1.0.0 / July 10, 2020
(/5) ()
Loading...

Description

Delagott förvaltar bostäder med hjärta och hjärna. Vi servarboendeoch styrelser med alla möjliga tekniska och ekonomiskaproblem somuppstår när man är fastighetsägare. Med hjälp av appenkan vårabostadsrättsföreningar och dess medlemmar komma åtrelevantinformation som gäller för just dem. Exempelvis kan vårakunderkomma åt och läsa sin egna lägenhetspärm, boka gemensammalokalereller felanmäla.

App Information Delagott Förvaltning

 • App Name
  Delagott Förvaltning
 • Package Name
  com.colixsystems.android.affb3b69dd8a4bd58d8e1d462ee28a1b
 • Updated
  July 10, 2020
 • File Size
  12M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  Colix Systems AB
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Business
 • Developer
  Ringtrastvägen 20 352 42 Växjö Sweden
 • Google Play Link

Colix Systems AB Show More...

Business Region Kronoberg 1.0.0 APK
Välkommen till Business Region Kronobergs utbildningsportal.Hittautbildningar och kurser som passar dig och dina anställdaiutbildningsportalen. Business Region Kronoberg stöttar ochväglederdig i dina val inom kompetensutveckling – ta första stegetmot nykunskap med hjälp av oss.
Delagott Förvaltning 1.0.0 APK
Delagott förvaltar bostäder med hjärta och hjärna. Vi servarboendeoch styrelser med alla möjliga tekniska och ekonomiskaproblem somuppstår när man är fastighetsägare. Med hjälp av appenkan vårabostadsrättsföreningar och dess medlemmar komma åtrelevantinformation som gäller för just dem. Exempelvis kan vårakunderkomma åt och läsa sin egna lägenhetspärm, boka gemensammalokalereller felanmäla.
DLT 1.0.0 APK
Direkt Logistik och Transport Sverige AB hjälper dig medalltransport - vart du vill, när du vill. Vierbjuderinrikestransporter och terminalhantering. För oss är detviktigtmed en bra arbetsmiljö, trafiksäkerhet & kvalitet ochmiljö. Ivår app hittar du information om våra policys ochkontaktformulär.I appen kan våra anställda anmäla sjukfrånvaro,fylla i tidrapportsamt ansöka om ledighet.
Colix BRF 1.0.0 APK
Colix BRF är en portal för administration avbostadsrättsföreningar.Via Colix BRF loggar du in till dinbostadsrättsförenings app. ColixBRF har en bred funktionalitet föradministration avbostadsrättsföreningar. Här kan man bland annattillhandahållainformation av olika slag, boka gemensamma resurserså somtvättstuga och festlokal, ha en öppen digital anslagstavla,skrivastyrelseprotokoll och andra dokument samt lägga uppanvändarkontonoch användargrupper för att tillgängliggöra olikatyper avinformation för olika grupper, exempelvis styrelsen.
Colix 2.0.4 APK
Med Colix kan du som användare ta del av information och nyheterfrån din favoritklubb, läsa mer om sevärdheter i digitalabesöksguider eller ladda ned aktuellt matchprogram direkt påarenan. Du kan enkelt välja att ta emot nyheter och annaninformation om sådan som intresserar dig via appen. Med deninbyggda QR-läsaren tar du dig snabbt och enkelt in på rättinnehåll och funktion genom att scanna någon av våra QR-koder.Användningsområdena är många och Colix fylls ständigt på med nyttinnehåll och funktioner i takt med att fler kunder upptäcker vårtjänst. Colix är ett enkelt och smidigt sätt att skapa småapplikationer med enklare interaktiva funktioner både för datornoch mobilen. Läs gärna mer på vår hemsida.
Värends Miljö 1.0.0 APK
Värends Miljö AB är ett serviceföretag inom renhållningochavfallsbranchen. I appen presenterar vi vår verksamhet förexternaintressenter där även orderbeställningar kan göras. I appennåsäven vårt intranät som skall göra arbetsdagen enklare förvåraanställda. Bland annat kan man nå vårpersonalhandbok,kontaktuppgifter, blanketter och mycket mer.
Girls Elite Cup 1.0.1 APK
I vår app kan du hitta all information du behöver rörandeGirlsElite Cup. Du hittar bland annat kartor över området, länkarföratt registrera ditt lag, se resultat från föregående ochnuvarandeår samt se spelschema. Du kan även hålla dig uppdateradmed nyhetergällande Girls Elite Cup.
C.G. Erikssons Åkeri 1.0.0 APK
Appen C.G. Erikssons Åkeri är till för dig som anställd ellerexternintressent. Som anställd får du enkelt tillgång tilldokument ochchecklistor rörande din anställning, du kan görafelanmälan påfordon eller gods, se aktuellt schema, följanyhetsflödet frånledningen eller göra ett eget inlägg i appensfeed. Som externintressent kan du bland annat läsa mer omföretaget eller se ledigatjänster och ansöka direkt i appen.
Loading...