1.15 / April 12, 2019
(/5) ()
Loading...

Description

Dealer Car Rentals App allows you to sign up and become a memberforfree. Rent cars at discounted rates throughout ourNationwideDealership Network 24/7 using your computer or smartphone. Hourly,daily, weekly, monthly or long term hassle free carrentals atreduced rates.

App Information Dealer Car Rentals

Rent Centric, Inc. Show More...

Snattbílar 1.0 APK
Snattbílar er ný gerð af bílaleigu áÍslandi.Hún byggist á áskriftarkerfi sem gerir áskrifendum kleiftað fáleigða bíla í snattið gegn leigugjaldi á hvern klukkutíma semogmánaðarlegu áskriftargjaldi.Bæði fyrirtæki og einstaklingar hafa möguleika á að vera meðáskriften hún miðast alltaf við hvern starfsmann/einstaklingTil þess að geta notað appið verða viðskiptavinir að veraskráðiráskrifendur.Hægt er að skrá sig beint á forsíðu appsins eða á heimasíðuAvisbílaleigu www.avis.is/snattbilarSkráðir notendur geta gert eftirfarandi með appinu• Bókað bíl í snattið þegar þeim hentar• Breyta eða afbóka leigur• Framlengja leigutíma á meðan á leigu stendur• Skoðað yfirlit yfir næstu eigin bókanir• Skoðað yfirlit yfir síðustu leigur• Opnað og læst bílunumDine Cars is a new typeofcar rental in Iceland. It is based on a subscription systemthatallows subscribers to get rented cars snattið against therentalcharge per hour and a monthly subscription. Both companies and individuals have the option to haveasubscription, but it always aims for each worker / person In order to use the app will customers beregisteredsubscribers. You can register directly on the front page of the app or onAviscar rental www.avis.is/snattbilar Registered users can do the following with the app • Booked car snattið when it suits them• Change or cancel rentals• Extend the term of the lease during the rental period• View a summary of their next bookings• View a summary of recent rentals• Open and locked cars
MDrive Electric Car Share 1.7 APK
Vehicle Reservation Service for the MDriveElectric Car Share Program.DENSO, Ford Motor Company and NextEnergy have teamed up to studythe benefits and challenges of a vehicle designed for sharing. Inpartnership with the University of Michigan – Dearborn we areoffering student residents of The Union at Dearborn the opportunityto help shape the vehicle of the future.This app will allow participants the ability to reserve accessto a set of three fully-electric Ford Focus vehicles (parked indesignated spots with charging stations) that can be reserved foruse on a day-to-day basis to run errands, meet friends for dinneror even catch a concert downtown.Because we want to promote sharing amongst our users and themost efficient use of the available vehicles, this app will alsoallow users to swap or share request other participants in thestudy. The person with the original reservation will have the powerto accept or deny the request. All of this will be updatedautomatically.Setting up your reservation is as simple as selecting the date andtime you need the service and then selecting the vehicle you wishto drive. When it becomes time for your reservation you can use theapp to start your reservation, unlock the vehicle, and be on yourway!Thanks for choosing MDrive, we look forward to hearing aboutyour experience!
Float Car Share 1.1 APK
¡Muevete con Float! El innovador servicio decarsharing que te permite compartir con otros miembros el uso de uncarro librándote del peso de tener que comprar y mantener un carro.Los carros se encuentran en diferentes sitios de la ciudad y puedesutilizar cualquiera las 24 horas del día los 7 días de lasemana.Con el app, los miembros de Float pueden utilizar su iPhone o iPadpara ubicar, reservar, abrir y cerrar un carro a la vuelta de laesquina de la forma más fácil.Algunas de las increíbles funciones del app son:1. Ver los carros de Float que están disponibles en tu ubicaciónactual, una ubicación favorita o en cualquier ubicación.2. Reservar un carro 24/73. Filtrar los carros por hora disponible, tipo y ubicación.4. Ver las reservaciones futuras.5. Obtener las direcciones a tu Float6. Modifica, extiende o cancela reservaciones sobre lamarcha.No eres miembro de Float todavía?Para aprender más de Float, como funciona y registrarte comomiembro visita www.floatcarshare.comMove with Float! Theinnovative carsharing service that lets you share with othermembers using a car getting