriting-------------------------------------------The app supportus learn and remember in quickest way JapaneseAlphabetFeatures: - Read and write each alphabet Learn -Practice with random - Listen and repeat with Practice A &B - Listening and Writing test test
50 Bài từ vựng Minnano của FPT 3.1 APK
John Nguyen Studio
Học & Ghi nhớ từ vựng Minna No Nihongohiệu quả, nhanh nhớ, học mọi lúc mọi nơi- Học từ vựng- Ghi nhớ ôn luyện- Kiểm tra- Tìm kiếm- Hỗ trợ đọc từ vựngLearning & Remembervocabulary Minna No Nihongo efficient, fast memory, learninganytime, anywhere- Learn vocabulary- Remember refresher- Check- Search- Support reading vocabulary
JNS: Minna No Nihongo II 1.0 APK
John Nguyen Studio
Learn, Practice, Test Minna No NihongoIIvocabularies. Include KanjiFeatures:+ Learn: learn each words of lessons and include Kanji, Haspracticeto remember quickly+Test: memory, listen, kanji.+ Search--------------------------------------------------------------------Học, Luyện tập và Kiểm tra các từ vựng trong bộ sách MinnaNoNihongo II, bao gồm các từ KanjiCác chức năng:+ Học tập: học từng từ trong các bài học, có kanji. Có luyệntậpnhiều lần để nhớ nhanh chóng+ Kiểm tra: ghi nhớ, lắng nghe, kanji+ Tìm kiếm
JNS: Minna No Nihongo I 1.0 APK
John Nguyen Studio
Learn, Practice, Test Minna No NihongoIvocabularies. Include KanjiFeatures:+ Learn: learn each words of lessons and include Kanji, Haspracticeto remember quickly+Test: memory, listen, kanji.+ Search--------------------------------------------------------------------Học, Luyện tập và Kiểm tra các từ vựng trong bộ sách MinnaNoNihongo I, bao gồm các từ KanjiCác chức năng:+ Học tập: học từng từ trong các bài học, có kanji. Có luyệntậpnhiều lần để nhớ nhanh chóng+ Kiểm tra: ghi nhớ, lắng nghe, kanji+ Tìm kiếm
JNS: Japanese Alphabet 1.2.0 APK
John Nguyen Studio
The app support us learn and remember Japanese Alphabet in quickestwayFeatures: - Learn read and write each alphabet - Practice withrandom - Listen and repeat with Practice A & B - Listening testand Writing test
Loading...