rid of the weight of having to buy andmaintain a car. The cars are in different sites of the city and youcan use either 24 hours a day, 7 days a week.With the app, Float members can use their iPhone or iPad to locate,reserve, blink a car just around the corner from the easiestway.Some of the outstanding features of the app are:1. See Float carts that are available in your current location, afavorite location or any location.2. Book a car 24/73. Filter cars per hour available, type and location.4. See future bookings.5. Get your directions Float6. Modify, extended or canceled reservations on the fly.You're not Float member yet?To learn more about Float, how it works and register as a membervisits www.floatcarshare.com
Rent Centric Mobile Agent Pro 2.0.0 APK
Mobile Agent utility to perform Checkout and Check-in vehiclerentalmanagement functions on the go with a tablet. Collatevehicleinspection pictures, digitally sign rental agreements,automate theinput of drivers’ licenses with barcodes, processcredit cardsthrough integrated merchant accounts, paperlessemailing and recordkeeping. Rent Centric rental management systemfromwww.rentcentric.com.
AVIS VIA 1.3 APK
This app is to be used by drivers to rent an Avis vehicle for useonthe VIA service
Smile Rent 1.96 APK
Download just now the Smile Rent app, the innovativemobilitysolution that allows you to rent easily, quickly andinself-service mode. Register now, with just a few clicks! Enteryourdetails, your ID and your driver's license to createyourprofile... and you're ready to leave on board of Smile Rent!BOOK…Complete the booking with a few simple clicks! Select whereyouwant to pick up the car from the available locations andchooseyour preferred model for your trip. You can pick from aversatilecity car to a comfortable station wagon and add theaccessoriesthat you prefer to make your mobility experience evenmorecomfortable. Confirm your choice and start with Smile Rent! Didyouforget something? Have you changed your plans? No problem!WithSmile Rent you manage your booking in total autonomy. At anytimeyou can check the inclusions of the booking and the relatedcostsand modify it if your travel needs change. Need a biggercar?Upgrade! Does your journey take you to the mountains? Add skiandsnow chains! Are you traveling with children? Choose baby seatsfordifferent ages! With the Smile Rent app you will always havetotalcontrol of your rental experience! …DRIVE… Are you ready toleave?Open the app and use the map to easily reach your car,withoutgoing through the rental counter… and with one click youunlock thecar and start your journey! And to return it? It'ssimple! All youhave to do is bring the car back to where you pickedit up at thescheduled time and end your rental with an easy click!Do you wantto enjoy your trip with Smile Rent for longer? Noproblem, open theapp and extend your rental with a few easy clicks!ENJOY! WithSmile Rent you can enjoy your journey hassle free,without stressand enjoying our self service App. Choose the car youprefer andall the accessories you need, manage your mobilityexperience intotal autonomy and just pay for the kilometres youuse! Smile Rent.Book, Drive, Enjoy!
Zipcar Iceland 5.0 APK
Zipcar - Aktu, Deildu, Njóttu. -Bíll fyrir þig þegar þúþarft.Bensín, rafmagn og tryggingar innifaldar. -Sparaðu tugiþúsunda írekstrarkostnað bíls. -Rafmagns- og bensínbílar. -Bestalausninfyrir þá sem velja bíllausan lífstíl en þurfa stundum bílísnattið. Nýskrá Skráðu þig sem meðlim í Zipcar appinu eðaázipcar.is, við sendum þér staðfestingarpóst innan 24 tíma ogþúgetur byrjað að zippa um leið! Bóka Notaðu appið til þess aðbókabíl með mánaðar-, viku- eða engum fyrirvara. Aktu Þetta ermjögeinfalt, þú ferð á þá staði sem þú þarft og skilar bílnum afturásama stað að snatti loknu. Ef þú lendir í erfiðleikum ínýskráningueða að nota appið endilega hafðu samband í gegnumzipcar@zipcar.iseða í síma 419-4400.
AVIS Click and Go 1.29 APK
La façon la plus rapide de louer une voiture à la Réunion, à touteheure. Grâce à votre mobile et l'appli Avis Click and Go, géreztoutes les étapes de votre location: réservez, localisez levéhicule précisément, ouvrez avec votre clé virtuelle et démarrezvotre véhicule. Pas de clés, pas d'attente, à vous les routes de laRéunion! NB: nécessite l'utilisation sur smartphone avec connexioninternet et bluetooth activé.
Loading...